У складі:

голови

(представник замовника)

_________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Членів комісії – представників

Генерального підрядника ______________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

______________________________________________________________________________

Субпідрядних організацій

______________________________________________________

(П.І.Б., посада, назва організацій)

_________________________________________________________________________________________________________

Генерального проектувальника

(автора проекту) ______________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада, назва організації)

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Експлуатаційної організації ______________________________________________________________________________ (П.І.Б., посада, назва організації)

_________________________________________________________________________________________________________

Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю

_____________________________________________________ (П.І.Б., посада)

органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду

_____________________________________________________

(П.І.Б., посада)

органу державного пожежного нагляду

_____________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Органу державного нагляду з охорони праці

_____________________________________________________ (П.І.Б., посада)

Органу охорони навколишнього природного середовища

_____________________________________________________ (П.І.Б., посада)

Органу державної інспекції з енергозбереження

_____________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Професійних спілок

(на новозбудованих та реконструйо-ваних виробничих об’єктах)

_____________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Інші органи, що здійснюють державний нагляд відповідно до призначення об’єкта

Робоча комісія працювала згідно з порядком роботи, погодженим генеральним підрядником

Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243,

робоча комісія ВСТАНОВИЛА:

1. Генеральним підрядником __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва організації)

пред’явлено для прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва об’єкта)

2. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником, який виконав __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(види робіт)

та субпідрядними організаціями, які виконали __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва організацій та види виконаних робіт)

________________________________________________________________________

3. Проектна документація на будівництво розроблена проектними організаціями __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назви організацій)

4. Проектна документація затверджена __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва органу, який затвердив проектну документацію на об’єкт)

“_____ “ ______________ 200 __ р. № _______

5. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни:

початок робіт ___________________________________; закінчення робіт_________________________________________________________________________

(місяць і рік) (місяць і рік)

6. Робочій комісії пред’явлена документація __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(виконавча документація, затверджена наказом Держбуду України від 27.01.2005 № 21)

Указані документи є обов’язковим додатком до цього акта.

7. Об’єкт має такі показники: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість тощо)

8. Устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування і прийняття його комісіями (перелік актів наведений у додатку до цього акта) в кількості:

за проектом _________________ одиниць;

фактично __________________ одиниць.

9. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухонебезпеки, пожежонебезпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(відомості про виконання)

Характеристика заходів наведена в додатку до акта.

10. Виявлені дефекти і недоробки повинні бути усунені в терміни, вказані в додатку до цього акта.

11. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною документацією:

усього_________тис. грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи______тис.грн., машини, обладнання та інвентар __________ тис. грн.

Рішення робочої комісії

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва об’єкта згідно з проектом)

____________________________________________________________________________________________________________

Об’єкт уважати прийнятим від генерального підрядника і готовим до представлення державній приймальній комісії.

Голова робочої комісії ______________________

(підпис)

Члени робочої комісії ______________________

(підписи)

Примітка. Цей акт підлягає передачі Державній приймальній комісії

***

затверджено

наказ Держбуду України

27.01.2005 № 21

акт

робочої КОМІСІЇ про прийняття в ЕКСПЛУАТАЦІЮ закінчених будівництвом

будівлі, споруди, приміщення

м. ____________ “_____” ___________ 200__ р.

Робоча комісія утворена __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва розпорядчого документа, назва організації замовника , що утворив комісію)

від “____” __________ 200__ р. № ____________

у складі:

голови – представника замовника _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(П.І.Б., посада)

членів комісії - представників:

Генерального підрядника _____________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Субпідрядних організацій _____________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Генерального проектувальника

(автор проекту) _____________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Експлуатаційної організації _____________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Органу державного пожежного нагляду ________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Органу державного нагляду з охорони праці __________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Органу охорони навколишнього природного середовища _________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Органу державної інспекції з енергозбереження ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Професійних спілок (на об’єктах виробничого призначення) _______________________________________________________ _____________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243,

встановила:

  1. Генеральним підрядником __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва організації)

пред’явлено до прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(назва будівлі, споруди, приміщення)

який входить до складу _____________________________________________________________________________

(назва об’єкта)

  1. Будівництво виконано на підставі рішення (постанови, розпорядження, наказу) від “_____” ____________ 200__р.

№ _________ _____________________________________________________________________________

(назва органу, який виніс рішення)

3. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником, який виконав ________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(види робіт)

та субпідрядними організаціями, які виконали ___________________________________________________________________

(назва організацій та види виконаних робіт)

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Проектна документація на будівництво розроблена проектними організаціями _____________________________________________________________________________

(назва організацій)

5. Проектна документація затверджена _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва організації, яка затвердила проектну документацію)

“____” ___________ 200__р. № _________________

6. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни:

початок робіт _____________________________________________; закінчення робіт______________________________________________________________________

(місяць і рік) (місяць і рік)

при тривалості будівництва, місяців:

за нормою або за проектом організації будівництва _________________________;

фактично ____________________________________________________________;

7. Робочій комісії надана така документація: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(виконавча документація, затверджена наказом Держбуду України від 27.01.2005 № 21)

8. Представлена до прийняття в експлуатацію будівля, споруда, приміщення має такі основні показники: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість тощо)

9. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по будівлі, споруди, приміщення характеризуються такими даними: _____________________________________________________________________________

(стислі технічні характеристики з планування, кількість поверхів, основні матеріали та конструкції, інженерне та технологічне устаткування)

________________________________________________________________________

10. Устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування комісіями (перелік актів наведений у додатку до цього акта) у кількості:

згідно з проектом _________________ одиниць;

фактично ________________________ одиниць.

11. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухонебезпеки, пожежонебезпеки, охорони навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи, передбачені проектом ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(відомості про виконання)

Характеристика заходів додається до акта.

12. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, енергозабезпечення та зв’язку забезпечують нормальну експлуатацію будівлі, споруди, приміщення та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій додається до акта.

13. Виявлені недоробки та дефекти повинні бути усунені в терміни, указані в додатку до цього акта.

14. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною документацією:

усього_____тис.грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи______тис. грн., машини, обладнання та інвентар______тис. грн.

15. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію __________ тис.грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи __________ тис.грн., машини, обладнання та інвентар _________ тис.грн.

Рішення робочої комісії

Представлене до прийняття_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва будівлі, споруди, приміщення)

прийняти в експлуатацію

Голова робочої комісії ______________________

(підпис)

Члени робочої комісії ______________________

(підписи)

***

затверджено

Наказ Держбуду України

27.01.2005 № 21

Акт

комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування

м. ____________

“_______” _______________ 200 р.

(назва розпорядчого документа, назва організації замовника, що утворив комісію)

№ ____ від “____” _______________ 200 р.

У складі:

голови

(представник замовника)

_____________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада,)

Членів комісії – представників

Генерального підрядника _______________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада, назва організації)

_________________________________________________________________________

Субпідрядних організацій _______________________________________________________________________________

(П.І.Б., посади, назви організації)

___________________________________________________________________________________________________________

Генерального проектувальника

(автора проекту) _______________________________________________________________________________

(посада, П.І.Б., назва організації) ___________________________________________________________________________________________________________

Експлуатаційної організації _______________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада, назва організації)

_________________________________________________________________________

Органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду

______________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Органу державного пожежного нагляду

______________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Органу державного нагляду з охорони праці

______________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Органу охорони навколишнього природного середовища

______________________________________________________

(П.І.Б., посада)