К - проводиться у терміни, установлені системою ТОР, при цьому хімічний аналіз проводиться не рідше ніж один раз на 3 роки.

П, М - проводяться за системою ТОР, але не рідше ніж: П - один раз на рік, М - один раз на місяць.


Таблиця 5. Силові кабельні лінії

Найменування перевірки 

Вид перевірки 

Нормативне значення 

Вказівки 

1. Перевірка цілісності та фазування жил 

К, П 

Усі жили повинні бути цілими і з відповідним фазуванням 

Проводиться після закінчення монтажу, перемонтажу муфт тощо 

2. Вимірювання опору ізоляції: 

  

Тривалість вимірювання 1 хв. 

Вимірювання проводять мегаомметром напругою 2500 В перед і після випробувань підвищеною напругою. 

1) кабелі напругою 2 - 35 кВ; 

П, М 

Значення опору ізоляції не нормується 

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 2500 В 

2) кабелі напругою до 1 кВ 

К 

Значення опору ізоляції повинно бути не нижче ніж 0,5 МОм 

  

3. Випробування підвищеною випрямленою напругою: 

  

  

  

1) кабелі напругою до 35 кВ; 

К, П 

Значення випробної напруги наведені в табл. 10 додатка 2.Тривалість випробування в процесі експлуатації - 5 хв.Зростання струму витоку або його поштовхи під час випробування вказує на незадовільний стан ізоляції кабелю 

Групові кабелі на підстанціях можуть випробовуватись без від'єднання від шин.Випробування підвищеною напругою постійного струму кабелів, розташованих у межах одного розподільного пристрою чи будівлі, рекомендується проводити не частіше ніж раз на рік.Випробування кабелів напругою до 1 кВ може проводитися мегаомметром напругою 2500 В протягом 1 хв 

2) періодичність випробувань підвищеною випрямленою напругою 

  

У процесі експлуатації випробування проводяться:не частіше ніж раз на рік;після проведення ремонтних робіт на кабелі;після проведення земляних, будівельних та інших робіт, які могли призвести до пошкодження кабелю 

  

4. Контроль осушення вертикальних ділянок кабелю 

М 

Різниця нагріву окремих точок не повинна перевищувати 2 - 3° C за навантаження близького до номінального 

Проводиться на кабелях з просоченою паперовою ізоляцією напругою 20 - 35 кВ вимірюванням і порівнянням температур нагріву оболонки в різних точках вертикальної ділянки кабелю 

5. Контроль заземлення кінцевих муфт 

К 

Повинні відповідати пункту 3 табл. 25 додатка 1. Перевірка заземлення муфт кінцевих розробок проводиться візуально 

Проводиться в металевих кінцевих розробках на лініях усіх напруг, крім ліній напругою до 1000 В із заземленою нейтраллю 

6. Вимірювання блукаючих струмів 

М 

  

Вимірювання проводиться у кабелів, прокладених у районах розташування електрифікованого транспорту (метрополітену, трамваю, залізниці), два рази у перший рік експлуатації кабелю або електрифікованого транспорту, надалі - згідно з виробничими інструкціями. Вимірюються потенціали і струми на оболонках кабелів у контрольних точках, а також параметри пристрою електрозахисту 

7. Визначення корозійності ґрунтів та вод 

М 

Оцінку корозійної активності ґрунтів і природних вод рекомендується здійснювати за даними хімічного аналізу середовища або методом втрати маси металу 

Проводиться, якщо має місце пошкодження кабелів корозією і немає відомостей про корозійні умови траси. Оцінка корозійної активності проводиться згідно з вимогами ГОСТ 9.602-89 

8. Вимірювання струму навантаження 

М 

Струмові навантаження повинні задовольняти вимогам ПУЭ 

Необхідно проводити в період максимального навантаження лінії 

9. Вимірювання температури кабелів 

М 

Температура кабелів не повинна перевищувати допустимі значення, установлені ПУЭ 

Здійснюється відповідно до інструкції споживача на ділянках траси з найнижчою тепловіддачею 

10. Перевірка чутливості захисту лінії напругою до 1000 В із заземленою нейтраллю 

К, М 

У разі замикання на металевий корпус кінцевої розробки струм однофазного короткого замикання повинен перевищувати номінальний струм плавкої вставки найближчого запобіжника або розчіплювача автоматичного вимикача. Перевищення не повинно бути меншим, ніж указано в ПУЭ 

Перевірка проводиться шляхом безпосереднього вимірювання струму однофазного замикання на корпус заробки за допомогою спеціальних приладів або вимірюванням повного опору петлі "фаза-нуль" з подальшим визначенням струму однофазного замикання. Отриманий струм порівнюється з номінальним струмом захисного апарата лінії з урахуванням коефіцієнтів ПУЭ 


К, П або М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але не рідше ніж: К - один раз на 6 років, П або М - один раз на 3 роки.


Таблиця 6. Повітряні лінії електропередавання

Найменування перевірки 

Вид перевірки 

Нормативне значення 

Вказівки 

1. Перевірка охоронних зон ПЛ 

П, М 

Перевірка траси ПЛ:- ширина просіки;- висота дерев і кущів під ПЛ та біля просіки;- протипожежний стан траси.Вимоги до просіки повинні відповідати вимогам ПУЭ. Періодичність оглядів визначається виробничими інструкціями 

Згідно з ГКД 34.20.502-97 та Правил охорони електричних мереж 

2. Контроль опор та їх елементів: 

К, М 

  

  

1) контроль положення опор; 

  

Допустимі значення відхилення опор та їх елементів наведено в табл. 11 додатка 2. 

  

2) контроль закріплення опор у ґрунті; 

  

Заглиблення залізобетонних опор у ґрунт повинно бути не менше ніж:для ПЛ 0,38 кВ - 1,5 м;для ПЛ 6 - 20 кВ - 1,7 м;Перевірку необхідно провести на 20 % проміжних опор та на всіх складних опорах. Допуски на розміщення збірних фундаментів наведені в табл. 12 додатка 2. 

  

3) контроль стану фундаментів опор; 

  

Перевірку необхідно провести на 2 - 3 % від загальної кількості опор.Розміри сколів та тріщин фундаментів і відхилення розміщення анкерних болтів не повинні перевищувати значень, наведених у ГКД 34.20.502-97. 

  

4) контроль відтяжок опор; 

  

Значення тяжіння при відхиленні опор у межах допустимого не повинно відрізнятися від проектного більше ніж на 20 %.Зменшення перерізу тросу відтяжки не повинно перевищувати 10 %. 

Вимірювання проводиться згідно з ГКД 34.20.502-97 

5) контроль дефектів залізобетонних опор і приставок; 

  

Розміри тріщин, наскрізних отворів і значення прогинів стійок опор не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 13 додаток 2. 

  

6) контроль прогинів та корозійного зношення металоконструкцій опор; 

  

Граничні значення допусків для прогинів елементів металевих опор та металевих деталей залізобетонних опор ПЛ напругою 35 кВ і вище становлять:траверса опори - 1:300 від довжини траверси;стояк або підкіс металевої опори - 1:750 від довжини стояка, але не більше 20 мм;поясні кутники металевих опор - 1:750 від довжини елемента.Відношення зменшеного перерізу металевого елемента (за рахунок корозії) до проектного значення перерізу не повинно бути менше ніж:0,9 - для несучих елементів;0,8 - для ненесучих елементів;0,7 - для косинок. 

  

7) контроль дерев'яних деталей опор 

М 

Вимірюються глибина та розміри зовнішнього і внутрішнього загнивання деталей опор 

Контроль проводиться згідно з ГКД 34.20.502-97 

3. Контроль проводів, грозозахисних тросів та лінійної арматури: 

К, М 

  

  

1) вимірювання відстаней від проводів і тросів; 

  

Відстані від проводів і тросів до поверхні землі та до різних об'єктів і споруд повинні відповідати вимогам ПУЭ. 

  

2) контроль стріл провисання проводів; 

  

Стріла провисання не повинна відрізнятися від передбаченої проектом більше ніж на 5 %. 

  

3) контроль перерізів проводів та грозозахисних тросів; 

  

Різниця стріл провисання між проводами різних фаз не повинна перевищувати 10 % від проектного значення стріли провисання.Допустимі зменшення площі перерізу проводів і грозозахисних тросів приймається у відповідності до ГКД 34.20.502-97. 

  

4) контроль з'єднань проводів та грозозахисних тросів 

  

Проводиться згідно з табл. 7 додатка 1 

Тепловізійний контроль проводиться згідно з ГКД 34.20.302-2002 

4. Контроль грозозахисних тросів з умонтованим волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ) 

П, М 

Контроль відстаней від ОКГТ до проводів, стану заземлювальних спусків арматури ОКГТ і відсутності пошкоджень кабелю в місцях кріплення затискачів 

  

5. Контроль ліній із самонесучими ізольованими проводами 

П, М 

Контроль стану ізоляції проводів, підтримувальних затискачів і захисних кожухів на з'єднувальних та відгалужувальних затискачах 

  

6. Контроль ізоляторів та ізолювальних підвісок 

К, М 

Контроль фарфорових ізоляторів проводиться згідно з табл. 8 додатка 1.Контроль ізоляторів під робочою напругою проводиться за допомогою вимірної штанги або штангою з постійним іскровим проміжком. Розподіл напруги по підвісних фарфорових ізоляторах гірлянди ВЛ 35 - 110 кВ наведений в табл. 16 додатка 2.Тепловізійний контроль проводиться згідно з встановленими нормами та інструкціями заводів-виробників.Контроль скляних ізоляторів проводиться зовнішнім оглядом 

  

7. Перевірка заземлювальних пристроїв 

П, К, М 

Проводиться згідно з табл. 25 додатка 1 

  

8. Перевірка трубчастих розрядників і захисних проміжків 

К, М 

Проводиться згідно з табл. 18 додатка 1 

  

9. Перевірка обмежувачів перенапруги 

К, М 

Проводиться згідно з табл. 17 додатка 1 

  

10. Контроль симетричності ємностей фаз ПЛ 6 - 35 кВ 

  

Повітряні лінії напругою до 35 кВ, які вводяться, перевіряються на симетричність ємностей їх фаз відносно землі. Допустиме значення несиметрії визначається умовами введення в роботу дугогасних реакторів, компенсації ємнісного струму однофазного замикання нормованому значенню напруги несиметрії U0 

Проводиться також після робіт на ПЛ, які могли призвести до порушення симетричності ємностей 

11. Перевірка чутливості захисту лінії напругою до 1000 В із заземленою нейтраллю 

К, М 

У разі замикання на нульовий провід у кінці лінії повинен виникнути струм однофазного замикання, який перевищує номінальний струм плавкої вставки найближчого запобіжника або розчіплювача автоматичного вимикача.Перевищення струму не повинно бути меншим за вказане в ПУЭ 

Перевірка проводиться шляхом безпосереднього вимірювання струму однофазного короткого замикання або вимірювання повного опору петлі "фаза-нуль" з подальшим визначенням струму однофазного короткого замикання. Отриманий струм порівнюється з номінальним струмом захисного апарата лінії з урахуванням коефіцієнтів ПУЭ 


К, М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР.


Таблиця 7. Контактні з'єднання збірних та з'єднувальних шин, проводів і грозозахисних тросів

Найменування перевірки 

Вид перевірки 

Нормативне значення 

Вказівки 

1. Перевірка болтових контактних з'єднань: 

  

  

  

1) контроль затягування болтів; 

К 

Перевірка проводиться згідно з інструкцією з їх монтажу (відповідно до типу застосовуваних затискачів). 

Проводиться вибірково на 2 - 3 % з'єднань. За додатніх результатів перевірки можна обмежитися перевіреною кількістю з'єднань. 

2) вимірювання перехідних опорів 

К, М 

На ПЛ опір ділянки провода із з'єднанням не повинен перевищувати більше ніж у 2 рази опір суцільного провода такої самої довжини.Для з'єднань на підстанціях опір шини із з'єднанням не повинен перевищувати більше ніж у 1,2 раза опір суцільної шини такої самої довжини 

Вимірювання проводиться:- на ПЛ напругою 35 кВ і вище з неізольованим проводом;- на шинах і струмопроводах на номінальний струм 1000 А і вище;- на шинах ВРУ 35 кВ і вище 

2. Контроль зварних контактних з'єднань:1) виконаних із застосуванням термітних патронів; 

К 

У зварному з'єднанні не повинно бути:- перепалення зовнішнього повиву провода або порушення зварки на згині;- раковин у місці зварювання глибиною більше 6 мм для сталеалюмінієвих проводів перерізом 150 - 660 мм2. 

  

2) жорстких збірних та з'єднувальних шин 

  

У зварному з'єднанні не повинно бути тріщин, пропалень кратерів, непроварених ділянок шва 

  

3. Контроль опресованих контактних з'єднань 

К 

Діаметр і довжина опресованої частини затискача повинні відповідати технологічним указівкам з монтажу.На поверхні затискача не повинно бути тріщин, корозії та механічних пошкоджень 

  

4. Контроль контактних з'єднань з овальними з'єднувальними затискачами 

К 

Розміри з'єднувальних затискачів повинні відповідати технологічним указівкам з їх монтажу. На поверхні затискачів не повинно бути тріщин, механічних пошкоджень, а на сталевих з'єднувальних затискачах корозії 

Число витків скрутки затискачів сталеалюмінієвих і мідних проводів, що скручуються, повинно бути не менше ніж 4 і не більше ніж 4,5, а для затискачів типу СОАС-95-3 при з'єднанні проводів АЖ 70/39 - від 5 до 5,5 витків