НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
  Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
В. І. Іванченко 


Додаток 6
до підпункту 6.4.2 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті Журнал приймання та огляду риштувань та помостів

_____________________________________________
(назва підприємства, підрозділу)

Місце установлення риштувань або помосту, їхня висота та назва організації, що їх установила 

Тип риштування, помосту, ким затверджено проект 

Дата приймання або огляду риштувань, помосту та номер акта приймання 

Висновок про придатність риштувань або помосту до експлуатації 

П. І. Б., посада працівника, який проводив приймання або огляд риштувань, помосту та назва організації 

Підпис працівника, який проводив приймання або огляд риштувань, помосту 

  

  

  

  

  

   

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
В. І. Іванченко 


Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 27 березня 2007 року N 62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 червня 2007 р. за N 573/13840

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та з метою підвищення ефективності державного нагляду за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт на висоті НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держнаглядохоронпраці України від 09.10.2003 N 190 "Про затвердження Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.10.2003 за N 970/8291.

3. Управлінню організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду (Іванченко В. І.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В. В.) унести зазначений наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

5. Головному редактору журналу "Охорона праці" опублікувати цей наказ у черговому номері.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

 

Голова Комітету 

С. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України 

 
О. А. Миколайчук 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
А. Дашкевич 

Міністр з питань
житлово-комунального
господарства України 

 
 
О. П. Попов 

Міністр регіонального розвитку
та будівництва України 

 
В. Г. Яцуба 

Перший заступник Міністра,
Головний державний санітарний
лікар України 

 
 
С. П. Бережнов 


Зміст

1. Загальні положення 1

2. Визначення термінів 4

3. Вимоги безпеки до робочих місць під час виконання робіт на висоті 6

4. Вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту 7

4.1. Загальні вимоги 7

4.2 Вимоги до поясів запобіжних 9

4.3. Вимоги до касок захисних промислових 10

4.4. Вимоги до страхувальних сталевих канатів 10

4.5. Вимоги до запобіжних верхолазних пристроїв 11

4.6. Вимоги до уловлювачів з вертикально установленими страхувальними канатами 12

4.7. Вимоги до верхолазного спорядження 12

4.7.1. Вимоги до опорних, страхувальних і допоміжних канатів 12

4.7.2. Вимоги до запобіжних стропів 13

4.7.3. Вимоги до карабінів 14

4.7.4. Вимоги до пристроїв для спуску по опорному канату 14

4.7.5. Вимоги до пристроїв для підйому по опорному канату 15

4.7.6. Вимоги до зачепів і петель 15

4.7.7. Вимоги до робочих сидінь 16

5. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті засобами малої механізації, пристроями та інструментами 17

5.1. Загальні вимоги 17

5.3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті із застосуванням піротехнічного та слюсарно-монтажного інструментів 17

5.4. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті із застосуванням пневматичного інструменту 18

6. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з використанням вантажопідіймальних кранів, машин та пристроїв 20

6.1. Загальні вимоги 20

6.2. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з використанням вантажопідіймальних кранів, лебідок, талів, кішок, блоків та поліспастів, вантажозахоплювальних пристроїв, вантажних стропів та тари 20

6.3. Вимоги безпеки під час виконання робіт з механізованих пересувних помостів 22

6.4. Вимоги безпеки під час виконання робіт з колисок будівельних і тих, що навішуються на гак крана 22

6.5. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з підйомників 22

6.6. Вимоги безпеки під час виконання робіт з автомобільних драбин 23

7. Вимоги безпеки під час виконання окремих видів робіт на висоті 24

7.1. Вимоги безпеки під час установлення дерев'яних конструкцій, виконання теслярських і столярних робіт 24

7.2. Вимоги безпеки під час виконання робіт на даху споруд 25

7.3. Вимоги безпеки під час монтажу або демонтажу стальних, залізобетонних та збірних конструкцій 27

7.3.1. Загальні вимоги 27

7.3.2. Вимоги безпеки під час монтажу панелей, підкранових балок, ферм, ригелів, плит перекриття та інших конструкцій 27

7.4. Вимоги безпеки під час проведення на висоті скляних та опоряджувальних робіт 28

7.5. Вимоги безпеки під час проведення на висоті бетонних робіт 29

7.6. Вимоги безпеки під час проведення робіт над водою 30

7.7. Вимоги безпеки під час проведення кам'яних робіт 30

7.8. Вимоги безпеки під час проведення робіт з очищення шибок споруд і світлових ліхтарів 31

7.9. Вимоги безпеки під час виконання робіт на димових трубах 32

7.9.1. Загальні вимоги 32

7.9.2. Вимоги безпеки під час спорудження цегляних димових труб 32

7.9.3. Вимоги безпеки під час спорудження монолітних залізобетонних та збірних залізобетонних (металевих) димових труб 33

7.10. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті в безопорному просторі та на конструкціях (елементах конструкцій) споруд, будівль тощо з використанням верхолазного спорядження 33

7.10.1. Загальні вимоги 33

7.10.2. Порядок установки опорних і страхувальних канатів 35

7.10.3. Вимоги безпеки під час пересування на висоті з використанням опорних і страхувальних канатів 44

7.10.4. Вимоги безпеки під час спуску по опорному канату 46

7.10.5. Вимоги безпеки під час підйому по опорному канату 47

7.10.6. Методи забезпечення безпеки працівників під час виконання робіт у безопорному просторі та на конструкціях різного типу із застосуванням верхолазного спорядження і страхувальних засобів 49

7.10.7. Вимоги безпеки під час транспортування вантажів 52

7.10.8. Вимоги безпеки в разі виникнення небезпечних (аварійних) ситуацій 53

7.11. Вимоги безпеки під час виконання робіт з риштувань та помостів 56

7.11.1. Вимоги безпеки під час виконання робіт з приставних риштувань та помостів 56

7.11.2. Вимоги безпеки під час виконання робіт з підвісних риштувань, колисок та помостів 57

7.11.3. Вимоги безпеки під час виконання робіт з опорних пересувних риштувань 58

Додатки