У виняткових випадках, коли висота, на якій виконується робота перевищує 4 м, допускається використання неінвентарних риштувань, які споруджують за індивідуальним проектом і вводять в експлуатацію тільки після прийняття їх комісією з оформленням акта і затвердженням його головним інженером (технічним директором, керівником) підприємства.

7.11.1.3. Установлювати та розбирати риштування слід з дотриманням послідовності виконання робіт, передбаченої ПВР.

Працівників, які установлюють та розбирають риштування, перед початком виконання робіт інструктує керівник робіт щодо способів та послідовності проведення цих робіт і заходів безпеки.

7.11.1.4. Риштування та належні до них пристрої виготовляються з міцного матеріалу з урахуванням максимального робочого навантаження (з коефіцієнтом запасу міцності не менше 4).

Дерев΄яні риштування і помости споруджууються з сухої деревини хвойних порід не нижче 2-го сорту за ГОСТ 8486-86, яку захищають антисептиком.

Металеві конструкції ґрунтують та фарбують.

7.11.1.5. Конструкція коробчатих та трубчастих риштувань має унеможливлювати накопичення вологи в їх внутрішніх порожнинах.

7.11.1.6. Риштування кріпиться до надійних конструкцій, елементів конструкцій будови, споруди тощо (далі - споруди) по вертикалі та по горизонталі.

Місця закріплення вказуються в технічній документації виробників риштувань. У разі відсутності цього в технічній документації передбачають місця кріплення до стін споруди у ПВР: не менше ніж через два прольоти - для верхнього ярусу та одного кріплення - на кожні 50 мІ проекції поверхні риштувань на фасад споруди.

Не дозволяється кріпити риштування до балконів, парапетів, карнизів тощо.

7.11.1.7. Риштування обладнуються надійно закріпленими до них драбинами або трапами з відстанню один від одного не більше ніж 40 м, які забезпечують безпечні шляхи піднімання на конструкцію риштувань та спускання працівників.

На риштуваннях довжиною понад 40 м установлюються не менше двох драбин або трапів.

Верхній кінець драбини або трапа надійно закріпляється за поперечину риштувань.

Ухил трапа має бути не більше 1:3, а кут нахилу драбини до горизонтальної площини - не більше 60°.

Місце верхнього виходу з драбини на риштування обладнується огородженнями.

7.11.1.8. Риштування повинні мати жорстку конструкцію, не хитатися, для чого вони закріплюються розпірками або іншими конструктивними елементами.

7.11.1.9. У місцях піднімання працівників на риштування слід установити плакати з вказівкою допустимих значень навантажень на риштування, схем розміщення вантажу, матеріалів тощо та шляхів евакуації.

7.11.1.10. Під час виконання робіт на висоті інвентарні риштування повинні мати огородження з бортовими елементами відповідно до вимог чинного законодавства.

7.11.1.11. У разі виконання робіт з риштувань висотою 6 м і вище слід установлювати два настили: робочий (верхній) і захисний (нижній), а кожне робоче місце на риштуваннях, крім того, має бути захищено зверху настилом, обладнаним на висоті не менше 2 м від робочого настилу. Не допускається одночасна робота декількох бригад на різних ярусах будівлі, розташованих по вертикалі, без захисних настилів

7.11.1.12. Проходи під місцем виконання робіт огороджують та позначають плакатами та знаками безпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76.

7.11.1.13. Риштування, з яких не виконувались роботи понад 30 днів, перед продовженням роботи слід повторно приймати в експлуатацію.

7.11.1.14. Навантаження на риштування та помости не мають перевищувати розрахункових. Вантажі по змозі слід розподіляти по всій площині риштувань (помостів) рівномірно. На риштування (поміст) слід подавати матеріали, які безпосередньо використовуються у роботі. Перед установленням механізмів і пристроїв на риштування вживають спеціальні запобіжні заходи щодо забезпечення необхідної міцності і стійкості риштувань.

7.11.1.15. Риштування оглядаються відповідальним виконавцем робіт - кожний день перед початком роботи, майстром або призначеним наказом роботодавця працівником чи відповідальним керівником робіт - не рідше одного разу на 10 днів. Результати огляду записуються у Журнал приймання та огляду риштувань та помостів.

7.11.2. Вимоги безпеки під час виконання робіт з підвісних риштувань, колисок та помостів

7.11.2.1. Підвісні риштування та помості (далі - підвісні риштування) допускаються до експлуатації після їх монтажу і проведення випробувань. Допуск до експлуатації оформлюється актом і заноситься в Журнал приймання та огляду риштувань та помостів.

7.11.2.2. Підвісні риштування випробуються статичним навантаженням, яке перевищує розрахункове максимальне робоче на 25 %, і динамічним навантаженням, яке перевищує розрахункове на 10 % відповідно до документів з експлуатації виробників.

7.11.2.3. Укладання настилів на підвісні риштування та їх використання допускається після надійного закріплення елементів підвішування риштувань.

7.11.2.4. Під час експлуатації підвісні риштування для унеможливлення їх розкачування закріплюються до надійних конструкцій споруд або до спеціально призначених конструктивних елементів.

7.11.2.5. Працівникам на підвісних риштуваннях та колисках слід користуватися страхувальними канатами, місця закріплення яких не збігається з місцями закріплення тросів приводів лебідок, за допомогою яких переміщуються риштування та колиски.

7.11.2.6. Підвісні риштування після закінчення робіт опускаються на землю.

7.11.2.7. Пульти керування розміщуються на риштуваннях. Необхідно прийняти заходи щодо неможливості доступу сторонніх осіб до механізмів приводу лебідок та пультам керування.

7.11.2.8. Підвісні колиски мають відповідати вимогам безпеки відповідно до документів з експлуатації виробників.

7.11.2.9. Перед початком роботи відповідальний керівник робіт разом з відповідальним виконавцем робіт перевіряють стан підвісних риштувань, страхувальних канатів та пультів керування.

7.11.2.10. Розміри робочої платформи розраховуються на розміщення на них необхідних для роботи матеріалів, інструменту тощо та мають забезпечувати відповідну ступінь свободи працівникам під час виконання робіт.

7.11.3. Вимоги безпеки під час виконання робіт з опорних пересувних риштувань

7.11.3.1. Опорні пересувні риштування (далі – риштування) підлягають контрольному збиранню з попередньою перевіркою стану кожного вузла металоконструкцій та проведенням їх випробувань.

7.11.3.2. Випробування риштувань проводиться рівномірним статичним навантаженням верхнього ярусу з рахунку 250 кГ/мІ протягом 10 хвилин та динамічним навантаженням, яке перевищує розрахункове максимальне робоче навантаження на 10 %, у терміни та за методикою, зазаначеною в документах з експлуатації виробників.

Результати випробувань оформлюються актом та заносяться до Журналу приймання та огляду риштувань та помостів.

7.11.3.3. Риштування мають відповідати вимогам ГОСТ 28012-89.

7.11.3.4. Для піднімання і опускання працівників риштування обладнуються драбинами.

7.11.3.5. Кожне колесо риштувань забезпечується своїм, окремим гальмом.

7.11.3.6. Під час пересування риштувань не допускається на них перебування людей, розташування матеріалів, тари тощо.

7.11.3.7. Перехід з риштувань на конструкції споруди та з конструкції споруди на риштування виконується з використанням двостропних запобіжних поясів.


Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
В. І. Іванченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра
палива та енергетики України 

 
В. П. Чупрун 

Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи 

 
 
 
В. О. Романченко 

Заступник Голови Державного
комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики 

 
 
С. Т. Черепков 

Директор виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань України 

 
 
 
Ю. Мельников 

Заступник Голови Федерації
профспілок України 

 
Г. В. Осовий 
 

Додаток 1
до пункту 1.2 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 

Перелік
нормативно-технічної документації

N
з/п 

Позначення 

Назва 

Номер пункту Правил 

СНиП III-4-80

Техника безопасности в строительстве 

1.7, 3.4, 7.3.1.3, 7.3.2.2 

ГОСТ 12.0.003-74 

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация 

1.7.2 

  

Закон України "Про охорону праці" із змінами та доповненнями 

2.1 

ДСТУ 2293-99 

Охорона праці. Терміни та визначення основних понять 

2.1 

ГОСТ 12.4.059-89 

ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия 

3.1, 7.2.16, 7.5.2 

ГОСТ 26887-86 

Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия 

3.5 

ГОСТ 12.4.011-89 

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация 

4.1.1 

ГОСТ 12.4.089-86 

ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия 

4.2.1 

ГОСТ 12.4.128-83 

ССБТ. Каски защитные. Общие технические требования и методы испытаний 

4.3.1 

10 

ГОСТ 12.4.087-84 

ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия 

4.3.1 

11 

ГОСТ 12.4.091-80 

ССБТ. Каски шахтерские пластмассовые. Общие технические условия 

4.3.1 

12 

ГОСТ 12.4.107-82 

ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования 

4.4.2 

13 

ДСТУ EN 362-2001 

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З'єднувачі 

4.7.3.2, 4.7.6.2 

14 

ГОСТ 12.2.007.1-75 

ССБТ. Машины електрические вращающиеся.
Требования безопасности 

5.2.1 

15 

ГОСТ 12.2.013.0-91 

ССБТ. Машины ручные електрические. Общие требования безопасности и методы испытаний 

5.2.1 

16 

ДСН 3.3.6.096-2002 

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів 

5.2.1 

17 

ГОСТ 12.2.010-75 

ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности 

5.4.1 

18 

ДСТУ Б В.2.8-10-98 

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги 

6.2.3 

19 

ГОСТ 12.4.026-76 

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности 

6.4.2, 7.7.9, 7.11.1.12 

20 

ГОСТ 12.3.040-86 

ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности 

7.2.8 

21 

ГОСТ 12.3.016-87 

ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности 

7.2.8 

22 

ГОСТ 12.3.035-84 

ССБТ. Строительство.
Работы окрасочные. Требования безопасности 

7.2.8 

23 

ГОСТ 12.3.038-85 

ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности 

7.2.8 

24 

ГОСТ 12.1.005-88 

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

7.2.8 

25 

ДСН 3.3.6.039-99 

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. 

7.5.6 

26 

ГОСТ 23407-78 

Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия 

7.7.9 

27 

ГОСТ 24258-88 

Средства подмащивания. Общие технические условия 

7.11.1.1 

28 

ГОСТ 27321-87 

Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия 

7.11.1.1 

29 

ГОСТ 8486-86 

Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия 

7.11.1.4 

30 

ГОСТ 28012-89 

Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия 

7.11.3.3