Додаток 5
до Порядку


Зразок Форма П-5


КАРТА ОБЛІКУ

професійного захворювання (отруєння)Дата заповнення


Реєстраційний номер
Зміст інформації

N

Код


1

2

3


Автономна Республіка Крим або область _________________________

1
Район, місто, село ____________________________________________

____________________________________________________________

2Орган, до сфери управління якого належить підприємство __________

____________________________________________________________

3

Основний вид економічної діяльності підприємства, код згідно з

КВЕД ______________________________________________________


4Найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ___________________________________________________

5

Цех, дільниця ________________________________________________

____________________________________________________________

6
Дата одержання повідомлення про профзахворювання______________

7


Кількість одночасно потерпілих з урахуванням даної особи_________

8


Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого ________________________

____________________________________________________________

9

Стать: чоловіча - 1, жіноча – 2 __________________________________

10


Вік (кількість повних років) ____________________________________

11


Професія ____________________________________________________

____________________________________________________________

12
Стаж роботи за даною професією _______________________________

13


Стаж роботи в умовах дії шкідливого виробничого фактору, що спричинив професійне захворювання (отруєння)___________________

14
Шкідливі виробничі фактори, що спричинили професійне захворювання (отруєння) згідно з гігієнічною класифікацією праці
Основний ___________________________________________________

____________________________________________________________

15


(конкретні найменування згідно з класифікатором N 6)


Супутній ____________________________________________________

____________________________________________________________

16


(конкретні найменування згідно з класифікатором N 6)
Параметри факторів __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Основного___________________________________________________

____________________________________________________________

17
Супутнього__________________________________________________

____________________________________________________________

18
Обставини виникнення професійного захворювання (отруєння):
1. __________________________________________________________

____________________________________________________________

19
2. __________________________________________________________

____________________________________________________________

20
Вид професійного захворювання:

захворювання – 1, отруєння – 2 ________________________________

21


Форма професійного захворювання:

гостре -1, хронічне – 2 _______________________________________

22


Діагноз:

1. Основний _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

23
2. Супутній - виробничо обумовлений___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

24
Стадії захворювання (1, 2, 3)
основного ___________________________________________________

25


супутніх ____________________________________________________

26


Професійне захворювання (отруєння) виявлено:

під час медогляду – 1,

під час звернення – 2 _______________________


27


Діагноз встановлено:

лікувально-профілактичним закладом – 1,

відділенням професійної патології – 2,

науково-дослідним інститутом – 3 ____________


28
Тяжкість захворювання:

без втрати працездатності – 1,

з втратою працездатності – 2,

смерть – 3 ________________________________


29
Пенсіонер: не працює – 1, працює – 2 __________________________

30


Заходи, вжиті установою державної санітарно–епідеміологічної служби______________________________________________________

31__________________________________________


___________________________________


(підпис санітарного лікаря )

(ініціали та прізвище)
МП


Додаток 6
до Порядку

Зразок


ЖУРНАЛ

реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків


на

(найменування підприємства, робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування


від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань)

№ з/п

Дата і час події

Прізвище ім'я та по батькові потерпілого

Професія (посада)

Місце події (цех, дільниця, об'єкт тощо)

Обставини і причини нещасного випадку

Наслідки нещасного випадку, діагноз захворювання (отруєння), пов’язаного з умовами праці

Заходи щодо запобігання нещасним випадкам

Відмітка про виконання заходів

Дата видачі актів форми Н–5, форми

Н–1 або форми НПВ і підпис особи, яка їх одержала

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
___________________

Примітка. Порядковий номер реєстрації повинен відповідати номеру акта форми Н–1 або форми НПВ.


Найменування підприємства

№ та дата відправлення
(найменування організації,

(найменування підприємства,

прізвище, ім'я та по батькові

код згідно з ЄДРПОУ,

її керівника чи особи, яким

реєстраційний номер підприємства

надсилається повідомлення,

у Фонді соціального страхування

адреса)

від нещасних випадків на виробництві


та професійних захворювань)