4.10 Не дозволяється рухатися на човнах (катерах) та виконувати роботи на річках і водосховищах за наявності льодоходу та в умовах обмеженої видимості відповідно до вимог НПАОП 63.22-1.10.

4.11 Під час підходу до землечерпальних або днопоглиблювальних снарядів, землесосів тощо необхідно керуватися сигналами вахтового начальника та керівника робіт на човні (катері).

4.12 Не дозволяється підходити до землечерпальних або днопоглиблювальних снарядів, землесосів тощо під час їх роботи.

4.13 Під час підходу до берега на носі човна (катера) повинен бути працівник із жердиною або футштоком.

4.14 Підходити човном (катером) до невивченого берега необхідно малим ходом.

4.15 Реверс човна (катера) під час підходу до невивченого берега повинен бути в нейтральному положенні.

4.16 Човен (катер) може підходити до судна тільки з дозволу вахтового начальника після того, як судно зупинилося або зменшило хід до малого.

4.17 До судна, що рухається, човен (катер) повинен підходити за ходом судна та підчалювати до борту поступово носом під гострим кутом.

4.18 Не дозволяється підходити на човні (катері) до судна на складних ділянках (перекатах, порогах і т. п.), за винятком аварійних випадків.

4.19 До судна, що стоїть, човен (катер) повинен підходити проти течії та підчалювати до борту поступово носом під гострим кутом.

4.20 Для приймання човна (катера) призначається член екіпажу судна з багром і кидальним кінцем.

4.21 Човен (катер) повинен бути пришвартований так, щоб виключити його довільне переміщення.

4.22 Завантаження вантажу, посадка в човен (катер) працівників з борту судна дозволяється тільки після зупинки судна та з дозволу вахтового начальника.

4.23 Для посадки працівників у човен (катер) з борту судна необхідно користуватися відкидним трапом або штормтрапом.

4.24 Не дозволяється стрибати в човен (катер) з борту судна.

4.25 Віддавати фалінь необхідно тільки за командою керівника робіт на човні (катері).

4.26 Човен (катер) необхідно відштовхувати від судна багром або відпорним гаком.

4.27 Не дозволяється буксирувати човен (катер) з працівниками на борту.

4.28 Човен (катер), що буксирують, має бути надійно зчалений, але так, щоб у разі потреби його можна було швидко відчалити.


5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПРОМІРНИХ І ГІДРОМЕТРИЧНИХ РОБІТ


5.1 Вимоги безпеки під час виконання промірних робіт

5.1.1 Промірні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог НПАОП 63.22-1.10 та НПАОП 61.2-1.03.

5.1.2 Не дозволяється завантаження човна (катера) понад установлену вантажопідйомність.

5.1.3 У вітряну погоду завантаження човна (катера) зменшується в залежності від сили вітру та висоти хвилі.

5.1.4 Під час завантаження човна (катера) колючі та ріжучі предмети (сокира, пилки, штативи тощо) необхідно укладати так, щоб виключити можливість поранення працівників.

5.1.5 Під час виконання промірних робіт на човнах (катерах) не повинно бути сторонніх предметів.

5.1.6 Промірні роботи по поперечних профілях виконуються: на річках зі швидкостями течії до 1,5 м/с - із гребних і моторних човнів (катерів); на річках зі швидкостями течії більше 1,5 м/с - тільки з моторних човнів (катерів).

5.1.7 Під час виконання промірних робіт на акваторіях і підхідних каналах судноплавних гідротехнічних споруд човен (катер) повинен рухатися проти течії і триматися ближче до берега.

5.1.8 Промірні роботи футштоком або лотом із моторного човна (катера) виконуються на тихому ходу (до 1 м/с) працівником, який стоїть в носовій частині човна (катера) обличчям до верхнього борту за течією.

5.1.9 Не дозволяється під час виконання промірних робіт лотом перегинатися через борт човна (катера).

5.1.10 Під час виконання промірних робіт косими галсами або поперек течії лот або футшток повинні опускатися з верхнього за течією борту човна (катера).

5.1.11 Футшток для промірних робіт має бути легким, міцним, довжиною не більше 6 м.

5.1.12 Футшток необхідно опускати по ходу човна (катера) вперед і трохи вбік.

5.1.13 У разі потрапляння футштока під корпус човна (катера) або застрягання в ґрунті його необхідно негайно відпустити.

5.1.14 Не дозволяється переносити футшток над головами працівників, які перебувають у човні (катері).

5.1.15 Не дозволяється виконувати промірні роботи футштоком або лотом під час обледеніння човна або палуби катера (судна).

5.1.16 Під час виконання промірних робіт ехолотом з човна (катера) необхідно:

встановлювати вібратор ехолота за бортом на стоянці;

міцно закріпити вібратор за допомогою штатних пристосувань або тимчасовими відтяжками.

5.1.17 Не дозволяється переміщати вібратор ехолота під час руху човна (катера).

5.1.18 Не дозволяється під час виконання промірних робіт ехолотом тримати руками забортний пристрій у висячому положенні.

5.1.19 Під час виконання промірів глибин ехолотом, підходячи до берега, необхідно зменшити хід до малого.

5.2 Вимоги безпеки під час виконання гідрометричних робіт

5.2.1 Під час виконання гідрометричних робіт човни (катери) повинні мати сигнальні вогні відповідно до вимог Правил судноплавства.

5.2.2 Під час виконання гідрометричних робіт повинен бути встановлений пост для безперервного спостереження за суднами, що проходять поблизу району виконання робіт, та забезпечена сигналізація відповідно до вимог Правил судноплавства.

5.2.3 Під час натягування каната через річку має бути передбачена можливість його швидкого опускання для пропуску суден.

5.2.4 До каната, натягнутого через річку, прикріплюються прапорці.

5.2.5 Підтягування на човні (катері) за допомогою каната, натягнутого через річку, дозволяється тільки за допомогою петлі або гака.

Не дозволяється триматися руками за канат.

5.2.6 Необхідно передбачити можливість швидкого відчеплення човна (катера) від каната.

5.2.7 Не дозволяється натягати канат в умовах обмеженої видимості та залишати його на ніч.

5.2.8 Після закінчення робіт на створі канат повинен бути обов'язково спущений на дно річки або витравлений.

5.2.9 Канат укладається на дно човна (катера) правильними шлагами.

5.2.10 Не дозволяється під час витравлювання каната перебувати між барабаном та бортом човна (катера) та всередині шлагів.

5.2.11 Для роботи з важкими гідрометричними приладами (батометри, щупи тощо) на човні (катері) має бути виділене місце.

5.2.12 Під час роботи з гідрометричними приладами застосовуються лебідки, обладнані храповими механізмами.

5.2.13 Не дозволяється спускати будь-які прилади за борт човна (катера) вручну без застосування лебідок і кран-балок, за винятком вертушки або батометра на штанзі.

5.2.14 Під час спуску з човна (катера) устаткування та приладів трос лебідки має постійно бути натягнутим.

5.2.15 Не дозволяється за бортом човна (катера) прикріплювати до троса лебідки вертушки й інші прилади.

5.2.16 Не дозволяється рухатися на човнах (катерах) з гідрометричними приладами, що вільно висять на лебідках.

5.2.17 Кінець каната якоря човна (катера) закріплюється так, щоб у разі потреби його можна було швидко скинути.

5.2.18 Під час віддачі якоря необхідно направити човен (катер) носом проти течії й забезпечити його рівновагу.

5.2.19 Віддавати та підіймати якір необхідно з носа човна (катера).

5.2.20 Перед віддачею якоря якірний канат має бути викладений правильними шлагами.

5.2.21 Буйок з буйрепом скидають у воду до віддачі якоря.

Буйреп має бути попередньо розправленим.

5.2.22 Не дозволяється віддача якоря без буйка.

5.2.23 Виловлювати якірний буйок дозволяється тільки багром.

5.2.24 Не дозволяється підіймати якір, доки всі прилади не підняті з води та не закріплені в похідному положенні.

5.3 Вимоги безпеки під час виконання промірних і гідрометричних робіт з льоду

5.3.1 Роботи з льоду і переміщення обладнання, інструменту та пристроїв по льоду виконуються після обов'язкової перевірки керівником робіт відповідності товщини і міцності льоду допустимим нормам товщини монолітного річкового льоду відповідно до вимог НПАОП 45.24-1.07-90 Єдиних правил безпеки на водолазних роботах (РД 31.84.01-90), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України, 1990.

5.3.2 Не дозволяються пересування по льоду та робота на ньому без попереднього обстеження льоду та визначення його несучої спроможності.

5.3.3 Промірні та гідрометричні роботи з льоду дозволяється виконуватися тільки у разі його міцного та нерухомого стану.

5.3.4 Перед виконанням робіт з льоду з працівниками проводять цільовий інструктаж.

5.3.5 На льоду обладнання, інструмент та пристрої розміщують на настилах і підкладках із колод.

5.3.6 Біля місця виконання робіт розміщують рятувальні засоби (жердини, мотузки, рятувальні круги тощо).

5.3.7 Робоче місце біля лунок і ополонок очищається від снігу та колотого льоду на відстань, достатню для безпечного ведення робіт.

5.3.8 Колотий лід прибирають тичиною, яку тримають витягнутими руками.

5.3.9 Інструмент для розколювання льоду (плішня) має бути справним.

5.3.10 Не дозволяється користуватися ломом для відколювання льоду.

5.3.11 Не дозволяється під час роботи льодобуром навалюватися тілом на його верхню частину.

5.3.12 На відстані не більше 250 м від місця виконання робіт для відпочинку працівників облаштовується тимчасова споруда з температурою не нижче +15° C.

5.3.13 Тимчасова споруда повинна бути обладнана лавками та столами.

5.3.14 У разі падіння працівника з льоду в воду його необхідно негайно доставити до тимчасової споруди. Потерпілий має бути забезпечений сухою білизною та гарячими напоями. У разі потреби викликають медичного працівника або доставляють потерпілого до лікувальної установи.

5.3.15 У разі сили вітру більше 5 балів або при температурі нижче -15° C гідрометричні роботи виконуються в гідрометричній будці.

5.3.16 Не дозволяється рухатися по льоду в умовах обмеженої видимості.

5.3.17 Не дозволяється під час виконання робіт на льоду розпалювати вогнище поблизу механізмів та трубопроводів.

5.3.18 З настанням денних плюсових температур необхідно:

покласти на лід дощаті настили;

обмежити кількість працівників, які одночасно працюють на льоду;

при товщині льоду, близькій до граничнодопустимої, обладнання, інструмент та пристрої поставити на понтони.

5.3.19 У місцях із недостатньою міцністю льоду встановлюють (вивішують) знаки небезпеки з відповідним написом відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026.

5.3.20 У разі появи на льоду провалів і великих тріщин роботи необхідно негайно припинити, працівників - вивести, а обладнання, інструменти та пристрої - вивезти.


6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ


6.1 Під час виконання промірних та гідрометричних робіт застосовуються моторні човни (катери) з двигунами з реверсними пристроями.

6.2 Перед запуском підвісного двигуна реверс ставиться в нейтральне положення.

6.3 Не дозволяється застосовувати пусковий шнур із пошкодженнями та намотувати його на руку.

6.4 Не дозволяється запускати пусковим шнуром підвісний мотор при включеній передачі.

6.5 Не дозволяється під час запуску двигуна нарощувати пускову рукоятку трубою.

6.6 Не дозволяється для полегшення запуску двигуна застосовувати ефір та інші легкозаймисті рідини.

6.7 Обертові частини двигуна та відкриті частини вихлопного трубопроводу мають бути захищені запобіжними кожухами та огороджені.

6.8 Не дозволяється експлуатувати двигун без вихлопного газопроводу.

6.9 Двигун дозволяється експлуатувати зі справними контрольними приладами, за відсутністю тріщин на обертових частинах.

6.10 Не дозволяється експлуатувати двигун, що має витік палива через паливопривід або карбюратор.

6.11 Паливний бак необхідно встановлювати не ближче ніж за 1 м від двигуна та вихлопного газопроводу.

6.12 Наливний отвір паливного бака повинен бути таким, що не допускає довільного відкривання.

6.13 Робочу суміш бензину з маслом для двотактного двигуна готують на понтоні або на березі в окремій чистій тарі.

Отвір для повітря в пробці паливного бака має бути завжди чистим.

6.14 Не дозволяється заправляти човен (катер) паливно-мастильними матеріалами під час руху.

6.15 Не дозволяється допускати експлуатацію двигуна на критичних обертах.

6.16 Не дозволяється залишати працюючий двигун без нагляду.

6.17 У разі виникнення несправностей двигун необхідно зупинити.

6.18 Під час експлуатації двигунів внутрішнього згорання необхідно дотримуватися вимог безпеки відповідно до вимог інструкцій з експлуатації двигунів.


Заступник начальника управління

організації державного нагляду за

промисловою безпекою на

виробництвах і об'єктах

підвищеної небезпеки 

 

 

 

 

В. М. Морозов