Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в УкраїніПерелік позначень нормативних документів та скорочень, які використані у тексті (додається)


Начальник управління держнагляду

та підтвердження відповідності

Держстандарту України О. Баб'як


Додаток

до Переліку продукції, що підлягає

обов’язковій сертифікації в Україні


Перелік позначень нормативних документів та скорочень, які використані у тексті


Позначення

Назва

1. ДСТУ

Державний стандарт України

2. ГОСТ

Міждержавний стандарт країн СНГ

3.ТУ

Технічні умови

4. ТУ У

Технічні умови України

5. СП

Санітарні правила, затверджені Міністерством охорони здоров'я

6. СНиП

Будівельні норми і правила, затверджені Держбудом

7. СанПіН

Санітарні правила і норми, затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР або України

8. ДСанПіН

Державня санітарні правила і норми, затверджені Міністерством охорони здоров'я України

9. Норми ГКРЧ

Норми Державного комітету СРСР з радіочастот

10. ДНАОП

Державний нормативний акт з охорони праці, затверджений Держгіртехнаглядом СРСР або Держнаглядохоронпраці України

11. ДР-97

Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування і питній воді, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 05.11.97 №61

12. СПОРО

Санітарні правила поводження з радіоактивними відходами, затверджені Державним санітарним лікарем СРСР

13. ПБТРВ

Правила безпеки транспортування радіоактивних речовин, затверджені МВС СРСР, МОЗ СРСР, Держкоматоменергетики СРСР

14. R*

Правила ЄЕК ООН (європейської економічної комісії організації об'єднаних націй)

15. ДБНВ

Державні будівельні норми і вимоги, затверджені Держнаглядохоронпраці України

16. НД

Нормативний документ

17. МЭК

Міжнародна електротехнічна комісія

18. НД 306.608.95

Вимоги до забезпечення радіаційної безпеки, затверджені Мінекобезпеки України

19. ПАР

Поверхнево активні речовини

20. р.

розділ

21. п.

пункт


Начальник управління держнагляду

та підтвердження відповідності

Держстандарту України О. Баб'як