Положення про реєстрацію платників податку на додану вартістьРЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА

платника податку на додану вартість


Номер


реєстрації в ДПІ (ДПА)


Дата взяття


на облік у ДПІ (ДПА)
//


Юридична особа


РЕЄСТРАЦІЯ
Фізична особа


Представництво нерезидента


ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ у зв'язку із


(указати)Інвестор угоди про розподіл

продукції

Учасник договору про спільну


ЗМІНА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯДіяльність


Необхідне відмітити знаком "V" або "+"


1

Найменування податкового органу, де здійснюється реєстрація або

перереєстрація платника
2


Ідентифікаційний код (номер) платника
індивідуальний податковий номер/код ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер із ТРДПАУ/номер ДРФО (необхідне підкреслити)


3

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника (відповідно до свідоцтва

про державну реєстрацію)

4

Місцезнаходження (місце проживання) платникаПоштовий індексКраїнаОбласть
Район
Місто
Вулиця
Будинок


/


Корпус


Офіс/Квартира


Контактний телефон
Факс
5

Відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють)
КЕРІВНИК: прізвище, ім'я, по батькові та
ідентифікаційний номерТелефони
факс


додатковіфакс


службові

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР: прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний номер


Телефони
факс


додатковіфакс


службові

6

Дата закінчення строку, на який створено особу, укладено договір про спільну

діяльність чи угоду про розподіл продукції "____"_______________ ______ року.


7

Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими

платник відповідає вимогам статті 2 Закону

(всі відповідні пункти відмітити знаком "V" або "+" згідно із Законом)


Пункти, статті

Закону

Норма Закону


загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згідно із Законом, нарахована (сплачена, надана) особі або в рахунок зобов'язань третім особам, протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує граничний розмір, установлений підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Законупідпункт2.3.1 пункту2.3 статті 2,пункт 9.3статті 9


підпункт

особа укладає одну чи більше цивільно-правових угод (договорів), унаслідок виконання яких планується здійснення оподатковуваних операцій, обсяг яких перевищуватиме протягом звітного податкового періоду у два чи більше разів граничний розмір, установлений підпунктом 2.3.1пункту 2.3 статті 2 Закону"а"пункту 2.1статті 2,пункт 9.4статті 9підпункт

особа, яка вповноважена вносити консолідований податок з об'єктів оподаткування, що виникають унаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності та підприємствами зв'язку, що перебувають у підпорядкуванні платника податку, у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України2.3.2пункту 2.3статті 2,пункт 9.3статті 9


підпункт

особа, яка поставляє товари (послуги) на митній території України з використанням глобальної або локальних комп'ютерних мереж2.3.3пункту 2.3статті 2,пункт 9.3статті 9підпункт

особа, що здійснює операції з реалізації конфіскованого майна2.3.4пункту 2.3статті 2,пункт 9.3статті 9підпункт

особа, що імпортує (для фізичних осіб - увозить (пересилає) товари (супутні послуги) на митну територію України для їх використання або споживання на митній території України"в"пункту2.1,пункт 2.4статті 2пункт 2.2

особа реєструється за своїм добровільним рішеннямстатті 2,пункт 9.4статті 9підпункт

сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та реєструється як платник податку на загальних підставах"а"пункту8-1.9статті 8-1
сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування здійснює оподатковувані операції з товарами (послугами), відмінними від сільськогосподарської продукції, на суму, що перевищує граничний розмір, установлений підпунктом 2.3.1 пункту 2.статті 2 Законупункт8-1.11статті 8-1підпункт

особа підлягає обов'язковій реєстрації в інших випадках, передбачених законодавством (указати)"б"пункту 2.1
статті 2