22.13а інокуляторники


22.13а-3а робітники, зайняті в апаратних цехах


22.13б-3б робітники, зайняті в складах ацетону та бутанолу


22.13б б) керівники


22.13б майстри, зайняті в ацетонобутилових цехах


14. Виробництво натуральної ковбасної оболонки


22.14а а) робітники


22.14а виготовлювачі натуральної ковбасної оболонки


22.14б б) керівники


22.14б майстри, зайняті обробленням кишок


22.14б майстри виробничих дільниць (цехів)


15. Первинне оброблення шкір

на м'ясокомбінатах і сільськогосподарських

підприємствах


22.15а а) робітники


22.15а засолювачі шкір


22.15а міздрильники шкір


22.15а оброблювачі шкір


22.15а сортувальники шкір


22.15а тузлукувальники шкір


16. Костооброблювальне і клейове виробництво


22.16а а) робітники


22.16а апаратники виробництва кісткового клею


22.16а апаратники газового консервування


22.16а завантажувачі (вивантажувачі) дифузорів


22.16а полірувальники шроту


22.16а просівальники (розсівальники)


22.16а розмелювачі (мельники) кістки-паренки


22.16а шнеківники


17. Ловля та промислове виробництво

рибної продукції


22.17.1 1) прибережний лов риби в районах Камчатки,

Курильських островів, Мурманського і Охотського

узбережжя, за Полярним колом, у північній частині

Сахаліну:


22.17.1а бригадири рибалок прибережного лову


22.17.1а ланкові рибалок прибережного лову


22.17.1а рибалки прибережного лову, кунгасники


22.17.2 2) промислове виробництво риби та морського звіра


22.17.2а машиністи рибоборошняних установок, зайняті на

суднах і виробничих рефрижераторах, що працюють у

морях і океанах


22.17а-3 робітники, зайняті збиранням та переробкою риби,

ракоподібних, молюсків, морського звіра і

морепродуктів на підприємствах у районах Камчатки,

Курильських островів, Мурманського і Охотського

узбережжя, за Полярним колом, у північній частині

Сахаліну незалежно від того, де розміщені

підприємства з переробки риби: на березі чи на

плавучих базах, а також незалежно від того, до якого

порту приписані ці заводи


18. Перероблення солі


22.18а а) робітники


22.18а машиністи вальцьових верстатів


19. М'ясна промисловість


22.19а а) робітники


22.19а забивачі худоби


XXIII. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ


1. Хіміко-фармацевтичне

і фармацевтичне виробництво


23.1 Виробництво вітаміну В12, натрію бензоату,

гідропериту, кальцію сульфату, уродану, кальцію

хлористого, терпінгідрату, валідолу, коларголу,

закису азоту, препарату АСД, танальбіну,

гірчичників, лейкопластирів, глютамінової кислоти,

етилацетату, емульсій гексахлорану, бактерійних

препаратів (крім зазначених у розділі XVIII Списку

N 1), розфасування препарату МАП, мазей та емульсій,

що містять леткі, сильнодіючі наповнювачі,

пелоїдину, барію гідрооксиду, виробництво препаратів

із застосуванням шкідливих органічних розчинників не

нижче 3 класу небезпеки, виробництво готових

лікарських засобів (форм) з препаратів і продуктів,

зазначених у розділі XVIII Списку N 1 і цьому

розділі


23.1а а) робітники


23.1а-3 апаратники


23.1а вальцювальники


23.1а шпредингісти


2. Виробництво антибіотиків

(крім зазначених у розділі XVIII Списку N 1)

і препаратів медичного призначення, одержуваних

мікробіологічним синтезом


23.2а а) робітники


23.2а-3 апаратники


23.2а переглядачі продукції медичного призначення, зайняті

у виробництві готової продукції антибіотиків


23.2а препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних

засобів


3. Виробництво продуктів і препаратів

немедичного призначення, одержуваних

мікробіологічним синтезом у цехах,

відділеннях, на дільницях і окремих

установках за наявності в повітрі

робочої зони шкідливих речовин

не нижче 3 класу небезпеки


23.3-3 робітники, зайняті у технологічному процесі


4. Виробництво шовного матеріалу

з тваринної сировини


23.4а а) робітники


23.4а апаратники приготування хімічних розчинів


23.4а виробники кетгуту


23.4а закладачі хірургічного шовного матеріалу


23.4а намотувальники матеріалів і напівфабрикатів


23.4а фіксаторники


23.4а шліфувальники медичних виробів


5. Виробництво ветеринарних

біологічних, хіміко-фармацевтичних

препаратів і біологічних засобів захисту

рослин, одержуваних на біопідприємствах,

у виробничих лабораторіях, цехах, відділеннях,

на дільницях і окремих установках під час

роботи з мікроорганізмами 1-3 груп і шкідливих

речовин не нижче 3 класу небезпеки


23.5а а) робітники


23.5а-3 апаратники


23.5а препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних

засобів


23.5б б) фахівці


23.5б біохіміки


23.5б старші мікробіологи, мікробіологи


6. Виробництва, зазначені в розділі XVIII

Списку N 1 та в цьому розділі


23.6а а) робітники


23.6а гранулювальники


23.6а дозувальники медичних препаратів


23.6а дражувальники


23.6а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


23.6а закупорювачі медичної продукції


23.6а запаювальники ампул


23.6а зливальники-розливальники (кислот і лугів)


23.6а капілярники


23.6а контролери продукції медичного призначення


23.6а-3а лаборанти


23.6а машиністи-таблетувальники


23.6а мийники посуду та ампул (хромовою сумішшю, кислотою

і лугом)


23.6а наповнювачі ампул


23.6а переглядачі ампул з ін'єкційними розчинами


23.6а переглядачі продукції медичного призначення (на

міжопераційному контролі)


23.6а підсобні робітники, зайняті в цехах (дільницях,

відділеннях)


23.6а прибиральники виробничих приміщень


23.6а просівальники


23.6а різальники ампул і трубок


23.6а-3б робітники, зайняті в боксах


23.6а-3в робітники, зайняті переробленням, утилізацією

твердих, рідких, газоподібних відходів, очищенням

місткостей, хімічної апаратури, миттям, обробленням

тари з-під шкідливих хімпродуктів, нейтралізації,

очищенням промислових стічних вод, дегазацією,

знешкоджуванням шкідливих парів і газів,

футеруванням та термоізоляцією, гумуванням закритих

місткостей


23.6а розливальники стерильних розчинів


23.6а слюсарі-ремонтники


23.6а стерилізаторники матеріалів та препаратів


23.6а транспортувальники


23.6а укладальники-пакувальники, зайняті фасуванням

відкритих препаратів, укладальники-пакувальники,

зайняті закупорюванням


23.6а формувальники медичних препаратів, напівфабрикатів і

виробів


23.6б б) керівники та фахівці


23.6б- бактеріологи


23.6б біохіміки


23.6б лаборанти


23.6б майстри (старші майстри)


23.6б майстри (старші майстри) з ремонту технологічного

устаткування


23.6б майстри контрольні (на міжопераційному контролі)


23.6б механіки дільниць


23.6б механіки цехів, відділень


23.6б мікробіологи


23.6б начальники відділень, їх заступники


23.6б начальники дільниць (установок)


23.6б начальники змін


23.6б начальники цехів, їх заступники


23.6б технологи


23.6б фармакологи


23.6б-3 хіміки


23.6б-3 працівники зайняті переробленням, утилізацією

твердих, рідких, газоподібних відходів, очищенням

місткостей та хімічної апаратури, миттям,

обробленням тари з-під шкідливих хімпродуктів,

нейтралізацією, очищенням промислових стічних вод,

дегазацією, знешкодженням шкідливих парів і газів,

термоізоляцією, футеруванням і гумуванням закритих

місткостей


23.6б-3 майстри (старші майстри)


23.6б-3 начальники відділень


23.6б-3 начальники дільниць


23.6б-3 начальники змін


XXIV. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА


24 медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися

під час виконання службових обов'язків вірусом

імунодефіциту людини


24 молодші медичні сестри (санітарки-прибиральниці)

патологоанатомічних бюро, центрів, відділень,

прозекторських, моргів


24 працівники закладів охорони здоров'я, які працюють з

радіоактивними речовинами з активністю на робочому

місці не менш як 0,1 мілікюрі радію-226 або

еквівалентною за радіотоксичністю кількістю

радіоактивних речовин


24 працівники, зайняті в протичумних закладах


Працівники, які безпосередньо обслуговують хворих


24а а) у туберкульозних та інфекційних закладах,

відділеннях, кабінетах


24а молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з

догляду за хворими, сестри-господині


24а молодші спеціалісти з медичною освітою


24б б) у лепрозоріях


24б молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з

догляду за хворими, сестри-господині


24б молодші спеціалісти з медичною освітою


24в в) у психіатричних (психоневрологічних)

лікувально-профілактичних закладах (відділеннях),

будинках дитини


24в молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з

догляду за хворими, сестри-господині


24в молодші спеціалісти з медичною освітою


24г г) у будинках-інтернатах для психічно хворих,

дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих

дітей системи соціального забезпечення


24г молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з

догляду за хворими, сестри-господині


24г молодші спеціалісти з медичною освітою


24д д) у підземних лікарнях, розташованих у

відпрацьованих соляних шахтах


24д лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою,

молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з

догляду за хворими, сестри-господині


24д робітники, які працюють під землею для підтримки в

нормальному стані шахтних виробок лікарень


24е е) в опікових і гнійних відділеннях


24е лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою,

молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з

догляду за хворими, сестри-господині


24ж ж) в онкологічних закладах (підрозділах), центрах,

диспансерах


24ж лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою,

молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з

догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у

відділеннях і кабінетах хіміотерапії


24ж молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші

медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за

хворими, сестри-господині, зайняті у дитячих

відділеннях


24к к) у рентгенівських відділеннях (кабінетах)


24к молодші медичні сестри з догляду за хворими


XXV. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ТИРАЖУВАННЯ

ВІДЕОЗАПИСІВ


25а а) робітники


25а апаратники приготування хімічних розчинів, зайняті

на кінокопіювальних фабриках


25а гальванотипісти


25а гільйоширники


25а гравери друкованих форм, зайняті оздобленням та

обробленням стереотипів


25а електролізерники, зайняті на кінокопіювальних

фабриках


25а набирачі на складально-рядковідливних машинах


25а нотогравери, зайняті роботою на свинцевих дошках


25а оброблювальники шрифтової продукції (з друкарського

сплаву)


25а оброблювачі кліше (з друкарського сплаву)


25а оператори пральних машин, зайняті пранням вішерної

тканини


25а складачі ручним способом


25а стереотипери, зайняті обробленням стереотипів і

кліше з друкарського сплаву


25б б) фахівці


25б лаборанти, зайняті аналізом свинцевих сплавів


XXVI. ВИРОБНИЦТВО ПОЛІГРАФІЧНИХ ФАРБ


1. Виробництво барвників і сухих пігментів


26.1а а) робітники


26.1а апаратники сушіння


26.1а апаратники фільтрації


26.1а апаратники-заварювальники


26.1а апаратники-індуліновари


26.1а апаратники-фірнісовари


26.1а бондарі-закупорювачі


26а машиністи млинів


26а розвантажувачі хімічної сировини


26б б) керівники


26б майстри, старші майстри, зайняті на дільницях

виготовлення барвників і сухих пігментів


2. Виробництво бронзової фольги


26.2а а) робітники


26.2а контролери-приймальники


26.2а машиністи-бронзувальники


26.2а перемотувальники-сортувальники


26.2а препараторники


26.2б б) керівники


26.2б майстри, старші майстри, зайняті на дільницях з

виготовлення бронзової фольги


3. Виробництво фарб для глибокого друку


26.3а а) робітники


26.3а апаратники змішувачів


26.3а апаратники кульових млинів


26.3а апаратники фільтрації


26.3а апаратники-лаковари


26.3а апаратники-фарботерники


26.3б б) керівники


26.3б майстри, старші майстри, зайняті на дільницях з

виготовлення фарб для глибокого друку


4. Виробництво тертих фарб

із застосуванням індуліну, органічних

пігментів і анілінових фарбників


26.4а а) робітники


26.4а апаратники змішувачів


26.4а апаратники кульових млинів


26.4а апаратники фільтрації


26.4а апаратники-фарботерники


26.4а фарботерники


26.4б б) керівники


26.4б майстри, старші майстри, зайняті на дільницях з

виготовлення тертих фарб


5. Виробництво вальцьової маси,

синтетичної оліфи та сикативів із застосуванням

резинітів свинцю


26.5а а) робітники


26.5а апаратники-вальцевари


26.5а апаратники-лаковари


26.5а апаратники-оліфовари


26.5а апаратники-сикативовари


26.5а апаратники-фірнісовари


26.5а відливальники валиків


26.5а завантажувачі-вивантажувачі


26.5а препаратори


26.5б б) керівники


26.5б майстри, старші майстри, зайняті на дільницях з

виготовлення оліф, сикативів і вальцьової маси


XXVII. БУДІВНИЦТВО


27а а) робітники


27а асфальтобетонники


27а асфальтобетонники-варильники


27а бітумники


27а бурильники шпурів