Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах


(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове пенсійне

забезпечення


12.3.1а слюсарі з ремонту технологічних установок


12.3.1а слюсарі-ремонтники


12.3.1а фільтр-пресувальники


12.3.1а фільтрувальники


12.3.1а центрифугувальники


12.3.1б б) керівники та фахівці


12.3.1б інженери (зайняті у змінах)


12.3.1б майстри, старші майстри


12.3.1б механіки


12.3.1б начальники змін


12.3.1б начальники установок


12.3.1б начальники технологічних цехів та їх заступники


12.3.2 2) працівники, зайняті переробленням нафти, газу,

газового конденсату, вугілля, сланцю у виробництвах,

зазначених у розділі X Списку N 1


12.3.2а а) робітники


12.3.2а апаратники плавлення


12.3.2а апаратники ущільнення технічного вуглецю


12.3.2а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


12.3.2а котельники, зайняті ремонтом котлів


12.3.2а машиністи газодувних машин, зайняті на установках

піролізу, каталітичного крекінгу, синтетичного

спирту, поліетилену, компримування та фракціонування

газів, мінеральної сірчаної кислоти, очищення

промислових стічних вод


12.3.2а машиністи гранулювання пластичних мас


12.3.2а машиністи екструдерів, зайняті у виробництві

синтетичних продуктів із нафтосировини


12.3.2а машиністи з прання та ремонту спецодягу, зараженого

токсичними речовинами


12.3.2а машиністи компресорних установок


12.3.2а машиністи кранів (кранівники), зайняті у виробництві

етанолу та піролізу нафтопродуктів


12.3.2а машиністи технологічних насосів


12.3.2а машиністи шпрединг-машин, зайняті у виробництві

синтетичних волокон і виробів з них


12.3.2а машиністи штабелеформувальних машин, зайняті у

виробництві поліетилену


12.3.2а пірометристи


12.3.2а приладисти, зайняті у виробництвах очищення газів

від сірчистих сполук, оксиду вуглецю,

електрознесолювання і зневоднювання, стабілізації,

гідроочищення сірководневмісної нафти та газового

конденсату, одержання елементарної (газової) сірки

та доочищення відхідних газів, очищення зріджених

газів та виробництві меркаптанів, обслуговуванням і

ремонтом контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики безпосередньо в місцях їх встановлення на

дільницях (робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пенсію за віком на пільгових

умовах


12.3.2а-3 робітники, зайняті на вантажних роботах, дробленням,

коленням, затарюванням і транспортуванням сировини,

напівфабрикатів, готової продукції, реагентів,

абсорбентів, каталізаторів, палива для

нафтоуловлювачів та сушильних камер


12.3.2а скруберники-насосники


12.3.2а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях

(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове пенсійне

забезпечення


12.3.2а слюсарі з ремонту технологічних установок


12.3.2а слюсарі-ремонтники


12.3.2а транспортувальники


12.3.2а тунельники


12.3.2а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням

технічного вуглецю


12.3.2а фільтр-пресувальники


12.3.2а фільтрувальники


12.3.2а центрифугувальники


12.3.2б б) керівники та фахівці


12.3.2б інженери (зайняті у змінах)


12.3.2б майстри з ремонту устаткування


12.3.2б майстри, старші майстри


12.3.2б механіки, старші механіки


12.3.2б начальники дільниць


12.3.2б начальники змін


12.3.2б начальники технологічних цехів, їх заступники


12.3.2б начальники установок, їх заступники


12.3.3 3) працівники цехових лабораторій виробництва

газового технічного вуглецю


12.3.4 4) газорятувальна служба


12.3.4 командири, заступники (помічники) командирів,

інструктори, бійці 1 і 2 класу загону, взводу,

відділення, пункту та поста


XIII. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ЕНЕРГОПОЇЗДИ,

ПАРОСИЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО


13а а) робітники


13а антикорозійники, зайняті в місткостях очищенням та

покриттям


13а вантажники, зайняті розвантаженням вугілля та

сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію

5 відсотків і більше


13а вогнетривники


13а електромонтери з випробувань та вимірювань, зайняті

на роботах у діючих (що перебувають під номінальною

напругою) розподільчих пристроях з напругою 330 кВ і

більше


13а електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній,

зайняті на роботах в кабельних тунелях, траншеях,

розташованих у місцях встановлення котельного,

турбінного устаткування, устаткування

паливоподавання


13а електрослюсарі з ремонту устаткування розподільчих

пристроїв, зайняті на роботах в діючих (що

перебувають під номінальною напругою)

електроустановках з напругою 330 кВ і більше


13а зливальники-розливальники


13а котлочистильники


13а машиністи блочних систем керування агрегатами

(котел-турбіна)


13а машиністи бульдозерів, зайняті формуванням і

укочуванням штабелів вугілля та сланців із вмістом

вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше


13а машиністи вагоноперекидачів, зайняті розвантаженням

вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду

кремнію від 5 відсотків і більше


13а машиністи вентиляційних та аспіраційних установок, у

тому числі зайняті обслуговуванням димососів у

котельних цехах (відділеннях)


13а машиністи газотурбінних установок


13а машиністи ексгаустерів


13а машиністи екскаваторів і машиністи кранів

(кранівники), зайняті вантаженням вугілля та сланців

із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків

і більше


13а машиністи енергоблоків


13а машиністи котлів


13а машиністи кранів (кранівники), зайняті ремонтом

котельного, турбінного (газотурбінного) устаткування


13а машиністи навантажувальних машин, зайняті на складах

вугілля із вмістом вільного діоксиду кремнію від

5 відсотків і більше


13а машиністи насосних установок, зайняті на живильних

насосах


13а машиністи парових турбін


13а машиністи подавання палива


13а машиністи скреперів (скреперисти), зайняті

формуванням штабелів вугілля із вмістом вільного

діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше


13а машиністи центральних теплових щитів керування

котлами


13а машиністи центральних теплових щитів керування

паровими турбінами


13а машиністи-обхідники із золовидалення


13а машиністи-обхідники з котельного устаткування


13а машиністи-обхідники з турбінного устаткування


13а мотористи багерних (шламових) насосних


13а пічники


13а-3а робітники на пилоуловлюючих установках, зайняті

очищенням устаткування від гарячого пилу та його

збиранням, відпусканням, вантаженням і

транспортуванням


13а слюсарі з обслуговування теплових мереж, зайняті на

підземних трубопроводах, камерах і каналах на

ділянках до місць розмежування з абонентами


13а-3б слюсарі, електрослюсарі, електромонтери, зайняті

обслуговуванням, ремонтом та монтажем котельного,

турбінного (парогазотурбінного) устаткування,

устаткування подавання палива і пилоприготування, а

також засобів вимірювання та автоматики, що

забезпечують їх роботу


13а старші машиністи енергоблоків


13а старші машиністи котельного устаткування


13а старші машиністи котлотурбінних цехів


13а старші машиністи турбінних відділень


13а футерувальники (кислототривники)


13а шурувальники палива


13б б) керівники та фахівці


13б інженери з керування турбіною атомної станції


13б майстри, старші майстри виробничих дільниць

котельних, турбінних (газотурбінних),

пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання


13б майстри, старші майстри з ремонту устаткування

(котельного, турбінного (парогазотурбінного),

паливоподавання та пилоприготування) у місцях його

встановлення


13б начальники змін котельних, турбінних

(парогазотурбінних), котлотурбінних,

пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання


13б начальники котельних цехів та їх заступники


1. Підземні теплові електростанції


13.1а а) робітники


13.1а акумуляторники


13.1а вогнетривники


13.1а електромонтери, зайняті обслуговуванням і ремонтом

котельного, турбінного (парогазотурбінного)

устаткування та устаткування паливоподавання


13.1а котлочистильники


13.1а машиністи газотурбінних установок


13.1а машиністи котлів


13.1а машиністи кранів (кранівники)


13.1а машиністи-обхідники з котельного устаткування


13.1а машиністи-обхідники з турбінного устаткування


13.1а пічники


13.1а-3 слюсарі та електрослюсарі, зайняті обслуговуванням і

ремонтом котельного, турбінного (парогазотурбінного)

устаткування, устаткування подавання палива, засобів

вимірювання та автоматики, що забезпечують їх

роботу, а також допоміжного підземного

устаткування


13.1а старші машиністи котельного устаткування


13.1а старші машиністи турбінних відділень


13.1а футерувальники (кислототривники)


13.1б б) керівники та фахівці


13.1б майстри, старші майстри виробничих дільниць


13.1б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


13.1б начальники змін котельних, турбінних (газотурбінних)

цехів, начальники змін електричних цехів, начальники

змін електростанцій


13.1б начальники котельних, турбінних (газотурбінних)

цехів, їх заступники, начальники електричних цехів,

їх заступники


2. Підземні гідроелектростанції

та гідроелектростанції з машинними залами,

розташованими нижче мінімального рівня

нижнього б'єфа або вбудованими в тіло греблі


13.2а а) робітники


13.2а електромонтери головного щита керування

електростанцій


13.2а електромонтери з обслуговування гідроагрегатів

машинного залу


13.2а електрослюсарі з ремонту електричних машин


13.2а електрослюсарі з ремонту електроустаткування

електростанцій


13.2а машиністи гідроагрегатів


13.2а слюсарі з ремонту гідротурбінного устаткування


13.2б б) керівники та фахівці


13.2б майстри, старші майстри виробничих дільниць


13.2б майстри, старші майстри дільниць


13.2б начальники змін гідроелектростанцій, каскадів,

начальники змін цехів


13.2б начальники цехів: гідротехнічних, машинних,

централізованого ремонту устаткування, електричних,

електромашинних


3. Сіркогазоуловлювальні установки


13.3а а) робітники


13.3а-3 робітники, зайняті експлуатацією та ремонтом

устаткування


13.3б б) керівники та фахівці


13.3б майстри, старші майстри виробничих дільниць


13.3б начальники дільниць сіркогазоуловлювальних установок


13.3б начальники змін


XIV. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ


1. Ливарне виробництво


14.1а а) робітники


14.1а вагарі, зайняті на роботах на шихтовому дворі


14.1а варники ливарних мастил


14.1а вибивальники відливків, зайняті вибиванням точного

литва за моделями, що виплавляються


14.1а вибуховики, зайняті на роботах на шихтовому дворі


14.1а виробники каркасів, зайняті виготовленням виливаних

каркасів


14.1а водії навантажувачів, зайняті транспортуванням

рідкого металу


14.1а дробильники, зайняті випалюванням та дробленням

доломіту


14.1а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


14.1а землероби


14.1а кокільники-складальники


14.1а контролери у ливарному виробництві, зайняті на

ділянках плавлення, заливання (розливання) металу,

вибиванням та обрубуванням литва


14.1а копрівники


14.1а ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного та

відцентрового лиття


14.1а машиністи кранів (кранівники), зайняті на шихтовому

дворі


14.1а машиністи кранів (кранівники), зайняті у

формувальних, стрижньових, землепідготовчих,

обрубувальних та очисних відділеннях


14.1а машиністи млинів, зайняті розмелюванням магнезиту


14.1а модельники виплавних моделей


14.1а модельники моделей з епоксидних смол, зайняті

обмазуванням, обсипанням та сушінням смол


14.1а монтажники санітарно-технічних систем і

устаткування, зайняті на роботах біля плавильних

печей


14.1а налагоджувальники ливарних машин, зайняті

налагодженням заливальних ливарних машин

автоматичних потокових ліній та прес-форм на машинах

лиття під тиском


14.1а обмазувальники ковшів


14.1а обпилювачі фасонних відливків


14.1а підручні сталеварів вакуумних печей


14.1а прибиральники у ливарних цехах


14.1а-3а робітники, зайняті обробленням металу на шихтовому

дворі


14.1а-3б робітники, зайняті прецизійним литтям: плавильники

воску, головаксу, мазеварники, формувальники,

просівальники піску


14.1а-3в робітники, зайняті транспортуванням шихти


14.1а складальники форм


14.1а слюсарі з ремонту та обслуговування систем

вентиляції та кондиціювання


14.1а слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування


14.1а слюсарі-ремонтники


14.1а сталевари вакуумних печей


14.1а стрижневики машинного формування


14.1а стрижневики ручного формування


14.1а стропальники, зайняті на обрубних, формувальних,

стрижневих дільницях та на вибивних майданчиках


14.1а сушильники стрижнів, форм та формувальних матеріалів


14.1а термісти


14.1а транспортувальники у ливарному виробництві, зайняті

на обрубних, формувальних, стрижневих та вибивних

дільницях


14.1а транспортувальники, зайняті на конвеєрах