___________

 


11 Відповідно до Державного нормативного акта про охорону праці (ДНАОП) 0.00-1.27-7, Європейського стандарту ЕН 473 та Європейського стандарту ЕН 45013 встановлено такий професійний ряд працівників з неруйнівного контролю:

робітники 

Контролер з неруйнівного контролю, I рівень кваліфікації (початковий рівень), 
Контролер з неруйнівного контролю, II рівень кваліфікації (вищий рівень); 

фахівці 

Фахівець з неруйнівного контролю, II рівень кваліфікації (початковий рівень), 
Фахівець з неруйнівного контролю, III рівень кваліфікації (вищий рівень), 
Фахівець з неруйнівного контролю, III рівень кваліфікації /адміністратор/ (вищий рівень). 

** Залежно від конкретних функцій, які покладаються на брокера, можуть встановлюватися такі похідні назви професій: брокер із цінних паперів, брокер торговий, брокер фінансовий та інші.

** Залежно від конкретних функцій, які покладаються на дилера, можуть установлюватися такі похідні назви професій: дилер із валютних операцій, дилер із цінних паперів, дилер фондової біржі та інші.

** У разі безцехової структури управління - енергетик дільниці.

** В умовах безцехової структури управління - механік дільниці або механік з ремонту устаткування.

** Назва професії "Фахівець" може бути розширена за потребою користувача для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності. Наприклад, "Фахівець з інформаційного забезпечення", "Фахівець відділу зв'язків з громадськістю" тощо.

** Ця кваліфікаційна характеристика є узагальненою для бригадирів на дільницях основного виробництва різних видів економічної діяльності, що передбачає її використання тільки при розробці відповідних робочих інструкцій.

11 Відповідно до Державного нормативного акта про охорону праці (ДНАОП) 0.00-1.27-97, Європейського стандарту E№ 473 та Європейського стандарту E№ 45013 встановлений такий професійний ряд працівників з неруйнівного контролю:

робітники 

Контролер з неруйнівного контролю, I рівень кваліфікації (початковий рівень), 

  

Контролер з неруйнівного контролю, II рівень кваліфікації (вищий рівень); 

фахівці 

Фахівець з неруйнівного контролю, II рівень кваліфікації (початковий рівень), 

  

Фахівець з неруйнівного контролю, III рівень кваліфікації (вищий рівень), 

  

Фахівець з неруйнівного контролю, III рівень кваліфікації /адміністратор/ (вищий рівень). 

22 Відповідно до Державного нормативного акта про охорону праці (ДНАОП) 0.00-1.27-97, Європейського стандарту ЕН 473 та Європейського стандарту ЕН45013 встановлений такий професійний ряд працівників з неруйнівного контролю:

робітники 

- Контролер з неруйнівного контролю, I рівень кваліфікації (початковий рівень), 

  

Контролер з неруйнівного контролю, II рівень кваліфікації (вищий рівень); 

фахівці 

- Фахівець з неруйнівного контролю, II рівень кваліфікації (початковий рівень), 

  

Фахівець з неруйнівного контролю, III рівень кваліфікації (вищий рівень), 

  

Фахівець з неруйнівного контролю, III рівень кваліфікації /адміністратор/ (вищий рівень). 

** Потужність установок визначена в нормальних калоріях.

** Класифікація об'єктів охорони за категоріями А, Б, та В за ГСТУ 78.11.001-98:

Об'єкти категорії "А":

а) об'єкти життєзабезпечення населених пунктів;

б) фабрики та центральні сховища грошових знаків та цінних паперів;

в) об'єкти Державного комітету по телебаченню та радіомовленню;

г) державні центральні статистичні управління;

ґ) сховища державних архівів;

д) особливо важливі приміщення, де зберігаються:

- кошти, незалежно від дозволеного залишку зберігання (поштові відділення та вузли зв'язку, виплатні каси підприємств, організацій, установ, головні об'єднані каси торговельних підприємств, обмінні пункти валюти та ін.);

- зброя, боєприпаси (стрілецькі тири, кімнати зберігання зброї підприємств та закладів освіти, стрілецькі стенди, магазини з реалізації мисливської і спортивної зброї, майстерні з ремонту зброї та ін.);

- наркотичні та психотропні речовини, прекурсори, отрути (бази аптекоуправлінь, аптеки, склади мобрезерву, наукові, медичні та інші установи, у практиці яких використовуються ці речовини);

- дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби з них (ювелірні заводи і майстерні, магазини, ломбарди, бази, склади, сховища підприємств, установ та організацій, що використовують у своїй діяльності дорогоцінні метали та каміння, пункти закупівлі дорогоцінних металів і каміння та ін.);

- історичні та культурні цінності державного значення (музеї, картинні галереї, фондосховища музеїв, наукові бібліотеки та ін.);

- вибухові та радіоактивні речовини і матеріали;

- бази та склади зі зберіганням цінностей на суму понад 100 тис. мінімальних зарплат;

- інші об'єкти державного значення.

Об'єкти та приміщення категорії "Б" (підприємства, магазини, бази, сховища та ін.), де зберігаються:

а) комп'ютерна техніка;

б) малогабаритна та дефіцитна оргтехніка;

в) відео- та аудіотехніка, що користується попитом;

г) кіно- та фототехніка;

ґ) хутра натуральні та штучні і вироби з них;

д) шкіра натуральна та вироби з неї;

е) автомобілі та запасні частини до них;

є) промислові та продовольчі товари повсякденного попиту;

ж) технологічне та господарче обладнання;

з) технічна та конструкторська документація;

й) інвентар, напівфабрикати та ін.;

і) інші цінні товари.

Об'єкти та приміщення категорії "В":

- особисте майно громадян (квартири, садиби громадян, гаражі, дачі, автомобільні стоянки та ін.).

*** За умови наявності законодавчих підстав вогнепальна зброя може видаватися охоронникам 3 - 6 розрядів після затвердження керівником підрозділу охорони висновку щодо можливості допуску конкретного працівника до самостійного несення служби зі зброєю.