- антифони "беруші" та інші;

- фільтруючі респіратори.

1.29 Вальцювальник повинен:

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- вміти подавати першу (долікарняну) допомогу потерпілому від нещасного випадку;

- знати та виконувати питний режим.

1.30 Згідно з положенням про систему управління охороною праці в чорній металургії вальцювальник зобов'язаний:

- не допускати виконання робіт несправним інструментом, перевіряти наявність та правильне використання засобів індивідуального захисту, огорож, контрольно-вимірювальних приладів та вантажозахватних пристроїв;

- при виникненні непередбачених ситуацій припинити виконання робіт. Якщо дозволяють обставини, прийняти самостійне рішення, а також вжити заходів щодо забезпечення безпеки поруч працюючих, відновлення нормальної робочої обстановки та повідомити про це майстра, старшого майстра, начальника дільниці або зміни;

- постійно в процесі роботи перевіряти достатність заходів безпеки на робочому місці, виконувати інструкцію з охорони праці;

- виконувати тільки доручену роботу з додержанням всіх вимог інструкцій з охорони праці, та вказівки майстра;

- не приступати до роботи, якщо умови її виконання не відповідають інструкції з охорони праці або іншому документу, що регламентує безпечне виконання робіт, а також без інструктажу з охорони праці при тимчасовому переведенні на іншу роботу;

- в установленому адміністрацією порядку одержати інструкцію з охорони праці за своєю професією або з іншої дорученої роботи;

- працювати тільки в спецодязі і спецвзутті, що передбачені нормами, користуватися відповідними засобами захисту та запобіжними пристроями;

- утримувати своє робоче місце та обладання в справному стані та чистоті;

про всі порушення, виявлені в процесі роботи, повідомити безпосередньому керівникові;

- при одержанні хоча б незначної травми терміново звернутися в медпункт та повідомити про це майстрові;

- попередити поруч працюючих, якщо їм загрожує небезпека;

- додержуватися внутрішнього трудового розпорядку.

1.31 Особи, винні в порушенні вимог безпеки, що наведені в цій інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України..

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перед початком роботи вальцювальник повинен привести свій спецодяг та спецвзуття в належний стан: куртку застібнути на всі ґудзики, черевики зашнурувати, надіти каску, волосся прибрати під головний убір, підготувати респіратор, окуляри.

2.2 Ознайомитися зі станом робочого місця та обладнання, що обслуговується, згідно з записами у агрегатному журналі. Оглянути своє робоче місце, його чистоту, стан обладнання та механізмів, інструменту, провірити огорожі, наявність первиних засобів пожежогасіння.

2.3 Огляд робочого місця та стану обладнання проводяться з вальцювальником, який здає зміну.

2.4 Прибути на змінно-зустрічні збори, одержати завдання на виконання робіт.

2.5 Після повернення зі змінно-зустрічних зборів одержати інформацію від вальцювальника, що здає зміну, про всі зауваження та недоліки в попередній зміні.

2.6 Прийом та здача зміни повинні оформлятися підписами в журналі прийому-здачі зміни.

2.7 При виявленні несправностей, які можуть перешкоджати безпечній роботі, вальцювальник, не починаючи роботи, повинен усунути їх та доповісти майстру прокату.

До усунення несправностей розпочинати роботу не можна.

З Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1 До керування механізмами стана допускати працівників, які не мають до них прямого відношення, не дозволяється.

3.2 Перед пуском стана необхідно подати попереджувальний сигнал.

3.3 Дозвіл на пуск стана, встановленим сигналом може бути даний майстром, який керує прокаткою, або, за його відсутності, старшим вальцювальником після того як він переконався в справності стана, огорож та запобіжних пристроїв і узгодження з бригадиром слюсарів, гідравліків, енергетиків. Тільки після перевірки стана та виведення людей з небезпечних місць може бути поданий сигнал про пуск двигуна.

3.4 Запускати в хід установку головного двигуна можна лише після одержання зі стана відповідного сигналу, який добре чути на всіх робочих місцях стана та його допоміжних агрегатів.

3.5 Запускати стан несправним при відсутності персоналу, що обслуговує його або при несправній огорожі, не дозволяється.

3.6 Необхідно постійно слідкувати за справною роботою механізмів пільгерстана, контрольно-вимірювальних приладів та систем автоматики. При виявленні несправностей потрібно негайно зупинити стан, визвати ремонтний персонал та довести до відома майстра прокату.

3.7 Недокати, що утворилися в процесі роботи необхідно негайно прибрати зі стана та допоміжних агрегатів.

3.8 У випадку затримки та охолодження гільзи подавати її на валки не дозволяється.

3.9 Крім того, не дозволяється в процесі роботи:

- подавати на валки гільзи з сильно розірваними передніми кінцями;

- підходити близько до шпінделей під час роботи стана;

- стояти біля замка дорнової головки під час вилучення дорна з прокатної труби;

виконувати заміну запобіжних верстатів та перевірку положення валків під час роботи стана;

проводити огляд, змащення та ремонт рухомих частин під час роботи стана;

- проводити ремонтні роботи на стані під гідравлічним тиском;

відкривати ставки клітей станин без з'єднання планками верхніх подушок;

переходити під час роботи стана на протилежний його бік через щиток подаючого апарата;

- знімати кільця з дорен, придержуючи їх кліщами крана;

- стояти на піраміді з дорнами, з якої краном вилучаються дорна;

знаходитися на шляху руху маніпулятора;

- проходити під з'єднувальними шпінделями під час роботи стана;

проходити через працюючий апарат або знаходитися на ньому під час його роботи;

переходити по перехідних містках через вивідні жолоби під час прокатки труб.

3.10 Під час виконання будь-якого виду ремонту, необхідно виключати можливість передчасного або випадкового включення електродвигуна, гідравлічних та пневматичних пристроїв стана.

3.11 Ремонт стана та перевалка валків повинні виконуватися тільки під керівництвом майстра проката або старшого вальцювальника.

3.12 Перед виконанням перевалочних робіт необхідно перевірити справність пристосувань та інструменту, що використовується під час перевалки (ланцюги, трос).

3.13 Під час роботи під краном необхідно знати та виконувати вимоги інструкції при роботі з вантажопідіймальними механізмами.

3.14 Перед заміною подушок та з'єднальних муфт необхідно перевірити справність пристосувань для їх заміни.

3.15 Встановлення дорен, що збиті з ролика, дозволяється виконувати за допомогою електромостового крана.

3.16 Під час укладки роликів та валків на підмогу їх необхідно кріпити клинами.

3.17 При знятті дорен з приймального столу необхідно брати їх кліщами тільки по центру.

3.18 Заправлення дорна в лопасть дорнової головки необхідно виконувати тільки після того, як зняте дорно буде на спеціальному візку.

3.19 Валки перевозити дозволяється тільки тросами за допомогою електромостового крана.

3.20 По закінченні перевалки всі огорожі необхідно встановити на свої місця, допоміжні пристосування зложити на свої місця.

3.21 Пуск стана після ремонту або перевалки валків повинен проводитися тільки з дозволу відповідального за ремонт або перевалку валків.

3.22 Змащення, ремонт, огляд обладнання дозволяється виконувати тільки при зупиненому обладнанні.

3.23 Під час прибирання зі стана застиглої гільзи або недоката необхідно виконати міцне зачеплення стропалки та супроводжувати її до місця передавання.

3.24 Після прийому гільзи на візок, необхідно спустити плиту пневматичного упору.

3.25 Під час роботи на пульті керування позастанового заряджання гільз дорнами необхідно виконувати наступні вимоги безпеки:

не допускати знаходження людей в зоні роботи механізмів позастанової зарядки гільз дорнами;

постійно слідкувати за станом роботи механізмів, засобів контролю та автоматики. В разі виявлення несправності, терміново зупинити обладнання, викликати ремонтний персонал та повідомити про це майстра.

3.26 Ремонтувати обладнання позастанового зарядження під гідравлічним та пневматичним тиском не дозволяється.

3.27 Не дозволяється працювати при несправному огородженні, блокіровках та запобіжниках, позастановим зарядженням гільз дорнами.

3.28 Замірювання труб на ходу стана дозволяється виконувати лише дистанційно за допомогою відповідних вимірювальних приладів.

3.29 Замірювання товщини стінки труб ручним стінкоміром необхідно виконувати на скатній решітці при зупиненому віброскидувачу.

3.30 Для обслуговування шкіперів необхідно використовувати переносні інвентарні підмостки або встановлювати ліса.

3.31 Ремонт рольгонгів та шкіперів слід виконувати по оброчній системі.

3.32 Пуск рольгангів можна виконати тільки після переконання, що всі шестерні закриті.

3.33 Електробезпека.

3.33.1 Вальцювальник повинен пам'ятати, що приводи механізмів, які обслуговуються, живляться напругою 380 В. Напруга понад 42 В небезпечна для життя, особливо в умовах підвищеної вологості, запиленості, в приміщеннях з металевою підлогою.

3.33.2 Торкатися руками до струмопровідних предметів, до оголених електропроводів не дозволяється.

3.33.3 Вальцювальнику не дозволяється брати участь у будь-яких ремонтах електроустаткування, ліній електропередач, вставляти і виймати запобіжники, користуватися несправними рубильниками й автоматами, робити заміну перегорілих ламп освітлення і сигналізації.

3.33.4 Входити до камер трансформаторів, заходити за огородження електроустаткування, у приміщення щитів напруги 220-380 В вальцювальникам не дозволяється.

3.33.5 Про всі намічені несправності електроустаткування необхідно негайно доповісти майстрові прокату або черговому електрику.

3.33.6 Рубильники, пульти і шафи керування та інші електричні апарати повинні бути завжди закриті.

3.33.7 Поливати водою електричний кабель, електродвигуни та інше електроустаткування не дозволяється.

3.34 Пожежна безпека

3.34.1 Вальцювальник зобов'язаний знати і дотримуватися правил пожежної безпеки.

3.34.2 Не дозволяється використовувати протипожежні пристосування та обладнання (ящики з піском, вогнегасники, гідранти, сигналізатори) не за призначенням, а також захаращувати підходи до них.

3.34.3 Не дозволяється зберігати на робочому місці матеріали, що легко займаються.

. 3.34.4 При виявленні пожежі або її ознак (поява диму) необхідно негайно повідомити про це в пожежну охорону пожежною сигналізацією, встановленою на підприємстві, або телефоном. До прибуття пожежної команди слід негайно приступити до ліквідації пожежі наявними в цеху засобами.

3.34.5 Основними засобами гасіння є вода, пара під тиском, вогнегасники, сухий пісок, азбестові штори і т.ін.

3.34.6 Вуглекислотні ручні вогнегасники марок ОУ-1, ОУ-5, ОУ-6 можуть бути застосовані для гасіння майже всіх видів твердих і рідких горючих речовин, у тому числі й електроустановок. Для гасіння невеликих загорянь горючих і тліючих матеріалів можуть застосовуватися пінні вогнегасники марок ОП-5. Застосовуючи вогнегасники ОП-5 для гасіння електроустановок, що знаходяться під напругою, і речовин, котрі займаються при попаданні на них води (карбід кальцію, калій, натрій) не дозволяється.

3.35 Порядок повідомлення адміністрації про випадки травмування або раптових захворювань, факти порушення технологічного процесу та інших небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що загрожують життю і здоров'ю працівників.

3.35.1 Про кожен нещасний випадок на виробництві потерпілий або очевидець нещасного випадку повинен негайно повідомити безпосередньому керівникові або іншій посадовій особі.

3.35.2 При одержанні травми і за необхідності відвідування медпункту вальцювальник повинен одержати письмове направлення у майстра прокату.

3.35.3 При одержанні звільнення від роботи або лікарняного листа необхідно повідомити про це майстрові.

3.35.4 При виникненні під час роботи непередбачених ситуацій необхідно припинити виконання робіт, прийняти по можливості самостійні рішення і вжити заходів щодо забезпечення безпеки та відновлення нормальної роботи, негайно повідомити майстра прокату.

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Підготовити робоче місце, обладнання та територію до здачі змінникові.

4.2 Доповісти змінникові про всі недоліки, що виникли в процесі роботи як на стані, так і на території, що обслуговується.

4.3 Здати зміну, заповнити журнал здачі-приймання, де відобразити стан обладнання, поставити особистий підпис.

4.4 Доповісти майстру про здачу зміни..

4.5 Після здачі зміни вальцювальник повинен пройти за встановленим маршрутом до санпобуткорпуса, для прийняття душу та переодягання.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 Вальцювальник повинен знати план ліквідації аварій в частині, яка відноситься до місця його роботи.

5.2 Вальцювальник повинен знати причини, що можуть призвести до аварійних ситуацій під час роботи на стані і вміти їх ліквідувати.

5.3 3 появою передаварійної ситуації вальцювальник повинен вжити необхідних заходів щодо її ліквідації і повідомити про це майстрові.

5.4 Вальцювальник повинен вміти користуватися засобами пожежогасіння (пісок, вогнегасники та інші первинні засоби).

5.5 Аварійні ситуації:

5.5.1 При загорянні електропроводки, електроприладів, електрообладнання необхідно:

- відключити їх від мережі живлення;

- гасити піском або порошковими вогнегасниками.

5.5.2 При загорянні пально-мастильних матеріалів необхідно:

- гасити піском, землею, вогнегасниками;

- гасити водою не дозволяється.

5.5.3 При повному вимкненні електроструму необхідно: