g) Для пасажирських ліфтів, пристосованих для використання інвалідами в колясках, мінімальна відстань від вертикальної осі кнопки до будь-якого боку повинна бути мінімум 500 мм ± 10 мм.

h) За необхідності маркування розмір символу повинен бути: мінімум 15 мм – максимум 40 мм. Символ має бути рельєфного виконання з висотою рельєфу 1мм на активній частині кнопки і контрастний від навколишньої поверхні.

3.2.2 У кабіні

Робоча панель містить:

 • одну кнопку для кожного поверху (слід маркувати: –2, –1, 0, 1, 2 і т. ін.);

 • одну аварійну кнопку (жовта із символом дзвоника);

 • одну кнопку відчинення дверей (для автоматичних дверей) (маркувати | );

 • один пристрій для зупинення (якщо вимагається чинними стандартами безпеки) (червоний зі словом «СТОП»).

3.2.2.1 Стандартні вимоги

 1. Додатково до вимог 3.2.1.5 а), b) (перше речення), с), е).

 1. Мінімальний зазор між двома активними частинами двох поверхових кнопок повинен бути від 10 до 15 мм.

 1. Центральна лінія кнопок аварійної і відчинення дверей повинна знаходитися від підлоги на відстані 900 мм ± 10 мм.

 2. Кнопка нижнього поверху повинна бути розташована над кнопками аварійною і відчинення дверей. Відстань по вертикалі між аварійною кнопкою, відчинення дверей і кнопкою виклику повинна бути неменшою, ніж подвійна відстань, визначена в пункті b).

е) Кнопка верхнього поверху повинна бути розташована на висоті максимум 1200 мм від підлоги. Якщо це можливо, ця висота повинна бути не більше ніж 1100 мм.

f) Розмір символу: мінімум 15 мм; максимум 40 мм, висота рельєфу – 1 мм і контрастний від навколишньої поверхні.

g) Кнопка виходу (основний поверх)

Ідентифікація цієї кнопки повинна бути за умови, якщо:

 • рельєфна зірка біля кнопки на відстані від 10 до 15 мм від кнопки;

 • або зелена кнопка, що виступає на 5 мм ± 1 мм вище інших (у цьому випадку структура поверхні кнопки несуттєва);

h) Порядок поверхових кнопок:

 • один вертикальний ряд знизу доверху;

 • для декількох рядів – зліва направо і знизу доверху.

3.2.2.2 Специфічні вимоги

 1. Додатково до вимог пункту 3.2.1.6 а), b), с), е), f).

 2. Вісь першого ряду кнопок повинна знаходитись від підлоги на відстані мінімум 850 мм ± 5 мм і максимум до осі другого ряду 1000 мм ± 5 мм.

 3. Розмір символів: висота 30 мм ± 2 мм в рельєфі, товщина рельєфу повинна бути 1  мм висоти розміщення на активній частині кнопки.

 4. Відстань між активними частинами двох кнопок повинна бути 10 мм ± 1 мм.

е) Порядок сигнальних кнопок (див. таблиці 1 – 3).

Горизонтальний ряд(и) на похилій панелі.

Проекція горизонтальної похилої частини повинна дорівнювати 100 мм ± 10 мм.

Один ряд поверхових кнопок

Поверхові кнопки повинні бути встановлені зліва направо на центральній лінії панелі. Зліва робочої панелі кабіни повинні бути кнопки відчинення дверей і сигнальна; сигнальна кнопка повинна бути вище кнопки відчинення дверей із зазором 10 мм ± 1 мм між активними частинами.

Два ряди поверхових кнопок

Поверхові кнопки повинні бути встановлені вище і нижче центральної лінії панелі у порядку, що зростає знизу доверху і зліва направо.

Зліва робочої панелі кабіни повинні бути кнопки відчинення дверей і сигнальна, розміщені на центральній лінії панелі із зазором 10 мм ± 1 мм між активними частинами.

Див. таблицю 3.

3.2.2.3 Розміщення панелі керування в кабіні

 1. Пасажирський ліфт із номінальною вантажопідйомністю < 450 кг

На боковій стороні

 • З центральним відчиненням дверей – справа від входу в кабіну.

 • З боковим відчиненням дверей – на стороні зачинення.

 1. Пасажирський ліфт із вантажопідйомністю від 450 до 1250 кг

Стандартні вимоги

На боковій стороні

 • З центральним відчиненням дверей – справа від входу в кабіну.

 • З боковим відчиненням дверей – на стороні зачинення.

 • Кнопки не повинні розміщатися на відстані менше ніж 400 мм від вхідної панелі кабіни або від задньої панелі кабіни.

Специфічні вимоги (із вантажопідйомністю від 630 кг до 1250 кг).

Те саме, що і вищезазначені стандартні вимоги зі зміною відстані 400 мм на 500 мм.

3.2.2.3.3 Пасажирський ліфт із номінальною вантажопідйомністю > 1250 кг Стандартні вимоги

На боковій стороні, так само як 3.2.2.3.2, або на вхідній панелі кабіни, якщо центральна лінія кнопок розміщена на відстані мінімум 400 мм від найближчої бокової сторони.

Специфічні вимоги

Те саме, що і вищезазначені стандартні вимоги зі зміною відстані 400 мм на 500 мм.

 1. У випадку двох входів у кабіну вищенаведені характеристики повинні бути застосовні до обох входів у кабіну.

 2. Інші робочі панелі кабіни

У будь-якому випадку дозволяється додаткова допоміжна робоча панель в кабіні з дотриманням вимог щодо розміщення як у 3.2.2.1 a), b), g), h).

3.3 Індикатори

3.3.1 На поверхових площадках

3.3.1.1 Керування за допомогою однієї натиснутої кнопки

Для автоматичних дверей кабіни і шахти звуковий сигнал спрацьовує, коли двері починають відчинятися (Двері повинні бути безшумними).

Для дверей шахти, що відкриваються вручну, світловий і звуковий сигнали повинні інформувати пасажирів, що кабіна знаходиться на поверсі або підходить до зупинки. Світловий сигнал може забезпечуватися однієї або більше світлими панелями, так щоб пасажири могли бачити, що кабіна знаходиться на поверсі (кабіна постійно освітлена). Звуковий сигнал не подається, якщо поверховий виклик незареєстрований.

3.3.1.2 Збірне керування руху вниз і збірне керування в обох напрямках

Дві світлові індикаторні стрілки дають попереджувальну інформацію про напрямок наступного пересування кабіни (тільки однією на кінцевих поверхах), вони розміщуються над дверима або збоку дверей у положенні, що забезпечує видимість, і вказують напрямок, у якому кабіна потім буде рухатися.

Звуковий сигнал супроводжують освітлені стрілки.

У випадку одиночного ліфта вищезазначені вимоги можуть виконуватися пристроєм у кабіні, який видно і чутно на площадці поверху.

3.3.1.3 Стандартні вимоги

 1. Звукові сигнали повинні мати рівень від 35 до 55 дБА і повинні бути регульовані відповідно до умов розташування.

 2. Різні звуки під час руху вверх і вниз у випадку збірного руху вниз і збірного руху в обох напрямках.

три різної тональності.

Один сигнал для руху вверх

— Два сигнали для руху вниз

c) Коли індикаторні стрілки знаходяться на поверховій площадці, вони повинні бути розміщені на висоті від 1,80 м до 2,50 м від підлоги з кутом видимості 150° ± 10°. Висота стрілок повинна бути від 40 до 70 мм.

 1. Специфічні вимоги

Відповідають вимогам 3.3.1.3.

3.3.2 В кабіні

 • Світловий і звуковий індикатори положення.

 • Аварійний сигнал.

Внутрішній зв'язок, телефон або подібний пристрій (якщо вимагається чинними стандартами безпеки).

3.3.2.1 Стандартні вимоги

 • Світловий сигнал повинен знаходитися вище робочої панелі, відстань від підлоги кабіни до центральної лінії індикатора повинна бути від 1,60 до 1,80 м. Висота номера поверху повинна бути від 30 до 60 мм і мати колір, що контрастує з навколишнім.

 • Другий індикатор, якщо він потрібний, може бути розміщений над дверима кабіни або на додатковій робочій панелі кабіни.

 • Звуковий індикатор.

Коли кабіна зупиняється, голос на місцевій мові(ах) повинен повідомити положення кабіни. Рівень звуку інформації повинен бути регульованим і установлений відповідно до умов розташування, мінімум 35 дБА – максимум 55 дБА.

— Пристрій аварійного сигналу.

Кожна кабіна повинна мати один пристрій, постійно з'єднаний з службою аварійного обслуговування.

Цей пристрій повинен відповідати наступним вимогам:

 • Двосторонній голосовий зв'язок з службою аварійного обслуговування пасажирів або з особою, відповідальною за безпеку в будинку. Повинен бути забезпечений підсилювачем для тих, хто користується слуховим пристроєм. (Індуктивний зв'язок).

 • Для передачі аварійного сигналу не повинне бути обов'язковим постійне робоче зусилля.

 • Візуальний і звуковий зворотний інформаційний зв'язок для пасажирів, що підтверджує:


 • Передачу аварійного сигналу.

 • Прийом аварійного сигналу, установку голосового зв'язку.

 • Батарею живлення.

 • Автоматичну ідентифікацію адреси ліфта одержувачем.

 • Автоматичне тестування – гарантія системи (це автотестування не повинне бути обмежено контролем телефонної лінії).

 1. Специфічні вимоги

Відповідають вимогам 3.3.2.1.

3.4 Індикатори-опції

На поверхових площадках

Світловий сигнал «Ліфт не працює» (червоний диск діаметром мінімум 25 мм із білою горизонтальною лінією, подібний знаку «Не входити»).

4 – 7 ПУНКТИ ВІЛЬНІ

8 ПОРУЧНІ

Якщо в кабіні передбачені поручні, вони повинні мати круглу форму і встановлюватися на ту саму сторону, що і робоча панель.

8.1 Стандартні вимоги

Діаметр поручнів мінімум 30 мм і максимум 80 мм.

Поручні повинні бути зафіксовані на висоті від 850 до 950 мм від підлоги (рекомендується 900 мм ± 10 мм).

Кріплення поручня повинне бути розташоване на відстані 40 і 50 мм від стіни кабіни.

8.2 Специфічні вимоги

Діаметр поручня мінімум 30 мм і максимум 45 мм.

Поручні повинні бути зафіксовані на висоті 850 мм ± 10 мм від підлоги.

Кріплення поручня повинне бути розташоване на відстані від 55 до 70 мм від панелі кабіни.


Таблиця 1 – Загальні кнопки, сигнали і пристрої внутрішнього зв'язку

Пункт посилання

Позначення

3.2 Пристрої керування


3.2.1 На поверхових площадках


3.2.1.1 Керування однією кнопкою


— одна кнопка для викликів


3.2.1.2 Збірне керування руху вниз


— верх: одна кнопка виклику

Стрілка напрямку вниз або вверх і вниз

— перший поверх: одна або дві кнопки виклику

Стрілка напрямку вверх

— низ: одна кнопка виклику (альтернатива)

Стрілка напрямку вверх (див. таблицю 2, символ № 6)

3.2.1.3 Вибірково-збірне керування в обох напрямках

Таке саме розташування, як і під час збірного керування вниз, але необхідно передбачити дві кнопки виклику на всіх проміжних поверхах із стрілкою, що відповідає потрібному напрямку, і тільки одна кнопка виклику на кінцевих поверхах.

Стрілка напрямку вниз або вверх і вниз

3.2.2 У кабіні


— поверхова кнопка

- 2, – 1, 0, 1, 2, 3 і т. ін., рельєфна і контрастна

— аварійний пристрій

Жовта із символом дзвоника (див. примітка 1). Жовтий колір застосовується тільки для цієї рельєфної кнопки

— кнопка відчинення дверей (у випадку автоматичних дверей)

Стилізовані стрілки (див. таблицю 2, символ № 2), рельєфні

— пристрій для зупинки (якщо вимагається чинними стандартами безпеки)

Червона зі словом «СТОП». Червоний колір застосовується тільки для цієї кнопки

3.3 Мінімальні індикатори


3.3.1 На поверхових площадках


— сигнал реєстрації виклику

Звуковий і світловий

— сигнал «Ліфт тут» (тільки для ручних дверей і без види-мих панелей)

Звуковий і світловий

Сигналізація для збірного керування вниз і вибірково-збірного керування в обох напрямках


— світловий і звуковий індикатор положення кабіни

Стилізовані стрілки для руху вверх і вниз (див. таблицю 2, символ № 6), світловий і звуювий

3.3.2 У кабіні


— світловий і звуковий індикатор положення кабіни

– 2, – 1, 0, 1, 2, 3 і т. ін. і синтезований голос

— внутрішній зв'язок, телефон або подібний пристрій (якщо потрібно за чинними стандартами безпеки)


3.4 Індикатори-опції

Символ трубки, якщо телефон схований (див. таблицю 2, символ № 4)

На поверхових площадках


— світловий сигнал «Ліфт не працює»

Червоний диск із білою лінією (див. таблицю 2, символ № 5)

У кабіні


— індикатор перевантаження

Стилізована шкала зі звуковим сигналом (мінімум 55 дБА, максимум 60 дБА)


Таблиця 2 – Характерні символи

Примітка. Застосовані символи повинні бути такими, як зазначено далі. Незважаючи на це, тільки типові і обов'язкові не повинні відтворюватись точно.


Найменування

Опис

Символи

1

Аварійна кнопка

Символ дзвоника відповідно до ІЕС, публікація 417, графічні символи для використання на обладнанні – індекс, огляд і декілька окремих листів


2

Кнопка відчинення дверей

Стилізовані стрілки1)


3

Кнопка зачинення дверей

Стилізовані стрілки1)


4

Телефон

Стилізовані символи телефонної трубки, радіозв'язку відповідно до ISO 7001, символи суспільної інформації


5

Сигнал «Ліфт не працює»

Червоний диск із білою лінією, подібно до знаку «Не входити»


6

Індикація напрямку на:
— кнопці виклику
— індикаторних стрілках

Стилізовані стрілки1)— стрілках напрямку7

Індикатор перевантаження

Стилізована шкала


1) Нестилізовані стрілки або символи стрілок відповідно до ISO 7000 «Графічні символи. Індекс, огляд і статистика окремих повідомлень» або відповідно до ISO 4196 «Графічні символи. Використання стрілок» можуть також бути застосовані в шахті.