Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією просочувальника з вогнезахисного просочування 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює покривання вогнезахисними сумішами особливо цінних художніх театральних декорацій, картин, панно та інших виробів мистецтва. Розробляє рецептуру та готує суміші для особливо відповідального просочування. Відбирає проби та перевіряє якість сумішей і розчинів, що застосовуються. Підбирає хімікати та замінює одні іншими.

Повинен знати: правила та технологію вогнезахисного просочування особливо цінних художніх театральних декорацій, картин, панно та інших виробів мистецтва, властивості хімікатів і отрути, що застосовуються для вогнезахисних розчинів, правила поводження з ними та умови зберігання; технічні умови та державні стандарти на різні види вогнезахисного просочування; правила обліку витрат матеріалів та хімікатів і оформлення технічної документації на роботи, що виконуються; будову устаткування, яке застосовується під час готування розчинів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією просочувальника з вогнезахисного просочування 3 розряду - не менше 1 року.

124. РАДІОМЕХАНІК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНОЇ АПАРАТУРИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує розбирання, складання, чищення телевізорів, радіоприймачів, магнітофонів, електро-програвальних пристроїв та іншої радіоапаратури не вище II класу. Ремонтує кімнатні телевізійні антени. Виконує заміну запобіжника радіотелеапаратурі, ремонт штекера, ручок керування, усунення нещільних контактів блокування, заміну та ремонт шнура живлення зі штепсельною вилкою, зняття та установку кінескопа телевізорів не вище III класу, блоків, перемикачів телевізійних програм та перемикачів телевізійних каналів антенного уводу. Виявляє причини несправностей і виконує ремонт однопрограмних радіотрансляційних гучномовців, електро-програвальних пристроїв без автостопа.

Повинен знати: основи електротехніки, радіотехніки та телебачення; будову, функціональні схеми й роботу основних вузлів чорно-білих телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури; загальні знання про передавання і приймання кольорового зображення; правила, послідовність і способи розбирання та збирання чорно-білих телевізорів та іншої радіоапаратури; виявлення несправностей чорно-білих телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури і методи їх ремонтування; призначення та порядок користування вимірювальними приладами; типи та конструкції кімнатних антен; правила та способи установлення телевізорів і радіоприймачів та підключення їх до антен; призначення та застосування монтажно-регулювального інструменту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує установлення чорно-білих телевізорів. Перевіряє напівпровідникові прилади (транзистори, діоди тощо) на випробувачах. Виявляє причини несправностей у чорно-білих телевізорах не вище II класу та здійснює ремонти, не пов'язані з усуненням неперіодичних дефектів, заміною та настроюванням контурів, заміною та ремонтом друкованих плат, галетних клавішних (кнопкових) перемикачів і усуває складні дефекти в ланцюгах автоматичних регулювань (автоматичного регулювання зусилля, автоматичного підстроювання частоти гетеродина і таке інше). Виявляє причини несправностей, ремонтує радіоприймачі IV і III класів і магнітофони IV класу, електрофони, трьохпрограмні радіотрансляційні гучномовці тощо.

Повинен знати: основи електротехніки, радіотехніки, телебачення; основні знання щодо телевізорів кольорового зображення, характеристики напівпровідникових приладів; призначення, взаємодію, будову та роботу елементів схем чорно-білих телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури; принципові та монтажні схеми чорно-білих телевізорів, радіоприймачів не вище II класу, магнітофонів - не вище III класу та іншої радіоапаратури; основні види несправностей цієї апаратури, методи, способи її перевірки, регулювання, настроювання і ремонту; призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами, які застосовуються під час ремонту радіотелевізійної апаратури, правила установлення, монтажу телевізійних антен.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією радіомеханіка з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виявляє причини несправностей у чорно-білих телевізорах та виконує ремонти, не пов'язані з усуненням неперіодичних дефектів і настроюванням. Бере участь у роботі з установлення та ремонту кольорових телевізорів вітчизняного та імпортного виробництва. Виявляє причини несправностей, ремонтує, регулює і настроює радіоприймачі не вище II класу, магнітофони III і II класів і транзисторні магнітофони, антенні підсилювачі.

Повинен знати: методи і способи усунення несправностей електричного та механічного регулювання, перевірки, настроювання і ремонту всіх типів чорно-білих (у тому числі напівпровідникових) телевізорів, радіоприймачів та магнітофонів; принципові схеми, будову й правила установлення кольорових телевізорів; правила користування контрольно-вимірювальними приладами, які застосовуються під час установлення кольорових телевізорів, ремонту та установлення приймальних телевізійних антен.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією радіомеханіка з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виявляє причини несправностей та виконує роботи щодо усунення неперіодичних несправностей та настроювання телевізорів усіх класів вітчизняного та імпортного виробництва. Установлює кольорові телевізори вітчизняного та імпортного виробництва. Виявляє причини несправностей і виконує роботи з ремонту та настроювання кольорових і чорно-білих напівпровідникових телевізорів, конвертерів дециметрового діапазону, музичних центрів, відеомагнітофонів, транзисторних радіоприймачів I і вищого класів, стереофонічних, автомобільних приймачів усіх типів, магнітофонів транзисторних II та I класів. Виконує роботу з модернізації вузлів і блоків радіотелевізійної апаратури.

Повинен знати: принципові, монтажні схеми всіх типів телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури; методи і способи проведення складних ремонтів чорно-білих та кольорових телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури всіх класів методи і способи заміни деталей нетиповими; правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою, що застосовується під час ремонту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією радіомеханіка з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 5 розряду - не менше 1 року.

125. РАДІОМОНТЕР ПРИЙМАЛЬНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ АНТЕН

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні роботи під час обладнання і ремонтування розподільних мереж антен колективного прийому телебачення всередині горищних приміщень, на сходових клітках і в квартирах різних будинків (підношення матеріалів, інструменту тощо). Бере участь у прокладанні кабелю, протяганні кабелю через закладні пристрої, розмічуванні трас прокладання кабелю, установленні різних типів розподільних коробок тощо.

Повинен знати: найпростіші відомості з електротехніки, радіотехніки, про властивості матеріалів, які застосовуються, та типи устаткування, будову устаткування систем колективного приймання телебачення, яке обслуговується, порядок користування інструментом під час проведення робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з прокладання абонентських та магістральних кабелів розподільних мереж антен колективного телебачення. Обробляє кабель та припаює його до розподільних коробок і штекера телевізора. Бере участь у роботі з установлення, монтажу, демонтажу та ремонту різних типів телевізійних антен індивідуального та колективного прийому телебачення метрового діапазону хвиль, ремонту устаткування розподільних телевізійних мереж і електричних вимірювань у цих мережах, у підведенні електроживлення до антенних підсилювачів. Установлює та орієнтує кімнатні індивідуальні антени. Вмикає та підстроює телевізор основними ручками керування за телевізійною випробною таблицею, перевіряє на прийом телевізійної випробної таблиці та телевізійної передачі.

Повинен знати: елементарні знання з електротехніки, радіотехніки та телебачення; правила та інструкції з будови, установки, ремонту й експлуатації обслуговуваного устаткування; правила та способи прокладання кабелю і монтажу розподільних пристроїв магістральних мереж; типи телевізорів, правила їх вмикання та підстройки зовнішніми ручками керування; призначення і правила користування ампервольтметром та інструментом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією радіомонтера приймальних телевізійних антен 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з монтажу, установки та ремонту трьох- і п'ятиелементних, одноканальних та двоканальних телевізійних антен індивідуального і колективного приймання телебачення у метровім діапазоні хвиль з висотою антенних опор до 5 м та устаткування розподільних телевізійних мереж. Бере участь у роботі з установки, монтажу, демонтажу й ремонту всіх типів колективних та індивідуальних антен, крім метрового діапазону хвиль. Виконує підвід та ремонт електроживлення антенних підсилювачів, їх установлення та вмикання устаткування розподільної мережі. Бере участь у роботі з устаткування кабельних повітряних переходів. Визначає якість роботи антен за телевізійною випробною таблицею, проводить найпростіші електричні вимірювання в розподільних телевізійних мережах. Ремонтує кімнатні телевізійні антени.

Повинен знати: основи електротехніки, радіотехніки, телебачення; технічні характеристики і конструкцію устаткування, яке обслуговується, його монтажні схеми; правила установки, монтажу антен індивідуального та колективного прийому, розподільних мереж, кабельних і повітряних переходів; призначення елементів телевізійної випробної таблиці для перевірки та оцінки якості роботи телевізорів і антен; правила й способи перевірки та ремонту телевізійних антен і розподільних мереж; призначення та правила користування приладами, що застосовуються для електричних вимірювань.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією радіомонтера приймальних телевізійних антен 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з установки, монтажу та ремонту багатоканальних (понад п'ять елементів) телевізійних антен індивідуального та колективного прийому телебачення метрового й дециметрового діапазону хвиль, з висотою антенних опор понад 5 до 9 м, розподільних мереж антен колективного прийому телебачення, розрахованих на підключення до 200 телевізорів і радіоприймачів. Установлює конвертери дециметрового діапазону хвиль. Ремонтує антенні підсилювачі. Бере участь у здаванні та прийманні робіт з установки й монтажу колективних антен і розподільних мереж, вимірюванні рівня та визначенні якості телевізійного сигналу.

Повинен знати: типи, конструкції, технічні характеристики індивідуальних та колективних телевізійних антен дециметрового діапазону хвиль; обладнання розподільних мереж; методи виявлення та способи усунення несправностей в антенах та розподільних телевізійних мережах, а також в антенних підсилювачах; усі типи чорно-білих телевізорів, їх регулювання та настроювання за телевізійною випробною таблицею; порядок застосування основних контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією радіомонтера приймальних телевізійних антен 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з установки, монтажу та ремонту синфазних багатоелементних антен, багатоканальних антен колективного прийому телебачення (у метровому та дециметровому діапазонах хвиль) і радіомовлення, складних антен для важких умов прийому (сильні відбиті сигнали, інтенсивні перешкоди тощо) з висотою опор понад 9 м, улаштування кабельних повітряних та підземних переходів. Ремонтує транзисторні антенні підсилювачі, конвертери. Здає та приймає заново установлені антенні системи колективного прийому радіомовлення і телебачення. Виконує роботи з установки, монтажу й ремонту складних систем колективного прийому телебачення і радіомовлення понад 200 телевізорів та радіоприймачів. Робить вимір телевізійних сигналів і розрахунок усіх систем колективного прийому телебачення і радіомовлення за типовими схемами.

Повинен знати: типи, конструкції, технічні характеристики всіх типів індивідуальних і колективних телевізійних антен метрового та дециметрового діапазонів хвиль, суміщених антен для прийому телебачення і радіомовлення, устаткування розподільних мереж; принципи розрахунку та побудови антенних систем колективного прийому телебачення та радіомовлення; типи телевізорів, їх функціональні схеми; методи виявлення та способи усунення несправностей чорно-білих телевізорів; методи вимірювання в системах колективного прийому телебачення та радіомовлення; будову та правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою.