Повинен знати: норми та правила вантаження і транспортування вантажів; способи вантаження, вивантаження, переміщення та укладання вантажів, які потребують обережності; будову тари та способи закріплення вантажів, що перевозяться; порядок оформлення приймально-здавальних і супровідних документів; порядок сортування вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

117. ПІРОМЕТРИСТ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає температуру в плавильних, нагрівальних та сушильних печах, а також температуру металу під час його випускання і розливання за допомогою переносних пірометричних і контрольно-вимірювальних приладів. Реєструє заміри температури та відхилення від заданого технологічного режиму. Регулює прилади, заміняє кожухи термопар, що згоріли. Переводить заміри температури з однієї шкали на іншу за допомогою таблиць.

Повинен знати: принцип роботи переносних пірометричних приладів; призначення та умови застосування пірометричних і контрольно-вимірювальних приладів; технологічний температурний режим роботи плавильних, нагрівальних та сушильних печей, допустиму температуру початку й закінчення заливання рідкого металу; правила реєстрації результатів спостереження і температур, правила користування таблицями для переведення показань замірів температури з однієї шкали на іншу; спосіб заміни кожухів термопар, що згоріли.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає температуру в плавильних, нагрівальних та сушильних печах за допомогою стаціонарних пірометричних і контрольно-вимірювальних приладів. Перевіряє правильність показань приладів. Робить заміри температури гартівних ванн. Виконує регулювання та поточний ремонт пірометричних приладів. Перевіряє термопари. Установлює термопари на робочому місці.

Повинен знати: будову та принцип роботи стаціонарних і переносних пірометричних та контрольно-вимірювальних приладів; основні причини виникнення несправностей у пірометрах і способи запобігання та усунення їх; порядок ведення записів і замірів температури; температурні режими плавлення і розливання металу, термообробки та сушіння; елементарні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пірометриста 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає температуру розплавлених металів, солей, газового середовища та зріджених газів за допомогою оптичних і радіаційних пірометрів. Здійснює установку та налагодження пірометричних приладів. Стежить, регулює і здійснює контрольну перевірку показань пірометричних мілівольтметрів, самописних приладів, регуляторів автоматичних потенціометрів та мостів. Вибирає метод вимірювання температури заданого середовища та підбирає необхідну апаратуру. Ремонтує пірометричні прилади.

Повинен знати: кінематичні та електричні схеми пірометричних приладів; основи металознавства, електротехніки й радіотехніки, типи радіоламп, генераторів високої частоти та електронних підсилювачів, які застосовуються в радіаційних пірометрах; технологічні температури металів, солей, газів на дільниці, що обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пірометриста 3 розряду - не менше 1 року.

118. ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

Завдання та обов'язки. Прибирає в цехах та інших виробничих приміщеннях відходи виробництва і сміття. Витирає пил, підмітає і миє вручну або за допомогою машин і пристроїв підлогу, сходи, сходові марші та площадки, вікна, стіни, стелі у виробничих приміщеннях. Готує різні мийні та дезінфікуючі розчини для миття підлоги, стін, вікон та стель. Транспортує відходи й сміття з виробничих приміщень до встановленого місця. Одержує мийні засоби, інвентар та витиральні матеріали. Наповнює бачки питною водою. Розставляє урни для сміття, чистить та дезінфікує їх. Прибирає та дезінфікує туалети, душові, гардеробні та інші місця загального користування на виробництві.

Повинен знати: вимоги промислової санітарії; призначення і концентрацію дезінфікуючих та мийних засобів; правила прибирання, будову і правила експлуатації використовуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

119. ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Завдання та обов'язки. Прибирає службові приміщення адміністративних будівель, коридори, сходи, санвузли, туалети квартири. Витирає пил, підмітає і миє вручну або за допомогою машин і пристроїв стіни, підлогу, стелю, віконні рами і скло, дверні блоки, меблі та килимові вироби. Чистить і дезінфікує раковини та інше санітарно-технічне устаткування. Очищає урни від паперу і промиває їх дезінфікуючими розчинами. Збирає сміття і відносить його до встановленого місця. Додержується правил санітарії і гігієни в приміщеннях, де прибирає.

Повинен знати: правила санітарії і гігієни з утримання приміщень; будову й призначення обслуговуваного устаткування і пристроїв; правила прибирання; концентрацію мийних і дезінфікуючих засобів та правила безпечного користування ними; правила експлуатації санітарно-технічного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

120. ПРИБИРАЛЬНИК ТЕРИТОРІЙ

Завдання та обов'язки. Підмітає проїжджу частину доріг і тротуарів вулиць, чистить їх від снігу та льоду, посипає піском. Копає та прочищає канавки й лотки для стоку води. Очищає від снігу та льоду пожежні колодязі для вільного доступу до них. Поливає бруківки, тротуари, зелені насадження, клумби та газони. Періодично промиває і дезінфікує вуличні урни, очищає їх від сміття. Веде нагляд за санітарним станом обслуговуваної території.

Повинен знати: санітарні правила щодо утримання вулиць, правила безпеки під час виконання прибиральних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

121. ПРИЙМАЛЬНИК БАЛОНІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує приймання, облік та зовнішній огляд порожніх балонів. Визначає придатність порожніх балонів до чергового наповнення. Відбраковує балони для ремонту, змиває невипарені залишки для чергового гідравлічного випробування. Оформляє документи на балони, які направляються для ремонту та гідравлічного випробування. Веде облік балонів, виданих споживачам, і несправних.

Повинен знати: будову та характеристику різних типів балонів і їх вентилів, вимоги до балонів для рідкого та стиснутого газу; способи визначення кількості невипарених залишків рідкого газу в балонах; норми наповнення балонів рідким та стиснутим газом; будову вагів та способи їх перевірки і регулювання; види несправностей балонів та способи їх визначення; строки випробування балонів; правила транспортування балонів; форми обліку несправних, а також наповнених балонів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує приймання, облік та зовнішній огляд наповнених балонів. Перевіряє правильність наповнення, герметичність балонів та роботу вентилів після наповнення. Перевіряє стан самозакривних клапанів. Робить контрольне зважування порожніх і наповнених газом балонів. Реєструє в журналі наповнені балони. Веде записи в журналі про стан і роботу автоматичних приладів наповнення балонів зрідженим та стиснутим газом.

Повинен знати: будову автоматичних приладів для заповнення балонів зрідженим та стиснутим газом і самозакривних клапанів; способи спорожнення невипарених залишків зрідженого газу з балонів; порядок контрольного зважування порожніх та наповнених стиснутим і зрідженим газом балонів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією приймальника балонів 2 розряду - не менше 1 року.

122. ПРОБОВІДБІРНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Відбирає та обробляє проби руди, металів, сировини, напівфабрикатів, готової продукції, розчинів, нафтопродуктів, твердого мінерального палива, будівельних матеріалів тощо вручну за допомогою пробовідбірників і спеціальних пристроїв. Проводить аналізи, проби та механічні випробування під керівництвом лаборанта. Запаковує проби, оформляє етикетки до них, забезпечує збереження їх доставки в лабораторію. Миє та зберігає посуд, що використовується для відбирання проб. Веде облік відібраних проб.

Повинен знати: правила та способи відбирання проб у різних складських та виробничих умовах; властивості пробіруваних матеріалів, сировини та готової продукції на об'єкті або дільниці, що обслуговується; вимоги до якості проб, будову пробовідбірників.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Відбирає проби агресивних або отруйних речовин за допомогою пробовідбірників та спеціальних пристроїв або застосування респіраторів і апаратів, які знаходяться під тиском чи вакуумом. Відбирає проби на трихінельоз. Виконує розважування, квартування, скорочення, переміщення, розподіл проб у пакети. Готує середні проби. Стежить за роботою пробовідбірних та пробообробних машин під час відбирання і оброблення проб твердого мінерального палива. Проводить оброблення і розшарування проб. Веде облік відібраних та оброблених проб і оформляє відповідні акти. Бере участь у ремонті машин та механізмів, що обслуговуються.

Повинен знати: будову та принцип дії пробовідбірних і пробообробних машин та механізмів; правила їх утримання; правила та способи відбирання проб агресивних і отруйних речовин із апаратів, які знаходяться під тиском або вакуумом; способи оброблення проб; правила поводження з отруйними та горючими речовинами.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пробовідбірника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Відбирає проби газу по радіусу колошника доменних печей. Пробиває та прочищає отвори для відбору газу із шахти доменної печі. Робить заміри температури та тиску на різних горизонтах шахти і в горні доменних печей. Відбирає проби газу та робить замір температури фурменої зони, а також проб розжарених напіврідких матеріалів із різних горизонтів доменної печі. Робить заміри витрат повітря у фурмах. Відбирає проби чавуну та шлаку на випусках. Готує та перевіряє справність устаткування для відбирання проб.

Повинен знати: будову доменної печі; основи процесу виплавки чавуну; хімічні та фізичні властивості газів, чавуну й шлакує; будову приладів для вимірювання температури й тиску в печі; правила та прийоми відбору проб газу, чавуну та шлаку; будову і правила роботи в кисневих апаратах.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пробовідбірника 2 розряду - не менше 1 року.

123. ПРОСОЧУВАЛЬНИК З ВОГНЕЗАХИСНОГО ПРОСОЧУВАННЯ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює покривання простих та середньої складності дерев'яних виробів і конструкцій, різних матеріалів та тканин вогнезахисними речовинами вручну щіткою і у ваннах або із застосуванням фарбопультів та розпилювачів. Виконує підготовчі роботи до вогнезахисного оброблення різних дерев'яних виробів та конструкцій, матеріалів і тканин. Готує вогнезахисні суміші за заданою рецептурою. Бере участь у виконанні складних просочувальних робіт під керівництвом просочувальника вищої кваліфікації.

Повинен знати: загальні знання про вогнезахисне просочування дерев'яних виробів та конструкцій, матеріалів та тканин; правила поводження з отруйними хімікатами, які застосовуються для водозахисних розчинів та сумішей; способи приготування вогнезахисних сумішей та умови їх зберігання; правила та способи нанесення вогнезахисних сумішей на дерев'яні вироби та конструкції, матеріали та тканини вручну щіткою та у ваннах або із застосуванням фарбопультів та розпилювачів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює покривання та оброблення вогнезахисними сумішами складних та відповідальних дерев'яних виробів і конструкцій, цінних матеріалів та тканин, театральних декорацій, художніх стендів і макетів, органічних осердь для канатів. Готує різні вогнезахисні речовини та суміші. Виготовляє зразки просочувальних матеріалів і перевіряє їх на вогнестійкість. Керує механізмами за умови механізованого способу приготування розчинів і виконує просочувальні роботи. Веде облік виконання робіт і витрат матеріалів та хімікатів. Виконує поточний ремонт устаткування, що обслуговує, і бере участь у середньому та капітальному ремонтах.

Повинен знати: правила вогнезахисного просочування складних дерев'яних виробів та конструкцій, цінних матеріалів і тканин, театральних декорацій, художніх стендів та макетів, органічних осердь для канатів; основні властивості отрути і хімікатів, що застосовуються для вогнезахисних розчинів та сумішей; порядок та правила поводження з ними й умови їх зберігання; технічні умови та державні стандарти на різні види вогнезахисного просочування; принцип роботи устаткування, яке застосовується під час виготовлення вогнезахисних розчинів та під час проведення просочувальних робіт; правила ведення обліку витрат хімікатів і матеріалів, а також оформлення технічної документації на виконані роботи.