Контролер з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю - TK/WT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) тепловим методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної емісії АЕК/АЕТ), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) методом акустичної емісії без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

ПРИКЛАДИ РОБІТ

Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби; металовироби та напівфабрикати - контролювання за вимогами галузевої НД і специфікою виробничого сектору поверхні та інших параметрів об'єктів (продукції). Робота без права робити висновок про їх якість.

II рівень кваліфікації9


Завдання та обов'язки. Здійснює контроль об'єктів (продукції) із застосуванням певного методу та апаратури для неруйнівного контролю (НК) і робить висновок про їх якість. Готує технологічні карти контролю конкретних об'єктів (продукції, виробів) згідно з чинними нормативними документами (НД). Налагоджує апаратуру на задані параметри. Виконує контрольні операції, робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції). Перевіряє результати контролювання і робить остаточні висновки про якість об'єктів (продукції), яка контролювалася контролерами з НК I рівня кваліфікації. Маркує (ставить маркери) на проконтрольовані об'єкти (продукції). Керує, наглядає за роботою, провадить інспекційні перевірки об'єктів (продукції), які контролювалися контролерами з НК I рівня кваліфікації. Бере участь у підготовці та атестації контролерів з НК.

Повинен знати: визначення понять якості та контролю якості; особливості застосування методів НК; основи технології виготовлення об'єктів контролю; основи технології контролю конкретних об'єктів певним методом НК; будову і правила експлуатації апаратури та витратних матеріалів для певного методу НК; основні неполадки дефектоскопічної апаратури і способи їх усунення; способи та прийоми вимірювання параметрів, вимірювані характеристики та ознаки дефектів; правила інтерпретації результатів контролювання; порядок оформлення остаточних результатів контролювання; ведення документації з НК; основи керівництва і нагляду за контролерами з НК.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера з неруйнівного контролю I рівня кваліфікації - не менше 1 року.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Контролер з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю - PK/RT) II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) радіаційним методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод контролю - УК/UT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) ультразвуковим методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод контролю - ВК/ЕТ); II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) вихрострумовим методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю - МК/МТ), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) магнітним методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод контролю - BO/VT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) візуально-оптичним методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю - КК/РТ), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) капілярним методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (радіографічний метод контролю - РГК/RGT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) радіографічним методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод контролю - PXK/RWT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) радіохвильовим методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю герметичності ГК/LT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) методом герметичності і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю ТКЛУТ), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) тепловим методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної емісії - АЕК/АЕТ), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) методом акустичної емісії і робить висновок про їх якість.

ПРИКЛАДИ РОБІТ

Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби; металовироби та напівфабрикати - контролювання за вимогами галузевої НД і специфікою виробничого сектору поверхні та інших параметрів об'єктів (продукції) з оцінюванням їх якості відповідно до особливостей застосування конкретного методу НК.

43. КОТЛОЧИСТИЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить зовнішні і внутрішні поверхні нагрівання котлів усіх типів від накипу, нагару, шлаку, золи із застосуванням ручного котлочистильного інструменту під керівництвом котлочистильника вищої кваліфікації. Продуває і промиває поверхні нагрівання котлів і труб після чищення. Розбирає, чистить і складає простий котлочистильний інструмент.

Повинен знати: найменування і розташування поверхонь нагрівання котлів; призначення інструменту і пристроїв, які використовуються під час чищення поверхонь нагрівання котлів; правила чищення поверхонь нагрівання котлів; способи розбирання, чищення і складання ручного котлочистильного інструменту; порядок користування індивідуальними засобами захисту і протипожежним інвентарем.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить зовнішні і внутрішні поверхні нагрівання водогрійних котлів від накипу, нагару, шлаку, золи із застосуванням котлочистильного інструменту. Чистить топки, газоходи, лежаки, електрофільтри і бункери котлів усіх типів. Обслуговує дробоструминні установки. Виконує поточний ремонт котлочистильного інструменту.

Повинен знати: коротку характеристику обслуговуваних котлоагрегатів; будову застосовуваного котлочистильного інструменту; способи внутрішнього і зовнішнього чищення поверхонь нагрівання котлів і допоміжного обладнання; правила поточного ремонту котлочистильного інструменту; порядок підготовки спецодягу та індивідуальних засобів захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котлочистильника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить внутрішні поверхні нагрівання жаротрубних і горизонтально-водотрубних котлів від накипу, нагару, шлаку, золи із застосуванням котлочистильного інструменту. Чистить трубчасті повітропідігрівники, циклони, скрубери, колектори, канали гідрозоловидалення, обертові механізми, золопроводи і зовнішні поверхні нагрівання котлів усіх типів, крім водогрійних. Розшлаковує екрани пальників, топок котлів усіх типів із замірюванням температури в топці. Готує присадки і завантажує їх у бункери або відповідні ємності. Проводить заміну і реставрацію дробу. Готує лужні розчини необхідної концентрації. Влаштовує риштування і помости.

Повинен знати: характер забруднення поверхонь нагрівання і вплив їх на роботу котлоагрегатів, правила підбирання інструменту залежно від ступеня забрудненості і конструктивних особливостей поверхонь нагрівання; правила заміни і реставрації дробу; призначення хімічних присадок; способи приготування лужних розчинів; правила влаштування риштувань і помостів для виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котлочистильника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить внутрішні поверхні нагрівання вертикальних водотрубних і газотрубних котлів від накипу, нагару, шлаку, золи із застосуванням котлочистильного інструменту. Чистить регенеративні повітропідігрівники, економайзери, трубні пучки конденсаторів, водо-паропідігрівники та охолодники котлів усіх типів. Чистить турбіни під керівництвом котлочистильника вищої кваліфікації. Контролює якість усіх видів котлочистильних робіт, підготовлює і здає вичищене устаткування. Підналагоджує котлочистильний інструмент. Веде технічну документацію про роботу обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: будову котлоагрегатів і теплообмінного устаткування; технологічну послідовність основних видів котлочистильних робіт; методи контролю якості котлочистильних робіт; способи підналагоджування котлочистильного інструменту; правила ведення технічної документації про роботу обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котлочистильника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить внутрішні поверхні нагрівання барабанних котлів від накипу, нагару, шлаку, золи із застосуванням котлочистильного інструменту. Чистить турбіни, екранні пароперегрівні поверхні нагрівання котлів усіх типів. Визначає обсяг робіт за станом забрудненості поверхонь нагрівання котлоагрегатів і теплообмінників. Здійснює контроль за ефективною дією і своєчасним пуском у роботу технічних засобів комплексної очистки залежно від змін температури вихідних газів, опору ділянок газового тракту, температури холодного повітря. Налагоджує котлочистильний інструмент, використовувані пристрої і механізми. Заповнює акти на виконані роботи.

Повинен знати: конструкцію і характеристики котельних і турбінних установок усіх типів; технологію котлочистильних робіт; методи визначення обсягу робіт за станом забрудненості поверхонь нагрівання; призначення технічних засобів комплексної очистки; правила налагодження котлочистильного інструменту, використовуваних пристроїв і механізмів; правила заповнення актів на виконані роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котлочистильника 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить внутрішні поверхні нагрівання прямоточних котлів, котлів-утилізаторів, парогазових установок від накипу, нагару, шлаку, золи із застосуванням котдочистильного інструменту і устаткування. Чистить мембранні ширмові, конвективні пароперегрівники, вертикальні і горизонтальні трубні панелі екранів. Визначає найбільш ефективний спосіб технологічної послідовності і оптимального режиму очистки поверхонь нагрівання котлоагрегатів. Здійснює хімічну очистку поверхонь навівання котлоагрегатів усіх типів і різного теплообмінного устаткування. Налагоджує і регулює технічні засоби комплексної очистки поверхонь нагрівання. Керує бригадою і контролює якість усіх котлочистильних робіт.

Повинен знати: основи теплотехніки і тепломеханіки; способи визначення оптимального режиму очистки поверхонь нагрівання; особливості хімічної очистки поверхонь нагрівання тепло-енергетичного устаткування, правила налагодження і регулювання технічних засобів комплексної очистки поверхонь нагрівання; технічну документацію, схеми та інструкції щодо роботи котлочистильних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котлочистильника 5 розряду не менше 1 року.

44. КОЧЕГАР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕЧЕЙ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес спалювання твердого, рідкого і газоподібного палива в різного типу топках сушильних барабанів, випалювальних, муфельних та інших технологічних печах. Обслуговує камери висотою до двох поверхів для обжарювання і копчення ковбас та свинокопченостей. Регулює процес горіння, дуття, тяги і температурного режиму на обслуговуваному устаткуванні. Готує устаткування і паливо до роботи: чистить топки від шлаку і золи, чистить форсунки, мазутофільтри, перевіряє справність кладки колосників топки, стан і роботу шиберів, справність іскроуловлювальних пристроїв, стан форсунок, вентиляторів, регулювальної і контрольно-вимірювальної апаратури. Вибирає режим роботи топок. Стежить за роботою топок, насосів, двигунів, газової комунікації, повітродувок, ексгаустерів тощо. Проводить поточний ремонт обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: будову топок різного типу технологічних печей, вентиляторів, насосів двигунів, повітродувок, ексгаустерів, контрольно-вимірювальних приладів; методи ефективного використання устаткування; теплотворну здатність палива; нормальний технологічний режим і правила регулювання горіння палива.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес спалювання твердого, рідкого і газоподібного палива в топках багатоподових і содових печей. Обслуговує камери висотою понад два поверхи для обжарювання і копчення ковбас і свинокопченостей. Регулює процес горіння, дуття, тяги і температурного режиму на обслуговуваному устаткуванні. Готує устаткування і паливо до роботи: чистить топки від шлаку і золи, чистить форсунки, мазутофільтри, перевіряє справність кладки колосників топки, стан і роботу шиберів справність іскроуловлювальних пристроїв, стан форсунок, вентиляторів, пускової, регулюючої і контрольно-вимірювальної апаратури. Вибирає режим роботи топок. Стежить за роботою топок, газової комунікації, повітродувок тощо. Проводить поточний ремонт обслуговуваного устаткування.