Конструкція поворотного пристрою повинна передбачати режим відчинення стулки на кут не менше 120 градусів і її фіксацію в цьому положенні для забезпечення вільного доступу із приміщення до зовнішньої сторони стулки (у тому числі для миття стекол).

5.3.6 Конструкція ручки для поворотних, відкидних і поворотно-відкидних пристроїв повинна забезпечувати фіксацію ручки в положеннях "відчинено", "відкинуто", "зачинено", а також у положеннях для провітрювання.

5.3.7 Рекомендується застосування конструкції петель, що забезпечують регулювання положення стулки (полотна) стосовно коробки у двох або трьох площинах не менше ніж на в одній, двох або трьох площинах.

5.3.8 Конструкція поворотно-відкидного пристрою повинна виключати можливість одночасного відчинення й відкидання стулки (полотна).

5.3.9 Конструкції виробів повинні забезпечувати надійне кріплення деталей і вузлів до стулок (полотен) і коробок.

5.4 Вимоги до надійності й опору навантаженням

5.4.1 При випробуванні на безвідмовність вироби повинні витримувати не менше 20000 циклів відчинення - зачинення стулки (полотна).

5.4.2 Вироби повинні витримувати статичне навантаження Р = 500 Н, що прикладається по черзі до кожної точки запирання й петель зачиненої стулки, перпендикулярно до площини стулки в сторону її відчинення, протягом не менше 5 хв.

5.4.3 Поворотні й поворотно-відкидні пристрої повинні витримувати статичне навантаження Р = 1000 Н, прикладене в площині стулки (полотна), відчиненої (повернутої) на кут 90 градусів, протягом не менше

5 хв.

5.4.4 Відкидні й поворотно-відкидні пристрої повинні витримувати статичне навантаження Р = 500 Н, прикладене вертикально вниз, до центра верхнього краю стулки, відкинутої на максимальний кут, протягом не менше 5 хв.

5.4.5 Вироби повинні витримувати статичне навантаження Р = 500 Н, прикладене до ручки на відстані від її осі в сторону відчинення стулки (полотна), ручка - у положенні "зачинено", протягом не менше

1 хв.

5.4.6 Кріплення зачепа повинне бути міцним і витримувати навантаження Р= 500 Н, прикладене до зачепа згідно з рисунком В.6, протягом не менше 1 хв.

5.4.7 Петлі поворотно-відкидних пристроїв повинні витримувати статичні навантаження відповідно до вимог таблиць 1, 2 і згідно з рисунками В.1, В.2.

Таблиця 1 - Значення статичних навантажень, що прикладаються до верхньої петлі, в залежності від маси стулки віконного блока й полотна балконного дверного блока

Маса стулки віконного блока, кг

Навантаження, Н

Маса полотна балконного дверного блока, кг

Навантаження, Н

До 60 включно

1650

До 60 включно

600

" 70 "

1900

" 70 "

700

" 80 "

2200

" 80 "

800

" 90 "

2450

" 90 "

900

" 100 "

2700

" 100 "

1000

" 110 "

3000

" 110 "

1100

" 120 "

3250

" 120 "

1150

" 130 "

3500

" 130 "

1250

" 140 "

3900

" 140 "

1350

" 150 "

4200

" 150 "

1450

" 160 "

4400

" 160 "

1550

" 170 "

4700

" 170 "

1650

" 180 "

5000

" 180 "

1750

" 190 "

5300

" 190 "

1850

" 200 "

5500

" 200 "

1950

Таблиця 2 - Значення статичних навантажень, що прикладаються до нижньої петлі, в залежності від маси стулки віконного блока й полотна балконного дверного блока

Маса стулки віконного блока, кг

Навантаження, Н

Маса полотна балконного дверного блока, кг

Навантаження, Н

До 60 включно

3400

До 60 включно

3050

"70 "

4000

" 70 "

3550

" 80 "

4550

" 80 "

4000

" 90 "

5100

" 90 "

4550

" 100 "

5700

" 100 "

5100

" 110 "

6250

" 110"

5600

" 120 "

6800

" 120 "

6100

" 130 "

7400

" 130 "

6600

" 140 "

8000

" 140 "

7150

" 150 "

8550

" 150 "

7650

" 160 "

9150

" 160 "

8150

" 170 "

9700

" 170 "

8650

" 180 "

10300

" 180 "

9150

" 190 "

10850

" 190"

9700

" 200 "

11450

" 200 "

10200

5.4.8 Вироби повинні витримувати крутний момент Мкр = 25 Н∙м, прикладений до ручки (положення "зачинено") в сторону її зачинення, протягом не менше 1 хв.

Крутний момент забезпечується прикладанням статичного навантаження Р = 50 Н на відстані від осі ручки.

5.4.9 Пристрої відкидні і поворотно-відкидні повинні витримувати динамічне навантаження від дії горизонтальної сили, прикладеної в центрі верхнього бруска (профілю) зачиненої стулки (ручка перебуває в положенні "відкинуто"). Навантаження створюють вільнопадаючим вантажем масою , рисунок В.З.

5.4.10 Вироби повинні витримувати динамічне навантаження, прикладене в місці розміщення ручки й спрямоване в сторону зачинення стулки. Навантаження створюють вільнопадаючим вантажем масою із висоти , рисунок В.4.

5.4.11 Вироби повинні витримувати динамічне навантаження, прикладене в місці розміщення ручки й спрямоване в сторону відчинення стулки. Навантаження створюють вільнопадаючим вантажем масою із висоти , рисунок В.5.

5.5 Ергономічні показники

5.5.1 Зусилля, що прикладається до ручки поворотного пристрою, необхідне для відчинення й зачинення стулки (полотна), не повинне перевищувати 50 (75) Н.

Зусилля, що прикладається до ручки поворотно-відкидного пристрою, необхідне для відкидання й зачинення стулки (полотна), не повинне перевищувати 100 Н.

5.5.2 Максимальний крутний момент, що прикладається до ручки, необхідний для переміщення тяг із замикаючими елементами при зачиненні й відчиненні вікна, тобто при зміні положення ручки з положення "відчинено" у положення "зачинено" і навпаки, не повинен перевищувати 10 Н∙м.

5.6 Вимоги до матеріалів і комплектуючих

5.6.1 Для виготовлення деталей виробів повинні застосовуватися наступні матеріали: алюмінієві сплави згідно з ГОСТ 1583; цинкові сплави згідно з ГОСТ19424, ГОСТ 25140; латунь згідно з ГОСТ 17711; сталі згідно з ГОСТ 5949, ГОСТ 1050; співполімери поліаміду ливарні згідно з ГОСТ 19459; поліетилен низького тиску згідно з ГОСТ 16338.

Допускається використання інших матеріалів згідно з нормативною документацією, затвердженою у встановленому порядку, що не поступаються зазначеним за механічними і антикорозійними властивостями.

5.6.2 Деталі виробів, виготовлені з корозійно-нестійких матеріалів, повинні мати захисне, захисно-декоративне антикорозійне покриття.

Лицьові поверхні деталей виробів повинні мати захисно-декоративне металеве, лакофарбове або полімерне покриття. Нелицьові поверхні можуть мати захисне покриття.

Примітка. До лицьових поверхонь деталей виробів відносяться поверхні, видимі після встановлення виробу на віконному (балконному дверному) блоці при відчиненій стулці (полотні), до нелицьових - невидимі.

5.6.3 Вимоги до поверхонь перед нанесенням покриття встановлюють у технічній документації згідно з ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.402.

5.6.4 Вибір і технічні вимоги до металічного покриття - згідно з ГОСТ 9.303 для 2-ї чи 3-ї групи умов експлуатації. Товщина захисно-декоративних покриттів повинна бути не менше 15 мкм, захисних - не менше 9 мкм.

5.6.5 Вибір і технічні вимоги до лакофарбового покриття - згідно з ГОСТ 9.104, ГОСТ 9.032. Товщину лакофарбового покриття й порядок контролю цього показника встановлюють у технічній документації на виготовлення виробів.

5.6.6 Лакофарбове покриття повинне мати міцність зчеплення (адгезію) з поверхнею, що обробляється, не нижче 2-го бала за методом ґратчастих надрізів згідно з ГОСТ 15140.

5.6.7 Покриття повинне бути корозійностійким. Після випробувань протягом 240 год у соляному тумані на поверхні не повинна з'являтися червона іржа.

5.6.8 Кріплення елементів виробів до стулок (полотен) і коробок повинне виконуватися гвинтами, самонарізними шурупами (гвинтами), що мають антикорозійне покриття.

5.7 Комплектність

5.7.1 Кожний комплект поворотних, відкидних і поворотно-відкидних пристроїв повинен включати повний набір елементів, необхідних для установлення й експлуатації виробів на віконному або дверному балконному блоці відповідно до конструкторської документації.

Рекомендується включати у комплект поставки за узгодженням із замовником шаблони для установлення деталей виробу.

Допускається роздільна поставка деталей і вузлів виробів за узгодженням із замовником.

5.7.2 До кожної партії виробів повинна додаватися інструкція з монтажу, експлуатації й технічного обслуговування.

При реалізації виробів через роздрібну торговельну мережу інструкція з монтажу, експлуатації й технічного обслуговування повинна прикладатися до кожного виробу.

5.8 Маркування й упакування

5.8.1 Вузли виробів повинні мати на видимій при експлуатації поверхні маркування товарного знака виготовлювача. Окремі деталі виробів повинні мати маркування відповідно до конструкторської документації.

Маркування повинне зберігатися протягом усього строку експлуатації виробів.

5.8.2 Маркування упакування повинне містити наступні відомості:

- найменування та адресу виробника;

- найменування, тип виробу (вузла виробу), умовну позначку;

- кількість виробів (вузлів) в упаковці;

- штамп служби технічного контролю;

- дату упакування (місяць, рік).

5.8.3 Упакування виробів повинне забезпечувати їхнє збереження при транспортуванні й зберіганні.

5.8.4 Вимоги до упакування виробів - згідно з ДСТУ Б В.2.6-39:2008. За необхідності додаткові вимоги до упакування можуть бути встановлені в договорі на поставку виробів.

6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

6.1 Вироби повинні бути прийняті службою технічного контролю підприємства-виготовлювача.

6.2 Вироби приймають партіями. За партію вважають кількість виробів, виготовлених протягом однієї зміни, або відповідно до замовлення, й оформлених одним документом про якість.

6.3 Для перевірки відповідності виробів вимогам, установленим у даному стандарті й нормативній документації на вироби конкретних типів, виконують:

- вхідний контроль матеріалів і комплектуючих виробів;

- операційний контроль;

- приймальний контроль (приймально-здавальні випробування);

- періодичні випробування;

- сертифікаційні випробування;

- типові випробування;

- кваліфікаційні випробування.

6.4 Порядок проведення вхідного й операційного контролю на робочих місцях повинен бути встановлений у технологічній документації.

6.5 Приймальний контроль і періодичні випробування виробів виконують відповідно до таблиці 3.

Таблиця 3

Найменування

показника

Номер пункту вимоги

Вид випробувань

Періодичність

Номер пункту

методу випробувань

приймальний контроль

періодичні випробування

Геометричні розміри, відхилення геометричних розмірів

5.1.1

5.2

+

-

Кожна партія

7.2

Комплектність, маркування, упакування

5.7

5.8

+

-

Те саме

7.3

Якість покриття

5.6.4-5.6.6

+

-

Те саме

7.4

-

+

Один раз у два роки

Корозійна стійкість покриття

5.6.7

-

+

Те саме

7.4

Конструктивні

показники

5.3.2 5.3.6

+

-

Кожна партія

7.6

5.3.1-5.3.10

-

+

Один раз у два роки

7.5, 7.6

Показники безвід-

мовності й опору навантаженням

5.4.1-5.4.11

-

+

Те саме

7.7

5.4.6

+

-

Кожна партія

7.7

Ергономічні показники

5.5

-

+

Один раз у два роки

7.7