|транспортом азбоцементних | | КП-5,61|5,57т|

|труб | |-------------------------|

| | |Маса контейнера | |

| | | КП-4,51 |0,56т|

| | | КП-5,61 |0,57т|

|---------------------------------------------------------------|

|Контейнер закритий КЗ-1 | КЗ-1 |Маса брутто, кг |1250 |

| | |-------------------------|

| | |Маса контейнера, кг| 340 |

|---------------------------------------------------------------|

|Тара багатообертова | ТО-0,04 |Маса брутто, кг | 40 |

|для дрiбноштучних | |-------------------------|

|опоряджувальних матерiалiв | |Маса тари, кг | 2,5 |

|---------------------------------------------------------------|

|Пiддон складний для плитко-| ПС-0,5 Г|Маса брутто, кг | 590 |

|вих фасонних теплоiзоляцiй-| |-------------------------|

|них матерiалiв та виробiв | |Маса пiддона, кг | 90 |

|---------------------------------------------------------------|

|Захват для розрiзнених | Б-9 |Вантажопiд- | |

|пакетiв глиняної цегли | |йомнiсть, кг |1750 |

| | |-------------------------|

| | |Маса захвата, кг | 280 |

|---------------------------------------------------------------|

|Контейнер для рулонних | КЗ-IГ |Маса брутто, кг |1000 |

|покрiвельних матерiалiв | |-------------------------|

| | |Маса контейнера, кг| 170 |

-----------------------------------------------------------------

С.54 ДБН Г.1-4-95

Закiнчення додатку 6

-----------------------------------------------------------------

| | Iндекс, | Основнi параметри |

| Назва i призначення | тип i |-------------------------|

| | марка | Одиниця вимiру |Вели-|

| | машини | |чина |

|---------------------------------------------------------------|

|Строп напiвжорсткий для |СПП-2,5 I|Маса брутто, кг |2500 |

|дерев'яних погонажних виро-| |-------------------------|

|бiв | |Маса стропа, кг | 88 |

|---------------------------------------------------------------|

|Строп для хвилястих |СПП-1,257|Маса брутто, кг |1150 |

|азбоцементних листiв |-1 |-------------------------|

| | |Маса стропа, кг | 100 |

|---------------------------------------------------------------|

|Пiддон для опоряджувальних| ПЯК-IУ |Маса брутто, кг |1000 |

|i лицювальних матерiалiв | |-------------------------|

| | |Маса пiддона, кг | 140 |

|---------------------------------------------------------------|

|Контейнер для перевезення |КО-3,5 Г |Маса брутто, т | 3,5 |

|автомобiльним транспортом | |-------------------------|

|з'єднувальних муфт i | |Маса контейнера, т | 0,5 |

|комплектуючих гумових кi- | | | |

|лець для азбоцементних | | | |

|труб | | | |

|---------------------------------------------------------------|

|Касета для перевезення ав-| КП-1 |Маса брутто, т | 2,0 |

|то- i залiзничним транспор-| |-------------------------|

|том конвекторiв для опален-| |Маса касети, т | 0,2 |

|ня типу КН-20 "Комфорт" | | | |

|---------------------------------------------------------------|

|Контейнер для перевезення | КЗ-2 |Маса брутто, т | 2,5 |

|автотранспортом матерiалiв| |-------------------------|

|супутникiв монтажного пото-| |Маса контейнера, т |0,18 |

|ку | | | |

|---------------------------------------------------------------|

|Контейнер для перевезення | КЗ-10 Г |Маса брутто, т |10,0 |

|авто-, залiзничним i водним| |-------------------------|

|транспортом панелей дере- | |Маса контейнера, т | 2,8 |

|в'яних споруд | | | |

|---------------------------------------------------------------|

|Пiддон для перевезення | ПС-0,54 |Маса брутто, т |0,576|

|рулонних покрiвельних | |-------------------------|

|матерiалiв | |Маса контейнера, т |0,076|

|---------------------------------------------------------------|

|Контейнер для перевезення |КЗ-1,251 |Маса брутто, т |1,55 |

|автотранспортом листового | |-------------------------|

|розкроєного скла | |Маса контейнера, т | 0,3 |

-----------------------------------------------------------------

С.55 ДБН Г.1-4-95

Додаток 7

Рекомендований

Номенклатура засобiв механiзацiї внутрiшньобудiвельного

транспорту

-----------------------------------------------------------------

| | Iндекс, | Основнi параметри |

| Назва i призначення | тип i |-------------------------|

| | марка | Одиниця вимiру |Вели-|

| | | |чина |

|---------------------------------------------------------------|

| а) Засоби вертикального транспорту |

|---------------------------------------------------------------|

|Кран розбiрний стрiловий | КМРС-IМ |Вантажопiд- | |

| | |йомнiсть, т | 1 |

|---------------------------------------------------------------|

|Пiдйомник щогловий вантажо-|МГП-100- |Вантажопiд- | |

|пасажирський |110 |йомнiсть, кг |1000 |

| | |-------------------------|

| | |Висота пiдйому, м | 110 |

|---------------------------------------------------------------|

|Кран-пiдйомник | К-2 |Вантажопiд- | |

| | |йомнiсть, кг |1000 |

| | |-------------------------|

| | |Висота пiдйому, м | 65 |

|---------------------------------------------------------------|

|Кран | КМРС-2 |Вантажопiд- | |

| | |йомнiсть, кг |2000 |

| | |-------------------------|

| | |Висота пiдйому, м | 150 |

|---------------------------------------------------------------|

|Пристрiй для подачi | - |Вантажопiд- | |

|матерiалiв на поверхи | |йомнiсть, кг |1500 |

| | |-------------------------|

| | |Маса, кг | 670 |

|---------------------------------------------------------------|

|Пiдйомник пересувний | ПГП-27- |Вантажопiд- | |

|для вантажiв | 500 |йомнiсть, кг | 500 |

| | |-------------------------|

| | |Висота пiдйому, м | 27 |

|---------------------------------------------------------------|

|Пiдйомник з гнучкими нап- | ПГН-500 |Вантажопiд- | |

|рямними | |йомнiсть, кг | 500 |

| | |-------------------------|

| | |Висота пiдйому, м | 55 |

|---------------------------------------------------------------|

|Пристрiй з електроприводом| УГ-1 |Вантажопiд- | |

|для пiдйому вантажiв | |йомнiсть, кг | 700 |

|цегли | |-------------------------|

| | |Висота пiдйому, м | 55 |

-----------------------------------------------------------------

С.56 ДБН Г.1-4-95

Продовження додатку 7

-----------------------------------------------------------------

| | Iндекс, | Основнi параметри |

| Назва i призначення | тип i |-------------------------|

| | марка | Одиниця вимiру |Вели-|

| | | |чина |

|---------------------------------------------------------------|

|Пiдйомник з електролебiдкою| К-2 |Вантажопiд- | |

| | |йомнiсть, кг | 300 |

| | |-------------------------|

| | |Висота пiдйому, м | 28 |

|---------------------------------------------------------------|

|Кран "у вiкно" | СТД-899 |Вантажопiд- | |

| | |йомнiсть, кг | 150 |

| | |-------------------------|

| | |Маса, кг | 250 |

|---------------------------------------------------------------|

|Вiзок трьохколiсний для пе-| |Вантажопiд- | |

|ревезення металевих дiжок | |йомнiсть, кг | 225 |

| | |-------------------------|

| | |Габарити | |

| | |1150х50х885 мм | |

| | |-------------------------|

| | |Маса, кг | 17 |

|---------------------------------------------------------------|

|Вiзок для транспортування | |Вантажопiд- | |

|балонiв | |йомнiсть, кг | 110 |

| | |-------------------------|

| | |Маса, кг | 20 |

|---------------------------------------------------------------|

|Вiзок на пневмоходу для | |Вантажопiд- | |

|перевезення ацетиленових | |йомнiсть, кг | 220 |

|та кисневих балонiв | |-------------------------|

| | |Габарити | |

| | |1860х730х900 мм | |

| | |-------------------------|

| | |Вага, кг | 50 |

|---------------------------------------------------------------|

|Вiзок для перевезення | |Вантажопiд- | |

|мастики (бiтуму) у вiдрах | |йомнiсть, кг | 100 |

|або бiдонах | |-------------------------|

| | |Вага, кг | 18 |

|---------------------------------------------------------------|

|Вiзок з термосом для транс-| |Мiсткiсть термоса,л| 46 |

|портування гарячого бiтуму | |-------------------------|

| | |Вага вiзка, кг | 14 |

|---------------------------------------------------------------|

|Вiзок для перевезення | |Вантажопiд- | |

|великовагових вантажiв | |йомнiсть, кг |1000 |

| | |-------------------------|

| | |Габарити | |

| | |1280х800х265 мм | |

| | |-------------------------|

| | |Маса, кг |68,8 |

-----------------------------------------------------------------

С.57 ДБН Г.1-4-95

Продовження додатку 7

-----------------------------------------------------------------

| | Iндекс, | Основнi параметри |

| Назва i призначення | тип i |-------------------------|

| | марка | Одиниця вимiру |Вели-|

| | | |чина |

|---------------------------------------------------------------|

|Ручний вiзок для перемiщен-| |Вантажопiд- | |

|ня i установки в проектне | |йомнiсть, кг |1000 |

|положення розподiльного | |-------------------------|

|обладнання пiдстанцiй | |Габарити | |

|(камери КСО, КРУ, КТ) | |1280х800х265 мм | |

| | |-------------------------|

| | |Маса, кг |68,8 |

|---------------------------------------------------------------|

|Вiзок з гiдропiдйомником | |Вантажопiд- | |

| | |йомнiсть, кг | 125 |

| | |-------------------------|

| | |Висота пiдйому |1500 |

| | |вантажу, мм | |

| | |-------------------------|

| | |Маса, кг | 48 |

|---------------------------------------------------------------|

|Машина унiверсальна | |Вантажопiд- | |

|транспортна | |йомнiсть, кг | 250 |

| | |-------------------------|

| | |Мiсткiсть цистер- | |

| | |нi, л | 150 |

| | |-------------------------|

| | |Мiсткiсть кузова,м3| 0,2 |

| | |-------------------------|

| | |Маса з порожньою | |

| | |цистерною, кг | 370 |

|---------------------------------------------------------------|

|Самоходне шасi | |Вантажопiд- | |

| | |йомнiсть, кг | 200 |

| | |-------------------------|

| | |Маса, кг | 250 |

|---------------------------------------------------------------|

|Переносний кран | ПТ-87 |Вантажопiд- | |

| | |йомнiсть, кг | 100 |

| | |-------------------------|

| | |Висота пiдйому, м | 27 |

|---------------------------------------------------------------|

|Щоглоподiбний вантажо-паса-| МГПР- |Вантажопiд- | |

|жирський пiдйомник | 1000 |йомнiсть, кг |1000 |

|рейкового типу | |-------------------------|

| | |Висота пiдйому, м | 100 |

| | |-------------------------|

| | |Маса, кг |6500 |

-----------------------------------------------------------------

С.58 ДБН Г.1-4-95

Продовження додатку 7

-----------------------------------------------------------------

| | Iндекс, | Основнi параметри |

| Назва i призначення | тип i |-------------------------|

| | марка | Одиниця вимiру |Вели-|

| | | |чина |

|---------------------------------------------------------------|

|Вантажопасажирський | ПР-1-172|Вантажопiд- | |

|пiдйомник | |йомнiсть, кг | 580 |

| | |-------------------------|

| | |Висота пiдйому, м | 70 |

| | |-------------------------|

| | |Маса, кг |10500|

|---------------------------------------------------------------|

| б) Засоби горизонтального транспорту |

|---------------------------------------------------------------|

|Вiзок для будматерiалiв | |Вантажопiд- | |

| | |йомнiсть, кг | 125 |

| | |-------------------------|

| | |Габарити | |

| | |1400х640х375 мм | |

| | |-------------------------|

| | |Маса, кг | 75 |

|---------------------------------------------------------------|

|Вiзок для перевезення | |Вантажопiд- | |

|розчинiв | |йомнiсть, кг | 200 |

| | |-------------------------|

| | |Габарити | |

| | |1310х550х950 мм | |

| | |-------------------------|

| | |Маса, кг | 40,2|

|---------------------------------------------------------------|

|Вiзок для перевезення | |Вантажопiд- | |

|тарно-штучних вантажiв | |йомнiсть, кг | 125 |

| | |-------------------------|

| | |Габарити | |

| | |560х460х1200 мм | |

| | |-------------------------|

| | |Маса, кг | 20 |

|---------------------------------------------------------------|

|Вiзок для транспортування | |Вантажопiд- | |

|вантажiв по поверхах | |йомнiсть, кг | 50 |

| | |-------------------------|

| | |Ємкiсть кузова, дм3| 50 |

| | |-------------------------|

| | |Маса, кг | 21 |

|---------------------------------------------------------------|

|Вiзок для перевезення | |Вантажопiд- | |

|дрiбних будiвельних | |йомнiсть, кг | 125 |

|вантажiв i розчинiв | |-------------------------|

| | |Маса, кг |20-33|

-----------------------------------------------------------------

С.59 ДБН Г.1-4-95

Закiнчення додатку 7

-----------------------------------------------------------------

| | Iндекс, | Основнi параметри |

| Назва i призначення | тип i |-------------------------|

| | марка | Одиниця вимiру |Вели-|

| | | |чина |

|---------------------------------------------------------------|

|Вiзок унiверсальний | |Вантажопiд- | |

|з комплектом пристроїв | |йомнiсть, кг | 200 |

|для перевезення розчинiв, | |-------------------------|

|дiжок, балонiв з газом, | |Габарити | |

|довгомiрних виробiв | |1600х600х600 мм | |

| | |-------------------------|

| | |Маса, кг | 30 |

-----------------------------------------------------------------

С.60 ДБН Г.1-4-95

Додаток 8

Рекомендований

Номенклатура вантажозахватних пристроїв

-----------------------------------------------------------------

| |Iндекс,| Основнi параметри |

| Назва | тип i |----------------------|

| | марка | Одиниця вимiру |Вели-|

| | | |чина |

|---------------------------------------------------------------|

|Строп одногiлковий з заплетенням| 1 СК | Вантажо- | |

| | | пiдйомнiсть, т | 10 |

|---------------------------------------------------------------|

|Строп одногiлковий з заплетенням| 1 СКа | Те саме | |

|на алюмiнiєвих втулках | | | 10 |

|---------------------------------------------------------------|

|Строп двогiлковий з заплетенням | 2 СК | -"- | 25 |

|---------------------------------------------------------------|

|Строп двогiлковий на алюмiнiєвих| 2 СКа | -"- | |

|втулках | | | 25 |

|---------------------------------------------------------------|

|Строп чотирьохгiлковий з запле-| 4 СК | -"- | |

|тенням | | | 16 |

|---------------------------------------------------------------|

|Строп чотирьохгiлковий на алюмi-| 4 СКа | -"- | |

|нiєвих втулках | | | 8 |

|---------------------------------------------------------------|

|Строп кiльцевий унiверсальний з | 4 СК-2| -"- | |

|заплетенням | | | 10 |

|---------------------------------------------------------------|

|Строп кiльцевий унiверсальний на|4 СК-2а| -"- | |

|алюмiнiєвих втулках | | | 10 |

|---------------------------------------------------------------|

|Строп шестигiлковий унiвер- | - | -"- | |

|сальний | | | 10 |

|---------------------------------------------------------------|

|Унiверсальний вантажозахватний | - | -"- | |

|пристрiй з автоматичним кантова-| | | |

|телем | | | 8 |

|---------------------------------------------------------------|

|Захват вилковий для маршових | - | -"- | |

|сходiв | | | 36 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса для монтажу сантехнiч- | - | -"- | |

|них кабiн | | | 3 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса для монтажу шахт лiфтiв| - | -"- | 4 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса для пiдйому чотирьох | | Вантажо- | |

|ящикiв з розчином | | пiдйомнiсть, т | 3 |

|---------------------------------------------------------------|

|Захват унiверсальний для монтажу| | Те саме | |

|колон | | | 6 |

-----------------------------------------------------------------

С.61 ДБН Г.1-4-95

Продовження додатку 8

-----------------------------------------------------------------

| |Iндекс,| Основнi параметри |

| Назва | тип i |----------------------|

| | марка | Одиниця вимiру |Вели-|

| | | |чина |

|---------------------------------------------------------------|

|Захват рамковий для пiдйому | | -"- | |

|колон | | | 3 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса для пiдйому двоконсоль-| | -"- | |

|них колон | | | 10 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса з кiльцевим захватом | | -"- | |

|для пiдйому колон з монтажними | | | |

|отворами | | | 16 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса з напiвавтоматичним | | -"- | |

|замком для пiдйому двогiлкових | | | |

|одноконсольних колон | | | 20 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса для пiдйому ферм | | -"- | |