4-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує і варить клей із синтетичних смол різних видів і призначення в клейоварильних котлах і реакторах відповідно до заданого режиму. Дозує компоненти (сечовину, формалін, етиленгліколь, їдкий натр, аміак). Веде технологічний процес приготування бітумно-каніфольної і проклеюючих емульсій. Регулює технологічний процес приготування клею за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Контролює хід процесу варіння клею, смоли і емульсій. Випробовує виготовлені клеї на в'язкість, липкість, міцність клейової плівки, розтирання з водою. Спускає готові емульсії в баки зберігання.

Повинен знати: фізико-хімічні і технологічні властивості речовин, рецептуру і способи приготування клею та емульсій; будову і принцип роботи обслуговуваного устаткування, апаратури і комунікацій; будову і призначення контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними; спосіб випробування; правила зберігання клеїв і вапна; вимоги до якості готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією клеєвара 3 розряду - не менше 1 року.

39. КОМЕНДАНТ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання робіт з утримання будівель, а також суміжних споруд та прилеглої території в належному стані. Організовує прибирання та стежить за додержанням чистоти у внутрішніх приміщеннях будівлі. Готує приміщення до осінньо-зимової експлуатації, організовує своєчасний ремонт дверей, вікон, замків, штор тощо. Забезпечує збереження та утримання в справному стані майна, яке знаходиться в будівлі. Веде облік наявності майна, проводить періодичний огляд і складає акти на його списання. Одержує і видає підсобним робітникам та прибиральницям інвентар і предмети господарського обслуговування та здійснює відповідний оперативний облік. Контролює виконання правил протипожежної безпеки. Веде книгу записів санітарного і протипожежного нагляду.

Повинен знати: порядок утримання службових, побутових, житлових та інших приміщень будівель; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи первинного обліку та звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

40. КОМІРНИК

Завдання та обов'язки. Приймає на склад, зважує, зберігає і видає зі складу різні матеріальні цінності: паливо, сировину, напівфабрикати, готову продукцію, деталі, інструменти, речі тощо. Перевіряє відповідність цінностей, які приймає, супровідним документам. Переміщує матеріальні цінності до місць зберігання вручну або за допомогою штабелерів та інших механізмів з розкладанням (сортуванням) їх за видами, якістю, призначенням та іншими ознаками. Керує роботою під час навантаження, вивантаження вантажів і розташування їх усередині складу. Комплектує партії матеріальних цінностей за заявками споживачів. Складає дефектні відомості на несправні інструменти, прилади тощо, акти на їх ремонт і списання, а також на недостачу і псування матеріалів. Приймає особистий автотранспорт від населення на тимчасове зберігання з оформленням відповідних документів. Організовує зберігання матеріалів і продукції з метою запобігання їх псуванню та втратам. Веде облік наявних на складі матеріальних цінностей і звітну документацію про їх рух. Бере участь у проведенні інвентаризацій. Забезпечує зберігання матеріальних цінностей.

Повинен знати: правила ведення складського господарства; номенклатуру, сортамент матеріальних цінностей, що зберігаються, їх властивості і призначення; правила обліку, зберігання, руху матеріальних цінностей на складі і правила оформлення супровідних документів на них; правила комплектування партій різних матеріальних цінностей за технологічними документами; правила застосування складського вимірювального інструменту, пристроїв, механізмів і способи перевірки їх на придатність до роботи; способи зберігання речей, продукції і сировини від псування під час розвантаження, навантаження і утримання на складі; правила проведення інвентаризацій; правила безпечного зберігання і переміщення токсичних, пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів, палива та мастила; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту під час зберігання і переміщення матеріалів та утримання службових приміщень.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

41. КОНСЕРВУВАЛЬНИК УСТАТКУВАННЯ ТА МЕТАЛОВИРОБІВ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує зовнішню консервацію і розконсервацію деталей, виробів, окремих вузлів, інструменту та іншої подібної готової продукції на короткий і тривалий час зберігання. Чистить, промиває і змащує різними способами готову продукцію вручну в підігрітих масляних ваннах з витримуванням і без витримування. Виконує фарбування, обвуглювання, просочування і обгортання. Підготовлює тару і пакує деталі, вироби, окремі вузли машин та інструменту. Транспортує їх до місця зберігання. Використовує прості підйомно-транспортні механізми.

Повинен знати: призначення і види консервації і розконсервації, найменування деталей, виробів, окремих вузлів устаткування та інструменту, які надходять на консервацію; види корозії, матеріали і хімічні розчини, застосовувані для чищення, промивання і підготовку деталей, виробів, окремих вузлів устаткування, інструментів та іншої подібної готової продукції, а також консервації і розконсервації; основні знання про призначення установок, стендів і спеціального устаткування, застосовуваного під час консервації, основні властивості, марки і найменування антикорозійних матеріалів; технологічний процес консервування; режими антикорозійної обробки; порядок укладання і пакування готової продукції, оформлення документації на виконану роботу; призначення та умови застосування простих контрольно-вимірювальних приладів; правила керування простими підйомними механізмами.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Агрегати та авіадвигуни - зовнішня очистка від пилу і бруду.

2. Інструмент - консервація і розконсервація.

3. Листи стальні - промаслювання.

4. Трубки паливної системи - консервація.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить зовнішню консервацію і розконсервацію машин, верстатів, двигунів і апаратури на тривале і коротке зберігання. Підготовляє мастильний матеріал для консервації. Виконує чищення, промивання, змазування, фарбування, обвуглювання, просочування та обгортання устаткування і виробів. Пакує машини, верстати, агрегати електро- й авіадвигуни та інше устаткування. Управляє маслопідігрівальним пристроєм і підйомно-транспортними механізмами.

Повинен знати: види і призначення зовнішньої консервації і розконсервації машин, верстатів, двигунів та іншого устаткування та їх основні конструктивні дані; причини виникнення корозії і методи боротьби з нею; матеріали, застосовувані для пакування і консервації; марки і найменування масел і мастильних матеріалів, застосовуваних для консервації і розконсервації; правила користування установками, приладами, пристроями; будову простих контрольно-вимірювальних приладів; найменування і призначення агрегатів, вузлів, деталей, машин, верстатів і двигунів, які підлягають консервації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією консервувальника устаткування та металовиробів 1 розряду - не менше 0,5 року.

Приклади робіт.

1. Авіадвигуни - зовнішня консервація і пакування.

2. Бензо- і маслонасоси - консервація.

3. Компресори повітряні - консервація зовнішня і розконсервація.

4. Редуктори - прокачування масла.

5. Циліндри, поршні, втулки головного шатуна - розконсервація.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить зовнішню і внутрішню консервацію і розконсервацію із частковим розбиранням, складанням і комплектуванням машин, верстатів, апаратів, агрегатів, авіаційних та інших тягових двигунів на тривале зберігання. Просушує апарати та устаткування гарячим повітрям у спецкамері і прокачує гарячим маслом. Комплектує авіадвигуни та інше устаткування необхідними агрегатами і запасними частинами та пакує в плівковий чохол. Керує спеціальними камерами і пристроями для консервації двигунів. Налагоджує і робить поточний ремонт обслуговуваного устаткування та інструменту.

Повинен знати: призначення і види консервації; матеріали і хімічні розчини, застосовувані для чищення, промивання і підготовки машин, верстатів і апаратури до консервації, розконсервації і переконсервації; види корозії та антикорозійні покриття; основні метали, сплави і неметалеві матеріали, застосовувані в конструкції авіадвигуна, та їх властивості; оформлення технічної документації на виконані роботи з консервації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією консервувальника устаткування та металовиробів 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Авіадвигуни - консервація і розконсервація.

2. Авіадвигуни - прокачування гарячим маслом.

3. Компресори повітряні - внутрішня консервація.

42. КОНТРОЛЕР З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

I рівень кваліфікації8

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль об'єктів (продукції) із застосуванням певного методу та апаратури для неруйнівного контролю (НК) без права робити висновки про їх якість. Відповідно до нормативної документації (НД) на технологію НК перевіряє на справність, налагоджує та приводить у готовність до роботи засоби контролю. Готує об'єкти (перевіряє поверхні зон сканування, розмітки тощо). Позначає на об'єктах (продукції) та у відповідній документації описує зони, де передбачається наявність дефектів. Виконує контрольні операції. Фіксує параметри контролю, схеми монтування установки, прив'язки джерел інформації до об'єктів контролю (схеми викладок рентгенівської плівки, схеми монтування конструкції автоматичного сканера, масштаб та інші дані). Виявляє та ідентифікує дефекти, вимірює їх параметри. Аналізує види дефектів, типізує їх. Готує документацію для остаточного висновку про якість об'єктів (продукції) для контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Повинен знати: типи дефектів, які підлягають виявленню, та можливі зони їх утворення у конкретних об'єктах контролю, принцип дії та основи знань про метод НК; принцип роботи, органи керування, порядок перевірки на справність та налагодження апаратури для НК; основні положення методики (технології) та НД з НК конкретних об'єктів; фактори, які впливають на достовірність виявлення дефектів; порядок оформлення результатів контролю відповідно до вимог НД; правила охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи з неруйнівного контролю - не менше 0,5 року.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Контролер з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю - РК/КТ), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) радіаційним методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод контролю - УК/UT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) ультразвуковим методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод контролю - ВК/ЕТ), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) вихрострумовим методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НІС відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю - МК/МТ) I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) магнітним методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод контролю - BO/VT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) візуально-оптичним методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з ПК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю - КК/РТ), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) капілярним методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (радіографічний метод контролю - РГК/RGT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) радіографічним методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод контролю - РХК/RWT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) радіохвильовим методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю герметичності ГК/LT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) методом герметичності без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.