Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Блокування електромагнітні та електромеханічні - ремонт і регулювання.

2. Вимикачі масляні - ремонт з виготовленням і заміною контактів, регулювання на одночасне вмикання трьох фаз і перевіркою площини контактів.

3. Електродвигуни асинхронні потужністю понад 500 кВт і короткозамкнені потужністю понад 1000 кВт - розбирання, складання з усуненням пошкоджень.

4. Електродвигуни вибухобезпечного виконання потужністю понад 50 кВт - розбирання, ремонт, складання.

5. Електроколонки кранові живильні - розбирання, ремонт, складання і регулювання.

6. Електрофільтри - перевірка, ремонт і встановлення.

7. Затемнювачі - ремонт з виготовленням кінцевих вимикачів, заміною щіток і мікровимикачів.

8. Командоапарати, виконавчі механізми, датчики температури - перевірка, ремонт і налагодження.

9. Командоапарати керування підйомними столами прокатних станів - перевірка і ремонт.

10. Крани портальні, контейнерні перевантажувачі - поточний ремонт, регулювання та випробування електроустаткування.

11. Ланцюги вторинної комутації - перевірка індикаторів.

12. Лінії електроживлення високої напруги - перевірка під напругою.

13. Перевантажувачі пневматичні - технічне обслуговування, поточний ремонт приводів і пускорегулювальної апаратури, перевірка і регулювання.

14. Підшипники ковзання електродвигунів усіх потужностей - шабрування.

15. Потенціометри електронні автоматичні регулювання температури сушильних і прожарювальних печей - ремонт і налагодження.

16. Реле часу - перевірка та усунення несправностей в електромагнітному проводі.

17. Селенові випрямлячі - ремонт із заміною шайб, виготовлення перемичок з регулюванням та налагодженням.

18. Щити розподільні високовольтні - монтаж з установленням арматури.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, здійснює капітальний ремонт, складає, встановлює і центрує високовольтні електричні машини та електроапарати різних типів і систем з напругою до 15кВ. Налагоджує схеми та усуває дефекти у складних пристроях засобів захисту та приладах автоматики і телемеханіки. Обслуговує силові та освітлювальні установки з особливо складними схемами вмикання електроустаткування та схем машин і агрегатів, зв'язаних у поточну лінію, а також устаткування з автоматичним регулюванням технологічного процесу. Здійснює монтаж і ремонт кабельної мережі напругою понад 35 кВ, з монтуванням увідних пристроїв і з'єднувальних муфт. Виконує ремонт, монтаж, установлення і налагодження ртутних випрямлячів і високочастотних установок потужністю понад 1000 кВт. Проводить монтаж, ремонт, налагодження та обслуговування пристроїв автоматичного регулювання режимів роботи доменних, сталеплавильних печей, прокатних станів, блокувальних, сигналізаційних, керуючих пристроїв тунельних печей, систем диспетчерського автоматизованого керування, поточно-транспортних технологічних ліній, зварювального устаткування з електронними схемами керування, агрегатів електроустаткування і верстатів із системами електромашинного керування, із зворотним зв'язком по струму та напрузі. Ремонтує складне електроустаткування сушильних та вакуумних печей, унікальних автоматів максимального струму та автоматичних стрічок. Проводить балансування роторів електричних машин, виявляє та усуває вібрацію.

Повинен знати: основи телемеханіки; будову та електричні схеми різних електричних машин, електроапаратів, електроприладів вимірювання та автоматичного регулювання; загальні знання про призначення та основні вимоги до максимального струмового і захисту; методи проведення випробувань електроустаткування і кабельних мереж, схеми електродвигунів та іншого обслуговуваного електроустаткування; будову реле різних систем і способи його перевірки і налагодження; прийоми робіт і послідовність операцій із розбирання, складання, ремонту і налагодження електричних машин великих потужностей, складного електроустаткування; правила випробування захисних засобів, які застосовуються в електричних установках; порядок організації безпечного ведення робіт в електроустановках, нагляду та обслуговування працюючого електроустаткування; побудову геометричних кривих, необхідних для користування застосовуваними під час ремонту приладами; принцип роботи перетворювачів, установок високої частоти з машинними і ламповими генераторами; розрахунок потреби в статичних конденсаторах для підвищення косинуса фі; способи центрування і балансування електродвигунів; призначення і види високочастотного захисту; правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних інструментів, правила охорони праці в обсязі кваліфікаційної групи III.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Автоматичні пристрої башт тушіння коксохімічних заводів - ремонт та налагодження електросхеми.

2. Вимикачі масляні високовольтні - капітальний ремонт.

3. Електрогодинникові станції всіх систем - середній і капітальний ремонт.

4. Електродвигуни високовольтні - капітальний ремонт, складання, встановлення і центрування.

5. Електросистеми механізмів завантаження доменних печей - повний ремонт і налагодження.

6. Електроприводи багатодвигунні з магнітними станціями і складними схемами автоматики і блокування - перевірка та ремонт.

7. Елементи лічильних схем спеціальних систем керування довжини розкоту, телемеханічних пристроїв на агрегатах металургійних заводів - ремонт, монтаж і налагодження.

8. Кабель високої напруги - визначення пошкодження, вилучення пошкодженого відрізку і монтаж вставки.

9. Контактори, магнітні контролери, дорожні вимикачі - ремонт та регулювання.

10. Навантажувачі, пневмоперевантажувачі вагонні, складські, трюмні та інші спеціальні машини - капітальний ремонт і регулювання електроустаткування в повному обсязі.

11. Обмежувачі вантажопідйомності магнітоелектричні - перевірка, налагодження і регулювання.

12. Панелі керування багаторазового волочіння зі складною схемою автоматичного пуску п'яти барабанів однією кнопкою за допомогою реле часу - ремонт і налагодження.

13. Панелі керування і магнітні станції високовольтних електродвигунів прокатних станів - перевірка і ремонт.

14. Потенціометри, сельсинові датчики з передачами - ремонт з виготовленням деталей.

15. Прилади радіоізотопні - монтаж та налагодження.

16. Пульти керування операторського освітлення - ремонт та монтаж.

17. Реле максимальне, фотореле - перевірка, ремонт і регулювання.

18. Ротори електродвигунів - балансування, виявлення та усунення вібрації.

19. Спредери автоматичні - визначення несправності, ремонт, монтаж, демонтаж.

20. Схеми автоматики рольгангів, упорів, перекидання клапанів повітронагрівачів мартенівських печей - ремонт і налагодження.

21. Устаткування та апаратура розподільних пристроїв високої напруги - ремонт і монтаж.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, здійснює капітальний ремонт, складає, встановлює і проводить центрування високовольтних електричних машин та електроапаратів різних типів і систем напругою понад 15 кВ. Обслуговує виробничі дільниці або цехи з особливо складними схемами первинної і вторинної комутації та дистанційного керування. Налагоджує, ремонтує і регулює відповідальні, особливо складні та експериментальні схеми технологічного устаткування, складні електричні схеми автоматичних ліній, а також відповідальні й експериментальні електричні машини, електроапарати, електроприлади та електричні схеми унікального і прецизійного металообробного устаткування. Обслуговує, налагоджує і регулює електричні самописні та електронні прилади. Обслуговує і налагоджує ігнітронні зварювальні апарати з електронікою, ультразвукові, електронні, електроімпульсні установки особливо складного захисту, пристрої автоматичного включення резерву, а також складні схеми із застосуванням напівпровідникових установок на транзисторних і логічних елементах. Перевіряє класи точності вимірювальних трансформаторів. Виконує роботи з ремонту, монтажу та демонтажу кабельних ліній у спеціальних трубопроводах, заповнених маслом або газом під тиском. Здійснює складні епоксидні кінцеві обробки у високовольтній кабельній мережі, а також монтаж з'єднувальних муфт між мідними та алюмінієвими кабелями. Здійснює комплексні випробування електродвигунів, електроапаратів трансформаторів різної потужності після капітального ремонту. Готує відремонтоване електроустаткування до здавання в експлуатацію.

Повинен знати: конструкцію, електричні схеми, способи і правила перевірки на точність різних електричних машин, електроапаратів, електроприводів будь-якої потужності і напруги та автоматичних ліній; схеми телекерування та автоматичного регулювання та способи їх налагодження; будову і конструкцію складних реле та приладів електронної системи; правила обслуговування ігнітронних зварювальних апаратів з електронікою, ультразвукових, електроімпульсних і електронних установок; методи комплексних випробувань електромашин, електроапаратів і електроприладів; правила складання електричних схем та іншої технічної документації на електроустаткування в мережі електроживлення; електричні схеми первинної і вторинної комутації розподільних пристроїв; принцип дії захисту з високочастотними блокуваннями; схеми стабілізаторів напруги, напівпровідникових, селенових випрямлячів і телеметричного керування оперативним освітленням і пультів оперативного керування; правила охорони праці в обсязі кваліфікаційної групи III.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Апаратура автоматична дозувальна для рідких компонентів з електронним реле і терморегуляторами - перевірка, ремонт та налагодження електросхеми.

2. Генератори постійного струму - капітальний ремонт, регулювання і налагодження.

3. Електроприводи зі складними схемами керування - дистиліграфування режимів роботи.

4. Колектори машин постійного струму - складання, виготовлення шаблонів і доведення пластин колектора вручну.

5. Крани портальні, контейнерні перевантажувачі - капітальний ремонт електроустаткування.

6. Лінії автоматичні металорізальних верстатів - складний ремонт і налагодження електросхеми.

7. Лінії поточні з багатодвигунними, синхронізованими і автоматизованими приводами - ремонт і налагодження.

8. Машини електрозварювальні шовні, багатоточкові - ремонт і налагодження.

9. Печі електроплавильні і гартувальні установки високочастотні - перевірка, усунення несправностей і налагодження.

10. Прилади та апарати електронної системи - ремонт і налагодження схеми.

11. Реле електронної башти гасіння коксохімічних заводів - ремонт, установлення і налагодження.

12. Рентгеноапарати - перевірка, усунення дефектів і налагодження.

13. Системи тиристорного керування - налагодження.

14. Спредери, вантажопідйомні електромагніти - капітальний ремонт, регулювання і налагодження електроустаткування.

15. Схеми електричні автоматичного дистанційного керування - перевірка, ремонт і налагодження.

16. Схеми складні електричні із застосуванням електроніки і фотоелементів - перевірка, ремонт і налагодження.

31. ЕМУЛЬСОВАР

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує емульсії, розчини, суспензії, пасти, мастики, маси та замаслювачі за заданою рецептурою. Зважує хімікати за рецептами та завантажує їх у ємності: котли, баки, ванни і реактори. Стежить за варінням хімічних матеріалів і роботою мішалки. Визначає готовність емульсії, розчинів тощо і перекачує їх у відстійну апаратуру або переносить у визначене місце. Веде журнал витрат матеріалів. Чистить устаткування, яке обслуговує.

Повинен знати: рецептуру і способи виготовлення емульсії, розчинів, суспензії, паст, мастик, мас і замаслювача та методи визначення їх готовності; властивості хімічних матеріалів, які йдуть на приготування емульсії, розчинів, паст тощо; принцип роботи і будову мішалок.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує емульсії, розчини, суспензії, пасти, мастики, маси і замаслювані за заданими рецептами із застосуванням автоматичних систем підтримання температури дозованих хімікатів. Зважує хімікати за рецептами і завантажує їх у підготовлені ємності. Дозує і зливає у реактори по трубопроводу хімікати з додержанням черговості. Стежить за варінням хімічних матеріалів і роботою мішалки реактора. Контролює автоматичні системи підтримання заданої температури у реакторах, ємностях. Стежить за роботою дистиляторів. Визначає готовність емульсій, розчинів тощо, стежить за їх перекачуванням насосами або компресорами у відстійну апаратуру і витратні ємності. Веде журнал витрат матеріалу і результатів лабораторного аналізу готових емульсій, розчинів тощо. Бере участь у поточному ремонті устаткування.

Повинен знати: рецептуру, способи і правила приготування емульсій, розчинів, суспензій, паст, мастик, мас та замаслювачів і методи визначення їх готовності; властивості хімічних матеріалів, які ідуть на приготування емульсій, розчинів тощо; будову автоматичних систем підтримання температури в реакторах, мішалках, дистиляторах та іншому устаткуванні, яке обслуговує.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією емульсовара 2 розряду - не менше 1 року.