Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників


Повинен знати: рецептуру приготування смолки, класифікацію смолок відповідно до температури розм'якшення, температурний режим варіння смолки різних марок і методи запобігання кристалізації смолки в процесі варіння, порядок відбирання проб і правила проведення випробувань смолки на в'язкість, твердість, густину, пружність і технічні умови на смолку і сургуч; будову і правила користування приладами для випробування смолки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

10. ВИПРОБУВАЧ БАЛОНІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Випробовує балони під тиском до 15 МПа (до 150 кгс/см2). Здійснює підготовку балонів до випробування: огляд, визначення придатності, видалення залишків продукту, очищення поверхні балонів, пропарювання, промивання, сушіння і зважування. Перевіряє об'єм балонів. Усуває дефекти, виявлені в процесі випробування. Вибиває на балонах дані випробувань: номер, дату випробування, об'єм, масу. Реєструє балони за паспортом. Перевіряє і вкручує вентиль у балон. Укладає балони в штабелі.

Повинен знати: будову і конструкцію обслуговуваного устаткування; класифікацію балонів, правила котлонагляду щодо випробування балонів; правила випробування і клеймування балонів; згідно з технічними умовами; методи усунення дефектів, виявлених в процесі випробування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі випробування балонів під тиском понад 15 до 30 МПа (понад 150 до 300 кгс/см2).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача балонів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі випробування балонів під тиском понад 30 МПа (понад 300 кгс/см2).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача балонів 4 розряду - не менше 1 року.

11. ВИРОБНИК ТРАФАРЕТІВ, ШКАЛ ТА ПЛАТ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє шкали для різних приладів та виробів на пресах і налагоджених накатних верстатах. Виготовляє шкали і щитки методом фотодруку. Наносить схеми на плати вручну із застосуванням трафарету або на верстаті під керівництвом виробника вищої кваліфікації. Готує плати і шкали для друкарських схем та інших зображень. Розкроює, натягує сітку на раму і закріплює її. Проводить знежирювання і сушіння сіток. Наклеює паперові шкали на плати з подальшим їх сушінням і обробленням. Зафарбовує сектори шкали лаком або тушшю за трафаретом або надрукованим контуром. Складає за даною рецептурою під керівництвом виробника вищої кваліфікації спеціальні розчини для фотодруку. Виготовляє фотошаблони. Перевіряє якість виготовлених шкал зовнішнім оглядом.

Повинен знати: основні знання про будову обслуговуваного устаткування; правила нанесення друкарської фарби на кліше і пуансон; призначення і властивості застосовуваних клеїв; фарб і лаків; правила готування розчинів для фотодруку та їх застосування; способи підготовки шкал і плат до друкування схем.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє шкали для різних приладів і виробів на креслярських, креслярсько-ділильних або накатних верстатах із самостійним їх налагодженням, а також наносить на шкали знаки, букви, цифри та інші позначення вручну фарбою або тушшю. Виготовляє шкали, таблички і щитки для приладів та виробів методом фотодруку і травлення згідно з кресленням (рисунком). Підбирає необхідні компоненти і готує розчини для фотодруку за заданою рецептурою. Наносить схеми на плати вручну із застосуванням трафарету або на верстаті. Наносить світлочутливу емульсію і фоторезистори на заготовки для шкал друкарських плат. Проводить експонування, проявлення, закріплювання і дублення світлочутливого шару. Підготовляє плівкові негативи. Монтує плати під гальванічне нарощування металу. Підготовляє сітки і переносить копії зображення на сітку. Наклеює паперові шкали на плати різних приладів із дзеркальними шкалами. Здійснює відкривання фасонного вікна шкали з поставленням дзеркала. Ретушує надруковані шкали і плати.

Повинен знати: принцип дії обслуговуваного устаткування; рецептуру і способи приготування світлочутливих емульсій і фарб для друкування, властивості застосовуваних фарб і лаків; способи нанесення фарб і лаків; призначення негативів і правила їх підготування; технічні вимоги до шкал, плат, табличок і щитків; умови зберігання застосовуваних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника трафаретів, шкал і плат 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє шкали для різних приладів і виробів на креслярських і спеціальних шкальних машинах. Виготовляє таблички, щитки, схеми, пластини і панелі методом фотохімгравірування з рельєфним зображенням. Друкує на плоскокопіювальних верстатах, напівавтоматах і автоматах шкали, схеми на платах і лицьових панелях. Проводить коригування електролітів. Виготовляє сітчасті трафарети. Виконує хімічне і гальванічне міднення заготовок плат, травлення плат після гальванічної обробки. Ретушує фотовідбитки. Копіює двосторонні печатні схеми. Наклеює знаки, букви, цифри, риски на шкали різних приладів. Виготовляє матриці для друкування циферблатів методом фототравлення. Підналагоджує обслуговуване устаткування.

Повинен знати: будову і способи підналагоджування обслуговуваного устаткування, основні знання із хімії та електротехніки в межах виконуваної роботи; процес гальванічного осадження металу і травлення, способи фотохімгравірування, склад і способи приготування розчинів для травлення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника трафаретів, шкал і плат 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє друкарські схеми, маски, цифрові і буквені трафарети. Виготовляє плати фотохімічним, електрохімічним і комбінованим методами. Наносить друкарські схеми на феритові заготовки. Контролює і коригує друкарські плати під мікроскопом. Виготовляє на манганіновій фользі схеми для різних приладів і виробів методом фотохімгравірування з опуклим зображенням. Готує електроліти. Налагоджує і регулює обслуговуване устаткування.

Повинен знати: конструкцію і правила налагодження обслуговуваного устаткування; правила виготовлення плат різними методами; способи контролю і коригування друкарських плат; особливості виготовлення схем на манганіновій фользі; призначення і правила застосування контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника трафаретів, шкал і плат 3 розряду - не менше 1 року.

12. ВОДІЙ ЕЛЕКТРО- ТА АВТОВІЗКА

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує електро- та автовізками різних систем, їх підйомними платформами та екранами. Своєчасно, згідно з графіком прильоту і вильоту, подає до літаків і прибирає від них самохідні трапи. Доставляє на самохідних механізмах багаж і ручну поклажу пасажирів. Наглядає за правильністю вантаження, кріплення і вивантаження вантажів або проводить вантаження і вивантаження вантажів своїми силами. Транспортує і забезпечує збереження вантажів. Перевіряє заряджання акумуляторів, роботу гальм, домкратів тощо і повідомляє про виявлені недоліки старшій посадовій особі. Виконує дрібний ремонт і змащує електро- і автовізки. Оформляє документи на приймання і здавання вантажів.

Повинен знати: конструкцію, вантажність, основні експлуатаційні дані електро- і автовізків, самохідних механізмів різних систем; строки і способи заряджання акумуляторів, принцип роботи двигунів внутрішнього згоряння, види палива і масел, правила водіння та інструкції з безпечного переміщення; правила вантаження і вивантаження вантажів; правила їх укладання і кріплення, допустимі габарити вантажів; порядок оформлення документації на приймання і здавання вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

13. ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує тракторними навантажувачами і розвантажувачами, вагононавантажувачами та усіма спеціальними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями під час навантаження; відвантаження, переміщення та укладання в штабелі різних вантажів під керівництвом водія вищої кваліфікації. Бере участь у планово-запобіжному ремонті вантажно-розвантажувальних і вантажозахватних механізмів та пристроїв.

Повинен знати: основні знання про будову обслуговуваних навантажувачів і вантажно-розвантажувальних механізмів та їх агрегатів; інструкцію з їх експлуатації, монтажу, пуску, регулювання і обкатування; характеристику масел і мастильних матеріалів; причини несправностей і методи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує акумуляторними навантажувачами та всіма спеціальними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями під час навантаження, відвантаження, переміщення та укладання в штабелі вантажів. Проводить технічне обслуговування і поточний ремонт навантажувача і всіх його механізмів. Визначає несправності в роботі навантажувача, його механізмів і усуває їх. Встановлює і замінює знімні вантажозахоплювальні пристрої та механізми. Бере участь у проведенні планово-запобіжного ремонту навантажувача і вантажозахоплювальних механізмів і пристроїв. Заряджає акумулятори.

Повинен знати: будову акумуляторного навантажувача, способи навантаження, вивантаження вантажів на всіх видах транспорту; правила підіймання, переміщення та укладання вантажів, правила вуличного руху, руху по території підприємства, пристанційній колії і встановлену сигналізацію; елементарні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією водія навантажувача 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує тракторними навантажувачами потужністю до 73,5 кВт (до 100 к. с.), вагононавантажувачами, вагонорозвантажувачами та всіма спеціальними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями під час навантаження, розвантаження, переміщення та укладання вантажів у штабелі і відвал. Здійснює технічне обслуговування навантажувача і поточний ремонт усіх його механізмів. Визначає несправності в роботі навантажувача. Встановлює і замінює знімні вантажозахоплювальні пристрої і механізми. Бере участь у проведенні планово-запобіжного ремонту навантажувача і вантажозахоплювальних механізмів і пристроїв.

Повинен знати: будову навантажувачів і акумуляторних батарей, способи навантаження вантажів на всіх видах транспорту; правила підйому, переміщення та укладання вантажів; правила вуличного руху, руху по території підприємства, пристанційній колії і встановлену сигналізацію; сорти пальних і мастильних матеріалів, які застосовуються; найменування основних матеріалів акумуляторного виробництва, правила зберігання кислот, лугів і поводження з ними.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією водія навантажувача, 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- за умови роботи на тракторному навантажувачі потужністю понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.) і за умови роботи на навантажувачі потужністю до 147 кВт (до 200 к. с.) з використанням його як бульдозера, скрепера, екскаватора та інших машин.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією водія навантажувача 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- за умови роботи на навантажувачі потужністю понад 147 кВт (понад 200 к. с.) з використанням його як бульдозера, скрепера, екскаватора та інших машин.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією водія навантажувача 5 розряду - не менше 1 року.

14. ВОЗІЙ

Завдання та обов'язки. Перевозить різні вантажі, нечистоти, сміття та інші вантажі кіньми, запрягає, розпрягає і доглядає за ними під час роботи. Чистить вигрібні ями, сміттєві ящики і каналізаційні колодязі від нечистот вручну черпаком або за допомогою насосів і механізмів спеціального призначення. Відкриває і закриває каналізаційні колодязі, з'єднує і від'єднує відсмоктувальні рукави з насосом цистерни. Дезінфікує вигрібні ями і ящики для сміття, виконує дрібний ремонт і змащує транспортний інвентар та збрую, Вантажить, кріпить, вивантажує і стежить за збереженням вантажів під час перевезень. Вивозить нечистоти і сміття у відведені місця. Оформляє дорожні документи.

Повинен знати: правила догляду за кіньми; найбільшу допустиму вагу вантажу, який перевозиться, санітарні правила щодо прибирання, перевезення нечистот і правила дезінфекції вигрібних ям і сміттєвих ящиків; будову насосів і правила їх експлуатації; правила догляду за транспортним інвентарем і збруєю; правила вуличного руху; оформлення дорожніх документів з приймання та здавання вантажів; місця розташування вигрібних ям, каналізаційних колодязів і звалищ.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.