155. Трубопроводи обов'язково укладаються на підкладки. При прокладці по укосу уступу або борту кар'єру трубопровід повинен бути заанкерований не менше ніж через 20-30 м по висоті. При розміщенні пульпопроводів на естакадах анкери треба ставити через 500 м. На кожній прямолінійній дільниці трубопроводу необхідно не менше ніж через 500 м установлювати сальниковий компенсатор. У випадках прокладки трубопроводу в траншеях і канавах стінки останніх повинні бути надійно закріплені.

156. Приміщення насосних і землесосних установок повинні мати телефонний зв'язок з місцем установки гідромоніторів і бути обладнані аварійною сигналізацією.

157. В заново споруджуваних приміщеннях між насосами і землесосними агрегатами, а також між ними і стінками приміщення повинні бути проходи шириною не менше 1 м.

В приміщеннях насосної і землесосної станцій повинні вивішуватися схеми трубопроводів з зазначенням місць встановлення засувок і вентилів, а для переходів через труби повинні обладнуватися спеціальні містки.

158. Будівництво всіх гідромеханічних споруд (дамб, гребель, перемичок і водоскидних споруд) повинно проводитися за проектами спеціалізованих організацій.

159. На землесосних установках пульповоди і водоводи повинні бути обладнані зворотними клапанами.


5.7. Розморожування мерзлого грунту


160. Виконання робіт по розморожуванню грунтів повинно проводитися тільки за спеціальним проектом, яким передбачаються заходи, що забезпечують безпеку робіт.

161. Шланги, що використовують для паророзморожування грунту, повинні відповідати діючим нормам і стандартам. Монтаж паропроводів повинен проводитися у відповідності до інструкції, затвердженої технічним керівником підприємства.

162. Розморожування паром під повітряними лініями електропередачі забороняється.

Відстань від контура дільниці гідророзморожування до повітряної лінії електропередачі повинна бути не менше полуторної максимальної висоти польоту струменя води.

163. Підходити до занурених у грунт пароголок або голок з гарячою водою дозволяється тільки по трапу, раніше укладеному біля голки.

164. На паропровідній мережі полігону паророзморожування повинні бути установлені манометри — на виході магістрального паропроводу і на кінці колектора.

165. Забороняється без попереднього перекриття пари переміщувати паророзподільні труби (гребінки), підтягувати на них болтові з'єднання, ставити або знімати вентилі та заглушки, з'єднувати або роз'єднувати шланги.

166. Провальні воронки, що утворюються навколо гідроголок, повинні бути огороджені (перекриті).

167. Електророзморожування мерзлого грунту можна виконувати тільки за спеціально розробленим проектом, в якому повинні бути передбачені заходи, що забезпечують безпеку робіт.


5.8. Ремонтні роботи


168. Ремонт гірничих, транспортних, будівельно-шляхових машин і промивальних приладів повинен проводитися у відповідності з затвердженим графіком ППР.

169. Забороняється проведення ремонтно-монтажних робіт безпосередньо біля відкритих рухомих частин механічних установок, а також поблизу електричних проводів і обладнання, які знаходяться під напругою, при відсутності їх належного огородження.

Особи, допущені до ремонту електрообладнання, повинні мати відповідну групу з електробезпеки згідно з Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів.

170. Ремонт і заміну частин механізмів допускається проводити після цілковитої зупинки машини, блокіровки пускових апаратів, що приводять у рух механізми, на яких проводяться ремонтні роботи.

Допускається при виконанні ремонтних робіт подача електроенергії за спеціальним проектом організації робіт.

171. Вогневі роботи (газозварювальні, електрозварювальні, газорізувальні) повинні проводитися відповідно до Правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних та інших вогневих робіт на об'єктах народного господарства.

172. Ремонти, пов'язані з відновлюванням або заміною несучих металоконструкцій устаткування, повинні проводитися згідно з технологією, узгодженою з заводом-виробником і в присутності осіб технічного нагляду.

173. На всі види ремонтів технологічного устаткування необхідно обов'язково складати інструкції (технологічні карти, посібники, проекти організації робіт, якими установлюється порядок і послідовність робіт, необхідні пристрої та інструменти, що забезпечують їх безпеку) . Перед проведенням робіт повинна бути призначена відповідальна особа за їх веденням, а робітників, які зайняті на ремонті, необхідно ознайомити з вказаними інструкціями під розпис.

Керівництво підприємства (цеху) замовника визначає конкретний час робіт, які виконують підрядні організації і узгоджує організацію цих робіт.

174. Прийом в експлуатацію основного гірничотранспортного ус-таткування після монтажу і капітального ремонту проводиться комісієюі призначеною адміністрацією підприємства.

Перелік такого устаткування установлюється підприємством.

175. Ремонт екскаваторів і бурових станків дозволяється проводити на робочих площадках уступів, при цьому вказані механізми необхідно розміщати поза зоною можливого обрушення. Площадки повинні бути сплановані та мати під'їздні шляхи.

176. Всі робітники, яким в процесі експлуатації або ремонту при-ходиться займатись строповкою вантажів, повинні пройти спеціальне навчання і отримати посвідчення на право роботи стропальщиком.

177. Експлуатація кранів на залізничних коліях (в тому числі на електрифікованих) проводиться у суворій відповідності з Правилами безпеки для робітників залізничного транспорту.


6. РОЗРОБКА ДРАГАМИ ТА ПЛАВАЮЧИМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ


178. Монтаж і реконструкція драг і земснарядів, будівництво гідротехнічних споруд, гірничопідготовчі роботи повинні проводитися за затвердженим проектом. Забороняється розміщення на дразі, земснаряді обладнання та матеріалів, не передбачених проектом.

179. Для кожної драги (земснаряду) відповідно до "Інструкції по складанню планів ліквідації аварій для драг і земснарядів" (див. додаток) повинен бути складений план ліквідації аварії і затверджений не пізніше ніж за 15 днів до початку сезону роботи.

Вивчення плану ліквідації аварій технічним наглядом проводиться під керівництвом керівника драги (земснаряду).

Ознайомлення робітників з правилами особистої поведінки під час аварій проводить начальник драги (земснаряду).

Забороняється допускати до роботи осіб, не ознайомлених з планом ліквідації аварій.

180. Всі гідротехнічні споруди (греблі, дамби, водозливи та інші) повинні бути своєчасно підготовлені до зимового періоду (відстою драг, земснарядів), а також до пропуску паводкової води. Вказані роботи виконуються за проектами, затвердженими технічним керівником підприємства.

При кожній греблі, на кожній дразі та земснаряді відповідно з планом ліквідації аварій повинен бути утворений необхідний запас промаварійного обладнання, матеріалів, інвентаря і інструментів за переліком, що затверджується щорічно технічним керівником підприємства.

181. Дільниця, що розробляється, повинна бути спочатку очищена від лісу, пеньків, кущів і льоду.

Проводити очистку дільниці та перебувати людям в небезпечних зонах робочих канатів під час роботи драги (земснаряду) забороняється. Розміри небезпечної зони установлюються начальником драги (земснаряду).

182. Гранично допустима висота надводного борта дражного розрізу, а також відстань між днищем понтону та підошвою розрізу встановлюється проектом. Забороняється експлуатація драги (земснаряду) з відхиленням від цих величин. і

183. При наявності мерзлого шару торфів (сезонна мерзлота) або міцних зцементованих порід відробляти забої з підробкою лобового укосу забороняється.

184. Всі люки верхньої палуби понтону повинні мати водозахисні борти висотою не менше 400 мм з кришками, що закриваються герметично. Робота драги (земснаряду) з відкритими люками або не заробленими пробоями, тріщинами в понтоні забороняється.

185. Палуба, трапи, містки, переходи і східці драги (земснаряду) повинні улаштовуватися з рифленого заліза або заліза з наплавленими полосами, мати огородження і утримуватися в чистоті. Сніг і лід з палуби понтону і надпалубних споруд необхідно систематично прибирати.

186. Доступні місця паропроводів на драгах (земснарядах) повинні бути ізольовані або огороджені.

187. Канати, що застосовують на дразі (земснаряді), повинні відповідати паспорту драги (земснаряду). Не допускається експлуатація зчаленого каната черпакової рами, а також каната з порваними і пасмами.

188. Для освітлення робочих місць надпалубної частини драги (земснаряду) треба застосовувати напругу не вище 220 В, для внутрішнього освітлення понтону — не вище 12 В. Допускається напруга 127 В при умові, що світильники підвішені на висоті не менше 2,5 м від днища понтону. 

Для живлення переносних ламп, електричного ручного інструменту (свердла, паяльники та ін.) напруга не повинна перевищувати 36 В. На драгах і земснарядах обов'язкова наявність аварійного освітлення (електроліхтарі, акумулятори та ін.). Спускатися в понтон при відсутності освітлення забороняється.

189. Драги і земснаряди повинні бути обладнані двобічною звуковою сигналізацією між драгерським приміщенням (рубкою) і механізмами. Для зв'язку драгера з робочими, які обслуговують механізми (крім малолітражних драг), крім звукової сигналізації обов'язкова наявність розмовного зв'язку.

190. Спуск людей в завалочний люк допускається після зупинки черпакового ланцюга і попереднього огляду положення черпаків на верхньому черпаковому барабані. Забороняється спуск людей в завалочний люк без запобіжного пояса. Виконання робіт в завалочному люці здійснюється у відповідності зі спеціальними заходами, затвердженими начальником драги.

191. Шляхи та стежки на полігонах працюючих драг (земснарядів) повинні бути перекриті, а вздовж контурів небезпечної зони робочих канатів виставлені попереджувальні знаки.

Перехід або переїзд через робочі канати допускається тільки з дозволу змінного драгера після прийняття ним відповідних заходів безпеки.

192. Забороняється підпливати або наближатись на плаваючих засобах до маневрових канатів і кабелю без дозволу драгера.

193. На видних і доступних місцях драги (земснаряду) по бортам понтона і зовні надпалубного спорудження повинно бути рівномірно розміщене рятувальне приладдя (круги, кулі, рятувальні жилети) не менш ніж по два комплекти на кожні 20 м довжини палуби. Рятувальні круги повинні бути споряджені лінями довжиною не менше 30 м.

194. Кожна драга (земснаряд) повинна мати протягнутий у надводній частині навколо понтона трос, закріплений на такій висоті, щоб за нього могла ухопитися людина, яка упала за борт. На воді повинно бути не менше двох човнів з веслами, в тому числі один біля понтона. На понтоні, в місцях проходу людей на човен, повинні бути відкидні містки-східці з перилами і прорізи з ланцюговою огорожею.

195. Вантажопідйомність човна та допустима кількість людей, яка перевозиться одночасно, необхідно чітко позначати на корпусі човна. На кожному човні повинні бути рятувальні засоби (круги, кулі, кінці), не менше двох багрів, одного запасного весла, черпака, двох ліхтарів. Перевантажувати човен забороняється.

196. Електроенергія на драгу (земснаряд) повинна подаватись від берегового розподільника за допомогою кабеля, прокладеного по землі та огородженого попереджувальними знаками, на козлах або підвішеного на тросі. По воді кабель повинен прокладатися на плотах (поплавцях).

Забороняється переносити береговий кабель, який знаходиться під напругою, переїжджати через нього без обладнання спеціальних переїздів, завалювати кабель, допускати вмерзання його в лід і грунт.

197. При роботі драг і земснарядів, обладнаних пульпопроводом для транспортування піску і ефелів на борт розрізу, повинні дотримуватись такі вимоги:

а) вздовж плаваючих пульпопроводів обов'язково встановлюються містки, огороджені перилами висотою не менше 1 м;

б) в темні години доби плаваючий пульпопровід постійно освітлюється.

198. На драгах і земснарядах рамопідйомні лебідки повинні бути обладнані двома гальмами (робочим і запобіжним), а також захистом від перепідйому черпакової рами, з дублюючою звуковою сигналізацією, яка попереджає про початок її перепідйому. Галькові конвейєри повинні мати тросики екстреної зупинки конвейєра по всій його довжині та кнопки "Стоп", установлені в головній та хвостовій частинах конвейєра, а палі — кінцеві вимикачі від перепідйому; сходи з кутом нахилу більш 75 градусів і висотою вище 3 м обладнуються огородженням тунельного типу; сходи з кутом нахилу менше 75 градусів повинні мати міцні перила і плоскі східці, що виключають ковзання. В понтоні повинна бути встановлена сигналізація про наявність води з виводом сигналу на пульт керування. На дразі і на земснаряді обов'язкове встановлення аварійних насосів для відкачки води, що автоматично вмикаються.

199. На дразі і земснаряді повинно знаходитись в робочому стані протипожежне устаткування, інвентар, інструменти, передбачені аварійним планом. Перелік протипожежного устаткування необхідно узгоджувати з органом пожежного нагляду.

Протипожежний водопровід від насоса повинен проходити по всій дразі (земснаряду) і мати необхідну кількість кранів для підключення пожежних рукавів. Довжина пожежних рукавів повинна забезпечувати подачу напірного струменя води до самих віддалених місць драги (земснаряду).

200. Мастильні та горючі матеріали, запасні частини, протипожежний та рятувальний інвентар треба зберігати в спеціально відведених місцях на палубах драг і земснарядів.

201. Обслуговування черпакової рами і відбір проб з черпаків повинні проводитися з безпечного місця з міцних огороджених площадок.

Ремонт або інші роботи на черпаковій рамі допускається проводити тільки при зупиненій дразі з застосуванням запобіжних поясів. Для закріплення запобіжних поясів вздовж черпакової рами повинен бути протягнутий трос. Забороняється під час роботи драги перебувати на черпаковій рамі, переходити через проріз в понтоні, змащувати на ходу підшипники підчерпакових роликів, знімати з черпаків пеньки, кущі та інші речі, а також піднімати або опускати черпакову раму при попаданні сторонніх речей в проріз між бортом понтона і черпаковою рамою.