НПАОП 0.00-1.32-97. Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт


При двох рівнобіжних конвейєрах прохід для іх обслуговування може бути загальним і розташованим поміж ними.

Ширина проходів для обслуговування, монтажу та ремонту конвейєрів, відстань поміж конвейєрами та транспортними засобами приведені у таблиці (див.мал.1,2).


Рекомендованi схеми розмiщення стрiчкових конвейєрiв та посудин пiд'ємних устаткувань в похилих стволах подъемных установок в наклонных стволах

 

Розмiри,м

L1

L2

L3

Не менше

1,0

0,7

0,4

Примiтка: 1. Розмiри поданi без врахування розмiщення комунiкацiй.

2. Розмiр L1 може бути зменшений до 0.7м при наявностi огорожi конвейерiв

 

Мал. 1

 

Рекомендованi схеми розмiщення стрiчкових конвейєрiв та посудин пiд'ємних устаткувань в галереях та на естакадах

 

Розміри,м

L1

L2

L3

L4

 Не менше

0,8

0,4

0,7

1,0

Примiтка: 1. Розмiри поданi без врахування розмiщення комунiкацiй.

2. В чисельнику для стрiчки В = 1,6м i бiльше; В знаменнику для стрiчки В = 1,4м i менше

Мал.2


ПРИМІТКА:

Ширина проходу для обслуговування між рівнобічно встановленими конвейєрами може бути зменшена до 0,7 м, якщо по усій трасі конвейєри огороджуються.

5.9. Висота проходу в підземних виробках та зазору по висоті після монтажу конвейєра повинна бути не менше 1,8 м.

5.10. При наявності у проході для обслуговування між паралельно установленими конвейєрами будівельних конструкцій (колон, пілястр і т.ін.), утворюючих місцеве звуження проходу, відстань між одним з конвейєрів та будівельними конструкціями повинна бути не менше 0,7 м по довжині проходу до 1,0 м. У цих місцях проходу конвейєри повинні бути відгороджені.

5.11. На ділянках траси конвейєрів, де переміщуються навантажувальні та розвантажувальні пристрої, ширина проходів з обох сторін повинна бути не менше 1,0 м.

5.12. Конвейєри, що пересуваються по колії (якщо вони не закриті спеціальними кожухами), а також конвейєри, встановлені у будовах та підземних камерах нижче рівня підлоги більше ніж на 0,2 м, повинні бути відгороджені по усій довжині поручнями висотою не менше 1,0 м від рівня підлоги.

5.13. Через конвейєри довжиною більше 50 м, які розміщені на висоті не більше 1,2 м від рівня підлоги (землі) до низу найбільше виступаючих частин конвейєра, повинні бути споруджені містки для переходу людей та обслуговуючого персоналу.

Містки через конвейєр повинні розташовуватися на відстані один від одного не більше 50 м в спорудах та підземних камерах, 100 м - в галереях, стволах, штольнях, а також огороджуватися перилами висотою не менше 1,0 м, мати суцільний та неслизький настил шириною не менше 0,7 м. Вони встановлюються так, щоб відстань по вертикалі від настилу до низу найбільш виступаючих будівельних конструкцій (комунікаціонних систем) була не менше 2.0, при розташуванні конвейєрів на поверхні та 1,8 м - у підземних виробках, а відстань від низа найбільш виступаючих конструкцій містків до транспортованого конвейєром матеріала - не менше 0,3м для сипучих матеріалів; для кускових матеріалів відстань від низу конструкцій містка до верхньої стрічки (візирна лінія) повинна складати не менше трьох максимальних кусків транспортованого матеріалу.

5.14. При розміщенні конвейєрів над проходами для людей та обладнанням під нижньою віткою стрічки повинні бути встановлені суцільні навіси, які виступають за габарити конвейєрів не менше 0,8 м.

Ширина проходу повинна складати не менше 0,8 м.

5.15. Стрічкові конвейєри, у яких осі привідних натяжних та відхиляючих барабанів привідних станцій, а також машин та обладнання дробарних та грохотильно-дробарних пунктів (незалежно від місця їх розташування) знаходяться вище 1,5 м від рівня підлоги (землі), повинні мати площадки для їх обслуговування.

Відстань по вертикалі від підлоги площадок до низу найбільш виступаючих будівельних конструкцій (комунікаційних систем) по винні бути не менше 2,0м при розташуванні обладнання на поверхні та 1,8 м - підземних виробках.

Площадки повинні мати суцільний неслизький настил і бути відгороджені поручнями висотою не менше 1,0м з суцільним закриттям не менше 0,14м від рівня настилу.

5.16. Сходи перехідних містків та площадок для обслуговування повинні мати кут нахилу до горизонту:

не більше 45 градусів при постійній експлуатації;

не більше 60 градусів при експлуатуванні 1-2 рази в зміну;

90 градусів при експлуатуванні не частіше одного разу в зміну (зумфи, криниці, ремонтні площадки вантажно-підйомних засобів та ін.).

На вертикальних сходах повинні бути влаштовані, починаючи з висоти 2,5м від основи сходин, відгородження у вигляді дуг. Дуги повинні розташовуватися на відстані не більше 800 мм одна від одної та з'єднуватися між собою не менше ніж трьома подовжними смугами. Відстань від сходин до дуги повинна бути не менше 700 мм.

При висоті сходин більше 10 м повинні влаштовуватися площадки через кожні 6-8 м. Ширина сходин повина бути не менше 0,7м, висота сходин не більше 0,3 м, ширина сходин не менше 0,25 м.

5.17. У місцях завантаження конвейєрів повинні влаштовуватися запобіжні борти, а по лінійній частині конвейєра, де можливе скачування з робочоі вітки транспортованого матеріалу - фартухи.

5.18. Вантажі натяжних пристроїв конвейєрів повинні розташовуватися так, щоб у випадку розриву стрічки або канатів виключалась можливість падіння вантажу на людей або обладнання.

5.19. У місцях виходу на поверхню кар'єра підземних виробок та стикування їх з конвейєрними галереями повинні бути передбачені зовнішні входи та встановлюватися перехідні містки через конвейєр.

5.20. Для розвантажувальних візків на конвейєрі повинні передбачатися кінцеві вимикачі.

5.21. Забороняється експлуатація конвейєрів, працюючих у режимі ручного управління при відсутності машиніста.

5.22. Огляд конвейєрів та пристроїв а також перевірка апаратури управління повинні проводитися кожну зміну майстром або обслуговуючим персоналом та кожну добу електромеханіком ділянки.

 

6.ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

ТРАКТІВ ЦПТ

 

6.1. До електричних пристроїв ЦПТ пред'являються вимоги Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, Єдиних правил безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом, Правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом, Правил безпеки при експлуатаціЇ електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах.

6.2. Для живлення стаціонарних приймачів електричноі енергії допускається застосування напруги не вище 10000 В. Для живлення пересувних приймачів електричної енергії допускається застосування напруги не вище 1140 В.

6.3. Для живлення мереж управління допускається: для стаціонарних механізмів напругою 380В, якщо заводською конструкцією апаратів передбачена вказана напруга; для пересувних механізмів при кабельному живлені-не вище 36 В.

6.4. Схема електропостачання об'єктів ЦПТ, розміщених за межами кар'єра, повинна виконуватися з глухозаземленою нейтраллю у відповідальності з Єдиними правилами безпеки при дробленні, сортуванні, збагаченні корисних копалин та огрудкуванні руд і концентратів. Схема електропостачання електропристроїв об'єктів ЦПТ, що знаходяться у кар'єрі, повинна виконуватися з ізольованою нейтраллю відповідно до вимог Правил безпеки при розробці корисних копалин відкритим способом.

Межою кар'єру на поверхні рахувати верхній контур кар'єру лінію перехрестя борту кар'єра з земною поверхнею.

Схема електропостачання електроустановок об'єктів ЦПТ, розташованих у підземній частині, виконується з ізольованою нейтраллю в відповідальності до вимог Єдиних правил безпеки при розробці рудних, нерудних та розсипних родовищ підземним способом.

6.5.В мережах напругою не вище 1000 В повинен здійснюватись захист мереж, трансформаторів та електродвигунів від однофазних і багатофазних замкнень на землю.

Захист від однофазних замкнень на землю повинен виконуватись двоступінчато. Перевірка і контрольна наладка першого ступеню захисту від замкнення однієї фази повинна проводитися не рідше одного разу в шість місяців, а другої ступені захисту - не рідше одного разу на рік.

6.6. Для захисту людей від ураження електричним струмом в електроустановках напругою до 1000 В повинні застосовуватись апарати (реле витоку), автоматично відключаючи мережу при небезпечних струмах витоку.

Загальний час відключення ушкодженної мережі не повинен перевищувати 200 мс.

Справність дії (відключення) реле витоку повинна перевірятись в кожній зміні. Перевірку реле витоку в комплекті з комутаційним апаратом на загальний час відключення ушкодженної мережі необхідно проводити раз в шість місяців, а також при його заміні.

Допускається відсутність захисту від витоку струму для мереж напругою до 60 В.

6.7. Електрозварювальні апарати змінного струму, установлені в підземній частині тракту, повинні бути оснащені пристроями зниження напруги холостого ходу до 12 В з витримкою часу не більше 1сек. Застосування вказаних пристроїв на зварювальних апаратах постійного струму напругою до 110 В не потрібно.

6.8. Електрообладнання, розміщене в приміщеннях підземного тракту ЦПТ (електродвигуни, трансформатори, апарати, освітлювачі, пости управління і т.ін.), повинно мати рудникове виконання.

Допускається, до освоєння випуску електрообладнання в рудничному виконанні, застосовувати електрообладнання в нормальному (нерудничному) виконанні (закритому, захищеному).

6.9. Електрообладнання, розміщене відкрито в будівлях і спорудах ЦПТ, в кар'єрі та на його борту, а також електротехнічних приміщеннях, повинно мати технічні характеристики, які відповідають вимогам застосування (кліматичним і механічним впливом).

6.10. Електромашинні камери і камери підземних підстанцій повинні бути закріплені негорючим матеріалом (бетон,цегла і т.ін.). Всі вентиляційні збойки та входи в камери, а також прилеглі до них гірничі виробки на відстані не менше 5 м в обидві сторони від камери повинні бути закріпленні тим же матеріалом, що й камера.

6.11. При вході в электромашинну камеру повинна бути вивішена табличка з надписом "Вхід стороннім заборонен!". Крім того при вході в камеру, в якій встановлені машини та апарати напругою вище 1000 В, а також всередині камери на видному місці повинні бути вивішені попереджувальні плакати з зображенням знаку небезпеки. Вказані камери повинні бути укомплектовані захисними засобами у відповідності до вимог чинних норм і правил.

6.12. Камери підземної частини тракту повинні закриватись металевими дверима, які відкриваються назовні і не заважають у відкритому положенні руху по виробці. Суцільні металеві двері повинні мати вентиляційні отвори, які закриваються вручну або автоматично в випадку необхідності припинення доступу повітря автоматично в випадку припинення доступу повітря в камеру.

Допускається використання металевих решітчатих дверей при наявності допоміжних суцільних дверей, які при пожежі в камері повинні закриватись автоматично або вручну. Такий же устрій повинні мати вентиляційні вікна камер.

6.13. В камерах підстанцій підземної частини тракту довжиною більше 10 м повинні бути два виходи, розташовані в найбільш віддалених одна від одної частинах камери.

6.14. Стіни і стеля машинних і трансформаторних камер повинні бути побіленими. В камерах не повинно бути капежу.

6.15. Між машинами і апаратами повинні бути залишені проходи, достатні для транспортування машин і апаратів при їх ремонті або заміні, але шириною не менше 0,8 м. З боку стін камери повинні залишатися монтажні проходи шириною не менше 0,5 м.

6.16. Забороняється в камерах захарашувати проходи, будь-якими речами або обладнанням.

6.17. Забороняється улаштування спеціальних маслозбірних ям в камерах, обладнаних апаратами і трансформаторами, які містять масло. Перед виходом з камери повинен бути влаштований пологий вал на висоту не менше 0,1 м над рівнем підлоги камери.

6.18. В камерах, де немає постійного обслуговуючого персоналу, двері повинні замикатися на замок.

6.19. Прокладання кабелів по конструкціях конвейєра, розміщеного в галереях, будівлях та інших наземних спорудах, а також підземних виробках, забороняється, окрім кабелів захисту, сигналізації та управління, які прокладаються в захисних коробках або трубах по конструкціях конвейєра.

При розташуванні конвейєрних стрічок на відкритому повітря допускається прокладка кабелів напругою до 1000 В на ставі конвейєру, при цьому повинен бути забеспечений захист кабелів від механічних пошкоджень.

6.20. Для передавання і розподілення електричноі енергії повинні застосовуватись кабелі з мідними або алюмінієвими жилами з оболонкою та захисними покритями, не розповсюджуючими горіння:

- для стаціонарної прокладки - броньовані кабелі в свинцевій, полівінілхлоридній або алюмінієвій оболонці;

- для живлення пересувних машин і механізмів напругою 380 - 660 В - гнучкі кабелі;

- для контрольних мереж та освітлювальних проводок на рівні з броньованими - допускається застосування гнучких гумових кабелів без броні в полівінілхлоридній оболонці, а також кабелів в алюмінієвій оболонці в суцільному полівінілхлоридному шланзі, передбаченим НАОП 1.2.90-1.02-71.

6.21. Кабелі, прокладені над грунтом в виробках з металевими або дерев'яними кріпленнями, повинні підвішуватись не жорстко (наприклад, на брезентових стрічках, на дерев'яних кілочках) з провисанням. Відстань між точками підвішення кабелю повинна бути не більше 3м, а між кабелями не менше 5см.