1.13 Умовні познаки марки огородження приймають відповідно до схеми:

Приклад умовної познаки марки огородження бічного бар'єрного типу дорожнього однобічного з кроком стояків 3 м:

11ДО-3 ГОСТ 26804-86

Те саме, початкової ділянки огородження бічного бар'єрного типу дорожнього однобічного:

11ДО-П ГОСТ 26804-86

Те саме, перехідної ділянки огородження бічного бар'єрного типу дорожнього двобічного з кроком стояків 2 м:

11ДД-2П ГОСТ 26804-86

Те саме, огородження бічного бар'єрного типу мостового однобічного зі стоякми на цоколі:

11МО-ЗЦ ГОСТ 26804-86

2 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1 Вибір марки огородження та місця його встановлення слід виконувати згідно зі СНІП 2.05.02-85 та СНІП 2.05.03-84.

 1. Огородження слід виготовляти відповідно до вимог цього стандарту за робочими кресленнями, затвердженими у встановленому порядку.

 2. Секції балки та кінцевих елементів слід виготовляти із стального гнутого профілю з розмірами 312 х 83 х 4 мм згідно з ТУ 14-2-341-78 Мінчермету СРСР. Марка сталі ВСтЗпс, ВСтЗкп відповідно до ГОСТ 380-88.

Примітка. В огородженнях груп 11 ДО та 11ДД допускається використовувати балку з профілю тієї ж конфігурації з розмірами 312 х 83 х 3 мм, виготовлену із листової сталі згідно з ГОСТ 19903-74, марка сталі ВСтЗпс, ВСтЗкп відповідно до ГОСТ 380-88, крок стояків огородження - не більше 2 м.

 1. Секції балки СБ-5 та СБ-6, призначені для ділянки 11ДО-П, повинні мати кривизну 16000 мм. При цьому висота профілю балки може бути зменшена до 60 мм.

 2. Розміри отворів по кінцях секції балки, призначені для з'єднання суміжних секцій між собою, слід приймати із розрахунку допустимого зміщення секції не більше ніж на 10 мм.

Примітка. У місцях розташування деформаційних швів прогонових будов мостів (шляхопроводів) з'єднання секцій балки слід забезпечувати пристроєм індивідуального проектування, що забезпечує вільне переміщення сполучених секцій на величину переміщення у деформаційному шві.

2.6 Стояки СД-1 та СД-2 слід виготовляти зі швелера № 12 згідно з ГОСТ 8240-89 або С-подібного гнутого профілю 120 х 55 х 18 х 5 мм згідно з ГОСТ 8282-83. Марка сталі ВСт3 відповідно до ГОСТ 380-88.

Стояки СД-3 та консолі-розпірки КР-1, КР-2 та КР-3 слід виготовляти зі швелера № 10 згідно з ГОСТ 8240-89. Марка сталі всіх стояків та розпірок - ВСтЗпс, ВСтЗсп відповідно до ГОСТ 380-88. Петлю консолі-розпірки слід виготовляти із сталі кутової нерівнополичної 63 х 40 х 5 мм згідно з ГОСТ 8510-86.

 1. Стояки мостових огороджень слід виготовляти із двотавра № 12 відповідно до ГОСТ 8239-89. Фланці стояків слід виготовляти із листової сталі товщиною 20 мм згідно з ГОСТ 14637-89, марка сталі ВСтЗпс, ВСтЗсп згідно з ГОСТ 380-88.

 2. Задню стінку консолі жорсткої слід виготовляти із листової сталі товщиною 3 мм відповідно до ГОСТ 19903-74. Марка сталі ВСтЗ згідно з ГОСТ 380-88. Діаметр отвору під болт кріплення до стояка 11 +0,1 мм. Застосування холоднокатаної або якісної сталі не допускається.

 3. Передню стінку та проставку жорсткої консолі, консоль-амортизатор і скобу слід виготовляти із листової сталі товщиною 4 мм згідно з ГОСТ 19903-74. Марка сталі ВСтЗ відповідно до ГОСТ 380-88.

 1. Стрижень діагональної зв'язки слід виготовляти із круглої сталі згідно з ГОСТ 2590-88. Марка сталі ВСтЗ згідно з ГОСТ 380-88. Переріз стрижня 0,8 см2. Наконечники діагональної зв'язки слід виготовляти із сталі тієї ж марки товщиною 5 мм відповідно до ГОСТ 19903-74.

 2. Для з'єднання секцій балки між собою, з консолями та діагональними зв'язками слід використовувати болти М 16x45 з напівкруглою голівкою та квадратним підголівником згідно з ГОСТ 7802-81.

 3. Для з'єднання жорстких консолей зі стояками слід використовувати болти М 10x30 клас міцності 5.8 відповідно до ГОСТ 7796-70 зі зменшеною шестигранною голівкою під ключ 14. Застосування інших болтів не допускається.

 4. Для кріплення стояків мостових огороджень слід застосовувати болти М20х70 відповідно до ГОСТ 7798-70.

 5. Всі зварювальні з'єднання консолі, стояків та діагональних зв'язок слід виконувати згідно зі СНІП III-18-75.

 6. Всі основні та допоміжні елементи огородження повинні бути захищені від корозії згідно зі СНІП ІІ-28-73.

 7. Граничні відхили розмірів деталей огородження - згідно з ГОСТ 25347-82; відхилення секцій балки СБ-1 - СБ-4 від прямолінійності не повинно перевищувати 3 мм на довжині 1000 мм.

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

 1. Огородження кожної марки повинно поставлятися підприємством-виробником комплектно. У склад комплекту огородження повинні входити елементи, вказані в 1.4, а також кріпильні вироби та паспорт огородження. Комплекти огороджень групи 11ДО і 11ДД слід складати із комплектів їх ділянок.

 2. Комплекти початкової та кінцевої ділянки 11ДО-П і 11ДО-К наведені в таблиці 7.

Таблиця 7

Найменування та марка елемента

Кількість елементів у комплекті ділянки огородження

11 ДО-П

11 ДО-К

Секція балки: СБ-5

1

-

СБ-6

1

-

СБ-1

-

3

Стояк СД-2

6

6

Консоль жорстка КЖ

6

6

Зв'язка діагональна СДД

6

6

Елемент кінцевий: ЕК-1


1

ЕК-2

1

-

Елемент світлоповертальний ЕС

3

3

Примітка. У комплекті ділянки 11 ДО-К допускається заміна секції балки СБ-1 двома секціями балки СБ-2.


3.3 Комплекти початкової ділянки 11ДД-П і перехідних ділянок 11ДД-4П, 11ДО-2П наведені в таблиці 8.

Таблиця 8

Найменування та марка елемента

Кількість елементів у комплекті ділянки огородження

11 ДД-П

11ДД-1П

11ДД-2П

Секція балки СБ-1

6

2

2

Стояк СД-3

12

1

2

Консоль-розпірка: КР-2

-

1

1

КР-3

-

1

1

Скоба С

-

4

4

Елемент світлоповертальний ЕС

6

2

2

Примітка. У комплекті ділянки 11ДД-П допускається заміна секції балки СБ-1 чотирма секціями балки СБ-2.


3.4 Комплекти робочих ділянок 11 ДО і 11ДД наведені в таблиці 9.

Таблиця 9

Найменування та марка елемента

Кількість елементів у комплекті ділянки огородження /, виражена в частках довжини ділянки, м

11ДО-4

11ДО-3

11ДО-2

11ДО-1

11ДД-4

11ДД-2

Секція балки: СБ

1

4

1

4

1

4

1

4

1

2

1

2

СБ

-

1

6

-

-

-

-

Стояк: СД-1

1

4

1

3

1

2

-

-

-

сд-3

-

-

-

-

1

4

1

2

Консоль жорстка КЖ

1

4

1

3

1

2

1

-

-

Консоль-розпірка КР-1

-

-

-

-

1

2

1

2

Скоба С

-

-

-

-

1

1

Елемент світлоповер-тальний ЕС

1

4

1

4

1

4

1

4

1

2

1

2

Примітка 1. При довжині ділянок, кратній 6, 8 або 9 м, комплекти слід складати з використанням секції балки СБ-2, СБ-3 та СБ-4.

Примітка 2. До вказаних комплектів огородження групи 11 ДО слід додавати: стояків СД-1 та консолей жорстких КЖ по 1 шт.; до комплектів огородження групи 11 ДД - стояків СД-3 та консолей-розпірок КР-1 по 1 шт., скоб - 2 шт.


3.5 Комплекти ділянок 11 МО і 11 МД наведені в табл. 10.

Таблиця 10


4 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 1. Комплекти огородження повинні прийматись відділом технічного контролю підприємства-виробника партіями. Партією слід вважати комплекти огородження однієї марки, виготовлені за однією технологією.

 2. Для контролю розмірів і зовнішнього вигляду елементів огородження та якості їх антикорозійного покриття із кожної партії відбирають не менше п'яти комплектів.

 3. При отриманні незадовільних результатів контролю хоча б за одним із показників, що встановлюються цим стандартом, за цим показником проводять повторний контроль на подвоєній кількості комплектів, відібраних із тієї ж партії.

Якщо при повторній перевірці виявиться хоча б один комплект, що не задовольняє вимоги цього стандарту, то вся партія підлягає поштучному прийманню.

 1. Споживач має право проводити контрольну перевірку відповідності комплектів огороджень вимогам цього стандарту, дотримуючись при цьому наведеного порядку відбору комплектів та застосовуючи вказані методи контролю.

 2. Елементи огороджень, які не відповідають вимогам цього стандарту, підлягають вибракуванню.

 3. Комплекти елементів огороджень, указаних у табл. 7-10, підлягають приймально-здавальній перевірці, під час якої повинно бути підтверджено правильність їх комплектації та пакування.

 4. На прийняті комплекти повинно бути оформлене свідоцтво про приймання.

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 1. Якість поверхні та зовнішній вигляд елементів огородження, відібраних для контролю, визначають візуальним порівнянням із зразками-еталонами, затвердженими у встановленому порядку.

 2. Якість сталі та зварювальних матеріалів повинна бути підтверджена сертифікатами підприємств-постачальників або даними лабораторії підприємства-виробника огороджень.

 1. Контроль якості зварювальних швів та їх розмірів слід проводити згідно зі СНІП III-18-75.

 1. Лінійні розміри елементів огороджень контролюють рулеткою 2 класу відповідно до ГОСТ 7502-89, металевою лінійкою згідно з ГОСТ 427-75 та штангенциркулем відповідно до ГОСТ 166-89.

 2. Відхилення секцій балки СБ-1-СБ-4 від прямолінійності перевіряють вимірюванням металевою лінійкою згідно з ГОСТ 427-75 зазору між поверхнею балки яка контролюється та струною, закріпленої на її кінцях.

 1. Кривизну секцій балки СБ-5, СБ-6 та кінцевого елементу визначають шаблонами.

 2. Контроль якості захисних покриттів від корозії - згідно зі СНІП 3.04.03-85.

6 ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

 1. Усі елементи огороджень, указані в 1.4, крім світлоповертальних елементів, слід відправляти споживачу у зв'язках без упаковки, світлоповертальні елементи, вироби для кріплення та паспорт комплекту із свідоцтвом про приймання - в упаковці.

 2. Маркування, яке наноситься на металевий, пластмасовий або дерев'яний ярлик, який кріпиться до зв'язки (упаковки), повинно мати:

 • найменування або товарний знак підприємства-виробника;

 • марку огородження;

 • число елементів у зв'язці (упаковці);

 • масу зв'язки (упаковки);

 • номер зв'язки (упаковки);

 • клеймо (штамп) відділу технічного контролю підприємства-виробника.

6.3 Кожний комплект огороджень повинен супроводжуватись документом, який містить:

 • найменування і товарний знак підприємства-виробника;

 • найменування споживача;

 • номер знака;

 • марку огородження;

 • число зв'язок та упаковок з вказаною масою кожної зв'язки та упаковки;

 • штамп відділу технічного контролю підприємства-виробника.

6.4 Секції балки повинні зберігатись за марками у зв'язках, що спираються на дерев'яні прокладки і підкладки.

Підкладки під нижній ряд зв'язок повинні бути товщиною не менше 50 мм, шириною не менше 200 мм та укладені по рівній основі через 1000 мм.

Прокладки між зв'язками повинні бути товщиною не менше 20 мм та шириною не менше 200 мм.

 1. При транспортуванні зв'язок секції балки необхідно забезпечити їх складення зі спиранням на дерев'яні прокладки і підкладки згідно з 6.4.

 2. Умови транспортування огородження при дії кліматичних чинників -Ж1, умови зберігання - Ж2 згідно з ГОСТ 15150-69.

7 ВКАЗІВКИ З МОНТАЖУ

 1. Монтаж огороджень груп 11 МО та 11МД слід виконувати відповідно до вимог СНІП III-18-75, огородження груп 11ДО та 11ДД - згідно зі СНІП 3.06.03-85.

 2. Кріплення консолі жорсткої до стояків СД-1 слід виконувати без шайб. При цьому головка болта повинна знаходитись усередині консолі.