Таблиця 10

Періодичність технічних опосвідчень посудин,
що знаходяться в експлуатації і не підлягають реєстрації в ЕТЦ


п/п

Найменування

Зовнішній і внутрішній огляди

Гідравлічне випробування пробним тиском

1.

Посудини, що працюють із середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.) із швидкістю не більше 0,1 мм/рік

2 роки

8 років

2.

Посудини, що працюють із середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.) із швидкістю більше 0,1 мм/рік

12 місяців

8 років


Таблиця 11

Періодичність технічних опосвідчень посудин,
зареєстрованих в ЕТЦп/п

Найменування

Відповідальним за наглядом

Експертом ЕТЦ або фахівцем організації, підприємства, установи, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку

зовнішній і внутрішній огляди

зовнішній і внутрішній огляди

Гідравлічне випробування пробним тиском

1

2

3

4

5

1.

Посудини, які працюють із середовищем, що викликає

руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозію та ін.) із швидкістю не більше 0,1 мм/рік

2 роки

4 роки

8 років

2.

Посудини, які працюють із середовищем, що викликає

руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу

(корозію та ін.) із швидкістю більше 0,1 мм/рік

12 місяців

4 роки

8 років

3.

Посудини, що закопані в грунт призначені для зберігання

рідкого нафтового газу із вмістом сірководню не більше

5 г на 100 м3, а також посудини, ізольовані на основі вакууму і призначені для транспортування та зберігання зріджених кисню, азоту та інших некорозійних кріогенних рідин

10 років

10 років

1

2

3

4

5

4.

Сульфітні варильні котли і гідролізні апарати з внутрішньою кислототривкою футерівкою

12 місяців

5 років

10 років

5.

Багатошарові посудини для акумулювання газу,

встановлені на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях

10 років

10 років

10 років

6.

Регенеративні підігрівники високого й низького тиску, бойлери, деаератори, ресивери і розширники продування електростанцій Міненерго України

Після кожного капітального ремонту блока, але не рідше одного разу в 6 років

Внутрішній огляд і гідравлічне випробування після двох капітальних ремонтів, але не рідше одного разу в 12 років

7.

Посудини у виробництвах аміаку і метанолу, що викликають руйнування і фізико- хімічні перетворення матеріалу (корозія тощо) зі швидкістю не більше ніж 0,5 мм/рік

12 місяців

8 років

8 років

8.

Теплообмінники з висувною трубною системою нафтохімічних підприємств, що працюють з тиском понад 0,7 кгс/см2 до 1000 кгс/см2 із середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.) зі швидкістю не більше 0,1 мм/рік

Після кожного вилучення трубної системи

12 років

12 років

9.

Теплообмінни­ки з висувною трубною системою нафтохімічних підприємств, що працюють з тиском понад 0,7 кгс/см2 до 1000 кгс/см2 із середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.) зі швидкістю в межах більше 0,1до 0,3 мм/рік

Після кожного вилучення трубної системи

8 років

8 років

10.

Посудини нафтохімічних підприємств, що працюють із середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне

перетворення матеріалу (корозія та ін.) зі швидкістю не

більше 0,1 мм/рік

6 років

6 років

12 років

11.

Посудини нафтохімічних підприємств, що працюють із

середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне

перетворення матеріалу (корозія та ін.) із швидкістю більше 0,1 мм/рік до 0,3 мм/рік

2 роки

4 роки

8 років

12.

Посудини нафтохімічних підприємств, що працюють із

середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне

перетворення матеріалу (корозія та ін.) із швидкістю

більше 0,3 мм/рік

12 місяців

4 роки

8 років


Примітки:

1) Технічне опосвідчення заритих у грунт посудин з некорозійним середовищем, а також з рідким нафтовим газом із вмістом сірководню не більше 5 г на 100 м3 може проводитись без звільнення їх від грунту і знімання зовнішньої ізоляції за умови замірювання товщини стінок посудин неруйнівним методом контролю. Замірювання товщини стінок має проводитись за спеціально розробленими для цього інструкціями.

2) Гідравлічне випробування сульфітних варильних котлів і гідролізних апаратів з внутрішньою кислототривкою футерівкою може не проводитись за умови контролю металевих стінок цих котлів та апаратів ультразвуковою дефектоскопією. Ультразвукова перевірка повинна проводитись спеціалізованою організацією в період їх капітального ремонту, але не рідше одного разу в 5 років за інструкцією обсягом не менше 50% поверхні металу корпусу і не менше 50% довжини швів з тим, щоб 100%-ний ультразвуковий контроль здійснювався не рідше ніж через кожні 10 років.

3) Посудини, які виготовляються із застосуванням композиційних матеріалів і є заритими у грунт, оглядаються і випробуються за спеціальною програмою, вказаною в паспорті на посудину.


Таблиця 12*

Періодичність технічних опосвідчень цистерн і бочок,

що знаходяться в експлуатації і не підлягають реєстрації в ЕТЦ


п/п

Найменування

Зовнішній і внутрішній огляди

Гідравлічне випробування пробним тиском

1.

Цистерни і бочки, в яких тиск, вищий за 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), створюється періодично для їх випорожнення

2 роки

8 років

2.

Бочки для зріджених газів, що викликають руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.) із швидкістю не більше 0,1 мм/рік

4 роки

4 роки

3.

Бочки для зріджених газів, що викликають руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.) із швидкістю більше 0,1 мм/рік

2роки

2 роки


Таблиця 13*п/п

Найменування

Відповідальним за наглядом

Експертом ЕТЦ або фахівцем організації, підприємства, установи, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку

зовнішній і внутрішній огляди

зовнішній і внутрішній огляди

Гідравлічне випробування пробним тиском

1

2

3

4

5

1.

Цистерни залізничні для транспортування пропан-бутану і пентану

2 роки

6 років

6 років

2.

Цистерни, ізольовані на основі вакууму

10 років

10 років

3.

Цистерни залізничні, виготовлені із сталей 09Г2С і 10Г2СД, що пройшли термообробку в зібраному стані і призначені для перевезення аміаку

2 роки

8 років

8 років

1

2

3

4

5

4.

Цистерни для зріджених газів, що викликають руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.) зі швидкістю більше 0,1 мм/рік

12 місяців

4 роки

8 років

5.

Всі інші цистерни

2 роки

4 роки

8 років


Таблиця 14*


п/п

Найменування

Зовнішній і внутрішній огляди

Гідравлічне випробування пробним тиском

1.

Балони, що знаходяться в експлуатації для наповнення газами, які викликають руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.)

– зі швидкістю не більше 0,1 мм/рік

5 років

5 років


– зі швидкістю більше 0,1 мм/рік

2 роки

2 роки

2.

Балони, призначені для забезпечення пальним двигунів транспортних засобів, на яких вони встановлені:

1) для стиснутого газу:

– виготовлені з легованих сталей і металокомпозитних матеріалів

5 років

5 років


– виготовлені із вуглецевих сталей і металопластикових матеріалів

3 роки

3 роки


– виготовлені із неметалевих матеріалів

2 роки

2 роки


2) для зрідженого газу

2 роки

2 роки

3.

Балони із середовищем, що спричиняє руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалів (корозія та ін.) менше 0,1 мм/рік, в яких тиск, вищий за 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), створюється періодично для їх випорожнення

10 років

10 років

4.

Балони, встановлені стаціонарно, а також встановлені постійно на пересувних засобах, в яких зберігаються стиснуте повітря, кисень, аргон, азот, гелій з температурою точки роси мі­нус 35 °С і нижче, заміряною при тиску 15 МПа (150 кгс/см2) і вище, а також балони із зневодненою вуглекислотою

10 років

10 років


Футерівка, ізоляція та інші види захисту від корозії мають бути частково або повністю видалені, якщо є ознаки, що вказують на можливість виникнення дефектів матеріалів силових елементів конструкцій посудин під захисним покриттям (нещільність футерівки, видування при гумуванні, сліди промокання ізоляції тощо).

Електрообігрів і привід посудини мають бути вимкнуті. При цьому повинні виконуватись вимоги ст. 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6 цих Правил.

6.3.5*. Позачергове опосвідчення посудин, що знаходяться в експлуатації, має бути проведено в таких випадках:

1) якщо посудина не експлуатувалась більше 12 місяців;

2) якщо посудина була демонтована і встановлена на новому місці;

3) якщо проводилось виправлення випинів або вм’ятин, а також реконструкція або ремонт посудини із застосуванням зварювання чи паяння елементів, що працюють під тиском;

4) перед накладанням на стінки посудини захисного покриття;

5) після відпрацювання розрахункового строку служби посудини, встановленого проектом, документацією підприємства-виготовлювача або іншою НД;

6) після аварії посудини або елементів, що працюють під тиском, якщо за обсягом відбудовних робіт потрібен такий огляд;

7) за вимогою інспектора Держнаглядохоронпраці України або відповідального по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудини.


Таблиця 15*п/п

Найменування

Відповідальним за наглядом

Експертом ЕТЦ або фахівцем організації, підприємства, установи, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку

зовнішній і внутрішній огляди

зовнішній і внутрішній огляди

Гідравлічне випробування пробним тиском

1

2

3

4

5

1.

Балони, встановлені стаціонар но, а також установлені постійно на пересувних засобах, в

яких зберігаються стиснуте повітря, кисень, азот, аргон і гелій з температурою точки роси мінус 35°С і нижче, заміряною при тиску 15 МПа (150 кгс/см2) і вище, а також балони із зневодненою вуглекислотою

10 років

10 років

2.

Всі інші балони:

1) із середовищем, що викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалів (корозія та ін.) зі швидкістю не більше 0,1 мм/рік

2 роки

4 роки

8 років


2) із середовищем, що викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалів (корозія та ін.) зі швидкістю більше 0,1 мм/рік

12 місяців

4 роки

8 років