а) 25 мм з кожного кінця шляху переміщення дверей з центральним відкриттям;

б) 50 мм з кожного кінця шляху переміщення дверей з боковим відкриттям.

У випадку, коли з"єднані між собою двері кабіни і шахти діють одночасно, вимоги цього пункту відносяться до їх об"єднаного дверного механізму.

7.1.7. Двері шахти повинні мати суцільну огорожу. Дозволяється часткове обгородження дверей шахти металевою сіткою або склом, які дозволені для огорожі шахти, на висоту не менше 1000 мм від рівня посадочної (завантажуваль-ної) площадки.

7.1.8. У разі прикладення ззовні до суцільної огорожі дверей шахти в будь-якому місці перпендикулярно до площини стулки навантаження 300 Н прогин не повинен бути більше 15 мм, залишкова деформація не дозволяється. Навантаження повинне бути рівномірно розподіленим на площі 5 см2 круглої чи квадратної форми.

У разі прикладення до будь-якої точки сітки огорожі дверей шахти перпендикулярно площині сітки навантаження 150 Н прогин сітки не повинен бути більше 25 мм.

7.1.9. У разі прикладення до замкнутої стулки центрально-розсувних (одно-сторонньо-розсувних) дверей шахти на висоті 300 ± 20 мм від рівня посадочної (завантажувальної) площадки зусилля 150 Н, направленого в бік відчинення стулки, зазор, який утворений знизу між стулками (стулкою і обв’язкою дверей), не повинен бути більше 15 мм.

7.1.10. Двері шахти, крім дверей, які відчиняються автоматично, а також обгороджених металевою сіткою або склом, повинні мати оглядовий отвір, обгороджений прозорим матеріалом або металевою сіткою, з якої дозволено виготовляти огорожу шахти.

У разі застосування з цією метою скла, його товщина повинна бути не менше 6 мм. У разі обгородження оглядового отвору іншим прозорим матеріалом, його міцність повинна бути не менше ніж скла товщиною 6 мм.

Дверні панелі зі скла повинні бути встановлені так, щоб зусилля передавались без пошкодження кріплення скла.

У дверях шахти ліфта, до кабіни якого не дозволяється вхід людей, оглядові отвори дозволяється не виконувати за умови наявності сигналізації про перебування кабіни на рівні вантажної площадки.

7.1.11. Ширина або діаметр оглядового отвору дверей шахти повинні бути не більше 120 мм і не менше 50 мм.

Площа оглядового отвору повинна бути:

а) у ліфта самостійного користування - не менше 300 см2;

б) у ліфта, в кабіні якого не дозволяється транспортування людей, а також, який експлуатується в супроводі ліфтера, - не менше 20 см2.

У разі ширини оглядового отвору більше 80 мм, його нижній край повинен бути розміщений на висоті не менше 1000 мм від рівня посадочної (завантажува-льної) площадки.

7.1.12. У ліфта самостійного користування, в якому дозволяється рух порожньої кабіни з відчиненими дверима, виямки більше 50 мм на стулках дверей шахти, які звернені всередину шахти, повинні мати скоси під кутом не менше 60° до горизонталі.

Скоси повинні перешкоджати людині, яка перебуває в кабіні, стати на обв’язку стулки або на поріг посадочної (завантажувальної) площадки у випадку, коли двері шахти зачинені.

7.1.13. Висота прорізу дверей шахти повинна бути:

а) в ліфті, до кабіни якого дозволяється вхід людей, - не менше 1960 мм;

б) в ліфті, до кабіни якого не дозволяється вхід людей, - не більше 1250 мм.

У висоту прорізу дверей шахти (від рівня порога до верхньої обв’язки дверного прорізу) не враховуються елементи дверей (упори, деталі замків і т.ін.), які виступають в проріз на 50 мм і менше.

У вантажного ліфта, який завантажується за допомогою наземного транспорту з водієм, висоту дверей слід визначати з урахуванням можливості його в’їзду до кабіни ліфта.

7.1.14. Ширина прорізу дверей шахти не повинна перевищувати ширину дверного (вхідного) прорізу кабіни більше ніж на 50 мм на сторону.

7.1.15. Горизонтально-розсувні і вертикально-розсувні двері шахти в зачиненому стані повинні відповідати вимогам:

а) між зімкненими стулками з боку зачинення стулки зазор повинен бути не більше 3 мм;

б) зазор між її лицевою поверхнею і обв’язкою дверного прорізу можливий не більше 8 мм, з верхнього боку стулки - не більше 10 мм;

в) стулки повинні перекривати не менше як на 15 мм обв’язку дверного прорізу з бокових сторін у горизонтально-розсувних дверей і з усіх сторін - у вертикально-розсувних дверей. У односторонньо-розсувних дверей з боку зачинення стулки дозволяється не перекривати стулкою обв’язку дверного прорізу;

г) у горизонтально-розсувних дверей за односторонньо-зачинених стулок перекриття однієї стулки другою - не менше 15 мм, а зазор між цими стулками - не більше 8 мм;

д) у горизонтально-розсувних дверей у зачиненому стані зазор між стулками і порогом має бути не більше 10 мм.

7.1.16. У обертально-розкривних і комбінованих дверей шахти в зачиненому стані зазор між стулкою і обв’язкою дверей або між стулками повинен бути не більше 10 мм.

7.1.17. Під час пропускання крізь проріз дверей шахти рейкової колії відстань між обома рейками, а також між рейками і боками обв’язки дверного прорізу повинна бути перекрита на висоту рейок, з урахуванням можливості проходу реборди коліс.

7.1.18. Двері шахти повинні бути обладнані автоматичним замком, який повинен замикатися до того, як кабіна відійде від рівня посадочної (завантажува-льної) площадки на відстань 150 мм.

У разі перебування кабіни за межами цієї відстані двері повинні бути замкнені.

7.1.19. У пасажирського ліфта, двері шахти і кабіни якого автоматично відчиняються, дозволяється їх відчинення у разі наближення кабіни до посадочної (завантажувальної) площадки, якщо відстань від рівня підлоги кабіни до рівня її підлоги не перевищує 150 мм, за швидкості руху кабіни не більше 0,4 м/с.

У вантажного ліфта з внутрішнім або зовнішнім керуванням дозволяється доведення кабіни з швидкістю руху кабіни не більше 0,15 м/с до рівня завантажувальної площадки з відчиненими дверима шахти і кабіни, якщо рівень підлоги кабіни перебуває в межах 150 мм від рівня підлоги вантажної площадки.

7.1.20. У двостулкових і багатостулкових дверей шахти дозволяється не встановлювати автоматичний замок на кожну стулку, якщо встановлений на дверях замок (замки) виключають можливість відчинення будь-якої стулки за відсутності кабіни в зоні посадочної (завантажувальної) площадки.

7.1.21. Автоматичний замок повинен мати конструкцію та бути встановлений так, щоб виключалась можливість відмикання дверей ззовні шахти.

Відмикання дверей, замкнених автоматичним замком, ззовні шахти повинне виконуватися тільки обслуговуючим персоналом за допомогою спеціального пристрою, конструкція якого розроблена підприємством-виробником ліфта.

7.1.22. У разі встановлення ліфта в шахті, яка обгороджена металевою сіткою, повинне бути виконане додаткове обгородження металевим листом товщиною не менше 1 мм з бокової сторони шахти, з боку якої знаходиться ролик автоматичного замка.

Розмір огорожі повинен бути не менше 400х600 (ширина х висота) мм, а розміщення за висотою - симетричне відносно ролика автоматичного замка.

У ліфта з обертально-розкривними дверима, крім обгородження з бокової сторони, повинна бути обгороджена дільниця з боку посадочної (завантажува-льної) площадки, яка розміщена безпосередньо над роликом автоматичного замка, висотою не менше 300 мм і обмежена обв’язкою дверного прорізу і стояком шахти.

7.1.23. Двері шахти, які зачиняються вручну, крім автоматичного замка, повинні бути обладнані неавтоматичним замком або пристроєм, який утримує двері в зачиненому стані.

7.1.24. У дверей шахти лікарняного і вантажного ліфтів з внутрішнім керуванням, які відчиняються вручну, в випадку застосування обладнання, яке утримує двері в зачиненому стані (за відсутності неавтоматичного замка), не дозволяється установлення ручок ззовні дверей, крім дверей нижньої посадочної (завантажува-льної) площадки.

7.1.25. Замок дверей шахти повинен витримувати навантаження без залишкової деформації, прикладеного на рівні елемента замикання в напрямку відчинення дверей, не менше:

- 1000 Н для розсувних дверей;

- 3000 Н для обертально-розкривних дверей.

7.1.26. Двері шахти, які зачиняються автоматично приводом дверей кабіни, повинні самостійно зачинятися і замикатися в разі відсутності кабіни в зоні дії приводу її дверей на двері шахти.

7.1.27.Для розсувних дверей шахти слід використовувати напрямні, залежно від типу дверей:

- горизонтально-розсувних - зверху і знизу;

- вертикально-розсувних - з боків.

Конструкція дверей шахти повинна запобігати виходу стулок з напрямних.

7.1.28. Зачинення дверей шахти і їх замикання автоматичним замком повинне контролюватися вимикачами, контроль замикання повинен здійснюватися незалежно від контролю зачинення. Дозволяється в горизонтально-розсувних дверях контролювати зачинення і замикання стулок дверей шахти одним і тим самим вимикачем, конструкція якого повинна забезпечувати примусове розмикання контактів навіть у випадку, якщо вони спаялися під час роботи між собою. Дозволяється в розсувних дверях, які мають декілька панелей, що з"єднані механічно між собою побічним чином (наприклад, за допомогою каната або ланцюга), контролювати зачинення та замикання одним вимикачем лише однієї панелі за умови, що такий контроль зачинення та замикання виключає можливість відчинення інших панелей, а конструкція вимикача забезпечує примусове розмикання контактів навіть коли вони спаялися між собою.

У вантажного малого ліфта дозволяється не контролювати замикання дверей автоматичним замком, якщо двері обладнані неавтоматичним замком, замикання якого контролюється вимикачем.

7.1.29. Аварійні двері шахти повинні відповідати вимогам пунктів 7.1.2, 7.1.4-7.1.9, 7.1.12, 7.1.14-7.1.16, 7.1.25, 7.1.28.

У разі влаштування в аварійних дверях оглядового отвору він повинен мати ширину не більше 120 мм і бути обгородженим матеріалом, який відповідає вимогам пункту 7.1.10.

Висота прорізу аварійних дверей повинна бути не менше 1800 мм, а ширина в просвітку не менше 350 мм. Висота прорізу повинна вимірюватись у відповідності з пунктом 7.1.13.

7.1.30. Аварійні двері шахти повинні бути обладнані неавтоматичним замком, який відмикає двері зсередини шахти без ключа, а ззовні спеціальним ключем.

7.1.31. Зачинення стулок і замикання аварійних дверей шахти замком повинне контролюватися вимикачем, контроль замикання повинен бути здійснений незалежно від контролю зачинення.


7.2. Люк тротуарного ліфта.


7.2.1. У тротуарного ліфта, розміщений у верхній частині шахти люк, крізь який кабіна виходить з шахти, повинен зачинятися кришкою (стулками).

7.2.2. Зачинений люк повинен запобігати попаданню в шахту дощових і стічних вод.

7.2.3. Кришка (стулка) люка повинна бути розрахована на навантаження в 2000 Н.

7.2.4. Кришка (стулка) люка повинна автоматично відчинятися під час виходу кабіни з шахти і зачинятись з її поверненням в шахту.

7.2.5. Після зачинення кришки (стулок) люка, вона повинна бути замкнена автоматичним замком.

7.2.6.Зачинення кришки (стулок) люка і замикання її автоматичним замком повинне контролюватися вимикачами, контроль замикання повинен здійснюватись незалежно від контролю зачинення.

7.2.7. Відстань між поверхнею відчиненої стулки і стіною, огорожею люка або іншою перешкодою повинна бути не менше 500 мм.


7.3. Напрямні.


7.3.1. Рух кабіни і противаги повинен здійснюватись по жорстким напрямним.

7.3.2. Напрямні кабіни і противаги, а також елементи їх кріплення повинні бути розраховані на навантаження, які виникають в робочому режимі ліфта і під час посадки кабіни і противаги на уловлювачі.

Навантаження, які діють на напрямні у разі посадки кабіни (противаги) на уловлювачі, повинні визначатись за швидкістю руху кабіни (противаги) і завантаження кабіни у відповідності з вимогами пункту 7.7.3.

7.3.3. Висота напрямних кабіни (противаги) повинна бути такою, щоб у можливих переміщеннях кабіни ( противаги) поза межі крайніх робочих положень башмаки не сходили з напрямних.

7.3.4. Кінці суміжних відрізків напрямних в місці стику повинні бути забезпеченими від взаємного зміщення.

7.3.5. Конструкція складових частин кріплення напрямних кабіни (проти-ваги) повинна забезпечувати можливість їх регулювання (переміщення в горизонтальній площині) під час монтажу, технічного обслуговування та ремонту ліфта.


7.4. Лебідка і блоки.


7.4.1. Лебідка ліфта та елементи її кріплення повинні бути розрахованими на навантаження, які виникають у робочому режимі, під час випробування ліфта, а також під час зняття кабіни (противаги) з уловлювачів.

Барабанна лебідка або лебідка з зірочкою, які застосовуються в ліфті, обладнаному противагою, повинні бути також розрахованими на навантаження, які виникають під час посадки противаги на буфер (упор), крім випадків, коли відсутні буфери (упори) для взаємодії з противагою.

7.4.2. Барабанна лебідка або лебідка з зірочкою не повинні застосовуватись у ліфті, номінальна швидкість якого перевищує 0,63 м/с.

7.4.3. Використання електричної талі як лебідки ліфта не дозволяється.

7.4.4. Спадання канатів (ланцюгів) з приводних і напрямних елементів повинне бути неможливим як у робочих режимах ліфта, так і під час його випробування.

7.4.5. Між приводними елементами канатів або ланцюгів (канат, тяговий шків, барабан, зірочка) і гальмовим шківом повинен бути нерозривний кінематичний зв’язок.

7.4.6. Зубчаті і ланцюгові передачі лебідки, а також вільні кінці валів її електродвигунів і редуктора повинні бути обгородженими. Необгороджені не робочі поверхні інших відкритих частин, які обертаються, повинні бути пофарбованими в жовтий колір.

7.4.7. Лебідка, крім безредукторної лебідки, встановленої в шахті ліфта, повинна бути обладнана пристроєм, який дозволяє переміщувати кабіну вручну. Зусилля, яке прикладається до пристрою під час підіймання кабіни з вантажем вручну, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта, повинне бути не більше 400 Н.

Штурвал, який використовується в пристрої, може встановлюватись на валу постійно або бути знімним. Застосування штурвала зі спицями або кривошипною ручкою не дозволяється.

У безредукторної лебідки з’єднання такого знімного пристрою з лебідкою повинне контролюватись вимикачем.