Додаток 2

до пункту 4.1.4. Правил безпеки під час виконання

робіт на об’єктах операторів поштового зв’язку

НАРЯД - ДОПУСК на виконання робіт з підвищеною небезпекою

___________________________________________________________________________

(найменування об’єкта поштового зв’язку)

1. НАРЯД

1.1.Відповідальному виконавцю робіт _____________________________ з бригадою в кількості ____ чоловік провести такі роботи:

_______________________________________________________________

(найменування робіт, місце проведення)

_______________________________________________________________ 1.2. Потрібні для виконання робіт:

матеріали _____________________________________________________

інструмент_____________________________________________________

захисні засоби__________________________________________________

1.3. Під час підготовки і виконання робіт забезпечити заходи безпеки:

____________________________________________________________

______________________________________________________________

1.4. Початок роботи з _____годин _____хвилин ______ 200___р.

Закінчення роботи о _____годин _____хвилин _______ 200___р.

Режим роботи _____________________________________________

(одно-, двох-, багатозмінний)

1.5. Відповідальним керівником робіт призначити __________________

_______________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

1.6.Наряд-допуск видав__________________________________________ _______________________________________________________________

(посада, прізвище, підпис)

1.7. Наряд-допуск отримав відповідальний керівник робіт ___________

_______________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

1.8.* Заходи щодо забезпечення безпеки праці і порядок виконання

робіт узгоджені:

відповідальна особа діючого об’єкта поштового зв’язку(цеху, дільниці)

_______________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Продовження додатку 2

2. ДОПУСК

2.1. Інструктаж про заходи безпеки на робочому місці згідно з інструкціями _______________________________________________________________ (найменування інструкцій або короткий виклад інструктажу)

_______________________________________________________________

Провели:

Відповідальний керівник робіт___________________(дата, підпис)

* Відповідальна особа діючого об’єкта поштового зв’язку /цеху, дільниці/

______________________________________________________________

(дата, підпис)

2.2. Інструктаж пройшли члени бригади:

Прізвище, ім'я, по батькові

Фах, розряд

Дата

Підпис особи, яка пройшла інструктаж

1

2

3

4

2.3. Робоче місце і умови праці перевірені. Заходи безпеки, що вказані в наряді-допуску, забезпечені.

*Допускаючий до роботи - відповідальна особа діючого об’єкта поштового зв’язку_____________________________________________________

(дата, підпис)

Відповідальний керівник робіт ___________________________________

(дата, підпис)

Відповідальний виконавець робіт _________________________________

(дата, підпис)

2.4. Роботи почалися о ___ годині __ хвилин ___ 200 _ р.

Відповідальний керівник робіт ___________________________________

(дата, підпис)

2.5. Роботи закінчені, робоче місце перевірено, люди виведені.

Наряд закритий о __ годині __ хвилин ___ 200 _ р.

Відповідальний виконавець робіт _________________________________

(дата, підпис)

*Відповідальна особа діючого об’єкта поштового зв’язку __________________________________________________________

(дата, підпис)

Примітка.

Пункти наряду-допуску, що відмічені *, заповнюються і оформляються підписом, якщо виконуються будівельно-монтажні роботи на території (у цеху, дільниці) діючого об’єкта поштового зв’язку.