Додаток 3

до пункту 11 Правил(найменування територіального органу


Держнаглядохоронпраці)
ЗАЯВАвід громадянина

(прізвище, ім'я, по батькові)
Паспорт
Місце проживання
Телефон
Адреса стоянки технологічного транспортного засобуПросимо

(викладається суть справи)До заяви додаються такі документи:

Дані технологічного транспортного засобу:1. Тип


2. Марка3. Рік випуску


4. Завод-виготовлювач5. Заводський N


6. Двигун N7. Шасі N


8. Паспорт (формуляр) N
Підпис


"___" ________________200__ р.


Службові позначки Держнаглядохоронпраці

Видано (здано) 1. Свідоцтво про реєстрацію N


серія


2. Номерний знак N


серіяПредставник територіального органу

Держнаглядохоронпраці


(посада)


(підпис)


(прізвище, ініціали)

"___" ______________ 200__ р.Начальник управління

науково-технічного

забезпечення державного нагляду

Г.О.БольманДодаток 4

до пункту 13 Правил


ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ


СВІДОЦТВО

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУСерія *

N **ЗАГАЛЬНІ ДАНІ


Тип транспортного засобу
Марка

Рік випуску

Завод-виготовлювач

Двигун N

Кузов N

Шасі (рама) N

Паспорт (формуляр) N

Привласнено державний номерний знакВласник

Адреса гаража (стоянки)
ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ

Видано

Керівник територіального органу

Держнаглядохоронпраці(підпис, прізвище, ініціали)


М.П. "___" ______________ р.


* Серія, виділена територіальному органу Держнаглядохоронпраці.

** Шестизначний ідентифікаційний номер.
Начальник управління

науково-технічного

абезпечення державного нагляду

Г.О.Больман

Додаток 5

до пункту 25 Правил


ЖУРНАЛ

РЕЄСТРАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ


N

з/п

Дані про технологічний транспортний засіб

Номер

паспорта

(формуляра)

Найменування

підприємства

(власника)

тип та

марка

рік

випуску

заводськ.

номер

номер

двигуна

номер

шасі

1

2

3

4

5

6

7

8


Дата

техогляду

Видано свідоцтво

про реєстрацію

Видано номерний

знак

Підпис

про

одержання

Службові

відмітки

(дата зняття

з обліку та

здавання

номерного

знака,

свідоцтва про

реєстрацію)

серія

номер

дата

видачі

серія

номер

дата

видачі

9

10

11

12

13

14

15

16

17Начальник управління

науково-технічного

забезпечення державного нагляду Г.О.Больман