1. мінімальна товщина елемента

Обрана за сортаментом мінімально необхідна товщина елемента, достатня для нормальної експлуатації резервуара

 1. номінальна товщина елемента

Проектна товщина, що визначена як розрахункова або як мінімально конструктивна з ураху­ванням мінусового допуску на прокат та припуску на компенсацію корозії

 1. припуск на корозію

Частина товщини елемента конструкції, що призначається для компенсації його ушкодження від корозії

 1. статично навантажуваний резервуар

Резервуар, який експлуатується в режимі зберігання продукту із коефіцієнтом оборотності до 100 циклів на рік

 1. циклічно навантажуваний резервуар

Резервуар, для якого коефіцієнт оборотності продукту складає більше 100 циклів на рік

 1. технічне завдання (ТЗ)

Вихідний документ, яким встановлюються необхідні і достатні вимоги до змісту, організації та порядку виконання роботи

 1. замовник

Організація або фізична особа, що здійснює будівництво резервуара

 1. проектувальник

Організація, що розробляє проектну документацію

 1. виготовлювач

Підприємство, що здійснює виготовлення конструкцій і обладнання згідно із проектною доку­ментацією

 1. виконавець робіт (монтажна організація)

Організація, що здійснює монтаж, випробування та здачу в експлуатацію резервуара згідно із проектною документацією.

У цьому стандарті прийняті такі скорочення:

ГО - газова обв’язка;

ГР - горюча, рідина;

КМ - робочі креслення металевих конструкцій;

КМД - деталізовані креслення металевих конструкцій;

ЛЗР - легкозаймиста рідина;

ЛФМ - лакофарбові матеріали;

НД - нормативні документи;

ПВР - проект виконання монтажно-зварювальних робіт;

РВС - резервуар вертикальний із стаціонарним покриттям без понтона;

РВСП - резервуар вертикальний із стаціонарним покриттям та понтоном;

РВСПП - резервуар вертикальний з плаваючим покриттям;

ТЗ - технічне завдання;

УЛФ - пристрій для уловлювання легких фракцій.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей стандарт встановлює загальні вимоги до проектування, виготовлення, монтажу та випробування вертикальних циліндричних сталевих резервуарів для нафти і нафтопродуктів, які передбачається будувати, з метою забезпечення їх безпечної експлуатації.

 2. Для проектування металевих конструкцій і фундаменту резервуара замовник повинен в ТЗ на проектування надати вихідні дані, а також здійснювати контроль у процесі виготовлення, монтажу конструкцій та під час випробування і приймання резервуара уповноваженими пред­ставниками.

 3. У складі вихідних даних наводиться:

 • район (майданчик) будівництва;

 • термін служби резервуара;

 • річна кількість циклів заповнення-спорожнювання резервуара;

 • геометричні параметри або об’єм резервуара;

 • тип резервуара;

 • найменування продукту, що буде зберігатися, з даними про наявність корозійно-активних домішок у ньому;

 • густина продукту;

 • максимальна і мінімальна температура продукту;

 • надлишковий тиск і відносне розрідження;

 • навантаження від теплоізоляції;

 • середньорічний коефіцієнт оборотності резервуара згідно з ВБН В.2.2-58.1;

 • припуск на корозію для елементів резервуара;

 • схеми розташування патрубків;

 • дані інженерно-геологічних вишукувань майданчика для будівництва;

 • завдання щодо блискавкозахисту, пожежозахисту, охолодження тощо.

Рекомендовану форму ТЗ наведено в додатку А.

 1. За відсутності повного завдання від замовника умови експлуатації приймаються проек­тувальником з урахуванням положень і вимог цього стандарту, будівельних норм і правил та узгоджуються із замовником в ТЗ на проектування.

 2. При проектних навантаженнях, що перевищують значення, наведені у діючих НД, а також при номінальному об’ємі резервуара більше ніж 120 000 м3 розрахунки та проектування повинні виконуватись за спеціально розробленими технічними умовами.

 3. Резервуари для зберігання нафти і нафтопродуктів відносяться до І підвищеного рівня відповідальності споруд згідно з ДБН В. 1.2-14.

 4. У залежності від об'єму продукту, що зберігається, резервуари поділяються на чотири класи небезпеки:

клас І - резервуари об’ємом більше 50 000 м3;

клас II - резервуари об’ємом від 20 000 м3 до 50 000 м3 включно, а також резервуари об’ємом від 10 000 м3 до 50 000 м3 включно, що розташовуються безпосередньо на берегах рік, великих водоймищ та в межах міської забудови;

клас III - резервуари об’ємом від 1 000 м3 та менше 20 000 м3;

клас IV - резервуари об’ємом менше 1 000 м3.

Клас небезпеки необхідно враховувати при визначенні:

 • спеціальних вимог до матеріалів, методів виготовлення, об’ємів контролю якості;

 • коефіцієнтів надійності за відповідальністю.

 1. За конструктивними особливостями вертикальні циліндричні резервуари поділяються на такі типи:

 • із стаціонарним покриттям без понтона (РВС);

 • із стаціонарним покриттям та понтоном (РВСП);

 • із плаваючим покриттям (РВСПП);

 • із захисною стінкою (РВС; РВСП; РВСПП) - ЗС.

Типи резервуарів наведено на рисунку 1.
РВСП1 - каркас покриття; 2 - пояси стінки; 3 - проміжні кільця жорсткості; 4 - кільце окрайки; 5 - центральна частина днища; 6 - понтон; 7 - опорні стояки; 8 - ущільнювальний затвор; 9 - рухомі сходи; 10 - плаваюче покриття;

11 - верхнє кільце жорсткості (площадка обслуговування)

Рисунок 1 - Типи резервуарів

 1. До основних несучих конструкцій резервуара відносяться:

 • стінка, включаючи врізи патрубків і люків;

 • окрайка днища;

 • безкаркасне покриття;

 • каркас та опорне кільце каркасного покриття;

 • анкерне кріплення стінки;

 • кільця жорсткості.

 1. До огороджувальних конструкцій резервуара відносяться:

 • центральна частина днища;

 • настил стаціонарного плаваючого покриття;

 • понтон.

 1. Основні розміри резервуарів рекомендується приймати:

 • на вимогу замовника;

 • за умови компоновки резервуарів на майданчику будівництва;

 • за умови мінімальної ваги корпусу з урахуванням експлуатаційних вимог щодо діаметра та висоти стінки.

Рекомендовані розміри резервуарів наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Номінальний об'єм V, м3

Тип резервуара

РВС, РВСП

РВСПП

Внутрішній діаметр D, м

Висота стінки Н*, м

Внутрішній діаметр О, м

Висота стінки Н *, м

100

4,73

6,0


200

6,63

300

7,58

7,5

400

8,53

700

10,43

9,0

1000

12,0

12,33

9,0

2000

15,18

15,18

12,0

3000

18,98

18,98

5000

22,8

22,8

20,92

15,0

10000

28,5

18,0

28,5

18,0

34,2

12,0

34,2

12,0

20000

39,9

18,0

39,9

18,0

47,4

12,0

30000

45,6

18,0

45,6

18,0

40000

56,9

56,9

50000

60,7

60,7

60000

67,6

18,0

75000


75,7

18,0

100000

87,4

18,0

120000

95,4

18,0

* Уточнюється в залежності від ширини листів стінки. 1. Вибір типу резервуара проводиться в залежності від класифікації нафти і нафтопродуктів згідно з ВБН В.2.2-58.1 за температурою спалаху та тиску насиченої пари за температурою зберігання:

 1. з температурою спалаху не більше 61 °С і тиском насиченої пари від 26,6 кПа (200 мм рт.ст.) до 93,3 кПа (700 мм рт.ст.) (нафта, бензин, авіагас, реактивне паливо) застосовують:

 • резервуари із стаціонарним покриттям та понтоном або із плаваючим покриттям;

 • резервуари із стаціонарним покриттям без понтона, обладнані ГО і УЛФ;

 1. із тиском насиченої пари 26,6 кПа, а також температурою спалаху вище 61 °С (мазут, дизельне пальне, побутовий гас, бітум, гудрон, мастила, пластова вода) застосовуються резер­вуари із стаціонарним покриттям без ГО.

У залежності від видів продуктів, що зберігаються, типи резервуарів обираються відповідно до таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування продуктів, що зберігаються

Типи резервуарів

РВСПП

РВСП

РВС

ГО

УЛФ

Без ГО і УЛФ

Нафта

4-

+

4-


Марки автомобільного бензину

+

4-

/+

VK

Марки авіаційного бензину

+


+

Бензин прямогонний+

Пальне для реактивних двигунів

-4

+

Пальне дизельне


4-

Пічне, моторне, нафтове пальне (мазут)

4-

Гас технічний, освітлювальний

4-

Нафтові розчинники

+

+

+


4-

Мастила

+

Бітуми нафтові


4-

Пластова вода, емульсії

1

X-

+

Примітка 1. Знак "+" означає, що резервуар застосовується, знак - не застосовується.

Примітка 2. Конструкція резервуарів із стаціонарним покриттям (РВС) повинна бути придатною для їх під­ключення до пристрою збору і утилізації парогазової фази, встановлення захисту інертним газом і ГО. 1. Для вибору типу основи і фундаменту замовник повинен надати дані інженерно-геоло­гічних вишукувань.

 2. Надійність резервуара забезпечують такі основні параметри:

 1. властивості сталі та характеристики жорсткості перерізів основних несучих і огороджу- вальних конструкцій;

 2. якість зварних з’єднань;

 3. допуски при виготовленні та монтажі конструкцій.

5 ПРОЕКТУВАННЯ РЕЗЕРВУАРІВ

 1. Вимоги щодо металевих конструкцій резервуарів

  1. Загальні вимоги

   1. Номінальне значення товщини листових елементів резервуара приймають згідно із ГОСТ 19903 з урахуванням мінусового допуску на прокат Д і припуску на корозію с (за необхідності).

   2. Значення номінальної товщини поясів стінки приймається за сортаментом на листовий прокат за умови дотримання нерівності:

t, -А > max(fC)•+с; ; th), (1)