• сформовані земельні ділянки, на які є або відсутні правовстановлюючі документи ( у тому числі садибна забудова);

 • території спільного користування з урахуванням обслуговування всіх мешканців мікрорайону (кварталу) або групи житлових будинків;

 • прибудинкові території окремих багатоквартирних будинків;

 • резервні території;

 • земельні ділянки, щодо яких потребується встановлення земельного сервітуту (право проїзду та проходу, прокладання та експлуатації інженерних мереж та інше).

 1. Матеріали проекту розподілу території передаються замовнику на паперових носіях, у кількості примірників, визначених у завданні на розроблення, а також на електронних носіях.

Примітка 1. При відображенні прибудинкової території на графічному матеріалі, необхідно враховувати існуючі (або передбачені у детальному плані) елементи планування території - проїзди, проходи, стоянки автомобілів, елементи благоустрою території, інші обмеження .

Примітка 2. Остаточний розмір та конфігурація прибудинкових територій та резервних територій приймається з урахуванням їх зображення на графічних матеріалах -плані розподілу території мікрорайону (кварталу).

Примітка 3. В разі неможливості за існуючими планувальними обмеженнями визначити прибудинкову територію як єдину, що відповідає до розрахунків, площа, що не вистачає, може бути визначена на суміжних територіях.

Примітка 4. Території спільного користування визначаються як частка що відповідає кількості мешканців багатоквартирних будинків з урахуванням особливостей планування мікрорайону (кварталу) або без визначення частки відповідно до чинного земельного законодавства.

Примітка 5. Для забезпечення вільного пересування мешканців по житловій території, доступу комунальних та інших служб для утримання будинку, ремонту інженерних мереж, ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій встановлення огорожі земельних ділянок окремих багатоквартирних будинків забороняється.

Примітка 6. За наявності в межах мікрорайону (кварталу) земель загального користування, при проведенні розрахунків прибудинкових територій вказані землі не враховуються.ДОДАТОК А
(довідковий)

ФОРМА РОЗРАХУНКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК З ПРИБУДИНКОВИМИ ТЕРИТОРІЯМИ
БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ МІКРОРАЙОНУ (КВАРТАЛУ)

Розрахунки земельних ділянок з прибудинковими територіями багатоквартирних житлових будинків мікрорайону (кварталу)

Район міста, кадастровий № кварталу

№ з/п

Адреса будинків

Кількість квартир, одиниць

Кількість мешканців будинку

Поверхо­вість будинку

Вбудовано- прибудовані нежитлові приміщення, кв. м.

Фактична земельна ділянка з прибудинковою територією, площа, кв. м.

Нормативна земельна ділянка з прибудинко­вою територією, площа, кв. м.

Остаточно прийнята земельна ділянка з прибудинковою територією відповідно до графічних матеріалів площа, кв.м.

Земельні сервітути, площа, кв. м.

Питома вага території спільного користування, кв. м.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ДОДАТОК Б
(довідковий)

ФОРМА ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ РОЗПОДІЛУ

ТЕРИТОРІЇ МІКРОРАЙОНУ (КВАРТАЛУ)

ПОГОДЖЕНО

(Посада керівника організації-виконавця)

(Ім’я, прізвище)

(Підпис)

« » 20 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

(Посада керівника організації- замовника)

(Ім’я, прізвище)

(Підпис)

« » 20 р.
Завдання на розроблення проекту розподілу території

(повна назва містобудівної документації)

ч.ч

Складова завдання

Зміст

1

Підстава для розроблення проекту розподілу території


2

Інформація про замовника проекту розподілу території


3

Проектна організація - виконавець проекту розподілу території


4

Строк виконання проекту розподілу території


5

Наявність затвердженої містобудівної та проектної документації (детальний план території, проект забудови)


6

Перелік вихідних даних для розроблення проекту розподілу території


7

Склад текстових і графічних матеріалів


8

Вимоги до програмного забезпечення


9

Перелік основних показників проекту розподілу території


Замовник проекту

(Підпис, ім’я, прізвище)Г

(Підпис, ім’я, прізвище)

оловний архітектор проекту

ДОДАТОК В
(довідковий)

СКЛАД ВИХІДНИХ ДАНИХ

ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ РОЗПОДІЛУ
ТЕРИТОРІЇ МІКРОРАЙОНУ (КВАРТАЛУ)

 1. При розробленні проекту розподілу території мікрорайону (кварталу) існуючої забудови до складу вихідних даних про стан використання і забудови території включаються:

 1. кількість мешканців у кожному багатоквартирному будинку - за даними балансоутримувача;

 2. характеристика житлового фонду (загальна площа житлових і нежитлових приміщень) - за даними суб’єкта господарювання, що здійснює інвентаризацію нерухомого майна, або балансоутримувача;

 3. витяг з бази даних державного земельного кадастру стосовно сформованих земельних ділянок на які є або відсутні правовстановлюючі документи - за даними відповідного відділу Держземагенства;

 4. площа території мікрорайону (кварталу);

 5. технічні вимоги щодо встановлення меж територій, необхідних для здійснення експлуатації і ремонту інженерних мереж, які знаходяться на території мікрорайону (кварталу) з визначенням точок підключення до мікрорайонних інженерних мереж, житлових будинків - за даними експлуатуючих організацій і власників інженерних мереж;

 1. інформація про заплановане або незавершене будівництво - за детальним планом території (проектом забудови, реконструкції) або даними уповноваженого органу містобудування та архітектури;

 2. відомості про обмеження використання території мікрорайону (кварталу);

 1. актуалізований топографічний план території в масштабі 1:2000 (1:1000) з визначенням червоних ліній вулиць або інших меж;

 2. схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту (масштаб довільний);

м) пропозиції зацікавлених сторонніх осіб, мешканців жилих будинків мікрорайону (кварталу) щодо встановлення об’єктів земельних сервітутів (за наявністю).

 1. При розробленні проекту розподілу території по матеріалах детального плану до складу вихідних даних включаються:

 1. проектний план;

 2. план існуючого використання території;

 3. опорний план (при наявності);

 4. план червоних ліній;

 5. схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору;

 1. схема планувальних обмежень;

 2. пояснювальна записка;

к) схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту (масштаб довільний);

Примітка. Дані надають станом на 1 січня року початку розроблення проекту розподілу території мікрорайону (кварталу), згідно з договором на його виконання

.ДОДАТОК Г
(Довідковий)

ПРИКЛАД ПЛАНУ РОЗПОДІЛУ ТЕРИТОРІЇ МІКРОРАЙОНУ (КВАРТАЛУ)

ІНДУСТРІАЛЬНОГО ДОМОБУДУВАННЯ


 1. Р

  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ


  червона ЛІВІЯ


  иеиитлова забудова


  межа розроблення провиту розподілу


  ТериТОріі СПІЛЬНОГО яористуаеняя


  . поштова адреса

  1 tOXl І багатоквартирного будинку


  - земельні ділянки, на які в

  ] праерйоганоел юючі документи


  9КЖІ бататоквйртнрйі ,_,J будинки


  _ _ межі земельних ділянок а прибудинкоаоц) територією


  озрахунок фактичної площі житлової території мікрорайону.

Тф= S - (S3+ So),

де S - загальна площа територій мікрорайону в межах червоних ліній, га;

S3 - площа земельних ділянок об’єктів нежитлового призначення (за правовстановлюючими документами), га;

S0 - площа територій спільного користування, га;

Тф = 25,2- 6,02- 1,88 = 17,3 га;

 1. Розрахунок земельної ділянки з прибудинковою територією кожного будинку:

То = Тф х Бо / Б,

де Тф - житлова територія мікрорайону - 17,3 га;

Б - загальна кількість мешканців у мікрорайоні - 1о645 чол;

Бо - кількість мешканців в окремому будинку, чол.

№ будинку на плані

Бо

Кількість мешканців у будинку, чол.

То будинку, га

Кількість будинків, одиниць

То будинків, га

10/1, 15, 16, 18, 20

333

0,54

5

2,7

3, 11, 13а, 22, 39, 41/1,43/1,47, 47/1, 51/24

281

0,45

10

4,5

1/10, 1/12, 1/14, 1/18, 5, 9, 13, 19, 19/1,41,43, 45

425

0,69

12

8,3

10,12

562

0,9

2

1,8

Всі будинки
17,3 1. Розрахунок нормативної площі житлової території мікрорайону:

Тн = S3 + Snp.+ Тод. х Б,

де S3 - сумарна площа забудови існуючих житлових будинків (включаючи площу вимощення), га;

Snp - площа проїздів мікрорайону, га;

Тод. - нормативна площа прибудинкової території на одного мешканця (відповідно до державних будівельних норм - 8,1 м2);

Б - кількість мешканців в мікрорайоні, чол.

Тн = 4,2+3,3+0,00081х10645 = 16,1 га

 1. Розрахунок резервної площі житлової території:

Р = Тф — Тн,

де Тф - фактична площа житлової території мікрорайону, га;

Тн - нормативна площа житлової території з урахуванням вимог чинних державних будівельних, протипожежних і санітарних норм для існуючих житлових будинків, га.

Р = 17,3 - 16,1 = 1,2 га

Резерв території у мікрорайоні складає 1,2 га.

В зв’язку з існуючими у мікрорайоні планувальними обмеженнями та особливостями запланованого розміщення забудови, визначення на кресленні резервної території для розміщення забудови неможливо.

ДОДАТОКД
(Довідковий)


ПЛАНУ РОЗПОДІЛУ ТЕРИТОРІЇ МІКРОРАЙОНУ (КВАРТАЛУ) ЗАБУДОВИ, ЩО ІСТОРИЧНО СКЛАЛАСЯ