д) результат остаточного оцінення ризику (див. рисунок 1).ДОДАТОКA
• (довідковий)

ПРИКЛАДИ ВИДІВ НЕБЕЗПЕКИ, НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ
ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИПАДКІВ

Таблиця А.1

Види небезпеки

Додаток А

EN292


до EN 292-2/А1

Частина 1

Частина 2

Види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних випадків

1 Механічні види небезпеки, пов’язані з:

— деталями машини або оброблюваними деталями, наприклад:

а) формою

b місцем встановлення

  1. вагою та стійкістю (потенційною енергією елементів, що можуть переміщуватися під дією сили ваги)

  2. вагою та швидкістю (кінетичною енергією елементів за контрольованого та неконтрольованого руху)

  3. недостатньою механічною міцністю

— накопиченням енергії всередині машини, наприклад:

  1. в пружних елементах (пружинах)

д) в рідинах або газах, що перебувають під тиском

h) в умовах вакууму

1.3

1.5.3, 1.6.3

4.2

4.2

3.1, 3.2,4

3.8, 6.2.2

1.1 Небезпека здавлення

1.3

4.2.1


1.2 Небезпека порізання
1.3 Небезпека розітнення або відсічення
1.4 Небезпека намотання
1.5 Небезпека втягнення або захоплення
1.6 Небезпека удару
1.7 Небезпека уколу або проколу — - /
1.8 Небезпека ушкодження абразивними поверхнями або поверхнями тертя
1.9 Небезпека, пов’язана з поданням або викиненням ріди­ни під високим тиском

1.3.2

4.2.1

3.8

2 Електричні види небезпеки внаслідок
2.1 Контакту людей з деталями, що, як правило, перебувають під напругою (прямий контакт)

1.5.1, 1.6.3

4.3

3.9, 6.2.2

2.2 Контакту людей з деталями, що перебувають під напругою через несправність (непрямий контакт)

1.5.1

4.3

3.9

2.3 Наближення до деталей, що перебувають під високо­вольтною напругою

1.5.1, 1.6.3

4.3

3.9, 6.2.2

2.4 Електричних процесів

1.5.2 І

4.3

3.9Види небезпеки

Додаток А до EN 292-2/А1

EN 292

Частина 1

Частина 2

2.5 Теплового випромінення або процесів, таких як викидання розплавлених частинок, а також хімічних процесі у разі корот­кого замикання, перевантаження тощо

1.5.1, 1.5.5

4.3

3.9

3 Термічні види небезпеки
3.1 Опіки і обмороження та інші травми, викликані контактом людей з предметами або матеріалами з дуже високою або низькою температурою, полум’ям або вибухом, а також випро- міненням джерел тепла

1.5.5, 1.5.6,

1.5.7

4.4


3.2 Шкода здоров’ю внаслідок роботи в навколишньому се­редовищі із гарячою або холодною температурою

1.5.5

4.4


4 Небезпека внаслідок шуму

1.5.8

4.5

3.2, 4

4.1 Порушення слуху (глухота), інші фізіологічні розлади (на­приклад, втрата рівноваги, притуплення уваги)
4.2 Перешкоди для мовної комунікації, звукових сигналів тощо
5 Небезпека внаслідок вібрації

1.5.9

4.6

3.2

5.1 Використовування ручних інструментів, що спричинюють розлади нервової та серцево-судинної системи
5.2 Вібрація у всьому тілі, особливо в сполученні з незручни­ми позами
6 Небезпека внаслідок випромінення
6.1 Випромінення з низькою радіочастотою, мікрохвильове випромінення

1.5.10

4.7


6.2 Інфрачервоне, видиме та ультрафіолетове світло
6.3 Рентгенівське та гамма-випромінення
6.4 Альфа-випромінення, бета-випромінення електронне або іонізоване випромінення, нейтронне випромінення

1.5.10, 1.5.11

4.7

3.7.3,

3.7.11

6.5 Лазерне випромінення

1.5.12

4.7


7 Небезпека, викликана матеріалами та речовинами (та їх ком­понентами), обробленими або використовуваними машинами
7.1 Небезпека, пов’язана з контактом або вдиханням шкідливих для здоров’я рідин, газів, аерозолей, парів та пилу

1.1.3, 1.5.13,

1.6.5

4.8

3.3 Ь), 3.4

7.2 Небезпека загоряння або вибуху

1.5.6, 1.5.7

4.8

3.4

7.3 Біологічні та мікробіологічні небезпеки (спричинені віру­сами або бактеріями)

1.1.3,1.6.5, 2.1

4.8
Продовження таблиці А.1

Види небезпеки

Додаток А до EN 292-2/А1

EN 292

Частина 1

Частина 2

8 Небезпека, спричиненана знехтуванням ергономічних принципів під час розробляння конструкції машин, наприклад:
8.1 Незручна поза або надмірна навантага на організм

1.1.2 d), 1.1.5,

1.6.2, 1.6.4

4.9

3.6.1,6.2.1,

6.2.3, 6.2.4,

6.2.6

8.2 Знехтування анатомічними особливостями кінцівок людини

1.1.2 d, 2.2

4.9

3.6.2

8.3 Знехтування засобами індивідуального захисту

1.1.2 е)


3.6.6

8.4 Недостатнє місцеве освітлення

1.1.4

3.6.5

8.5 Надмірна або недостатня розумова навантага, стрес

1.1.2 d)

4.9

3.6.4

І 8.6 Помилки, неправильне поводження людини

1.1.2 d), 1.2.2, 1.2.5,

1.2.8, 1.5.4, 1.7

4.9

3.6, 3.7.8,

3.7.9, 5,6.1.1

8.7 Незручна конструкція, розміщення або марковання еле­ментів керування

1.2.2


3.6.6, 3.7.8

8.8 Незручна конструкція або розміщення приладів контро­лювання

1.7.1


3.6.7, 5.2

9 Сполучення різноманітних видів небезпеки


4.10


10 Несподіваний пуск, несподіваний перебіг або переви­щення швидкості (або ініші подібні несправності) внаслідок:
10.1 Вийдення з ладу або порушення в роботі системи керу­вання

1.2.7, 1.6.3


3.7, 6.2.2

10.2 Відновлення енергопостачання після перерви

1.2.6


3.7.2

10.3 Зовнішнього впливу на електроустатковання

1.2.1, 1.5.11,

4.1.2.8


3.7.11

10.4 Інших зовнішніх впливів (сила тяжіння, вітер тощо)

1.2.1


3.7.3

10.5 Помилки у програмному забезпеченні

1.2.1


3.7.7

10.6 Помилки оператора (через недостатню відповідність машини здібностям та навикам людини, див. 8.6)

1.1.2 d, 1.2.2, 1.2.5,

1.2.8, 1.5.4, 1.7

4.9

3.6, 3.7.8,

3.7.9, 5, 6.1.1

11 Відсутність можливості зупинки устатковання в опти­мальних умовах

1.2.4, 1.2.6, 1.2.7


3.7, 3.7.1,

6.1.1

12 Відхилення швидкості обертання інструментів

1.3.6


3.2, 3.3

13 Припинення подавання енергії

1.2.6


3.7, 3.7.2

14 Вийдення з ладу контурів керування та регулювання

1.2.1, 1.2.3, 1.2.4,

1.2.5, 1.2.7, 1.6.3


3.7, 6.2.2

15 Помилка складання

1.5.4

4.9

5.5, 6.2.1Види небезпеки

Додаток А до EN 292-2/А1

EN 292

Частина 1

Частина 2

16 Поломка під час роботи

1.3.2

4.2.2

3.3

17 Падаючі або викидувані предмети або рідина

1.3.3

4.2.2

3.3, 3.8

18 Втрата стійкості або перевернення машини

1.3.1

4.2.2

6.2.5

19 Ковзання, спотикання або падання людей (пов'язане з устаткованням)

1.5.15

4.2.3

6.2.4

Додаткові види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних явищ, пов’язані з рухом

20 Пов’язані з поступальним рухом

3.3.2, 3.3.4

3.3.2

3.3.2

3.3.4

3.4.1

3.3.3, 3.3.520.1 Рух під час запускання двигуна

20.2 Рух за відсутності оператора на своєму місці

20.3 Рух за відсутності надійного закріплення всіх деталей

20.4 Занадто висока швидкість машини, керованої пішоходом

20.5 Занадто високі коливання під час руху

20.6 Недостатня спроможність машини до знижування швид­кості, вимикання та зупиняння

21 Пов’язані з робочим місцем (охоплюючи місце водія) на машині

3.2.1, 3.2.3,

3.4.5, 3.4.7

3.2.1

3.2.1, 3.5.2

3.2.1

3.2.1, 3.4.3

3.2.1, 3.4.4

3.4.2

3.3.4

3.2.1

3.1.2

3.2.2

3.2.1

3.2.1, 3.2.2, 3.6.3

3.2.121.1 Падіння під час спроби зайняти або покинути робоче місце

21.2 Викидання газів або брак кисню на робочому місці

21.3 Пожежа (займистість кабіни, нестача засобів вогнега- сіння)

21.4 Механічні види небезпеки на робочому місці:

  1. контакт з колесами

  2. наїзд

  3. падіння предметів, проникнення предметів

  4. поломка деталей, які обертаються з високою швидкістю

  5. контакт людини з деталями машини або інструментами

21.5 Недостатній огляд з робочого місця

21.6 Невідповідне освітлення

21.7 Незручне місце для сидіння

21.8 Шум на робочому місці

21.9 Вібрація на робочому місці

21.10 Недостатні можливості евакуювання або аварійного виходуПродовження таблиці А.1

Види небезпеки

Додаток А до EN 292-2/А1

EN292

Частина 1

Частина 2

22 Пов’язані з системою керування

3.2.1, 3.3.1, 3.4.5

3.2.1, 3.3.1, 3.3.322.1 Неправильне розміщення органів керування

22.2 Неправильна конструкція органів керування та непра­вильний режим їхньої роботи

23 Небезпека, пов’язана з маніпуляціями з машиною (втрата стійкості)

3.1.324 Пов’язана з джерелами та передаванням енергії

3.4.8, 3.5.1

3.4.7

3.4.624.1 Небезпека, пов'язана з двигуном та акумулятором

24.2 Небезпека, пов’язана з передаванням енергії між ма­шинами

24.3 Небезпека, пов’язана із з’єднаннями та буксуванням

25 Пов’язана з третіми особами

3.3.2

3.4.1

1.7.4, 3.6.125.1 Несанкціонований запуск або експлуатування

25.2 Зсунення деталі з позиції зупинки

25.3 Відсутність або невідповідність візуальних або звукових попереджувальних сигналів

26 Недостатньо повна інструкція для водія або оператора

3.6Додаткові види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних явищ у зв’язку з підіймальними операціями

27 Механічні види небезпеки та небезпечних явищ

4.1.2.1

4.2.1.4, 4.3.3,

4.4.2 а)

4.1.2.6 а), 4.2.1.3

4.1.2.6 с)

4.1.2.6 е), 4.4.1

4.1.2.6 Ь)

4.3.3

4.1.2.227.1 Внаслідок падіння вантажів, зіткнення, перекидання машин, спричинених:

27.1.1 Недостатньою стійкістю

27.1.2 Неконтрольованим завантаженням, перевантажен­ням, перевищенням перекидного моменту

27.1.3 Неконтрольованою амплітудою руху

27.1.4 Несподіваним або непередбаченим рухом вантажу

27.1.5 Невідповідними засобами та приладами для кріплення

27.1.6 Зіткненням декількох машин

27.2 Внаслідок доступу людей до вантажонесівного устатко- вання

27.3 Внаслідок зійдення з рейок