• 2)Див. prEN ISO 13732-3 Ергономіка теплового середовища. Дотик до холодних поверхонь. Частина 3. Ергономічні дані і керівництво щодо застосування ISO/DIS 13732-3:2002).вертикальне переміщення вантажу не більше ніж 25 см і не нижче рівня стегна або не вище висоти плеча;

 • тулуб прямий і неповернутий;

 • вантаж перебуває близько до тіла;

 • частота піднімання не більше ніж 3,33 • 10-3 Гц (1 піднімання в 5 хв).

 1. Критичне вертикальне переміщення маси (випадок 2)

 • вантаж, що переміщують, не перевищує 60 % еталонної маси, вибраної в таблиці 1;

 • вертикальне переміщення не вище висоти плеча або не нижче висоти коліна;

 • тулуб прямий і неповернутий;

 • вантаж перебуває близько до тіла;

 • частота піднімання не більше ніж 3,33 • 10-3 Гц (1 піднімання в 5 хв).

 1. Критична частота (випадок 3)

 • вантаж, що переміщують, не перевищує 30 % еталонної маси, вибраної в таблиці 1;

 • вертикальне переміщення вантажу не більше ніж 25 см і не нижче рі вня стегна або не вище висоти плеча;

 • частота піднімання не більше ніж 0,08 Гц (5 піднімань за хвилину).

 • тулуб прямий і неповернутий;

 • вантаж перебуває близько до тіла

або

 • вантаж, що переміщують, не перевищує 50 % еталонної маси, вибраної в таблиці 1;

 • вертикальне переміщення вантажу не більше ніж 25 см і не нижче рі вня стегна або не вище висоти плеча;

 • частота піднімання не більше ніж 0,04 Гц (2,5 піднімань за хвилину);

 • тулуб прямий і неповернутий;

 • вантаж перебуває близько до тіла.

4.3.3.1.3 Вибір потрібної дії (етап 3)

Якщо проект відповідає одній з робочих ситуацій, описаних вище (випадки 1—3), оцінюван­ня ризику виконано успішно.

Якщо жодна з робочих ситуацій або жоден з критеріїв, зазначених в етапі 2, не виконано, тоді або

 • розглянути можливість модифікування або перепроектування машини, або

 • застосувати детальнішу процедуру оцінювання для визначання критичних факторів ри­зику (метод 2).

 1. Метод 2. Оцінювання за таблицями

  1. Визначання еталонної маси (етап 1)

Визначити передбачувану групу користувачів і вибрати еталонну масу Мref відповідно до цієї групи (таблиця 1).

 1. Проведення оцінювання ризику (етап 2)

Визначити (позначити), чи операції з переміщення відповідають таким критеріям:

 • можливість діяти лише за допомогою двох рук;

 • необмеженість рухів і пози стоячи;

 • можливість переміщення лише однією людиною;

 • плавність піднімання;

 • хороше зчеплення між ногами та підлогою;

 • ручне переміщення, окрім піднімання, є мінімальним;

 • об'єкти, які потрібно підняти, не є дуже холодними, гарячими або забрудненими;

 • помірність навколишнього теплового середовища.

Якщо один або більше з цих критеріїв не виконується, звернутися до методу 3.

Якщо усі критерії виконуються, визначити рівень ризику обчисленням рекомендованої межі маси (RML2), використовуючи коефіцієнти, наведені в таблиці 2, та коефіцієнт ризику (RI):

фактична маса

R і=

RML

2


 1. Вибір потрібної дії (етап 3)

 • Якщо R I < 0,85, ризик можна вважати прийнятним (зелена зона).

 • 0,85 < RI < 1,0 показує, що існує суттєвий ризик (жовта зона). У цьому разі рекомендовано:

 • застосувати метод 3, щоб визначити, як можна скоротити ризик, або

 • потрібно перепроектувати машину, або

 • забезпечити, щоб ризик був прийнятний.

R I < 1,0 означає, що необхідно перепроектування. Проект можна покращити, змінивши си­туації, що призвели до низьких коефіцієнтів (червона зона).

Обчислювання рекомендованої межі маси (RML2) для методу 2 можна виконати таким чином:

RML2 =Мref хЧм хdm хHм хAm хAm хfm ,

де Мref — еталонна маса, кг.

Таблиця 2 — Коефіцієнти для розрахунку рекомендованої межі маси (RML2)

Вертикальний коефіцієнт (Vм)

Вертикальне розташування3) (см)

0

25

50

75

100

130

> 175

Коефіцієнт

0,78

0,85

0,93

1,00

0,93

0,84

0,00

Коефіцієнт відстані (D м)

Вертикальне переміщення3) (см)

25

30

40

50

70

100

> 175

Коефіцієнт

1,00

0,97

0,93

0,91

0,88

0,87

0,00

Горизонтальний коефіцієнт (Н м)

Горизонтальне розташування3) (см)

25

30

40

50

56

60

> 63

Коефіцієнт

1,00

0,83

0,63

0,50

0,45

0,42

0,00

Коефіцієнт асиметрії (A м)

Кут асиметрії3) (°)

0

30

60

90

120

135

> 135

Коефіцієнт

1,00

0,90

0,81

0,71

0,62

0,57

0,00

Коефіцієнт зчеплення ( C м)

Якість захвату

Хороша

Задовільна

Погана

Опис

див.додаток С

див. додаток С

див. додаток С

Коефіцієнт

1,00

0,95

0,90

Коефіцієнт частоти (Fм)4)

Частота

Гц

Піднімань/хв

0,0033

0,0166

0,0666

0,1000

0,1500

0,2000

> 0,2500

0,20

1

4

6

9

12

> 15

Тривалість (d) d < 1 год

1,00

0,94

0,84

0,75

0,52

0,37

0,00

1год < d < 2год

0,95

0,88

0,72

0,50

0,30

0,00

0,00

2 год < d < 8 год

0,85

0,75

0,45

0,27

0,00

0,00

0,00

 1. Щодо визначання див. EN 1005-1.

 2. Щодо високих частот див. prEN 1005-5. 1. Метод 3. Розрахунки за формулою

  1. Визначання еталонної маси (етап 1)

Визначити передбачувану групу користувачів і вибрати еталонну масу Мref відповідно до цієї групи (таблиця 1).

 1. Проведення оцінювання ризику (етап 2)

Визначити (позначити), чи операції з переміщення відповідають таким критеріям:

 • необмеженість рухів і пози стоячи;

 • плавність піднімання;

 • хороше зчеплення між ногами та підлогою;

 • об'єкти, які потрібно підняти, не є дуже холодними, гарячими або забрудненими;

 • помірність навколишнього теплового середовища.

Якщо один або деякі з цих критеріїв не виконуються, ризик є прийнятним (див. EN 614-1).

Якщо усі критерії виконуються, визначити рівень ризику, обчисливши рекомендовану межу маси (RML).

 1. Оцінювання ризику обчисленням рекомендованої межі маси (RML2)

 1. Випадок 1

Скористатися розрахованою рекомендованою межею маси методу 2 у рівнянні:

RML = RML2 хOM хPM хAT,

де RML2 — рекомендована межа маси (метод 2);

ОМ — коефіцієнт дії, виконуваної однією рукою; ОМ = 0,6 — якщо дію виконують за допомогою однієї руки; якщо ні — ОМ= 1,0;

РМ — коефіцієнт дії, виконуваної двома особами; РМ = 0,85 — якщо дію виконують дві особи; якщо ні — РМ = 1,0;

АТ — коефіцієнт додаткової задачі; АТ = 0,8 — якщо така є; якщо ні — АТ = 1,0.

 1. Випадок 2

Якщо метод 2 не має відповідних величин для вертикального коефіцієнта (VM), коефіцієнта відстані (DM), горизонтального коефіцієнта (HМ), коефіцієнта асиметрії (AМ), коефіцієнта зчеплення (См) або коефіцієнта частоти (FM), вибрати еталонну масу (Мref) для передбачуваної групи корис­тувачів з таблиці 1 і скористатися таким рівнянням:

R

де

VM = 0,78, якщо V < 0 см

DM = 1, якщо D < 25 см

HM = 1, якщо H < 25 см

ML= Мref х VM х
DM х HM х AM х Cм х
Fм х Ом х Рм х Ат,

V

VM = 1 - 0,003 | V- 75| DM = 0,82 + 4,5/D HM = 25/H

А M = 1 - (0,0032A)

M =0, якщо V > 175 см
DM =0, якщо D > 175 см HM =0, якщо H > 63 см AМ = 0, якщо A > 135°,

М

де

ref — еталона маса з таблиці 1, в кг;

V — вертикальне розташування, в см;

D — вертикальне переміщення, в см;

H — горизонтальне розташування, в см;

А — кут асиметрії, в градусах;

СМ — коефіцієнт зчеплення з таблиці 2;

FM — коефіцієнт частоти з таблиці 3;

ОМ — коефіцієнт дії, виконуваної однією рукою; ОМ = 0,6 — якщо дію виконують однією ру­кою; якщо ні — ОМ = 1,0;

РМ — коефіцієнт дії, виконуваної двома особами; РМ = 0,85 — якщо дію виконують двома особами; якщо ні — РМ = 1,0;

Ат — коефіцієнт додаткової задачі; Ат = 0,8 — якщо така є; якщо ні — Ат = 1,0.

Обчислити коефіцієнт ризику (R І):

фактична маса
RI— .

RML

4.3.3.3.3 Вибір потрібної дії (етап 3)

 • Якщо R І < 0,85, ризик можна вважати прийнятним.

0,85 < R І < 1,0 показує, що існує суттєвий ризик. У цьому випадку рекомендовано:

 • перепроектувати машину або

 • гарантувати прийнятний ризик.

R І > 1,0 означає, що необхідно перепроектування. Проект можна покращити, змінивши си­туації, що призводять до низьких коефіцієнтів.

Таблиця 3 — Коефіцієнт частоти (F М)

Частота

Коефіцієнт частоти (F М)

ГЦ

Підні- мань/хв

Тривалість роботи (d)

2год < d < 8 год

1 год < d < 2 год

d < 1 год

V a < 75 см

V a >75 см

V a < 75см

V a> 75см

V a < 75см

V a> 75см

< 0,00333

< 0,2

0,85

0,85

0,95

0,95

1,00

1,00

0,00833

0,5

0,81

0,81

0,92

0,92

0,97

0,97

0,01666

1

0,75

0,75

0,88

0,88

0,94

0,94

0,03333

2

0,65

0,65

0,84

0,84

0,91

0,91

0,05000

3

0,55

0,55

0,79

0,79

0,88

0,88

0,06666

4

0,45

0,45

0,72

0,72

0,84

0,84

0,08333

5

0,35

0,35

0,60

0,60

0,80

0,80

0,10000

6

0,27

0,27

0,50

0,50

0,75

0,75

0,11666

7

0,22

0,22

0,42

0,42

0,70

0,70

0,13333

8

0,18

0,18

0,35

0,35

0,60

0,60

0,15000

9

0,00

0,15

0,30

0,30

0,52

0,52

0,16666

10

0,00

0,13

0,26

0,26

0,45

0,45

0,18333

11

0,00

0,00

0,00

0,23

0,41

0,41

0,20000

12

0,00

0,00

0,00

0,21

0,37

0,37

0,21666

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,34

0,23333

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,31

0,25000

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,28

> 0,2500

> 15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

а Вертикальне розташування.