Таблиця А.2 — Максимальне значення вуглецевого еквівалента (CEV) за аналізом плавки

Познака сталі

Максимальне значення вуглецевого еквівалента, CEV, для профілів за номінальної товщини стінки < 40 мм1), %

Згідно з EN 10027-1 іCR10260

Згідно 3 EN 10027-2

S235JRH

1.0039

0,35

S275J0H

1.0149

0,40

S275J2H

1.0138

0,40

S355J0H

1.0547

0,45

S355J2H

1.0576

0,45

1) За товщини стінки більше ніж 24 мм постачають тільки порожнисті профілі круглого поперечного перерізу.Таблиця А.З — Механічні властивості порожнистих профілів із нелегованих конструкційних сталей за номінальної товщини стінки < 40 мм1>

Познака сталі

Границя плинності ReH Н/мм2

не менше ніж номінальна товщина стінки, мм

Границя міцності /?т Н/мм2 номінальна товщина стінки, мм

Відносне видовження

Lo = 5,65-Vs; 314), % не менше ніж номінальна товщина стінки

< 40 мм

Робота удару

Темпе­ратура випро­бову­вання, °С

Середнє значення роботи удару для стандарт­них зразків51, Дж

Згідно з EN 10027-1 і CR 10260

Згідно з EN 10027-2

< 16

від 16 до 40

< 3

від 3 до 40

S235JRH21

1.0039

235

225

360—510

340—470

24

20

27

S275J0H21

1.0149

275

265

430—580

410—560

20

0

27

S275J2H

1.0138

-20

27

S355J0H2

1.0547

355

345

510—680

490—630

20

0

27

S355J2H

1.0576

-20

27

1) За товщини стінки більше ніж 24 мм постачають тільки порожнисті профілі круглого поперечного перерізу.21 Роботу удару визначають тільки для виробів, що постачають зі специфічним контролюванням та випробовуванням, коли це узгоджено у запиті або в замовленні.

31 Для профілів розмірами 60 мм х 60 мм і менше та відповідних круглих і прямокутних профілів відносне видовження за усіма товщинами стінки має становити не менше ніж 17 %.

4) Для профілів за товщини стінки менше ніж 3 мм вимірювана довжина зразків на розтягування має бути 80 мм або 50 мм (див. 8.2.3.1), відносне видовження узгоджують між собою споживач і виробник під час запиту та в замовленні (див. 9.2.1).

5)Для роботи удару на зразках зменшеного поперечного перерізу див. 6.7.2.

ДСТУ EN 10219-1:2006

ДОДАТОК В
(обов’язковий)

ПОРОЖНИСТІ ПРОФІЛІ З ДРІБНОЗЕРНИСТИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ
ХІМІЧНИЙ СКЛАД І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Таблиця В.1 — Хімічний склад за аналізом плавки для виробів за номінальної товщини стінки < 40 мм12, вихідний матеріал у стані оброблення NZ)

Познака сталі

Спосіб розкис­лення34)

Вид сталі41

Масова частка елементів, %

Згідно з EN 10027-1 і CR 10260

Згідно з EN 10027-2

с max

Si max

Мп

р max

s max

Nb max

V max

АІзаг. min5

Ті max

Cr max

Ni max

Mo max

Cu max6

N max

S275NH

1.0493

GF

QS

0,20

0,40

0,50—

1,40

0,035

0,030

0,050

0,05

0,020

0,03

0,30

0,30

0,10

0,35

0,015

S275NLH

1.0497

0,030

0,025

S355NH

1.0539

GF

QS

0,20

0,18

0,50

0,90— 1,65

0,035

0,030

0,050

0,12

0,020

0,03

0,30

0,50

0,10

0,35

0,015

S355NLH

1.0549

0,030

0,025

S460NH

1.8953

GF

SS

0,20

0,60

1,00—

1,70

0,035

0,030

0,050

0,20

0,020

0,03

0,30

0,80

0,10

0,70

0,025

S460NLH

1.8956

0,030

0,025

03


Таблиця В.2 — Хімічний склад за аналізом плавки для виробів за номінальної товщини стінки < 40 мм1), вихідний матеріал у стані оброблення М2)


Познака сталі

Спосіб розкис­лення^

Вид сталі41

Масова частка елементів, %

Згідно з EN 10027-1 іCR10260

Згідно з EN 10027-2

с max

Si max

Мп max

р max

s max

Nb max

V max

АІзаг. min5>

Ті max

Ni max

Mo max

N max

S275MH

1.8843

GF

SS

0,13

0,50

1,50

0,035

0,030

0,050

0,08

0,020

0,050

0,30

0,20

0,020

S275MLH

1.8844

0,030

0,025

S355MH

1.8845

GF

SS

0,14

0,50

1,50

0,035

0,030

0,050

0,10

0,020

0,050

0,30

0,20

0,020

S355MLH

1.8846

0,030

0,025

S420MH

1.8847

GF

SS

0,16

0,50

1,70

0,035

0,030

0,050

0,12

0,020

0,050

0,30

0,20

0,020

S420MLH

1.8848

0,030

0,025

S460MH

1.8849

GF

SS

0,16

0,60

1,70

0,035

0,030

0,050

0,12

0,020

0,050

0,30

0,20

0,025

S460MLH

1.8850

0,030

0,025

1) За товщини стінки більше ніж 24 мм постачають тільки порожнисті профілі круглого поперечного перерізу.

21 Див. 6.3.

3) Спосіб розкислення позначають так: спокійна сталь із достатнім вмістом елементів для зв’язування азоту і з дрібнозернистою структурою (GF).

4)SS — спеціальна сталь.

s> Вміст АІзаг недійсний, якщо в достатній кількості є інші азотозв'язувальні елементи.

6) Сумарна масова частка хрому, міді та молібдену має бути не більше ніж 0,60 %.

ДСТУ EN 10219-1:2006


Таблиця В.З — Максимальне значення вуглецевого еквівалента
за аналізом плавки

Познака сталі

Максимальне значення вуглецевого еквівалента, CEV, для профілів за номінальної товщини стінки < 40 мм1), %

Згідно з EN 10027-1 і CR 10260

Згідно з EN 10027-2

S275NH

1.0493

0,40

S275NLH

1.0497

S275MH

1.8843

0,34

S275MLH

1.8844

S355NH

1.0539

0,43

S355NLH

1.0549

S355MH

1.8845

0,39

S355MLH

1.8846

S420MH

1.8847

0,43

S420MLH

1.8848

S460NH78*

1.8953

S460NLH2*

1.8956

S460MH2»

1.8849

S460MLH2

1.8850

1) За товщини стінки більше ніж 24 мм постачають тільки порожнисті профілі круглого поперечного перерізу.

2)Див. 6.6.3, додаткова вимога 1.5.Таблиця В.4 — Механічні властивості порожнистих профілів за номінальної товщини стінки < 40 мм1), вихідний матеріал у стані оброблення N

Познака сталі

Границя плинності ReH Н/мм2 не менше ніж номінальна товщина стінки, мм

Границя міцності Н/мм2 номінальна товщина стінки < 40 мм

Відносне видовження

LO = 5,65-VS^2)3), % не менше ніж номінальна товщина стінки < 40 мм

Робота удару

Згідно з EN 10027-1 і CR 10260

Згідно 3 EN 10027-2

Темпе­ратура випробо­вування, °С

Середнє значення роботи удару для стандарт­них зразків9*, Дж

< 16

від 16 до 40

S275NH

1.0493

275

265

370—540

24

-20

40

S275NLH

1.0497

-50

27

S355NH

1.0539

355

345

470—630

22

-20

40

S355NLH

1.0549

-50

27

S460NH

1.8953

460

440

550—720

17

-20

40

S460NLH

1.8956

-50

27

1) За товщини стінки вище ніж 24 мм постачають тільки порожнисті профілі круглого поперечного перерізу.


Таблиця В.5 — Механічні властивості порожнистих профілів за номінальної товщини стінки < 40 мм1), вихідний матеріал у стані оброблення М

Познака сталі

Границя плинності R„H Н/мм2 не менше ніж номінальна товщина стінки, мм

Границя міцності Rm, Н/мм2 номінальна товщина стінки < 40 мм

Відносне видовження

Lo = 5,65- ^23’, % не менше ніж номінальна товщина стінки < 40 мм

Робота удару

Згідно з EN 10027-1 і CR 10260

Згідно з EN 10027-2

Темпе­ратура випро­бовуван­ня, °С

Середнє значення роботи удару для стандарт­них зразків4’, Дж

< 16

від 16 до 40

S275MH

1.8843

275

265

360—510

24

-20

40

S275MLH

1.8844

-50

27

S355MH

1.8845

355

345

450—610

22

-20

40

S355MLH

1.8846

-50

27

S420MH

1.8847

460

400

500—660

19

-20

40

S420MLH

1.8848

-50

27

S460MH

1.8849

460

440

530—720

17

-20

40

S460MLH

1.8850

-50

27