Слабка

2

Середня

3

Висока

4

Дуже висока

5Національний відхил

Замінити «Дванадцята цифра» на «Сьома цифра».

Тринадцята цифра — Вогнева реакція
На розгляді.

Національний відхил

Вилучити «Тринадцята цифра — Вогнева реакція. На розгляді». Додати таблиці:

Одинадцята цифра — Стійкість до впливу сонячного випромінення (див. 6.4.4)


Нестійкі

0

Стійкі

1

Чотирнадцята цифра — Здатність до утворення токсичних продуктів згоряння (див. 6.6)Надзвичайно небезпечні

0


Високонебезпечні

1

Помірно небезпечні

2

Мало небезпечні

3

П’ятнадцята цифра — Димоутворювальна здатність (див. 6.7)

Висока

0

Помірна

1

Мала

2

Шістнадцята цифра — Здатність до утворення корозійно активних продуктів згоряння (див. 6.8)

Здатні до утворення корозійно активних продуктів згоряння

0

Стійкі до утворення корозійно активних продуктів згоряння

1Національна примітка

Приклад умовного позначення системи жорстких кабельних трубопроводів з діапазоном допустимої температури від мінус 5 °С до + 90 °С, середньою стійкістю до стискання і удару, дуже високою стійкістю до розтягнення, не зазначеною несівною здатністю, зі ступенем захисту оболонки IP 54, з підвищеним внутрішнім і зовнішнім захистом від корозії, стійкої до сонячного випромінення, з електроізоляційними властивостями, стійкої до поширювання полум'я, помірно небезпечної за токсичністю продуктів згоряння, з помірною димоутворювальною здатністю, здатної до утворення корозійно активних продуктів згоряння: «2233150544121210».

ДОДАТОК В (обов’язковий)

ВИЗНАЧАННЯ ТОВЩИНИ МАТЕРІАЛУ

  1. Товщина матеріалу гладкого кабельного трубопроводуТ

4

овщину матеріалу вимірюють у чотирьох рівновіддалених одна від одної точках кабельного трубопроводу, розміщених по колу, і розраховують середнє значення товщини як:

— середня товщина матеріалу

  1. Товщина матеріалу гофрованого кабельного трубопроводу

Т овщину матеріалу вимірюють на гребені та впадині хвилястої частини в чотирьох рівновіддалених одна від одної
точках кабельного трубопроводу, розміщених по колу, і розраховують середнє значення товщини як

- середня товщина матеріалу

в

В.З Товщина матеріалу кабельного трубопроводу з комбінованим гладким і гофрованим повздовжнім профілем

Товщину матеріалу вимірюють на гребені та впадині хвилястої частини і на гладкій частині в чотирьох рівновіддалених одна від одної точках кабельного трубопроводу, розміщених по колу, і розраховують середнєзначення товщини як:У’Гь+(а+с)

L — — середня товщина матеріалуДОДАТОК НА (обов’язковий)

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР КАБЕЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ, ПАРАМЕТРИ НАРІЗІ ДЛЯ КАБЕЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ І ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ ТА КАЛІБРІВ ДЛЯ ЇХ ПЕРЕВІРЯННЯ (ІЕС 60423:1993) НА.1 Сфера застосування

У цьому додатку встановлено зовнішній діаметр кабельних трубопроводів і параметри нарізі для кабельних трубопроводів та трубопровідної арматури.

Вимоги цього додатка не поширюються на надміцні жорсткі сталеві кабельні трубопроводи згідно з ІЕС 60981.

НА.2 Зовнішній діаметр і параметри нарізі

Значення зовнішнього діаметра кабельних трубопроводів, допусків на нього і розмірів зовнішньої та внутрішньої нарізі кабельних трубопроводів і трубопровідної арматури наведено в таблиці НА.1. Параметри форми нарізі згідно з ISO 68 наведено на рисунку НА.1.

НА.З Калібри

Параметри калібрів для перевіряння максимальних значень зовнішнього діаметра кабельних трубопроводів наведено на рисунку НА.2, а мінімальних значень — на рисунках НА.За та НА.ЗЬ.

Параметри калібрів для перевіряння зовнішньої нарізі згідно з ISO 1502 наведено в таблиці НА.2. Типи цих калібрів показано на рисунку НА.4.

Параметри калібрів для перевіряння внутрішньої нарізі згідно з ISO 1502 наведено в таблиці НАЗ. Типи цих калібрів показано на рисунку НА5.

НА.4 Зразки кабельних трубопроводів

Довжина зразків кабельних трубопроводів має дорівнювати приблизно 500 мм.

Таблиця НА.1 — Значення зовнішнього діаметра кабельних трубопроводів і параметри нарізі для кабельних трубопроводів та трубопровідної арматури

Зовнішній діаметр і розміри нарізі кабельних трубопроводів

Зовнішня нарізь

Внутрішня нарізь

Зовнішній діаметр

Метрична нарізь

Клас посадки

Крок

Зовнішній

Середній діаметр d2

Внутрішній діаметр d1

Зовнішній діаметр D

Середній діаметр D2

Внутрішній діаметр D1

діамет

pd

шах

min

max

min

max

min

min

max

min

max

min

6-^

М6

6д/6Н

0,75

5,978

5,838

5,491

5,391

5,058

4,929

6,000

5,645

5,513

5,378

5,188

8 — -м

М8

8д/7Н

1,00

7,974

7,694

7,324

7,144

6,747

6,528

8,000

7,540

7,350

7,217

6,917

10 — -и

М10

8д/7Н

1,00

9,974

9,694

9,324

9,144

8,747

8,528

10,000

9,540

9,350

9,217

8,917

12-21

М12

8д/7Н

1,50

11,968

11,593

10,994

10,770

10,128

9,846

12,000

11,262

11,026

10,751

10,376

16— -Ы

М16

8д/7Н

1,50

15,968

15,593

14,994

14,770

14,128

13,846

16,000

15,262

15,026

14,751

14,376

20 — -D.9

М20

8д/7Н

1,50

19,968

19,593

18,994

18,770

18,128

17,846

20,000

19,262

19,026

18,751

18,376

25-^

--Ьі

М25

8д/7Н

1,50

24,968

24,593

23,994

23,758

23,128

22,834

25,000

24,276

24,026

23,751

23,376

32 —

-1-4

М32

8д/7Н

1,50

31,968

31,593

30,994

30,758

30,128

29,834

32,000

31,276

31,026

30,751

30,376

40 —

М40

8д/7Н

1,50

39,968

39,593

38,994

38,758

38,128

37,834

40,000

39,276

39,026

38,751

38,376


М50

8д/7Н

1,50

49,968

49,593

48,994

48,744

48,128

47,820

50,000

49,291

49,026

48,751

48,37650 —63 —

■-Іч4

М63

8д/7Н

1,50

62,968

62,593

61,994

61,744

61,128

60,820

63,000

62,291

62,026

61,751

61,376

75 —

М75

8д/7Н

1,50

74,968

74,593

73,994

73,744

73,128

72,820

75,000

74,291

74,026

73,751

73,376

Примітка 1. Розміри в міліметрах.

Примітка 2. Див. також рисунок НА.1.

Примітка 3. Значення діаметрів 6, 8,10 і 12 не є переважними.
ВЕП dvT De.2 -ч yVO Ща qZi TqY41 Ї YyY|3lo ExyrpZqftj

ПуїрЦОДї rjZi ETrjZ

OZqMlfd£ qZi Tn

% Z4f|d£ qZJ Tq

■ yypb pa 4T0Qq qZi TqZ

ВуУр dpZ fjZl TqZ b, uu

■ уурэ pa 4TuQqd,

АОіснра MTuQq,

%y<K0q pz

%Y? K0i aOQ KqZvwYZPPV

зфкі qs pa 4TuQq

%Y?K9qPZ уркі qs pa

’ZdqYTpd^ca

/etZuQq Yi Y/qK

%y^K0q pz
oo,po’ OCPoQ pffi

UU

9Q1CHPB 4TuQq, 00

44 Ї 9Q1CM{3XY* 4’ZOQqZ. uu

d1,uu '

ЧШІ Q q', 00

Eqyq 44 Ї 10

Pai yq, 0 0

OZ^YqKi pZqfc

Da,. 00

ЧТО Oq YiVyqK, 00

Dg мм


'I 6

6,041

5,489

± 0,007

+ 0,016

5,166

± 0,007

±

0,005

± 17

5,838

± 0,005

32

8

1 8

8,057

7,316

± 0,009

+ 0,021

6,891

±0,009

0,005

±15'

7,694

±0,008

32

8

1 10

10,057

9,316

± 0,009

+ 0,021

8,891

± 0,009

0,005

± 15'

9,694

± 0,008

32

8

1 12

12,090

10,982

±0,012

+ 0,0255

10.344

±0,012

0,005

± 12'

11,593

±0,015

38

10

І 16

16,090

14,982

±0,012

+ 0,0255

14,344

±0,012

0,005

± 12'

15,593

±0,015

45

12

І 20

20,090

18,982

±0,012

+ 0,0255

18,344

±0,012

0.005

±12'

19,593

±0,015

45

12

I 25

25,090

23.982

±0,012

+ 0,0255

23,344

±0,012

0,005

± 12'

24,593

+ 0,015

60

16

'I 32

32,090

30,982

±0,012

+ 0,0255

30,344

±0,012

±

0,005

± 12'

31,593

±0,015

70

18

’І 40

40,090

38,982

±0,012

+ 0,0255

38,344

±0,012

0,005

± 12'

39,593

±0,015

71

18

’І 50

50,090

48,982

±0,012

+ 0,0255

48,344

±0,012

± 0,005

±12'

49,593

±0,015

85

20

'I 63

63,090

61,982

±0,012

+ 0,0255

61,344

±0,012

0,005

± 12'

62,593

±0,015

100

20

'I 75

75,090

73,982

±0,012

+ 0,0255

73,344

±0,012

±0,005

± 12'

74.593

±0,015

120

24

Dqau UqZ. Bd£d qZi TqY^yqZYZ

3y ₽Z qd0KPqKDe.4.