Таблиця 6 — Бурштиново-кислотно-боратний буферний розчин з pH 3,0—5,8

pH

Об’єм розчину, CM3

pH

Об'єм розчину, CM3

розчин бурштинової кислоти 0,05 моль/дм3

розчин бури 0,05 моль/дм3

розчин бурштинової кислоти 0,05 моль/дм3

розчин бури 0,05 моль/дм3

3,0

98,6

1,4

4,6

70,0

30,0

3,2

96,5

3,5

4,8

66,5

33,5

3,4

94,0

6,0

5,0

63,2

36,8

3,6

90,5

9,5

5,2

60,5

39,5

3,8

86,3

13,7

5,4

57,9

42,1

4,0

82,2

17,8

5,6

55,7

44,3

4,2

77,8

22,2

5,8

54,0

46,0

4,4

73,8

26,2Таблиця 7 — Фосфатно-боратний буферний розчин з pH 5,8—9,2

pH

Об’єм розчину, CM3

рн

Об'єм розчину, CM3

розчин однозаміщеного фосфорнокислого калію 0,1 моль/дм3

розчин бури 0,05 моль/дм3

розчин однозаміщеного фосфорнокислого калію 0,1 моль/дм3

розчин бури 0,05 моль/дм3

5,8

92,0

8,0

7,6

50,8

49,2

6,0

87,7

12,3

7,8

48,0

52,0

6,2

83,0

17,0

8,0

45,0

55,0

6,4

77,0

23,0

8,2

42,4

57,6

6,6

71,2

28,8

8,4

38,0

62,0

6,8

65,8

34,2

8,6

32,0

68,0

7,0

61,0

39,0

8,8

24,8

75,2

7,2

56,6

43,4

9,0

13,2

86,8

7,4

53,6

46,4

9,2

4,0

96,0
Таблиця 8 — Боратний буферний розчин з pH 7,6—11,0

рн

Об’єм розчину, CM3

розчин бури 0,05 моль/дм3

розчин соляної кислоти 0,1 моль/дм3

розчин гідроксиду натрію 0,1 моль/дм3

7,6

52,2

47,8

7,8

53,8

46,2

8,0

55,9

44,1

8,2

58,5

41,5

8,4

62,0

38,0

8,6

67,5

32,5

8,8

75,0

25,0

9,0

85,0

15,0

9,2

96,3

3,7

9,4

87,0

13,0

9,6

74,0

26,0Кінець таблиці 8

pH

Об’єм розчину, CM3

розчин бури 0,05 моль/дм3

розчин соляної кислоти 0,1 моль/дм3

розчин гідроксиду натрію 0,1 моль/дм3

9,8

65,0

-

35,0

10,0

59,5

-

40,5

10,2

56,0

-

44,0

10,4

53,9

-

46,1

10,6

52,1

-

47,9

10,8

51,0

-

49,0

11,0

50,2

-

49,8
Таблиця 9 — Боратний буферний розчин з pH 9,2—11,0

pH

Об’єм розчину, CM3

pH

Об’єм розчину, CM3

розчин вуглекислого натрію 0,05 моль/дм3

розчин бури 0,05 моль/дм3

розчин вуглекислого натрію 0,05 моль/дм3

розчин бури 0,05 моль/дм3

9,2

-

100,0

10,2

82,15

17,85

9,4

35,70

64,30

10,4

86,90

13,10

9,6

55,50

44,50

10,6

91,50

8,50

9,8

66,70

33,30

10,8

94,75

5,25

10,0

75,40

24,60

11,0

97,30

2,70
Таблиця 10 — Гліколевий буферний розчин з pH 8,6—12,8

pH

Об’єм розчину, CM3

рн

Об’єм розчину, CM3

розчин амінооцтової кислоти 0,1 моль/дм3 у розчині хлориду натрію 0,1 моль/дм3

розчин гідроксиду натрію 0,1 моль/дм3

розчин амінооцтової кислоти 0,1 моль/дм3 у розчині хлориду натрію 0,1 моль/дм3

розчин гідроксиду натрію, 0,1 моль/дм3

8,6

94,2

5,8

10,8

52,0

48,0

8,8

91,4

8,6

11,0

51,1

48,9

9,0

87,6

12,4

11,2

50,2

49,8

9,2

83,0

17,0

11,4

49,4

50,6

9,4

77,7

22,3

11,6

48,6

51,4

9,6

72,0

28,0

11,8

47,4

52,6

9,8

66,2

33,8

12,0

45,6

54,4

10,0

61,7

38,3

12,2

42,6

57,4

10,2

58,1

41,9

12,4

38,2

61,8

10,4

55,2

44,8

12,6

30,0

70,0

10,6

53,3

46,7

12,8

19,0

81,0Таблиця 11 — Буферний розчин з pH 12,0—13,0

pH

Об’єм розчину, CM3

Здистильована вода, см3

розчин хлориду калію 0,2 моль/дм3

розчин гідроксиду натрію 0,2 моль/дм3

12,0

25,0

6,0

69,0

12,2

25,0

10,2

64,8

12,4

25,0

16,2

58,8

12,6

25,0

25,6

49,4

12,8

25,0

41,2

33,8

13,0

25,0

66,0

9,0
Таблиця 12 — Буферний розчин з pH 13,0—14,0

pH

Об’єм розчину, см3

Здистильована вода, см3

розчин гідроксиду натрію моль/дм3

13,0

10,0

90,0

13,2

15,8

84,2

13,4

25,1

74,9

13,6

39,8

60,2

13,8

63,1

36,9

14,0

100,0

-
Таблиця 13 — Значення pH розбавлених розчинів кислот

Концентрація розчину, моль/дм3

Кислота

pH

Концентрація розчину, моль/дм3

Кислота

pH

1

Соляна

0,10

0,05

Сірчана

1,20

0,5

Сірчана

0,30

0,01

Соляна

2,02

0,1

Соляна

1,10

0,005

Сірчана

2,10

0,1

Лимонна

2,1

0,01

Лимонна

2,6

1

Оцтова

2,4

0,1

• Оцтова

2,9
0,01

Оцтова

3,4 1. ЗБЕРІГАННЯ БУФЕРНИХ РОЗЧИНІВ

  1. Лужні розчини зберігають у щільно закритій поліетиленовій посудині.

  2. Вихідні розчини зберігають за температури (20 ± 2) °С у місцях, захищених від попадання со­нячних променів.

  3. Вихідні розчини зберігають не більше ніж два місяці. За наявності в розчині помутніння і плас­тівчастого осаду розчин треба замінити свіжовиготовленим. Робочі буферні розчини використовують свіжовиготовленими.

 2. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

  1. До виконання робіт, передбачених методикою виконання вимірювань, допускають осіб, які мають навики у проведенні робіт, пройшли навчання та інструктаж з техніки безпеки відповідно до чинного законодавства України.

  2. Роботи з кислотами, легкозаймистими та горючими рідинами, концентрованими реактивами необхідно проводити у витяжній шафі й у приміщенні, що добре вентилюється, згідно з чинною нор­мативною документацією.

  3. Персонал, який проводить дослідження, має бути забезпечено спецодягом, а також іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 1.8.10-3.09 та ГОСТ 12.4.103.

  4. Приміщення, де проводять випробовування, має бути обладнано витяжною вентиляцією згід­но з ДСТУ Б А.3.2-12, СНиП 2.04.05.

  5. Природне та штучне освітлення повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-28.

  6. Рівень шуму та вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати рівнів, установлених згідно з ГОСТ 12.1.003, ДСТУ ГОСТ 12.1.012, ДСН 3.3.6.039.

  7. Загальні санітарно-гігієнічні показники мікроклімату та вміст шкідливих речовин у повітрі ро­бочої зони мають відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005 і ДСЦ 3.3.6.042.

  8. Загальні вимоги щодо пожежної безпеки мають відповідати ГОСТ 12.1.004.

 3. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

  1. Контроль за викидом шкідливих речовин в атмосферу здійснюють згідно з ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201.

  2. Стічні води мають підлягати очищенню й відповідати вимогам СанПиН 4630.

  3. Охороняють ґрунт від забруднень побутовими та промисловими відходами згідно з вимогами ДСанПіН Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць.

Код УКНД 71.040.30

Ключові слова: буферні розчини, вихідні розчини, методи готування, особливо чисті речовини, реактиви, розчини точної полярності.Редактор Н. Кунцевська
Верстальник С. Неділько

Підписано до друку 25.07.2016. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 2,79. Зам. Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 серія ДК № 1647