ZA.1 Сфера застосування і відповідні вимогам структурні підрозділи

Цей стандарт і Додаток були підготовлені згідно з повноваженим Мандатом М/107 «геотек­стиль», наданим CEN Європейською Комісією й Європейською Асоціацією Вільної Торгівлі.

Структурні підрозділи цього стандарту, наведені в таблицях і віднесені до допустимого зас­тосовування виробу, задовільняють вимоги Мандату 1107, наданого відповідно до Директиви ЄС у частині будівельних виробів (89/106/ЕЕС).

Забезпечення характеристик виробу, що відповідають вимогам цього стандарту, дозволяє допустити, що наведені значення є коректні в межах визначених допусків.

ЗАСТОРОГА! Інші вимоги й інші Директиви ЄС, що не поширюються на стан призначе­них для використовування виробів, можуть бути застосовані до геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів, на які поширюється сфера застосовування цього додатка.

Примітка. На доповнення до відповідних структурних елементів цього стандарту, що стосуються небезпечних речовин, можуть бути застосовані інші вимоги до виробів, прийнятні для продукції, на яку поширюється сфера застосування стандарту (наприклад Європейське законодавство й національні закони, інструкції й адміністративні постанови). Для виконання умов Директиви ЄС у частині будівельних виробів треба, щоб у всіх застосунках їх використовували відповідно до вимоги цього стан­дарту. Інформаційна база даних Європейських і національних вимог до небезпечних речовин доступна на вебсайті Construction on EUROPA (CREATE, доступна через http: //europa/ eu/ int/)

Примітка 1. Деякі вироби можна випробовувати тільки в одному напрямку, про що свідчить інформація, супровідна мар- кованню СЄ.

Примітка 2. 95 % довірчої ймовірності відповідає середньому значенню величини показника мінус (і (або) плюс) значення одної величини допуска(-ів).

Таблиця ZA.1.1 — Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби використовувані для фільтрування (F) під час контролювання ерозії

Виріб: Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби

Допустиме застосовування: для фільтрування (F) під час контролювання ерозії

Обов’язкові характеристики

Структурні елементи, де зазначено відповідні вимоги цього стандарту

Підмандатний рівень або клас

Примітка (значення величини, значення допуска(-ів)

Міцність на розрив

4.1, таблиця 1 (1) і 5.1

Немає

(кН/м, - кН/м) в обох напрямках

Опір динамічному перфоруванню

4.1, таблиця 1 (5) і 5.1

Немає

(мм, + мм)

Розмір отвору

4.1, таблиця 1 (9) і 5.1

Немає

(цм, +/- цм)

Водопроникність

4.1, таблиця 1 (10) і 5.1

Немає

(мм/с, — мм/с)ь

Довговічність

Додаток В, 4.1, 5.1 і таблиця 1 (11.1, 11.2, 11.3)

Немає


Небезпечні речовини: див. примітку в ZA.1
Таблиця ZA.1.2 — Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби використовувані для армування (R) під час контролювання ерозії

Виріб: Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби

Допустиме застосовування: для армування (R) під час контролювання ерозії

Обов'язкові характеристики

Структурні елементи, де зазначено відповідні вимоги цього стандарту

Підмандатний рівень або клас

Примітка (значення величини, значення допуска(-ів)

Міцність на розрив

4.1, таблиця 1 (1) і 5.1

Немає

(кН/м, - кН/м) в обох напрямках

Подовження

4.1, таблиця 1 (2) і 5.1

Немає

(%, +/- %)

в обох напрямках

/Кінець таблиці ZA. 1.2

Виріб: Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби

Допустиме застосовування: для армування (R) під час контролювання ерозії

Обов’язкові характеристики

Структурні елементи, де зазначено відповідні вимоги цього стандарту

Підмандатний рівень або клас

Примітка (значення величини, значення допуска(-ів)

Тривкість до статичного проколу

4.1, таблиця 1 (4) і 5.1

Немає

(кН, - кН)

Тривкість до динамічного перфорування

4.1, таблиця 1 (5) і 5.1

Немає

(мм, + мм)

Довговічність

Додаток В, 4.1, 5.1 і таблиця 1 (11.1, 11.2 і 11.3)

Немає


Небезпечні речовини: див. примітку в ZA.1.Таблиця ZA.1.3 — Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, використовувані для фільтрування і відокремлювання (F + S) під час контролювання ерозії

Виріб: Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби

Допустиме застосовування: для фільтрування і відокремлювання (F + S) під час контролювання ерозії

Обов’язкові характеристики

Структурні елементи, де зазначено відповідні вимоги цього стандарту

Підмандатний рівень або клас

Примітка (значення величини, значення допуска(-ів)

Міцність на розрив

4.1, таблиця 1 (1) і 5.1

Немає

(кН/м, - кН/м) в обох напрямках

Тривкість до статичного проколу

4.1, таблиця 1 (4) і 5.1

Немає

(кН, - кН)

Тривкість до динамічного перфорування

4.1, таблиця 1 (5) і 5.1

Немає

(мм, + мм)

Розмір отвору Водопроникність

4.1, таблиця 1 (9) і 5.1

4.1, таблиця 1 (10) і 5.1

Немає

Немає

(цм, +/- цм) (мм/с, - мм/с)

Довговічність

Додаток В, 4.1, 5.1 і таблиця 1 (11.1,11.2, 11.3)

Немає


Небезпечні речовини: див. примітку в ZA.1Таблиця ZA.1.4 — Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, використовувані для армування і відокремлювання (R + S) під час контролювання ерозії

Виріб: Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби

Допустиме застосовування: для армування і відокремлювання (R+S) під час контролювання ерозії

Обов’язкові характеристики

Структурні елементи, де зазначено відповідні вимоги цього стандарту

Підмандатний рівень або клас

Примітка (значення величини, значення допуска(-ів)

Міцність на розрив

4.1, таблиця 1 (1) і 5.1

Немає

(кН/м, - кН/м) в обох напрямках

Подовження

4.1, таблиця 1 (2) і 5.1

Немає

(%, +/- %)

в обох напрямках

Тривкість до статичного проколу

4.1, таблиця 1 (4) і 5.1

Немає

(кН, - кН)

Тривкість до динамічного перфорування

4.1, таблиця 1 (5) і 5.1

Немає

(мм, + мм)

Довговічність

Додаток В, 4.1, 5.1 і таблиця 1 (11.1, 11.2, 11,3)

Немає


Небезпечні речовини: див. примітку в ZA.1

Таблиця ZA.1.5 — Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, використовувані для армування і відокремлювання (R + S) під час контролювання ерозії

Виріб: Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби

Допустиме застосовування: для армування і відокремлювання (R + S) під час контролювання ерозії

Обов'язкові характеристики

Структурні елементи, де зазначено відповідні вимоги цього стандарту

Підмандатний рівень або клас

Примітка (значення величини, значення допуска(-ів)

Міцність на розрив

4.1, таблиця 1 (1) і 5.1

Немає

(кН/м, - кН/м) в обох напрямках

Подовження

4.1, таблиця 1 (2) і 5.1

Немає

(%, +/- %)

в обох напрямках

Тривкість до статичного проколу

4.1, таблиця 1 (4) і 5.1

Немає

(kH,-kH)

Тривкість до динамічного перфорування

4.1, таблиця 1 (5) і 5.1

Немає

(мм, + мм)

Розмір отвору

Водопроникність

4.1, таблиця 1 (9) і 5.1

4.1, таблиця 1 (10) і 5.1

Немає

Немає

(цм, +/- цм) (мм/с, - мм/с)

Довговічність

Додаток В, 4.1, 5.1 і таблиця 1 (11.1, 11.2, 11,3)

Немає


Небезпечні речовини: див. примітку в ZA. 1
Таблиця ZA.1.6 — Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, використовувані для фільтрування, армування і відокремлювання (F + R + S) під час контролювання ерозії

Виріб: Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби

Допустиме застосовування: для фільтрування, армування і відокремлювання (F + R + S) під час контролювання ерозії

Обов'язкові характеристики

Структурні елементи, де зазначено відповідні вимоги цього стандарту

Підмандатний рівень або клас

Примітка (значення величини, значення допуска(-ів)

Міцність на розрив

4.1, таблиця 1 (1) і 5.1

Немає

(кН/м, - кН/м) в обох напрямках

Подовження

4.1, таблиця 1 (2) і 5.1

Немає

(%, +/- %)

в обох напрямках

Тривкість до статичного проколу

4.1, таблиця 1 (4) і 5.1

Немає

(kH,-kH)

Тривкість до динамічного перфорування

4.1, таблиця 1 (5) і 5.1

Немає

(мм, + мм)

Розмір отвору Водопроникність

4.1, таблиця 1 (9) і 5.1

4.1, таблиця 1 (10) і 5.1

Немає

Немає

(цм, +/- цм) (мм/с, - мм/с)

Довговічність

Додаток В, 4.1,5.1 і таблиця 1 (11.1, 11.2, 11,3)

Немає


Небезпечні речовини: див. примітку в ZA.1ZA.2 Система оцінювання відповідності геотекстилю та віднесених до геотекстилю ви­робів, використовуваних під час контролювання ерозії

Оцінювання відповідності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів, зазначених в таблиці ZA.1, відповідно до рішень Комісії (96/581/ЕС), наведених у додатку III Мандату М/107 «Геотекстиль», наведено в таблиці ZA.2 для означених допустимих застосовувань.Таблиця ZA.2 — Оцінювання відповідності

Виріб

Допустиме застосовування

Рівень або клас

Система оцінювання відповідності

Геосинтетики (текстиль), геотекстиль, геокомпозити, геограти і геосітки застосовують:

— для фільтрування — для дренажу

Під час контролювання ерозії

Немає

2 +

— для відокремлювання

Під час контролювання ерозії

Немає

4

Система 2+: Дивись CPD, Додаток III.2. (і). Перша можливість, що охоплює сертифікування, фабричне контролювання виробництва уповноваженим органом на основі безперервного нагляду за ним, оцінювання та схвалення.

Система 4: Дивись CPD, Додаток III.2. (іі). Третя можливість.

Примітка. Застосування цього стандарту передбачає, що відокремлювання завжди використовують із фільтруванням або армуванням, тому відокремлювання ніколи не зазначають окремо, не атестують.Оцінювання відповідності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів згідно з табли­цею ZA.1, основаною на процедурі оцінювання відповідності згідно з пунктом 5 і додатком А цього стандарту, наведено у таблиці ZA.3.

Таблиця ZA.3 — Розподіляння завдань оцінювання відповідності

Завдання

Зона поширення дії завдання

Структурні елементи для застосовування

Завдання для виробника

Фабричний контроль вироб­ництва (ФКВ)

Параметри, які стосуються всіх характери­стик згідно з таблицею ZA.1

5.2, 5.4, і додаток А

Типове випробовування

Всі випробування доречні згідно з табли­цею ZA.1

5.1, 5.3

Завдання для уповно­важеного органу

Сертифікація

ФКВ на основі:

Первинне інспекту­вання фаб­рики ФКВ

Параметри, які стосуються всіх харак­теристик згідно з таблицею ZA.1, зок­рема параметри, які стосуються: Міцності на розрив — (для виробів усіх застосувань згідно з таблицею ZA.1) Водопроникності — розміру отвору (для виробів усіх застосувань згідно з таб­лицею ZA.1.1, ZA.1.3, ZA.1.5 і ZA.1.6) Подовження — (для виробів усіх зас­тосувань згідно з таблицею ZA.1.2, ZA.1.4 iZA.1.5, ZA1.6)

Тривкість до статичного проколу (для виробів усіх застосувань згідно з таб­лицею ZA.1.2, ZA.1.3, ZA.1.4, ZA.1.5, ZA.1.6)

5.5 і додаток А

— постій­ний нагляд, оцінювання і схвалення ФКВ

Параметри, які стосуються всіх харак­теристик таблиці ZA.1, зокрема пара­метри, які стосуються:

Міцності на розрив — (для виробів усіх застосувань згідно з таблицею ZA.1). Водопроникності — розміру отвору (для виробів усіх застосувань згідно з таб­лицею ZA.1.1, ZA.1.3, ZA.1.5 і ZA.1.6) Подовження — (для виробів усіх за­стосувань згідно з таблицею ZA.1.2, ZA. 1.4 iZA.1.5, ZA 1.6)

Тривкість до статичного проколу (для виробів усіх застосувань згідно з таблицею ZA.1.2, ZA.1.3, ZA.1.4, ZA.1.5, ZA.1.6)

Додаток А