Довести стійкість світлового пожежного оповіщувача до впливання довкілля з високою відносною вологістю, коли на пристрої може бути конденсат.

 1. Методика випробовування

  1. Посилання

Випробовувальне устатковання та методика випробовування повинні відповідати зазначеним в EN 60068-2-30:2005 із використанням варіанта 1 випробовувального циклу і контрольованих умов відновляння.

 1. Стан зразка під час впливання

Зразок повинен бути у режимі спокою під час впливання, за винятком останніх ЗО хв періоду впливання за високої температури останнього циклу, коли він повинен видавати візуальний сигнал тривоги (див. 5.1.2).

 1. Впливання

Треба застосовувати умови впливання, зазначені у таблиці 5.

Таблиця 5 — Умови для випробовування на вологе тепло (за умов функціювання)

Тип

Низька температура, °С

Відносна вологість (за низької температури), %

Висока температура, °С

Відносна вологість (за високої температури), %

Кількість циклів

А

25 ±3

>95

40 ±2

93 ±3

2

В

25 ±3

>95

55 + 2

93 + 3

2 1. Контролювання під час впливання

За винятком завершальних ЗО хв впливання, ті пристрої, яким необхідне живлення під час режиму спокою (див. 5.1.2), треба контролювати на помилкові спрацьовування та хибні сигнали несправності під час впливання.

Зразок треба перевіряти на видавання візуального сигналу тривоги під час завершальних ЗО хв фази високої температури в останньому циклі.

 1. Завершальні вимірювання

Після періоду відновляння, зазначеного у EN 60068-2-30:2005:

 1. для світлового пожежного оповіщувача з використанням кількох джерел світла треба перевірити функціювання кожного джерела світла; та

 2. рівень освітленості зразка треба вимірювати, як зазначено в додатку В.

Рівень освітленості, виміряний відповідно до 5.4.2.1.2.5 Ь), або той, що був виміряний під час випробовування на відтворність (див. 5.1.7), позначають Qmax та Qmin для максимального та мінімального значень рівнів освітленості відповідно.

 1. Вимоги щодо випробовування

Зразок вважають таким, що витримав випробовування, якщо:

 1. не виявлено помилкового спрацювання або хибних сигналів несправності під час впливан­ня; та

 2. усі джерела світла функціюють під час завершальних вимірювань (див. 5.4.2.1.2.5 а)); та

 3. співвідношення рівнів освітленості Qmax : Qmjn не перевищує 1,5.

 1. Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)

  1. Мета випробовування

Довести здатність світлового пожежного оповіщувача протистояти тривалому впливанню вологості під час експлуатування (наприклад, змінам електричних властивостей спричинених по­глинанням, хімічним реакціям, спричиненим дією вологості, гальванічної корозії тощо).

 1. Методика випробовування

  1. Посилання

Випробовувальне устатковання та методика випробовування повинні відповідати зазначеним у EN 60068-2-78:2001, випробовування Cab.

 1. Стан зразка під час впливання

Під час впливання зразок не треба підмикати до електроживлення.

 1. Впливання

Треба застосовувати умови впливання, зазначені в таблиці 6.

Таблиця 6 — Умови для випробовування на вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)

Тип

Температура, °С

Відносна вологість, %

Тривалість, діб

А та В

40 ±2

93 ±3

21 1. Контролювання під час впливання

Під час впливання ніяких вимірювань не потрібно.

 1. Завершальні вимірювання

Після періоду відновлення, зазначеного у EN 60068-2-78:2001, випробовування Cab:

 1. для світлового пожежного оповіщувача з використанням кількох джерел світла треба перевірити функціювання кожного джерела світла; та

 2. освітленість зразка треба вимірювати, як зазначено в додатку В.

Рівень освітленості, виміряний відповідно до 5.4.2.2.2.5 Ь), або той, що був виміряний під час випробовування на відтворність (див. 5.1.7), треба позначати Qmax та Qmin для максимального та мінімального значень рівнів освітленості відповідно.

 1. Вимоги щодо випробовування

Зразок вважають таким, що витримав випробовування, якщо:

 1. після повторного під’єднання зразка не видавались хибні сигнали тривоги або несправності, спричинені тривалим впливанням;та

 2. усі джерела світла функціюють під час завершальних вимірювань (див. 5.4.1.2.2.5 а)); та

 3. співвідношення рівнів освітленості Qmax : Отіп не перевищує 1,5.

 1. Вологе тепло, циклічний режим (тривале впливання)

  1. Мета випробовування

Довести здатність світлового пожежного оповіщувача протистояти довготривалим впливанням високої вологості та конденсації.

 1. Методика випробовування

  1. Посилання

Випробовувальне устатковання і методика випробовування повинні відповідати зазначеним в EN 60068-2-30:2005 із використовуванням варіанта 1 випробовувального циклу і контрольованих умов відновляння.

 1. Стан зразка під час впливання

Під час впливання зразок не треба підмикати до електроживлення.

 1. Впливання

Треба застосовувати умови впливання, зазначені у таблиці 7.

Таблиця 7 — Умови для випробовування на вологе тепло, циклічне (тривале впливання)

Тип

Низька температура, °С

Відносна вологість (за низької температури), %

Висока температура, °С

Відносна вологість (за високої температури), %

Кількість циклів

А

Нема випробовування

В

25 ±2

>95

55 ±2

93 + 3

6 1. Контролювання під час впливання

Під час впливання ніяких вимірювань не потрібно.

 1. Завершальні вимірювання

Після періоду відновлення, зазначеного у EN 60068-2-30:2005:

 1. для світлового пожежного оповіщувача з використанням кількох джерел світла треба перевірити функціювання кожного джерела світла; та

 2. рівень освітленості зразка треба вимірювати, як зазначено в додатку В.

Рівень освітленості, виміряний відповідно до 5.4.2.3.2.5 Ь), або той, що був виміряний під час випробовування на відтворність, треба позначати Qmax та Qmjn для максимального та мінімального значень рівнів освітленості відповідно.

 1. Вимоги щодо випробовування

Зразок вважають таким, що витримав випробовування, якщо:

 1. після повторного під’єднання зразка не видавались хибні сигнали тривоги або несправності, спричинені тривалим впливанням;та

 2. усі джерела світла функціюють під час завершальних вимірювань (див. 5.4.2.3.2.5 а)); та

 3. співвідношення рівнів освітленості Qmax : Qmin не перевищує 1,5.

 1. Опір поштовху та вібрації

  1. Поштовх (за умов функціювання)

   1. Мета випробовування

Довести здатність світлового пожежного оповіщувача протистояти механічним поштовхам, що можуть мати місце, хоч і не часто, в очікуваних умовах експлуатування.

 1. Методика випробовування

  1. Посилання

Випробовувальне устатковання і методика випробовування повинні відповідати зазначеним в EN 60068-2-27:2009, випробовування Еа, за винятком умов, зазначених у 5.4.3.1.2.3

 1. Стан зразка під час впливання

Зразок встановлюють на жорстко закріпленій підставці. Під час впливання зразок повинен знаходитись в режимі спокою (див. 5.1.2).

 1. Впливання

Застосовують умови впливання, зазначені у таблиці 8.

Таблиця 8 — Умови для випробовування на поштовх (за умов функціювання)

Тип

Тривалість імпульсу, мс

Максимальне пришвидшення прикладене до зразка масою М у кг, м/с2

КІЛЬКІСТЬ напрямків

Кількість імпульсів у напрямку

М < 4,75 кг

М > 4,75 кг

А та В

6 + 5

10*(100-20М)

Нема випробовування

6

3 1. Контролювання під час впливання

Зразок контролюють помилкові спрацьовування та хибні сигнали несправності під час впли­вання, а також протягом подальших 2 хв після впливання.

 1. Завершальні вимірювання

 1. для світлового пожежного оповіщувача з використанням декількох джерел світла треба перевірити функціювання кожного джерела світла; та

 2. рівень освітленості зразка вимірюють після впливання, як зазначено в додатку В.

Рівень освітленості, виміряний відповідно до 5.4.3.1.2.5 Ь), або той, що був виміряний під час випробовування на відтворність, позначають Qmax та Qmin для максимального та мінімального значень рівнів освітленості відповідно.

 1. Вимоги щодо випробовування

Зразок вважають таким, що витримав випробовування, якщо:

 1. під час впливання та у подальші 2 хв не виявлено помилкових спрацьовувань та хибних сигналів несправності (див. 5.4.3.1.2.4); та

 2. усі джерела світла функціюють під час проведення завершальних вимірювань (див. 5.4.3.1.2.5 а)); та

 3. співвідношення рівнів освітленості Qmax: Qmin не перевищує 1,5.

 1. Удар (за умов функціювання)

  1. Мета випробовування

Довести здатність світлового пожежного оповіщувача протистояти механічним ударам по його поверхні, яких він може зазнавати за нормальних умов експлуатування, і які, як очікується, може витримувати.

 1. Методика випробовування

  1. Устатковання

Випробовувальне устатковання повинно відповідати вимогам, зазначеним в EN 60068-2-75:1997, випробовування Eh для випробовування Ehb.

 1. Стан зразка під час впливання

Зразок повинен бути у режимі спокою під час впливання (див. 5.1.2).

 1. Впливання

Удари наносять по кожній доступній поверхні зразка у будь-яку(-і) точку(-и), де найімовірніше його ушкодження або порушення працездатності. Треба застосовувати умови впливання, зазначені у таблиці 9.

Таблиця 9 — Умови для випробовування на удар (за умов функціювання)

Тип

Енергія удару, Дж

Кількість ударів в одну точку

А та В

0,5 ± 0,04

3

 1. Контролювання під час впливання

Зразок контролюють на помилкові спрацьовування та хибні сигнали несправності під час впливання, а також протягом подальших 2 хв після впливання.

 1. Завершальні вимірювання

 1. для світлового пожежного оповіщувача з використанням кількох джерел світла треба перевірити функціювання кожного джерела світла; та

 2. рівень освітленості зразка вимірюють після впливання, як зазначено в додатку В.

Рівень освітленості, виміряний відповідно до 5.4.3.2.2.5 Ь), або той, що був виміряний під час випробовування на відтворність, позначають Qmax та Qmin для максимального та мінімального значень рівнів освітленості відповідно.

 1. Вимоги щодо випробовування

Зразок вважають таким, що витримав випробовування, якщо:

 1. під час впливання та у подальші 2 хв не виявлено помилкових спрацьовувань та хибних сигналів несправності (див. 5.4.3.1.2.4); та

 2. усі джерела світла функціюють під час проведення завершальних вимірювань (див 5.4.3.2.2.5 а)); та

 3. співвідношення рівнів освітленості Qmax : Qmin не Перевищує 1,5.

 1. Вібрація, синусоїдна (за умов функціювання)

  1. Мета випробовування

Довести здатність світлового пожежного оповіщувача протистояти вібрації з рівнями, відповідними нормальним умовам експлуатування.

 1. Методика випробовування

  1. Посилання

Випробовувальне устатковання і методика випробовування повинні відповідати зазначеним в EN 60068-2-6:2008, випробовування Fc.

 1. Стан зразка під час впливання

Зразок установлюють на жорсткій підставці, вібрацію прикладають послідовно вздовж кожної з трьох взаємно перпендикулярних осей, по черзі. Зразок треба закріпити так, щоб одна з трьох осей була перпендикулярна до монтажної площини.

Випробовують зразок як у стані спокою, так і в режимі видавання візуального сигналу тривоги (див. 5.1.2).