Об’єм Z, (дм3/м кабелю) для кожного неметалевого складника С, розраховують за формулою:

Рі-/

де /Wj— маса складника С,, кг;

Рі — густина складника С,, кг/дм 3;

/ —довжина відрізка кабелю, м.

Загальний об’єм V неметалевих матеріалів в одному метрі кабелю дорівнює сумі окремих об’ємів У-,, V2 тощо.

Кількість відрізків кабелю, з яких формують зразок, зазначений у 5.1, обчислюють діленням об’єму на метр на загальний об’єм V неметалевих матеріалів у одному метрі кабелю й подальшим округленням отриманого результату до цілого числа (0,5 і більше округлюють до 1).

 1. Монтування зразка для випробування

Кожний відрізок кабелю закріплюють окремо на кожному щаблі драбини металевим дротом (сталевим або мідним). Кабелі діаметром 50 мм і менше закріплюють дротом діаметром від 0,5 мм до 1,0 мм, а кабелі діаметром більше ніж 50 мм — дротом діаметром від 1,0 мм до 1,5 мм.

Зразок для випробування складають не менше ніж з чотирьох відрізків кабелю і закріплюють на стандартній драбині. Не менше ніж два відрізки кабелю закріплюють з заднього боку драбини.

Якщо зразок для випробування формують з понад чотирьох відрізків кабелю, то їх закріплюють спочатку на передньому, а потім на задньому боках драбини.

Зразок для випробування закріплюють так, щоб

 • проміжок між відрізками кабелю в одному ряді (передньому чи задньому) становив 0,5 діаметра кабелю, але не більше ніж 20 мм;

 • ширина кожного ряду не перевищувала 300 мм;

 • відстань між краєм зразка і внутрішнім боком стійки драбини була не менше ніж 50 мм;

 • відрізки кабелю, які закріплюють на задньому боці драбини, були відцентровані відносно проміжків між відрізками кабелю, закріпленими на передньому боці драбини;

 • остаточно сформована система відрізків кабелю була розміщена приблизно по центру драбини.

Розташовання відрізків кабелю на драбині показано на рисунку 1.

 1. Тривалість прикладання полум’я

Полум’я під час випробовування прикладають протягом 40 хв, потім його гасять. Повітря у випробувальну камеру подають, поки горіння кабелів не припиниться, або максимум протягом 1 год після припинення прикладання випробувального полум’я, потім їх гасять.

Національна примітка

Щоб дотримати вимоги нормативно-правових актів з пожежної безпеки та охорони праці випробування можна припиняти достроково, якщо полум’я сягає за межі верхнього отвору випробувальної камери — за таких умов зразок проводу чи кабелю вважають невідповідним технічним вимогам, зазначеним у додатку В.

 1. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАННЯ

Після припинення горіння чи гасіння кабелів випробний зразок протирають.

Після протирання наявність кіптяви на непошкодженій поверхні зразка не враховують. Також не враховують розм’якшення чи деформацію неметалевих матеріалів. Поширення полум’я визначають довжиною звугленої частини зразка. Її вимірюють від нижнього краю пальника до межі зони звуглювання в метрах з точністю до другого знака після коми. Цю межу визначають так: на поверхню кабелів натискають гострим предметом, наприклад лезом ножа. Місце, де фіксується зміна пружної поверхні на крихку (ламку), уважають межею зони звуглювання.

 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Рекомендовано, щоб технічні вимоги для окремих типів чи класів проводів або кабелів було встановлено в окремих стандартах. Якщо немає встановлених вимог, рекомендовано використовувати технічні вимоги, які наведено в додатку В.

 1. ПРОЦЕДУРА ПОВТОРНОГО ВИПРОБУВАННЯ

У разі виникнення суперечностей додатково випробовують два зразки згідно з розділом 5. Випробування вважають позитивним, якщо ці два зразки відповідають установленим вимогам.

Національна примітка

Згідно з вимогами частин 3-22—3-25 цього стандарту додаткові випробування виконують у разі отримання незадовільного результату випробування.

 1. ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ

У протоколі випробування подають таку інформацію:

 1. повний опис кабелю, що його випробували;

 2. дані щодо виробника випробуваного кабелю;

 3. стандарт, відповідно до якого виконували випробування;

 4. кількість відрізків кабелю;

 5. загальний об’єм неметалевих матеріалів у відрізках кабелю в одному метрі зразка;

 6. спосіб монтування відрізків кабелю (тобто з проміжками чи впритул);

д) кількість рядів і кількість відрізків кабелю в кожному ряді;

 1. тривалість прикладання полум’я (тобто 40 хв);

 2. кількість пальників (тобто один чи два);

 3. довжина звугленої частини зразка;

 4. час припинення горіння.

. Розміри у міліметрах1 — відстань між відрізками кабелю.


Рисунок 1 — Типове розташовання та проміжки між кабелями, змонтованими на обох боках стандартної драбини (категорія A F/R)
ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ПРАВИЛА ВИБИРАННЯ КАБЕЛІВ
ДЛЯ ТИПОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вибирають тип кабелю й переріз жил для типового випробування відповідно до вказівок, зазначених у специфікації на кабель, або погоджують це між собою споживач і виробник.

Через обмежений розмір драбини важливо вибирати кабель з таким поперечним розміром жил, який дає змогу формувати зразок з унормованим об’ємом неметалевих матеріалів, визначеним методом. Вибираючи кабелі відповідно до цього стандарту, треба дотримуватися такого:

 • кількість відрізків кабелю, необхідних для формування на кожному боці випробувальної драбини одного ряду, має бути такою, щоб ширина кожного ряду не перевищувала 300 мм за умови, що проміжки між відрізками становлять половину діаметра кабелю, але не більше ніж 20 мм;

 • мінімальна кількість відрізків кабелю у кожному ряді — два.

Стислий опис умов типового випробування за цим стандартом наведено в таблиці А.1.

Таблиця А.1 — Стислий опис умов випробування

Категорія та познака

A F/R

Діапазон перерізу жил кабелю (мм2)

> 35а

Об’єм неметалевих матеріалів в одному метрі зразка (дм3)

7

Використання стандартної драбини, максимальна ширина зразка (на передньому і задньому боках драбини) 300 мм:

— кількість рядів:

— кількість пальників:

2Ь

1

Розташовання відрізків кабелю

3 проміжком

Тривалість прикладання полум’я (хв)

40

а Хоча б одна жила перерізом понад 35 мм2.

ь Як мінімум, два відрізки кабелю в кожному ряді.ДОДАТОК В
(довідковий)

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Максимальна довжина звугленої частини зразка, яку вимірюють за висотою від нижнього краю пальника, не повинна перевищувати 2,5 м.

Ця рекомендована вимога базується на отриманому досвіді, й раніше встановлене значення наведено у 2.8.1 технічного звіту ІЕС 60332-3 «Tests on electric cables under fire conditions — Part 3: Tests on bunched wires or cables (Вогневі випробування електричних кабелів . Частина 3. Випробування проводів або кабелів, прокладених у пучках)», опублікованого в 1992 році.

Національна примітка

Максимальна довжина звугленої частини зразка, яку вимірюють за висотою від нижнього краю пальника, не повинна пере­вищувати 1,5 м, згідно з ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування».

ДОДАТОК ZA
(обов’язковий)

ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,
НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ, І ВІДПОВІДНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення європейського стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

Примітка. Якщо міжнародний нормативний документ модифіковано, про що свідчить познака (mod), то застосовують відповідний EN/HD.

Познака міжнародного нормативного документа

Рік прийняття

Назва

EN/HD

Рік прийняття

ІЕС 60332-3-10

—І)

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables —Apparatus

EN 60332-3-10

200912

ІЕС 60695-4

—І)

Fire hazard testing — Part 4: Terminology concerning fire tests

EN 60695-4

20062)

ІЕС 60811-1-3

—І)

Common test methods for insulating and sheathing materials of electrical and optical cables — Part 1-3: General application — Methods for determining the density — Water absorption tests — Shrinkage test

EN 60811-1-3

19952)

ІЕС Guide 104

—І)

The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publicationsНАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 60332-3-10:2009 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Устатковання (ІЕС 60332-3-10:2000 +А1:2008)

EN 60695-4:2006 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 4. Термінологія з вогневих випробувань (ІЕС 60695-4:2005)

EN 60811-1-3:1995 Загальні методи випробування матеріалів ізоляції та оболонок електрич­них і оптичних кабелів. Частина 1-3. Загальна призначеність. Методи визначення густини. Ви­пробування на водовбирання. Випробування на зсідання (ІЕС 60811-1-3:1993)

ІЕС Guide 104 Підготування документів щодо безпеки та використання основоположних і групових публікацій щодо безпеки.

Національна примітка

EN 60695-4:2006 та EN 60811-1-3:1995 замінено відповідно на:

EN 60695-4:2012 Fire hazard testing — Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products (IEC 60695-4:2012) (Випробування на пожежну небезпеку. Частина 4. Термінологія з вогневих випробувань електротехнічних виробів);

EN 60811-606:2012 Electric and optical fibre cables — Test methods for non-metallic materials — Part 606: Physical tests — Methods for determining the density (IEC 60811-606:2012) (Електричні та оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 606. Фізичні методи. Методи визначення густини).

В Україні ДСТУ EN 60332-3-10:2013. ДСТУ ІЕС Guide 104 упроваджено в 2005 році (див. додаток НА цього стандарту).

ДОДАТОК НА
(довідковий)
ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ,
ЗГАРМОНІЗОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ,
НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

ДСТУ EN 60332-3-10:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Устатковання (EN 60332-3-10:2009, IDT)

ДСТУ ІЕС 60811-1-3:2005 Матеріали ізоляції та оболонок електричних і оптичних кабелів.

Загальні методи випробування. Частина 1-3. Загальна призначеність. Методи визначення густини. Випробування на водовбирання. Випробування на зсідання (ІЕС 60811-1-3:2001, IDT)

ДСТУ ІЕС Guide 104:2005 Настанови щодо розроблення нормативних документів з безпеки та використання основоположних і групових нормативних документів з безпеки (ІЕС Guide 104:1997, IDT).

Код УКНД 13.220.40; 29.020; 29.060.20

Ключові слова: вертикальне поширення полум’я, вогневі випробування, кабель, метод ви­пробування, провід.

1Недатоване посилання.

2 Чинне видання на момент прийняття.