НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИСТРОЇ КОМПЛЕКТНІ РОЗПОДІЛЬЧІ
НИЗЬКОВОЛЬТНІ

Частина 4-1. Електромеханічні контакт
й пускачі електродвигунів

(

БЗ № 10-2009/912

ІЕС 60947-4-1:2002, IDT)

ДСТУ ІЕС 60947-4-1:2009

Видання офіційне


Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
201

2ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державне Київське конструкторське бюро «Луч»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Коростельов, д-р техн, наук; В. Новіков (науковий керівник), М. Новікова

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 20 жовтня 2009 р. № 386 з 2011-07-01

З Національний стандарт відповідає ІЕС 60497-4-1:2002 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-1: Contactors and motor-starters — Electromechanical contactors and motor-starters (Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Контактори й пускачі електродвигунів. Електро­механічні контактори й пускачі електродвигунів) разом зі зміною 2 та поправкою Ат2:2005

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2012

ЗМІСТ с.

Національний вступ VI

 1. Сфера застосування та об’єкт стандартизації 1

  1. Контактори змінного й постійного струму 1

  2. Пускачі електродвигунів змінного струму 2

 2. Нормативні посилання З

 3. Терміни, визначення понять, символи та абревіатури 5

  1. Визначення понять стосовно контакторів 6

  2. Визначення понять стосовно пускачів 7

  3. Характеристичні величини 10

  4. Символи та абревіатури 10

 4. Класифікація 11

 5. Характеристики контакторів і пускачів 11

  1. Короткий виклад характеристик 11

  2. Тип устатковання ...11

  3. Номінальні та граничні значення параметрів для головних кіл 12

  4. Категорія застосування 16

  5. Кола керування 18

  6. Допоміжні кола 18

  7. Характеристики реле та розчіплювачів (реле перевантаження) 18

  8. Узгодженість з пристроями захисту від короткого замикання 20

  9. Зарезервовано 20

  10. Типи і характеристики пристроїв автоматичного перемикання й пристроїв автоматичного регулювання прискорення 21

  11. Типи та характеристики автотрансформаторів для двоступінчастих автотрансформаторних пускачів 21

  12. Типи і характеристики пускових резисторів для реостатних роторних пускачів 21

 6. Інформація про виріб 22

  1. Характер інформації 22

  2. Марковання 23

  3. Інструкції з монтування, роботи й технічного обслуговування 23

 7. Нормальні умови експлуатування, монтування й транспортування 23

  1. Конструктивні й експлуатаційні вимоги 23Конструктивні вимоги 23

  2. Експлуатаційні вимоги 24

  3. Електромагнітна сумісність (EMC) 34

 8. Випробування 35

  1. Види випробувань 35

  2. Відповідність конструктивним вимогам... 36

  3. Відповідність експлуатаційним вимогам 36

  4. Випробування на електромагнітну сумісність 47

Додаток А Маркування та ідентифікація виводів контакторів і зв’язаних реле перевантаження 56

Додаток В Спеціальні випробування 59

Додаток С Зарезервовано 65

Додаток D Пункти, що підлягають узгодженню між виробником і користувачем 66

Додаток Е Приклади конфігурації схем керування 67

Додаток F Вимоги до допоміжного контакту, з’єднаного з силовим контактом (дзеркальний контакт) 68

Додаток G Номінальні робочі струми й номінальні робочі потужності комутаційних пристроїв для електричних машин 70

Додаток Н Розширені функції електронних реле перевантаження 74

Додаток І Контактори АС1 для використання з напівпровідниковим керуванням навантаження електродвигуна 77

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з МС, на які є посилання у цьому стандарті 77

Бібліографія 78

Рисунок 1 — Типові криві струмів та обертальних моментів під час запускання перемиканням із «зірки» на «трикутник» (див. 1.2.2.1) 49

Рисунок 2 — Типові криві струмів та обертальних моментів під час автотрансформаторного запускання (див. 1.2.2.2) 50

Рисунок 3 — Типові варіанти захищених пускачів (див. 3.2.7), комбінованих пускачів (див. 3.2.8), захищених комутаційних пристроїв (див. 3.2.26) і комбінованих комутаційних пристроїв (див. 3.2.27) 51

Рисунок 4 — Зразок схеми трифазного роторного пускача з трьома ступенями запускання (див. 3.2.16) і одним напрямком обертання (у випадку, коли усі механічні комутаційні пристрої — це контактори) 52

Рисунок 5 — Типові методи й схеми запускання асинхронних електродвигунів змінного струму за допомогою автотрансформаторів 53

Рисунок 6 — Приклади кривих швидкість/час, що відповідають типовим умовам а), Ь), с), d), е) та f) 5.3.55 (пунктирні частини кривих означають періоди знеструмлення електродвигуна) 54Рисунок 7 — Граничні значення кратності встановлення струму спрацювання для реле перевантаження із затримкою часу та компенсацією температури навколишнього повітря (див. 8.2.1.5.1) 55

Рисунок 8 — Випробування теплової пам’яті 55

Рисунок В.1 — Приклади витримуваної часострумової характеристики 64

Рисунок F.1 — Дзеркальний контакт 69

Рисунок Н.1 — Випробувальне коло для перевірення робочих характеристик електронного реле перевантаження 76

Таблиця 1 — Категорії застосування 17

Таблиця 2 — Клас розчіплювання реле перевантаження 19

Таблиця 3 — Граничні значення спрацьовування реле перевантаження з затримкою часу подавання струму в усі полюси 26

Таблиця 4 — Граничні значення спрацьовування триполюсних реле перевантаження з затримкою часу подавання струму лише у два полюси 27

Таблиця 5 — Граничні значення перевищення температури ізольованих котушок у повітрі та в мастилі 28

Таблиця 6 — Дані циклів випробування у переривчастому режимі 29

Таблиця 7 — Вмикальна і вимикальна здатність. Умови вмикання і вимикання відповідно до категорії застосування ЗО

Таблиця 7а — Взаємозв’язок між перерваним струмом /с і часом вимкненого стану для перевірення номінальної вмикальної та вимикальної здатності 31

Таблиця 7Ь — Визначення робочого струму для категорій застосування AC-ба і АС-6Ь з отриманих номінальних характеристик для АС-3 31

Таблиця 8 — Умовний робочий режим. Умови вмикання і вимикання відповідно до категорії застосування 32

Таблиця 9 — Вимоги до витримування сили струму перевантаження 33

Таблиця 10 — Специфічні критерії приймання для випробування на несприйнятливість 34

Таблиця 12 — Значення очікуваного випробувального струму відповідно до номінального робочого струму 44

Таблиця 13 — Випробування на електромагнітну сумісність 47

Таблиця 14 — Випробувальні граничні значення кондуктивного радіочастотного випромінювання 48

Таблиця 15 — Випробувальні граничні значення випромінювання 49

Таблиця В.1 — Перевірення кількості робочих циклів за навантаженням. Умови вмикання і вимикання для декількох категорій застосування 61

Таблиця В.2 — Умови випробування 63

Таблиця F.1 — Випробувальна напруга відповідно до висоти 70

Таблиця G.1 — Номінальні робочі потужності та номінальні робочі струми 71

Таблиця Н.1 — Час роботи електронного реле перевантаження початкового струму 7

5НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 60947-4-1.2002 зі зміною Am2:2005 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-1: Contactors and motor-starters — Electromechanical contactors and motor-starters (Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Контактори й пус­качі електродвигунів. Електромеханічні контактори й пускачі електродвигунів).

ІЕС 60947 складається з таких частин, об’єднаних загальною назвою «Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні»:

Частина 1. Загальні правила;

Частина 2. Автоматичні вимикачі;

Частина 3. Перемикачі, роз’єднувачі, вимикачі-роз’єднувачі та патрони з плавкими запобіжниками;

Частина 4. Контактори й пускачі електродвигунів;

Частина 5. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи;

Частина 6. Багатофункційне устатковання;

Частина 7. Допоміжне устатковання;

Частина 8. Розподільчі вузли для вбудованого теплового захисту електричних обертових машин.

Цей стандарт є розділом 1 частини 4 зазначеної серії стандартів ІЕС 60947 з низьковольтного комплектно-розподільчого устатковання.

Відповідальним за цей стандарт є Державне підприємство «Державне Київське конструкторське бюро «Луч».

Положення загальних правил частини 1 (ІЕС 60947-1) застосовують в цьому стандарті, де це необхідно. Тому застосовні пункти та підпункти, таблиці, рисунки та додатки загальних правил визначено відносно частини 1, наприклад, 1.2.3 частини 1, таблиця 4 частини 1 або додаток А частини 1.

Додатки А, В, F і Н становлять невід’ємну частину цього стандарту.

Додатки D, Е і G — інформативні.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • враховано зміну Ат2:2005 у відповідних місцях стандарту. Змінений текст виділено по­двійною рискою на березі;

 • слова «ця частина», «ця частина ІЕС 60947», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять, символи та абревіатури» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • виправлено помилку оригіналу, а саме: у 9 3.4.2.3 К) речення не закінчено. Його продов­жено словами «... після проведення випробувань на коротке замикання»; у Н.5.5 відповідно до Н.5.3 вставили «...і має спрацьовувати, щоб запобігти замиканню комутаційного пристрою...».

У цьому стандарті є посилання на ІЕС 60269-1, ІЕС 60269-2, ІЕС 60947-1, ІЕС 60947-5-1, ІЕС 61000-4-2, ІЕС 61000-4-3, ІЕС 61000-4-4, ІЕС 61000-4-5, CISPR 11, які чи їх пізніші версії впро­ваджено в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено в додатку НА.

ІЕС 60076-1, ІЕС 60947-3, на які є посилання в цьому стандарті, впроваджено в Україні як міжнародні стандарти. Перелік їх наведено в додатку НА.

ІЕС 60034-1, на який є посилання в цьому стандарті, прийнятий МДР міжнародний стандарт, який не є чинним в Україні.

Решту стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, не впроваджено в Україні як націо­нальні стандарти і чинних замість них документів немає. Копії їх можна отримати в Головному фонді нормативних документів.ДСТУ ІЕС 60947-4-1:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИСТРОЇ КОМПЛЕКТНІ РОЗПОДІЛЬЧІ
НИЗЬКОВОЛЬТНІ

Частина 4-1. Електромеханічні контактори
й пускачі електродвигунів

УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

Часть 4-1. Электромеханические контакторы
и пускатели электродвигателей

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR

Part 4-1. Electromechanical contactors and motor-starters

Чинний від 2011-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБ’ЄКТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Цей стандарт застосовують до типів устатковання, зазначених у 1.1 і 1.2, головні контакти яких призначено для з’єднання з колами, напруга яких не перевищує 1000 В змінного струму чи 1500 В постійного струму.

Пускачі та/чи контактори, розглянуті в цьому стандарті, зазвичай не призначені для перери­вання струмів короткого замикання. Тому відповідний захист від короткого замикання (див. 9.3.4) повинен становити частину пристрою, але не обов’язково контактора чи пускача.

 • цьому контексті стандарт містить вимоги до:

 • контакторів, пов’язаних з пристроями захисту від перевантаження та/чи від короткого замикання;

 • пускачів, пов’язаних з автономними пристроями захисту від короткого замикання та/чи з автономними пристроями захисту від короткого замикання й інтегрованими пристроями захисту від перевантаження;

 • контакторів чи пускачів, комбінованих за зазначених умов з їхніми власними пристроями за­хисту від короткого замикання. Такі комбінації, наприклад, комбіновані пускачі (див. 3.2.7) чи за­хищені пускачі (див. 3.2.8) спроектовані як блоки.

Автоматичні вимикачі й комбіновані плавкі запобіжники, блоки, що використовують як пристрої захисту від короткого замикання в комбінованих пускачах і в захищених пускачах, мають відпові­дати вимогам ІЕС 60947-2 та ІЕС 60947-3 залежно від обставин.

Цей стандарт охоплює наведене нижче устатковання.

 1. Контактори змінного й постійного струму

Контактори змінного й постійного струму, призначені для замикання й розмикання електрич­них кіл та, якщо їх скомбіновано з відповідним реле (див. 1.2), для захисту цих кіл від експлуата­ційних перевантажень, які можуть там відбуватися.

Примітка. Контактори, комбіновані з відповідними реле і призначені для забезпечення захисту від короткого замикання, повинні додатково відповідати умовам, зазначеним для автоматичних вимикачів (ІЕС 60947-2).

Цей стандарт застосовують також до силових приводів контакторних реле і до контактів, орієн­тованих виключно на ланцюг котушки контактора.

Контактори чи пускачі з електромагнітом з електронним керуванням також охоплено цим стандартом.

Видання офіційне

 1. Пускачі електродвигунів змінного струму

Пускачі електродвигунів змінного струму, призначені для запускання і розгону електродвигунів до номінальної швидкості для гарантії неперервної роботи електродвигуна, для від’єднання жив­лення електродвигуна і забезпечування засобами захисту електродвигунів і зв’язаних з ними кіл від експлуатаційних перевантажень.