5 ПРОЕКТУВАННЯ циліндричних стінок


5 Design of cylindrical walls

5.1 Основні правила


5.1 Basis

5.1.1 Загальні положення


5.1.1 General

(1) Розміри циліндричних оболонок-стінок корпусу повинні відповідати основним проектним вимогам щодо граничних станів за несучою здатністю, згідно з розділом 2.


(1) Cylindrical shell walls should be so proportioned that the basic design requirements for the ultimate limit state given in section 2 are satisfied.

(2) Оцінка безпеки циліндричної оболонки повинна бути проведена з дотриманням умов EN 1993-1-6.


(2) The safety assessment of the cylindrical shell should be carried out using the provisions of EN 1993-1-6.

5.1.2 Конструктивне рішення стінки-оболонки


5.1.2 Wall design

(1) Циліндрична оболонка-стінка резервуара повинна бути перевірена за наступними граничними станами, що визначені в EN 1993-1-6:

- Загальна стійкість і статична рівновага;

- LS1: границя пластичності;

- LS2: малоциклова міцність;

- LS3: втрата стійкості;

- LS4: утома


(1) The cylindrical shell wall of the tank should be checked for the following phenomena under the limit states defined in EN 1993-1-6:

− Global stability and static equilibrium

− LS1: plastic limit

− LS2: cyclic plasticity

− LS3: buckling

− LS4: fatigue

(2) Циліндрична оболонка-стінка повинна відповідати умовам EN 1993-1-6, за винятком, коли цей стандарт передбачає альтернативи, що відносяться до цього стандарту


(2) The cylindrical shell wall should satisfy the provisions of EN 1993-1-6, except where this standard provides alternatives that are deemed to satisfy the requirements of that standard.

(3) Для резервуарів класу відповідальності 1 граничні стани за малоцикловою міцністю і утомою можуть не розглядатися.


(3) For tanks in Consequence Class 1, the cyclic plasticity and fatigue limit states may be ignored.

5.2 Класифікація циліндричних форм оболонок


5.2 Distinction of cylindrical shell forms

(1) Циліндрична оболонка-стінка, виконана із плоского прокатного сталевого листа, позначається терміном «ізотропна» (див. 5.3.2 EN 1993-4-1).


(1) A cylindrical shell wall constructed from flat rolled steel sheet is termed ‘isotropic’ (see 5.3.2 of EN 1993-4-1).

(2) Циліндрична оболонка-стінка, виконана із гофрованих сталевих листів, в якій гофри проходять вздовж стінки резервуара, позначаються терміном «з горизонтальним гофруванням» (див. 5.3.4 EN 1993-4-1).


(2) A cylindrical shell wall constructed from corrugated steel sheets where the troughs pass around the circumference of the tank is termed ‘horizontally corrugated’ (see 5.3.4 of EN 1993-4-1) .

(3) Циліндрична оболонка-стінка з зовнішніми ребрами жорсткості, незалежно від відстані між ними, позначається терміном «із зовнішніми елементами жорсткості» (див. 5.3.3 EN 1993-4-1).(3) A cylindrical shell wall with stiffeners attached to the outside is termed «externally stiffened» irrespective of the spacing of the stiffeners (see 5.3.3 of EN 1993-4-1).

5.3 Несуча здатність корпуса резервуара


5.3 Resistance of the tank shell wall

(1) Несуча здатність циліндричної оболонки повинна бути обчислена відповідно до умов EN 1993-1-6, за винятком випадку, коли виконуються умови пункту 5.4 цього стандарту.


(1) The resistance of the cylindrical shell should be evaluated using the provisions of EN 1993-1-6, except where the clauses of 5.4 contain provisions that are deemed to satisfy the provisions of that standard.

(2) За умови виконання вимог EN 14015 або EN 14620 стикове з'єднання суцільним зварним швом з повним проваром забезпечує рівноцінність основному металу.


(2) The joint efficiency of full penetration butt welds may be taken as unity provided that the

requirements of EN14015 or EN14620, as appropriate, are met.

(3) Для інших типів з'єднання конструктивні рішення вузлів повинні відповідати EN 1993-1-8.


(3) For other types of connection the joint design should be in accordance with EN 1993-1-8.

5.4 Міркування щодо опор і отворів5.4 Considerations for supports and openings

5.4.1 Оболонка, яка спирається на порожнистий циліндр


5.4.1 Shell supported by a skirt

(1) У разі спирання циліндричної оболонки на порожнистий циліндр, необхідно дотримуватися вимог EN 1993-4-1.


(1) Where the cylindrical shell is supported by a skirt, this should satisfy the provisions of

EN 1993-4-1.

5.4.2 Циліндрична оболонка з пилястрами


5.4.2 Cylindrical shell with engaged columns

(1) Якщо циліндрична стінка підтримується відокремленими пілястрами, необхідно дотримуватися вимог EN 1993-4-1.


(1) Where the cylindrical shell is supported with engaged columns, this should satisfy the

provisions of EN 1993-4-1.

5.4.3 Циліндрична оболонка з відокремленими опорами


5.4.3 Discretely supported cylindrical shell

(1) Якщо циліндрична стінка підтримується відокремленими опорами або в інший спосіб, необхідно дотримуватися вимог EN 1993-4-1.


(1) Where the cylindrical shell is discretely supported by columns or other devices, the provisions of EN 1993-4-1 for this condition should be satisfied.

5.4.4 Відокремлене спирання резервуара на колони під хоппером


5.4.4 Discretely supported tank with columns beneath the hopper

(1) Резервуари з відокремленим спиранням на колони під хоппером повинні відповідати вимогам EN 1993-4-1.


(1) Tanks discretely supported with columns beneath the hopper should satisfy the provisions of EN 1993-4-1.

5.4.5 Локальні опорні елементи і ребра для передачі навантаження на циліндричні стінки


5.4.5 Local support details and ribs for load introduction in cylindrical walls

5.4.5.1 Локальні опори під циліндричною стінкою


5.4.5.1 Local supports beneath the wall of a cylinder

(1) Локальні опори під циліндричною стінкою повинні відповідати вимогам EN 1993-4-1.


(1) Local supports beneath the wall of the cylinder should satisfy the provisions of EN 1993-4-1.

5.4.5.2 Локальні ребра для передачі навантаження на циліндричні стінки


5.4.5.2 Local ribs for load introduction into cylindrical walls

(1) Локальні ребра для передачі навантаження на циліндричні стінки повинні відповідати вимогам EN 1993-4-1.


(1) Local ribs for load introduction into cylindrical walls should satisfy the provisions of EN 1993-4-1.


5.4.6 Отвори в стінці резервуара


5.4.6 Openings in tank walls

5.4.6.1 Загальні положення


5.4.6.1 General

(1) Якщо отвір у циліндричному корпусі зменшує несучу здатність або знижує стійкість оболонки, він повинен бути підсилений.


(1) Where an opening in the cylindrical shell wall reduces the load carrying capacity or endangers the stability of the shell, the opening should be reinforced.

(2) Таке підсилення можна виконати шляхом:

- збільшення товщини листів оболонки;

- додавання підсилюючого листа,

- за рахунок патрубка.


(2) This reinforcement may be achieved by:

− increasing the thickness of the shell plate;

− adding a reinforcing plate;

− the presence of a nozzle body.

Примітка: Розрахунок граничного стану за пластичністю (LS1) потрібен в зоні високого тиску ( від рідини й надлишкового тиску), у той час як розрахунок на стійкість (LS3) необхідний там, де товщина листів верхніх поясів не є достатньою.NOTE: The design against the plastic limit state (LS1) generally governs in the region of high pressure loading (liquid and internal) whereas stability considerations (LS3) are likely to control the design in regions where the plate thickness is small due to low pressures (upper courses).

5.4.6.2 Патрубки невеликого діаметра в оболонці


5.4.6.2 Shell nozzles of small size

(1) Патрубки із зовнішнім діаметром менше ніж 80 мм класифікуються як невеликі за розміром.


(1) Shell nozzles with outside diameter less than 80mm are classed as of small size.

applicable

(2) Підсилення можна не передбачати, якщо товщина стінки біля патрубка не менше зазначеної в таблиці 5.1(2) Reinforcement may be omitted, provided that the thickness of the wall at the nozzle is not less than that given in table 5.1.

Таблиця

5.1

Мінімальна товщина стінки патрубка


Table

5.1

 Minimum nozzle body thickness
Зовнішній діаметр dn

люка або патрубка (мм)

Outside diameter dnof

manhole or nozzle (mm)

Мінімальна номінальна товщина tref, n (мм)

Minimum nominal thickness tref, n (mm)Вуглецева сталь

Carbon steel

Аустенітна сталь і аустенітно-феритна нержавіюча сталь

Austenitic and austenitic-ferritic

stainless steel


dn ≤ 50

5,0

3,5


50 < dn ≤ 75

5,5

5,0


75 < dn ≤ 80

7,5

6,05.4.6.3 Конструкція люків і патрубків великого діаметра в оболонці для LS15.4.6.3 Design of shell man holes and shell nozzles of large size for LS1

(1) Люки і патрубки в оболонці із зовнішнім діаметром більше ніж 80мм класифікуються як великі за розміром.


(1) Shell man holes and shell nozzles with outside diameter greater than 80mm are classed as of large size.


(2) Розрахунок може бути виконаний за методом заміни площі згідно з пунктами (3) і (4) або альтернативним методом, що описаний у пунктах (5) і (6).


(2) The design may be undertaken using either the area replacement method according to

paragraphs (3) and (4), or alternatively by the method described in paragraph (5) and (6).


(3) Підсилення області поперечного перерізу DА повинно бути передбачене у вертикальній площині, відносно центра отвору, що визначається за формулою:


(3) A reinforcement of cross-sectional area DA should be provided in the vertical plane containing the centre of the opening, given by:


DА = 0,75 d tref (5.1)

де

d — діаметр отвору в оболонці;


tref — товщина оболонки без отвору, яка необхідна при розрахунку для LS1.


where:

d — is the diameter of the hole cut in the shell plate;

tref — is the thickness required by the design for LS1 for the shell plate without opening

(4) Підсилення площі DА може бути забезпечено за одним або в будь-якій комбінації за трьома наступними методами:

а) Безпосередньо патрубком або люком. Як підсилення може розглядатись частина патрубка, що лежить в межах товщини листа стінки і на відстані не більше чотирикратної товщини листа від поверхні стінки, якщо тільки товщина патрубка не зменшується в межах цієї відстані.b) Додаванням у стінку вставки з більш товстого листа або підсилюючого листа з межею підсилення 1,5d < dn < 2d, де dn це ефективний діаметр підсилення. При дотриманні мінімальних вимог для підсилення може використовуватися і не кругла плита.

c) Використанням для оболонки більш товстих листів ніж потрібно для стінки без отвору при розрахунку для LS1. Межі підсилення такі ж, як в (б).


(4) The reinforcing area DA may be provided by any one or any combination of the following three methods:

a) The provision of a nozzle or a manhole body. The portion of the body which can be

considered as reinforcement is that lying within the shell plate thickness and within a

distance of four times the body thickness from the shell plate surface unless the body

thickness is reduced within this distance, when the limit is the point at which the

reduction begins.

b) The addition of a thickened shell insert plate or a reinforcing plate, the limit of

reinforcement being such that 1,5d < dn < 2d, where dn is the effective diameter of

reinforcement. A non-circular reinforcing plate may be used provided the minimum

requirements are met.

c) The provision of a shell plate thicker than required by the design for LS1 for the shell

plate without an opening. The limit of reinforcement is the same as that described in (b).

(5) Як альтернатива методу заміни площі, що зазначено в (3) і (4), підсилення може бути досягнуто за рахунок включення корпуса патрубка, що виступає з двох боків листа оболонки, але не менш ніж 1,17 . Цей метод може використовуватися, якщо корпус патрубка більше ніж на 100 мм віддалений від листа окрайки.


(5) As an alternative to the area replacement method specified in (3) and (4) the reinforcement may be achieved by introducing a nozzle body that protrudes on both sides of the shell plate by an amount not less than 1,17 . This method should not be used unless the nozzle body is more than 100 mm from the base ring plate.

(6) Товщина корпуса патрубків повинна обиратися такою, щоб коефіцієнт концентрації напруження j не перевищував 2,0. Коефіцієнт концентрації напруження j приймається за малюнком 5.1 з використанням коефіцієнта заміни y. Коефіцієнт заміни y повинен визначатись за формулою:


(6) The thickness of the nozzle body should be chosen such that the stress concentration factor j does not exceed 2,0. The stress concentration factor j should be obtained from figure 5.1 using the replacement factor y. The replacement factor y should be evaluated from:


;

(5.2)де

t — товщина листа оболонки;

tn — товщина корпуса патрубка;

rm — серединний радіус патрубка;


re — зовнішній радіус патрубка;

ri — внутрішній радіус патрубка


where:

t — is the shell plate thickness;

tn — is the nozzle body thickness;

rm — is the mean radius of the nozzle (nozzle middle surface);

re — is the external radius of the nozzle;

ri — is the inside radius of the nozzle.j — Коефіцієнт концентрації напруження;

j Stress concentration factor;


yКоефіцієнт заміни

yReplacement factorРисунок

5.1

Коефіцієнт концентрації напруження при підсиленні випускним патрубком


Figure

5.1:

Stress concentration factor for barrel-type nozzle reinforcements5.4.6.4 Вплив отворів на втрату стійкості оболонки для LS3


5.4.6.4 Design for LS3 in the presence of shell openings

(1) Вплив отворів на стійкість оболонки може не враховуватися за умови, якщо отвори розміром η менше ніж ηmax= 0,6, при цьому η визначається як:


(1) The effect of openings on the stability of shells may be neglected provided that the

dimensionless opening size η is smaller than ηmax = 0,6, and η is given by:


= ;

(5.3)


де

r — радіус циліндричної оболонки біля отвору;

t — товщина не підкріпленої стінки - оболонки біля отвору;

r0 — радіус отвору.


where:

r — is the radius of the cylindrical shell near the opening;

t — is the thickness of the unstiffened shell wall near the opening;

r0 — is the radius of the opening.

(2) Якщо отвір прямокутний, еквівалентний радіус отвору може бути визначений як:


(2) Where the opening is rectangular, the equivalent opening radius may be taken as:


r0= ;

(5.4)де

а — довжина горизонтальної сторони отвору;

b — висота отвору.


where:

a — is the horizontal side length of the opening;

b — is the vertical height of the opening.

(3) Там, де радіус отвору r0 менше однієї третини радіуса циліндричної оболонки r, немає необхідності враховувати зменшення розрахункового опору втрати стійкості за наявності отвору, при умови, що площа поперечного перерізу отвору менше ніж площа поперечного перерізу підсилення ΔА. Підсилення може бути забезпечене згідно з 5.4.6.3 (4) або шляхом встановлення ребер жорсткості в меридіональному напрямку.


(3) Where the radius of the opening r0 is less than one third of the radius r of the cylindrical

shell, no reduction in the assessed buckling resistance need be made as a result of the opening, provided that the cross-sectional area taken away by the opening is smaller than the reinforcement cross-sectional area ΔА. The reinforcement can be provided according to 5.4.6.3 (4) or by means of stiffeners in the meridional direction.

(4) Якщо ребра жорсткості в меридіональному напрямку використовуються для підсилення отвору, площа поперечного перерізу кожного ребра жорсткості повинна бути зменшена на кінцях для запобігання концентрації напруження у листах оболонки, де закріплюються ребра жорсткості.


(4) If stiffeners in the meridional direction are used to reinforce the opening, the cross-section of each stiffener should be reduced towards the ends to prevent the formation of buckles due to stress concentration in the shell plate near the stiffener ends.

5.4.7 Анкерне кріплення резервуара


5.4.7 Anchorage of the tank

(1) Як правило, анкерне кріплення повинне приєднуватися до циліндричної оболонки, а не тільки до опорної плити.


(1) The anchorage should be principally attached to the cylindrical shell and not to the base ring plate alone.

(2) При проектуванні необхідно враховувати переміщення резервуара при зміні температури або гідростатичного тиску для мінімізації напружень, що виникають в стінці під цими впливами.


(2) The design should accommodate movements of the tank due to thermal changes and hydrostatic pressure to minimise stresses induced in the shell by these effects.

(3) Якщо резервуар має жорсткі анкерні кріплення й сприймає горизонтальні навантаженням (наприклад, вітер, удари) анкерні зусилля необхідно визначати згідно з теорією оболонок.


(3) Where the tank is supported on a rigid anchorage, and is subject to horizontal loads (e.g. wind, impact) the anchorage forces should be calculated according to shell theory.

Примітка: Необхідно зазначити, що ці зусилля локально можуть бути набагато вищі ніж ті, які визначаються згідно балочної теорії. Див. пункт (3) у підрозділі 5.4.7 в EN 1993-4-1.


NOTE: It should be noted that these forces may be locally much higher than those found using beam

theory. See clause (3) of section 5.4.7 of EN 1993-4-1.

(4) Розрахунок циліндричної оболонки з урахуванням локальних сил і згинальних моментів від анкерів повинен відповідати умовам 5.4.5.


(4) The design of the cylindrical shell for local anchorage forces and bending moments resulting from the anchorage should meet the provisions of 5.4.5.

5.5 Граничні стани за придатністю до нормальної експлуатації5.5 Serviceability limit states

5.5.1 Основні правила


5.5.1 Basis

(1) Граничні стани за придатністю до нормальної експлуатації для циліндричних листових оболонок повинні прийматися як:

- деформації та прогини, що негативно впливають на ефективне використання конструкції;

- деформації, прогини або вібрації, що можуть викликати ушкодження не конструкційних елементів.


(1) The serviceability limit states for cylindrical plated walls should be taken as: deformations and deflections that adversely affect the effective use of the structure;


- deformations, deflections or vibrations that cause damage to non-structural elements

(2) Для відповідності зазначеним вище критеріям, деформації, прогини й вібрації повинні бути обмеженими.


(2) Deformations, deflections and vibrations should be limited to meet the above criteria

(3) Спеціальні граничні обмеження щодо можливого використання резервуарів повинні бути узгоджені між проектувальником, замовником і відповідним контролюючим органом, враховуючи до уваги характеристики рідини, що буде зберігатися.


(3) Specific limiting values, appropriate to the intended use, should be agreed between the

designer, the client and the relevant authority, taking account of the intended use and the nature of the liquids to be stored.

6 Конструкція конічних хопПерів6 Design of conical hoppers

(1) Конструкція конічних хопперів повинна відповідати вимогам EN 1993-4-1.


(1) The design of conical hoppers should satisfy the requirements of EN 1993-4-1.

7 КонструкціЯ круглИХ ПОКРИТТІВ7 Design of circular roof structures

7.1 Основні правила


7.1 Basis

7.1.1 Загальні положення


7.1.1 General

(1) Покриття сталевих резервуарів повинні мати такі параметри, які забезпечували би основні конструктивні вимоги щодо граничного стану за несучою здатністю, зазначені у розділі 2.


(1) Steel tank roofs should be so proportioned that the basic design requirements for the ultimate limit state given in section 2 are satisfied.

(2) Оцінювання безпеки сферичної або конічної оболонки повинно проводитися згідно з EN 1993-1-6.


(2) The safety assessment of the spherical or conical shell should be carried out using the

provisions of EN 1993-1-6

(3) Оцінювання безпеки несучої конструкції круглого покриття повинно проводитися згідно з EN 1993-1-1.
(3) The safety assessment of the roof supporting structure should be carried out using the provisions of EN 1993-1-1.

7.1.2 Конструкція покриття


7.1.2 Roof design

(1) Покриття повинне перевірятися на:

 втрату стійкості;

 міцність стиків (з'єднань);

 опір руйнуванню від внутрішнього тиску.


(1) The roof should be checked for:

 resistance to buckling;

 resistance of the joints (connections);

 resistance to rupture under internal pressure.

(2) Листова обшивка повинні задовольняти вимоги EN 1993-1-6, за винятком передбаченого в 7.37.5 альтернативного підходу.


(2) The roof plating should satisfy the provisions of EN 1993-1-6 except where 7.3 to 7.5 provide an alternative approach.

7.2 Класифікація конструктивних форм покриття


7.2 Distinction of roof structural forms

(1) Покриття може мати сферичну, конічну, торо-сферичну або торо-конічну форми. За наявності високого внутрішнього надлишкового тиску повинна обиратися, переважно, торо-сферична або торо-конічна форма.


(1) The roof may either have a spherical, a conical, a torispherical or a toriconical shape. Where high internal pressures occur above the liquid surface, the shape should preferably be chosen as torispherical or toriconical.

(2) Конструктивні форми покриття, згідно з (1), можуть бути з несучим каркасом або без нього.


(2) A roof structure in one of the shapes described in (1) may either be unsupported or supported by structural members.

(3) Несучий каркас покриття згідно з (2) може спиратися на стояки.


(3) The roof supporting structure according to (2) may be supported by columns.

(4) Несучий каркас покриття може розташо - вуватися нижче або вище листів покриття.


(4) The roof supporting structure may be arranged below the roof plating or above the roof plating.

(5) Листова обшивка покриття може:

а) підтримуватися конструкцією покриття без з'єднання;

b) кріпитись до конструкції покриття.


(5) The roof plating may be:

a) supported by the roof structure without connection;

b) attached to the roof structure.

(6) Якщо потрібні покриття з послабленими з'єднаннями, необхідно використовувати тип (а).


(6) Where frangibility of the roof is required, type (a) should be used.

(7) Якщо каркас, що підтримує покриття, розташовується назовні, необхідно використовувати тип (b).


(7) Where the roof supporting structure is external, type (b) should be used.

7.3 Несуча здатність круглих покриттів


7.3 Resistance of circular roofs

(1) Листова обшивка покриття повинна задовольняти вимоги EN 1993-1-6, якщо спеціальні вимоги не регламентовані в 7.4.


(1) The roof plating should satisfy the provisions of EN 1993-1-6 unless special provisions are given in 7.4.

(2) Конструкція, що підтримує покриття, повинна задовольняти вимоги EN 1993-1-1.


(2) The roof supporting structure should satisfy the provisions of EN 1993-1-1.

(3) Торо-сферичні та торо-конічні покриття повинні проектуватись так, щоби унеможливити згин від внутрішнього тиску в зоні перетину граней оболонки.


(3) Torispherical and toriconical roofs should be designed to prevent buckling of the knuckle

region under internal pressure.

7.4 Міркування щодо індивідуальних форм конструкцій


7.4 Considerations for individual structural forms

7.4.1 Безопорні конструкції покриття


7.4.1 Unsupported roof structure

(1) Безопорні покриття необхідно зварювати у стик або внапуск двома швами.


(1) Unsupported roofs should be of butt-welded or double welded lap construction.

(2) При зварюванні покриття внапуск двома швами в розрахунках необхідно брати до уваги зменшення опору втраті стійкості і границі текучості через позацентровість стику.


(2) In double welded lap construction, the reduction of resistance against buckling and the plastic limit state due to the joint eccentricities should be taken into account in the model for the analysis.

7.4.2 Конічні та купольні покриття з опорними елементами


7.4.2 Cone or dome roof with supporting structure

7.4.2.1 Конструкція обшивки


7.4.2.1 Plate design

(1) Листова обшивка покриття може бути розрахована з використанням теорії великих деформацій.


(1) The roof plating may be designed using large deflection theory.

(2) Якщо потрібні покриття з послабленими з'єднаннями, листи покриття не повинні прикріплюватися до внутрішньої опорної конструкції покриття.


(2) Where roof frangibility is required, roof plates should not be attached to the internal roof supporting structure.

7.4.2.2 Проектування опорної конструкції


7.4.2.2 Design of the supporting structure

(1) Опорної конструкція покриття повинна задовольняти вимоги EN 1993-1-1.


(1) The roof supporting structure should satisfy the provisions of EN 1993-1-1.

(2) Якщо обшивка покриття прикріплюється до опорної конструкції, ефективна ширина такої обшивки може бути прийнята як частина несучої конструкції. Ця ефективна ширина може бути прийнята рівною 16 t, якщо більша величина не підтверджена розрахунком.


(2) If the roof plating is attached to the roof supporting structure an effective width of this plating may be taken as part of the supporting structure. This effective width may be taken as 16t unless a larger value is confirmed by an analysis.


(3) Для покриттів, які підтримуються колонами, необхідно спеціально розглянути можливість осідання фундаментів.


(3) With column supported roofs, special consideration should be given to the possibility of settlement of the foundations

7.4.3 З'єднання покриття зі стінкою (верхній уторний вузол)


7.4.3 Roof to shell junction (eaves junction)

(1) З'єднання покриття зі стінкою (верхній уторний стик) повинне бути запроектоване так, щоб витримувати загальне вертикальне навантаження від покриття (вага конструкції, сніг, короткочасне навантаження та внутрішній від’ємний тиск).


(1) The roof to cylinder junction (eaves junction) should be designed to carry the total downward vertical load from the roof (dead weight, snow, live load and internal negative pressure).

(2) З'єднання покриття зі стінкою повинне задовольняти вимоги EN 1993-1-6. При виконанні вимог згідно з 11.1 (1) може бути застосований спрощений метод розрахунків, наведений в 11.2.5.(2) The roof to cylinder junction should satisfy the provisions of EN 1993-1-6. If the conditions set out in 11.1 (1) are satisfied, the simplified design method given in 11.2.5 may be applied.

(3) Для конструкції покриття з послабленими з'єднаннями площа компресії А повинна задовольняти умову:(3) For frangible roof design the compression area A should satisfy the condition:


;

(7.1)де

W — загальна вага оболонки й несучих конструкцій покриття (але не листів обшивки);

 — кут між покриттям і горизонтальною площиною в місці з'єднання покриття з циліндричною стінкою.


where:

W — is the total weight of the shell and any framing (but not roof-plates) supported by the shell and roof;

 — is the angle between the roof and a horizontal plane at the roof to cylinder junction.

7.5 Граничні стани за придатністю до нормальної експлуатації7.5 Serviceability limit states

(1) Граничні стани за придатністю до нормальної експлуатації для покриття резервуарів повинні розглядатись як:

 деформації та прогини, що негативно впливають на ефективне використання конструкції;

 деформації, прогини або вібрації, що можуть викликати ушкодження другорядних елементів.


(1) The serviceability limit states for tank roofs should be taken as follows:


− deformations and deflections that adversely affect the effective use of the structure;


− deformations, deflections or vibrations that cause damage to non-structural elements.

(2) Для відповідності зазначеним вище критеріям, деформації, прогини й вібрації повинні бути обмеженими.


(2) Deformations, deflections and vibrations should be limited to meet the above criteria.

(3) Спеціальні граничні обмеження щодо можливого використання резервуарів повинні бути погоджені між проектувальником, замовником і відповідним контролюючим органом, приймаючи до уваги характеристики рідини, яка буде зберігатися.


(3) Specific limiting values, appropriate to the intended use, should be agreed between the

designer, the client and the relevant authority, taking account of the intended use and the nature of the liquids to be stored.

8 ПРОЕКТУВАННЯ перехідних з'єднань ДНИЩА З оболонкОЮ І опорниМИ кільцевиМИ балкАМИ8 Design of transition junctions at the bottom of the shell and supporting ring girders


(1) Конструкція перехідних з'єднань кромки стінки з днищем і опорними кільцевими балками повинна відповідати вимогам EN 1993-4-1.(1) The design of transition junctions at the bottom edge and supporting ring girders should satisfy the requirements of EN 1993-4-1.