8 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Протокол випробувань повинен містити наступну інформацію:

a) номер, назву і дату видання цього стандарту;

b) місце, дату та час відбору часткової проби1;

Примітка. Ця проба, відібрана від об'єднаної проби, яку використовують для всіх випробувань згідно з EN 1015.Determine the penetration of the plunger into the mortar by reading the scale on the lower side of the upper guide bush (4.1 (B)) to the nearest mm.

7 Calculation and expression of results

Calculate the mean value of the plunger penetration from the individual values for each mortar test sample, to the nearest mm. If the two individual values deviate from their mean value by less than 10% use this mean value as the plunger penetration value of the mortar. If the two individual plunger penetration values deviate from their mean value by more than 10 %, repeat the test using further mortar from the reduced bulk test sample (see Clause 5) and if the results deviate from their mean value by less than 10% use the mean value from the repeat test as the plunger penetration value of the mortar. If the results differ by more than 10% consider the measurements unsatisfactory and take fresh test samples from the bulk test sample or laboratory prepared mortar and repeat the test.


8 Test report

The test report shall include the following information:

  1. the number, title and date of issue of this European Standard;

  2. the place, date and time of taking the bulk test sample1;

Note: This is the sample taken from the bulk supply that is to be used for all of the tests in EN 1015.

c) метод відбору часткової проби (якщо відомо) та назву організації, яка проводила відбір проб; ИСС «З о д ч и й»

  1. тип, особливості та призначення розчинової суміші з посиланням на відповідні частини EN 998;

  2. умови виготовлення (змішування, відбір) та зберігання (витримка);

  3. дату та час виготовлення проб для випробування (за необхідності також вказувати дату та час змішування, відбору, формування та розпалублення форм);

g) дату та час проведення випробування;

h) результати випробування (значення показника глибини занурення плунжера (мм) для кожної проби);

і) примітки, за наявності.


c) the method used for taking the bulk test sample (if known) and the name of the organization that took it;

d) the type, origin and designation of the mortar by reference to the relevant part of EN 998;

e) preparation (mixing, casting) and storage (curing) conditions;


f) the date and time of preparing test samples for test (i.e. date and time of any mixing, casting, moulding, or demoulding procedure, if appropriate);


  1. the date and time of testing;


h) test results (individual measurements and the plunger penetration values in mm for each test sample);

i) remarks, if any.
ДОДАТОК А

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ


В цьому стандарті містяться посилання на наступні документи:

EN 1015-3 Методи випробувань розчину для мурування. Частина 3. Визначання консистенції розчинової суміші (за розпливом конуса на струшувальному столику) ИСС «З о д ч и й»

Annex A

(informative)

Bibliography


The following informative reference is made in this standard:

EN 1015-3 Methods of test for mortar for masonry - Part 3 : Determination of consistence of fresh mortar (by flow table)Код УКНД 91.100.10


Ключові слова: розчинова суміш, методи випробувань, консистенція розчинової суміші, глибина занурення плунжера

1 Дана інформація міститься в нормативному документі про відбір проб (див. EN 1015-2).

1 This information is contained on the certificate of sampling (see EN 1015-2).

0