НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИРесурсні елементні кошторисні норми
на монтаж
УСТАТКУВАННЯ ПIДПРИЄМСТВ ВУГIЛЬНОЇ ТА ТОРФ'ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI

(Збірник 19)

(ДБН Д.2.3-19-99, МOD)


ДСТУ Б Д.2.3-19:2012
Видання офіційне
Київ

МІНРЕГІОН УКРАЇНИ

2012

ПЕРЕДМОВА

1 Внесено: Департамент розвитку будівельної діяльності,

ціноутворення та економіки будівництва,

ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект»,

Технічний комітет ТК 311 «Ціноутворення та

кошторисне нормування у будівництві»

2 ПРИЙНЯТО ТА: наказ Міністерства регіонального розвитку,

НАДАНО ЧИННОСТІ: будівництва та житлово-комунального

господарства України від 28.12.2012 № 667,

чинний з 2014-01-01

3 Національний стандарт відповідає ДБН Д.2.3-19-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування. Збірник 19. Устаткування пiдприємств вугiльної та торф'яної промисловостi».

4 На заміну: ДБН Д.2.3-19-99

5 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1:2009 належить до комплексу нормативних документів «Д.2.3» – «Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування»

_____________________________________________________________________________


Право власності на цей документ належить державі Україна.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і

розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Мінрегіон України, 2012

ВСТУП

Цей національний стандарт розроблено на заміну ДБН Д.2.3-19-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування. Збірник 19. Устаткування пiдприємств вугiльної та торф'яної промисловостi» методом перевидання (передруку) з актуалізацією нормативних посилань згідно з додатком до цього вступу.

Підставою для розроблення цього національного стандарту є Закони України «Про стандартизацію», «Про будівельні норми» постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року».

До цього стандарту внесено Додаток А «Зміни та доповнення до ДБН Д.2.3-19-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування. Збірник 19. Устаткування пiдприємств вугiльної та торф'яної промисловостi».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.ДБН Д.2.3-19-99


Збірник 19. Устаткування підприємств вугільної та торф’яної промисловості


1. Технічна частина


1.1 Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (витрати труда робітників-монтажників та машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, кошторисні норми витрат будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби у ресурсах при виконанні робіт з монтажу устаткування підприємств вугільної та торф'яної промисловості.

1.2 У нормах враховані ресурси на виконання повного комплексу монтажних робіт, які передбачені відповідними нормативними документами на поставку і монтаж устаткування, включаючи:

- горизонтальне переміщення гірничого устаткування від приоб'єктного складу до ствола шахти на відстань до 1000 м, торф'яного устаткування - до 50 м;

- вертикальне переміщення гірничого устаткування до 3 м, торф'яного устаткування - до 10 м;

- огляд, а також попереднє складання і розбирання устаткування перед спуском у шахту;

- індивідуальне випробування.

1.3 У нормах не враховані ресурси на спуск устаткування стволом шахти і переміщення в гірничих виробках, що визначаються за відповідними нормами додатку "Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування".

1.4 Перелік матеріальних ресурсів, не врахованих у нормах на монтаж устаткування, приведен в таблиці 1.

1.5 Витрати труда на шефмонтаж приведені в таблиці 2.

Розділ 1 «Технічна частина» доповнити пунктом 1.6, Зміна №4, затверджено та надано чинності - наказ Мінрегіону України від 13 вересня 2011 року №190:

1.6 В нормах, номери яких позначені літерою «У», наведено відповідно до восьмирозрядної тарифної сітки середні розряди робіт, що виконуються на шахтній поверхні та в підземних умовах на будівництві підприємств з видобування уранових руд. Трудовитрати в зазначених нормах диференційовані за витратами труда робітників на шахтній поверхні та витратами труда робітників в підземних умовах.Таблиця 1 - Перелік матеріальних ресурсів, не врахованих у нормах на монтаж устаткування
Найменування матеріальних ресурсів


1

Колоди і бруси під станини, натяжні та приводні станції

2

Ізолятори дільничні

3

Канати сталеві

4

Конструкції металеві для кріплення розсолопроводів

5

Конструкції металеві для кріплення колекторів

6

Крани і засувки

7

Дроти тролейні для контактної мережі

8

Дрото- та ізоляторотримачі

9

Дріт стальний для кріплення колод і брусів

10

Сталь кругла для підвішування розсолопроводів

11

Труби та арматура

12

Фланці та болти з гайками для з'єднання труб колекторів

13

Шланги гнучкі


Таблиця 2 - Витрати труда на шефмонтаж


Номер норми

Тривалість роботи шефмонтажного персоналу, дні

Чисельність шефмонтаж-ного персоналу, люд.

керівник
бригади

провідний
інженер

інженер 1
категорії

інженер 2
категорії

інженер 3
категорії

технік 1
категорії

технік 2
категорії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19-61-5

-

44

-

-

-

-

-

1

19-61-6

-

66

-

-

-

-

-

1

19-61-11

.

44

-

-

-

-

-

1

19-61-12

-

44

-

-

-

-

-

1

19-140-1

-

116

116

-

116

-

-

6

19-140-2

-

116

116

-

116

-

-

6

19-140-3

-

380

380

380

380

-

-

8

19-140-4

-

240

480

480

-

-

-

5

19-140-5

-

150

150

150

-

-

-

3

19-140-6

-

180

180

-

140

-

-

3

19-140-7

280

350

350

350

250

-

-

5

19-141-1

-

540

2700

-

-

-

-

6

19-141-3

-

1800

-

.

-

-

-

6

19-141-4

-

220

440

440

-

-

-

5

19-141-5

300

-

200

100

-

-

-

3

19-157-1

214

214

214

-

-

-

-

3


2. Шахтове обладнання


2.1 Устаткування для механізації підготовчих і очистних робіт


2.1.1 Вступні вказівки


2.1.1.1. У нормах на монтаж стрічкових конвеєрів враховані ресурси на стикування стрічок.

При збільшенні довжини стрічкових конвеєрів понад 500 м, що враховуються у нормах, ресурси на додаткове стикування стрічок повинні визначатися за нормами з 19-9-1 по 19-9-3.

2.1.1.2. Норми на монтаж стрічкових і скребкових конвеєрів у похилих виробках визначені з кутами нахилу до 13 градусів. При монтажі конвеєрів у похилих виробках з кутами нахилу більше 13 градусів до норм витрат труда робітників-монтажників слід застосовувати коефіцієнт 1,12.


2.2 Устаткування для підземного транспорту


2.2.1. Вступні вказівки


2.2.1.1. У нормах 19-41-1 і 19-42-1 враховані ресурси на монтаж агрегатів для однієї кліті. При монтажі агрегатів для 2-х, 3-х або 4-х клітей витрати ресурсів за нормами, які указані, збільшуються відповідно в 2, 3 або 4 рази.

2.2.1.2. У нормі 19-34-1 не враховані ресурси на монтаж кабелю.


2.3 Устаткування шахтових вентиляційних установок


2.3.1. Вступні вказівки


2.3.1.1. У нормах групи 61 врахований монтаж шахтових вентиляторів головного провітрювання без пристроїв для реверсування струменя повітря.

2.3.1.2. У нормах групи 62 врахований монтаж допоміжного устаткування для реверсування струменя повітря і ляд вентиляційного каналу на одну установку (два вентилятори).


2.5 Гірнопрохідницьке устаткування


2.3.1. Вступні вказівки


2.5.1.1. У нормах групи 102 враховані ресурси на:

- виготовлення та установлення колектора;

- установлення кранів, засувок і термометра на колекторі;

- установлення засобів кріплення для колектора;

- гідравлічне випробування колекторів.

2.5.1.2. У нормах не враховані ресурси на монтаж трубопроводів для підключення стисненого повітря.

2.5.1.3. Норми групи 105 враховують наступні умови виконання робіт:

- глибина вертикальних стволів, в яких проводяться роботи – 150 м;

- приплив води у вертикальних и похилих стволах и приствольних камерах у робочого місця – до 6 м3/год.;

- незначне прокапування води в сполученнях стволів, горизонтальних та похилих виробках, їх сполученнях та камерах;

- роботи, які виконуються окремо від експлуатаційних робіт діючої шахти.

Для інших умов виконання робіт до норм витрат праці необхідно застосовувати коефіцієнти, які наведені в таблиці 36-1.

2.5.1.4. Нормами групи 105 враховані ресурси на спуск металоконструкцій полка конструкцій СГІ по стволу шахти і переміщення по гірничим виробкам.


Таблица 36-1

ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ ДО ВИТРАТ ПРАЦІ.

№ п/п

Умови виконання робіт

Величина коефіцієнта


Глибина вертикального ствола*, м:


1

150 – 300

1,05

2

301 – 500

1,10

3

501 – 700

1,16

4

701 – 1000

1,22

5

1001 – 1300

1,24

6

Быльше 1300

1,27


Приплив води у рабочого місця в вертикальних і похилих стволах, м3/год.:


7

6,1 – 13

1,05

8

13,1 – 20

1,10

9

Більше 20

1,29

10

Виконання монтажних робіт на діючих підприємствах (шахтах)

1,20

*) при проведені робіт з діючого горизонта глибина ствола розраховується від відмітки діючого горизонта до місця виконання робіт.


3. Устаткування для відкритих гірничих виробок


3.1. Вступні вказівки


3.1.1. У нормах враховані ресурси на:

- установлення перетворювальних агрегатів і електродвигунів;

- улаштування централізованих систем густого та рідкого змазувань гідравлічних і пневматичних систем.

3.1.2. У нормах не враховані ресурси на:

- монтаж трансформаторів, електроапаратурі, КІП і автоматики;

- улаштування дерев'яного оббиття всередині приміщеня кабін.