Кінець таблиці____


1

2

3

4

5

6

7

8

4.0

4,1

0,5

0,8

0,5

0,5

...

...

0,6

0,8

0,6

0,6

45,0

45,0

0,8

1,0

0,8

0,8

1,0

1,2


Рисунок 4


5.4.1.22 Таблиці з невеликою кількістю колонок дозволено поділити на частини і розташувати одну частину поряд з іншою на одній сторінці, повторюючи головку таблиці відповідно до рисунка 5.


Таблиця_______


Діаетр стрижня деталі кріплення, мм

Маса 1000 шт. сталевих шайб, кг

Діаметр стрижня деталі кріплення, мм

Маса 1000 шт. сталевих шайб, кг

1,1

0,045

2,0

0,192

1,2

0,043

2,5

0,350

1,3

0,111

3,0

0,553


Рисунок 5


5.4.1.23 Якщо є потреба подати в тексті стандарту форму таблиці, її подають як заповнену головку таблиці.


5.4.2 Правила заповнювання

5.4.2.1 У заголовку колонки або рядка одиницю фізичної величини пишуть після назви цієї величини, між ними ставлять кому.

5.4.2.2 Якщо всі показники, наведені в колонках таблиці, визначено тією самою одиницею фізичної величини, її познаку розташовують над таблицею праворуч, а для таблиці, поділеної на частини — над кожною частиною (рисунок 4). У такому разі в колонках її вже не зазначають.

5.4.2.3 Якщо в більшості колонок таблиці наведено показники, визначені в однакових одиницях, наприклад у вольтах або штуках, але є колонки з показниками в інших одиницях, над таблицею треба зазначати назву основного показника та назву його одиниць, наприклад «Напруга у вольтах» або «Кількість у штуках». У заголовках решти колонок треба подавати назви показників і (або) познаки одиниць фізичних величин, в яких їх використано (рисунок 2).

5.4.2.4 Щоб скоротити текст заголовків та підзаголовків колонок, деякі поняття можна замінювати літерними познаками відповідно до ГОСТ 2.321, стандартів комплексу ДСТУ 3651 або іншими познаками, якщо їх пояснено в тексті або в рисунках, наприклад: D — діаметр, Н — висота, L — довжина. U— напруга.

Показники з тою самою літерною познакою групують послідовно відповідно до зростання їхніх індексів (рисунок 2).

5.4.2.5 Обмежувальні поняття «більше», «менше», «не менше» тощо треба подавати в одному рядку або колонці таблиці з назвою відповідного показника після познаки його одиниці фізичної величини, якщо вони належать до всього рядка або колонки. Перед обмежувальним поняттям ставлять кому (рисунки 2 та 15).

5.4.2.6 Познаку одиниці фізичної величини, спільної для всіх показників у рядку, треба подавати після її назви (рисунок 3).

5.4.2.7 Познаку одиниці фізичної величини можна виносити в окрему колонку (рядок).

Якщо в колонці подано значення тої самої величини, то познаку одиниці фізичної величини наводять у заголовку (підзаголовку) цієї колонки (рисунок 6 ).


Таблиця______


Тип ізолятора

Номінальна напруга. В

Номінальна сила струму, А

ПНР-6/400


6

400

ПНР-6/800

800

ПНР-6/900

900


Рисунок 6


5.4.2.8 Числові значення величин, однакові для кількох рядків, дозволено подавати один раз (рисунки 2 і 6 ).

Якщо числові значення величин у колонках подають у різних одиницях фізичних величин, їхні познаки подають у підзаголовку кожної колонки.

Використані в таблиці познаки треба пояснити в тексті або рисунках стандарту.

5.4.2.9 Познаки одиниць плоского кута треба наводити не в заголовках колонок, а в кожному рядку таблиці як за наявності розділових горизонтальних ліній (рисунок 7), так і коли їх немає (рисунок 8).

Таблиця_______ Таблиця______


α

β


α

β

3°5'30"

6°30'

3°5'30"

6°30'

4°23'50"

8°26'

4°23'50"

8°26'

5°30'20"

10°30'

5°30'20"

10°30'


Рисунок 7 Рисунок 8

5.4.2.10 Граничні відхили, що стосуються всіх числових значень величин, поданих в одній колонці, зазначають в головці таблиці під назвою або познакою показника (рисунок 9).


Таблиця ______ У міліметрах


Діаметр нарізі d

S ±0,2

Н ±0,3

h ±0,2

Ь ±0,2

Умовний діаметр шплінта D1

4

7,0

5,0

5,2

1,2

1,0

5

8,0

6,0

4,0

1,4

1,2

6

10,0

7,5

5,0

2,0

1,6


Рисунок 9

5.4.2.11 Граничні відхили, що стосуються декількох числових значень величин або певного числового значення величини, подають в окремій колонці (рисунок 10).

Таблиця _______ У міліметрахЗовнішній діаметр

вальців

Канавка для кіпьця

D1


А


B


r1

Номінальне значення

Граничний відхил

Номінальне

значення

Граничний

відхил

З0

23,2-0,25
2,05-0,151,30,4

32

30,2


35

33,2


37

34,8

40

38,1

42

39,8


Рисунок 10


5.4.2.12 Текст, що повторюється в рядках тої самої колонки І складений зі слів, що чергуються з цифрами, замінюють лапками (рисунок 11).


Таблиця ______ у міліметрах


Діаметр зенкера

С

С1

r

h

h1


S

Від 10 до 11 включ.

3,17

3,00

0,25

Понад 11 » 12 »

4,85

0,14

0,14

3,84

6,75

» 12 » 14 »

5,00

4,.20

4,20

7,45

1,45

6,90


Рисунок 11


5.4.2.13 Якщо в колонці повторюють текст, що складається з двох і більше слів, то в разі першого повторення його замінюють словами «Те саме», а далі — лапками (рисунок 12),


Таблиця ______


Познака марки сталі та сплаву

Призначеність

Нова

Стара08Х18Н10

ОХ18Н10

Труби, деталі пічної арматури, теплообмінники, патрубки, муфелі, реторти та колектори викидних систем, електроди іскрових запалю- вальних свічок

08Х18Н10Т

ОХ18Н10Т

Е1914

Те саме

12Х18Н10Т

Х18Н10Т

»

09Х15Н810

Х15Н910

Рекомендовано як високоміцну сталь для виробів, що працюють у атмосферних умовах

07Х16Н6

Х16Н6

Те саме. Не має дельтафериту


Рисунок 12


5.4.2.14 Якщо в колонці (в якій немає горизонтальних розділових ліній) повторюють лише частину речення, цю частину можна замінити словами «Те саме», подавши додаткові відомості за одним із варіантів, наведених на рисунку 12.

За наявності горизонтальних ліній текст у колонці треба повторювати.

5.4.2.15 Не можна замінювати лапками повторювані в таблиці цифри, математичні знаки, знаки відсотка й номера, познаки марок матеріалів і типорозмірів продукції, позначення нормативних документів.

5.4.2.16 Якщо деяких даних у таблиці немає, на їхньому місці треба ставити знак «тире» згідно з рисунком 11.

5.4.2.17 Зазначаючи в таблиці інтервал чисел, який охоплює всю послідовність певного числового ряду, перед числами друкують «Від... до...включ.», «Понад ...до...включ.» (рисунок 11). Дозволено також між початковим і кінцевим числами ставити знак «тире» (рисунок 13).

Таблиця______


Назва матеріалу

Температура плавлення,

к (°С)

Латунь

131 — 1 173 (858—900)

Сталь

1 573—1 673 (1 300—1 400)

Чавун

1 373—1 473 (1 100—1 200)


Рисунок 13


5.4.2.18 У таблицях за потреби використовують східчасті лінії, наприклад, щоб виділити діапазон, віднесений до певного значення, об'єднати позиції у групи та навести основні числові значення показників, розташованих усередині східчастої лінії, або щоб вказати на те, яких значень колонок і рядків стосуються певні відхили (рисунок 14). У такому разі в тексті треба пояснювати, як використовувати ці лінії.
Таблиця_______


Зовнішній діаметр, ммМаса 1 м труби, кг

Товщина стінки, мм

3,0

3,5

4,0

4,5


5,0

5,5

6,0

6,5

32

2,146

2,460

2,762

3,052

3,329

3,594

3,847

4,316

38

2,589

2,978

3,354

3,718

4,069

4,408

4,735

5,049

42

2,885

3,323

3,749

4,162

4,652

4,951

5,327

5,690

45

3,107

3,582

4,044

4,495

4,932

5,358

5,771

6,171

50

3,474

4,014

4,538

5,049

5,549

6,036

6,511

6,972

54

3,773

4,359

4,932

5,493

6,042

6,578

7,103

7,613


Рисунок 14


5.4.2.19 Щоб пояснити окремі дані таблиці, їх треба відмічати надрядковим знаком виноски (рисунок 15). Оформлювати виноски треба відповідно до 5.10.

Таблиця_________ у метрах


Назва показника

Познака марки сталі та сплавуЕКОс-1,2

ЕКОс-1,2

ЕКОр-1.2

ЕКОр-1.2

ЕКОр-1,2

Глибина копання каналу, не менше


Ширина копання

1.290,25

1,70-

1,2*)0,4; 0.6; 0.8

2.0*)0,6**; 0,8; 1,0

3.01,5; 2,0; 2,5

*) За найменшим коефіцієнтом заповнення

**) Для екскаваторів на тракторі Т-130