ДСТУ Б В.2.6-127:2010 (ГОСТ 22687.3-85, MOD)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд
СТОЯКИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ЦЕНТРИФУГОВАНІ

ДЛЯ ОПОР ВИСОКОВОЛЬТНИХ

ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ


Конструкція закладних виробів і підп'ятників (ГОСТ 22687.3-85, MOD)


ДСТУ Б В.2.6-127:2010

ИСС «Зодчий» ( г. . Киев, ул Авиаконструктора Антонова, 5, оф. 602; т/ф. 531-34-25 7)

Київ

Мінрегіонбуд України

2011

ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО: ТОВ НТК "Будстандарт"

Розробники: О. Бобунов; О.Бобунова; Г. Желудков (науковий керівник)

ВНЕСЕНО: Управління технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду України


  1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 30.09.2010р. № 380 та від 01.06.2011 р. № 61, чинний з 2012-01-01


  1. Національний стандарт відповідає ГОСТ 22687.3-85 "Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников" окрім нормативних посилань, наведених у додатку А

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)


  1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22687.3-85)

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Додаток А до Національного вступу "Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 22687.3-85 "Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников"” V

Додаток Б до Національного вступу “Процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання (передруку)” VI

ГОСТ 22687.3-85 "Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников 1

Закладные изделия …………………………………………………………….5

Закладные изделия для фланцевых соединений …………………………….8

Подпятники марок П1, П2 и П3 ……………………………………………..10

Подпятники марок ПК-1, П1-3 и П4-1 ……………………………………...11

Армирование подпятников …………………………………….…………….13


Національний вступ

Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів" методом передруку зі ступенем відповідності - модифікований до ГОСТ 22687.3-85 "Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт розроблено відповідно до зазначеного міждержавного стандарту з технічними відхилами (посилання на національні нормативні документи України, що введені на заміну посилань на міждержавні нормативні документи).

Положення цього стандарту доцільно використовувати тільки у законодавчо нерегульованій сфері (у разі відсутності аналогічних вимог у ДСТУ Б В.2.6-2-2009 "Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови" та в робочих кресленнях на конкретний виріб).

Як довідковий матеріал під час роботи з наведеними вище документами можуть бути залучені креслення виробів типових серій, які адаптовані до унормованих сьогодні методів розрахунків конструкцій та застосовуваних у теперішній час матеріалів (арматура, бетон).

У додатку А до національного вступу наведено перелік міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання у цьому стандарті, що замінені на національні нормативні документи України або на чинні станом на 01.01.2011 р. міждержавні стандарти.

У додатку Б до національного вступу викладена процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання (передруку).

Базовою організацією, що супроводжує цей стандарт, є НДІБК.

ДОДАТОК А

до національного вступу

(довідковий)

Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 22687.3-85 "Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников"


Міждержавні НД, прийняті

до 1992 року

Відповідні національні НД

(станом на 01.01.2011 р.)

ГОСТ 10922-75 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 14098-85 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 22687.0-85 Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия

ДСТУ Б В.2.6-43:2008 Стояки залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Технічні умови

ГОСТ 22687.1-85 Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры

ДСТУ Б В.2.6-125:2010 Стояки конічні залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція і розміри (ГОСТ 22687.1-85, MOD)

ГОСТ 22687.2-85 Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры

ДСТУ Б В.2.6-126:2010 Стояки циліндричні залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція і розміри (ГОСТ 22687.2-85, MOD)

СН 393-78 Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

ДОДАТОК Б

до національного вступу

(довідковий)

Процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання (передруку)


Міждержавний стандарт (ГОСТ) є регіональним стандартом і підпадає під дію ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів".

Згідно з 4.3 ДСТУ 1.7 міждержавний стандарт (ГОСТ) вважають прийнятим, якщо національний стандарт (ДСТУ) є модифікованим щодо цього ГОСТ і має технічні відхили, які точно визначено і пояснено.

Згідно з додатком Б ДСТУ 1.7 одним із доцільних методів прийняття міждержавного стандарту як модифікованого є метод перевидання (передруку).

Відповідно до 5.4.2 ДСТУ 1.7 при застосуванні цього методу національний стандарт має містити:

а) національний вступ та передмову;

б) національний інформативний матеріал (у додатках чи примітках).

Згідно з 8.3 ДСТУ 1.7 познака ДСТУ при модифікованому ступені відповідності складається тільки з національного номера. Познака та скорочення ступеня відповідності подаються після назви національного стандарту та познаки міждержавного стандарту, включаючи дату його прийняття.

Наприклад:

ДСТУ Б В.2.6-127:2010 Стояки залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція закладних виробів і підп'ятників (ГОСТ 22687.3-85, MOD).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Конструкция закладных изделий и подпятников


ГОСТ 22687.3-85

Государственный комитет СССР по делам строительства

Москва

1. РАЗРАБОТАН

Министерством энергетики и электрификации СССР научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.И. Курносов, канд. техн. наук (руководитель темы); В.М. Пинчук; Б.М. Гальперин; В.Е. Иванова; Л.Э. Левин; Н.В. Плохих;

Г.И. Бердичевский, д-р техн. наук; Л.Н. Зикеев, канд. техн. наук;

В.М. Скубко


2. ВНЕСЕН

Министерством энергетики и электрификации СССР

Зам. министра Ф.В. Сапожников


3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 сентября 1984 г. № 180

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Конструкция закладных изделий и подпятников

ГОСТ 22687.3-85

Centrifugal reinforced concrete posts for high-voltage transmission lines Structure of fitting products


Дата введения 1986-01-01


1. Настоящий стандарт распространяется на закладные изделия и подпятники для железобетонных центрифугированных конических и цилиндрических стоек кольцевого сечения по ГОСТ 22687.1-85 и ГОСТ 22687.2-85, предназначенных для опор линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, и устанавливает конструкцию указанных закладных изделий и подпятников.

2. Форма и размеры закладных изделий должны соответствовать указанным на черт. 1. Спецификация элементов на закладное изделие приведена в табл. 1. Соединение элементов закладных изделий выполняют ручной дуговой сваркой швами.

3. Форма и размеры закладных изделий для фланцевых соединений стоек должны соответствовать указанным на черт. 2.

Спецификация элементов на эти закладные изделия приведена в табл. 2.

  1. Форма и размеры подпятников, показатели их материалоемкости должны соответствовать указанным на черт. 3-4 и приведенным в табл. 3.

  2. Подпятники следует изготовлять из тяжелого бетона средней плотности более 2200 кг/м3 до 2500 кг/м3 включительно.

  1. Армирование подпятников должно соответствовать приведенному на черт. 5.

Спецификация арматурных элементов на подпятник приведена в табл. 4.

  1. Крестообразные соединения стержней - по ГОСТ 14098-85.

Тавровое соединение анкерных стержней с фасонкой - по ГОСТ 14098-85.

Режимы сварки следует принимать согласно СН 393-78.

  1. Технические требования к закладным изделиям и подпятникам - по ГОСТ 22687.0-85.

  2. Оценка качества и методы контроля закладных изделий - по ГОСТ 10922-75.

Таблица 1

Марка закладного изделия

Сечение

l, мм

a/b, мм

Масса, кг

1

2

3

4

5

Б202

Уголок 50 х 5

50

50

0,2

Б204

Уголок 36 х 4

365

-12АІ

1070

2,4

Б205

Уголок 36 х 4

500

-12АІ

1490

3,3

Б206

Уголок 36 х 4

450

-12АІ

1330

3,0

Б207

Уголок 36 х 4

515

-


і

12АІ

1740

4,0

Б208

Уголок 36 х 4

520

-12АІ

1635

3,6

Б209


320


1,4

Б210


330


1,4

Б211

Уголок 36 х 4

340


1,5

Б212

350


1,5

Б213

360


1,6

Б214

370

40

1,6

Б215

380


1,7

Б216

390


1,7

Б217

400


1,8

Б218

415


1,8

Б220


425


1,9

Б221


435


1,9

Б222


445


2,0

Б223

Уголок 36 х 4

450

40

2,0

Б224


460


2,1

Б225


470


2,1

Б226


480


2,2

Б227


400


3,1

Б228


405


3,2

Б229


425


3,3

Б230

Уголок 50 х 5

445


3,4

Б231

460

55

3,5

Б232


470


3,6

Б233


575


4,4

Б234


555


4,2