3.3.5 Угловые и хирургические умывальники изготавливают без отверстий в полочке. Размеры отверстия в полочке парикмахерского умывальника для смесителя указаны на рисунке 3.

3.3.6 Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска должны соответствовать указанным на рисунке 6.

3.3.7 Конфигурация верхней поверхности керамического пьедестала должна соответствовать конфигурации нижней поверхности чаши умывальника, для которого предназначается пьедестал (рисунок 4).

3.4 Унитазы

3.4.1 Типы унитазов

Унитазы выпускают следующих типов:

- унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

- унитаз тарельчатый с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

- унитаз тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

- унитаз тарельчатый с прямым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;


С
.4 ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96)ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96) С.5
С.6 ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96)


- унітаз козирковий з косим випуском із цільновідлитою поличкою;

- унітаз козирковий з косим випуском без цільновідлитої полички;

- унітаз лійкоподібний з прямим випуском із цільновідлитою поличкою;

- унітаз лійкоподібний з косим випуском із цільновідлитою поличкою;

- унітаз лійкоподібний з прямим випуском без цільновідлитої полички;

- унітаз лійкоподібний із косим випуском без цільновідлитої полички.

3.4.2 Основні розміри унітазів наведені у таблиці 3 та на рисунках 7-8.

Таблиця 3 Таблица 3

- унитаз козырьковыи с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

- унитаз козырьковыи с косым выпуском без цельноотлитой полочки;

- унитаз воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

- унитаз воронкообразный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

- унитаз воронкообразный с прямым выпуском без цельноотлитой полочки;

- унитаз воронкообразный с косым выпуском без цельноотлитой полочки.

3.4.2 Основные размеры унитазов приведены в таблице 3 и на рисунках 7-8.

У міліметрах

В миллиметрах

ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96) С.7

С.8 ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96)

Види унітазів

Виды унитазов


Н


h


h1


l


l1


L


в


В


Із цільновідли-тою поличкою

С цельноотли-той полочкой

370і

и
400
320і

и
350

150


330


435


Не менше

Не менее


605)

260

340і

и
360

Без цільновід-литої полички

Без цельноот-литой полочки460


Дитячі

Детские


335


285


130


280


380


405


210


290


) Допускається за згодою споживача та виготовлювача виготовляти унітази завдовжки 575 мм.

Допускается по согласованию потребителя и изготовителя изготовлять унитазы длиной 575 мм.


3.4.3 Унітази, що встановлюють у санітарних вузлах залізничних вагонів, наведені на рисунку 9.

3.4.4 Для кріплення унітази повинні мати отвори:

3.4.3 Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов, приведены на рисунке 9.

3.4.4 Для крепления унитазы должны иметь отверстия:
- в унітазах, що встановлюються у санітарних вузлах побутових приміщень, -два або чотири отвори, про що має бути зазначено у замовленні;

- в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах бытовых помещений, -два или четыре отверстия, о чем должно быть указано в заказе;

ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96) С.9


- в унітазах, що встановлюються у санітарних вузлах залізничних вагонів, - три отвори.

На вимогу споживача унітази допускається виготовляти без отворів для кріплення.

3.5 Змивні бачки

3.5.1 Змивні бачки випускають таких типів:

  • бачок змивний, що встановлюють на унітазі з боковим або верхнім пуском;

  • бачок змивний низькорозташований, середньорозташований та високороз-ташований з боковим пуском.

3.5.2 Основні розміри змивного бачка повинні відповідати вказаним на рисунку 10.

- в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах железнодорожных вагонов, - три отверстия.

По требованию потребителя унитазы допускается изготовлять без отверстий для крепления.

3.5 Смывные бачки

3.5.1 Смывные бачки выпускают следующих типов:

  • бачок смывной, устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;

  • бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском.

3.5.2 Основные размеры смывного бачка должны соответствовать указанным на рисунке 10.
без

С.10 ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96)Допускається за згодою споживача та виготовлювача виготовляти бачки інших розмірів, що взаємопов'язані з приєднувальними розмірами унітазів, наповнювальної та спускної арматури, та забезпечують споживчі властивості виробу.

3.5.3 Змивні бачки повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-55-96.

3.5.4 Отвори у бачках для спускної арматури та кріплення до унітазів приймають за робочими кресленнями.

3.6 Біде

3.6.1 Типи біде

Біде випускають таких типів: тип 1 -переливу та тип 2 - з переливом.

Допускається за згодою зі споживачем випускати біде типу 2 без переливу.

3.6.2 Основні розміри біде наведені у таблиці 4 та на рисунку 11.

Допускается по согласованию потребителя и изготовителя изготовлять бачки других размеров, взаимоувязанные с присоединительными размерами унитазов, наполнительной и спускной арматуры, и обеспечивающие потребительские свойства изделия.

3.5.3 Смывные бачки должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485.

3.5.4 Отверстия в бачках для спускной арматуры и крепления к унитазам принимают по рабочим чертежам.

3.6 Бидэ

3.6.1 Типы бидэ

Бидэ выпускают следующих типов: тип 1 - без перелива и тип 2-е переливом.

Допускается по согласованию с потребителем выпускать бидэ типа 2 без перелива.

3.6.2 Основные размеры бидэ приведены в таблице 4 и на рисунке 11.


Таблиця 4 У міліметрах

Таблица 4 В миллиметрах

Типи біде

Типы бидэ


L


l


В


Н


h


1


640


180


360


380


200


2


600


180


350


398


200

Рисунок 11 - Біде

3.6.3 Розміри отворів, їх розташування та кількість, залежно від типу змішувальної арматури та випуску, повинні відповідати вказаним на рисунку 13.

За згодою зі споживачем допускається виготовляти біде з одним отвором у поличці для встановлення водорозбірної арматури.

Рисунок 11 - Бидэ

3.6.3 Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры и выпуска, должны соответствовать указанным на рисунке 13.

По согласованию с потребителем допускается изготавливать бидэ с одним отверстием в полочке для установки водоразборной арматуры.

ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96) С.11
С.12 ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96)


3.7 Пісуари

3.7.1 Типи пісуарів

Пісуари випускають таких типів:

  • пісуар настінний із цільновідлитим сифоном типу 1;

  • пісуар настінний із цільновідлитим сифоном типу 2;

  • пісуар настінний без цільновідлитого керамічного сифона.

3.7.2 Основні розміри пісуарів повинні відповідати вказаним на рисунку 12.

3.8 Граничні відхилення габаритних розмірів та інших розмірів більше 50 мм повинні бути від +2,5 % до -3,0 %. Відхилення розмірів 50 мм та менше, за винятком вказаних на рисунках 5 та 13, повинні встановлюватись у робочих кресленнях.

3.9 Умовне позначення виробів повинно складатися з перших одної чи двох літер назви виробу, позначення типу (1, 2, 3 або 4), числа, що вказує виконання змивного кільця унітаза або величину умивальника, літер: Д - для дитячих унітазів, С - для умивальників зі спинкою, бС - для умивальників без спинки, п - для умивальників з переливом, ЗК) -для умивальників зі зрізаним кутом, вп - для бачків з верхнім пуском, бп - для бачків з боковим пуском, ф - для фарфорових виробів, нф) - для напів-фарфорових виробів, фс - для фаянсових виробів, та позначення цього стандарту.


Приклад умовного позначення умивальника прямокутного, третьої величини, зі спинкою, фарфорового:

УмПрЗСф ДСТУ Б В.2.5-12-98

(ГОСТ 30493-96)

Те саме, умивальника кутового, зі зрізаним кутом, напівфарфорового:

УмКЗКнф ДСТУ Б В.2.5-12-98

(ГОСТ 30493-96)

Те саме, унітаза тарілчастого, з прямим випуском, без цільновідлитої полички, зі змивним кільцем, виконання 2, фарфорового :

УнТП2ф ДСТУ Б В.2.5-12-98

(ГОСТ 30493-96)

3.7 Писсуары

3.7.1 Типы писсуаров

Писсуары выпускают следующих типов:

  • писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 1;

  • писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 2;

  • писсуар настенный без цельноотлитого керамического сифона.

3.7.2 Основные размеры писсуаров должны соответствовать указанным на рисунке 12.

3.8 Предельные отклонения габаритных размеров и других размеров более 50 мм должны быть +2,5 % до -3,0 %. Отклонения размеров 50 мм и менее, за исключением указанных на рисунках 5 и 13, должны устанавливаться в рабочих чертежах.

3.9 Условное обозначение изделий должно состоять из первых одной или двух букв названия изделия, обозначения типа (1, 2, 3 или 4), числа указывающего исполнение смывного кольца унитаза или величину умывальника, букв: Д - для детских унитазов, С - для умывальников со спинкой, бС -для умывальников без спинки, п - для умывальников с переливом, СУ - для умывальников со срезанным углом, вп - для бачков с верхним пуском, бп - для бачков с боковым пуском, ф -для фарфоровых изделий, пф - для полуфарфоровых изделий, фс - для фаянсовых изделий, и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения умывальника прямоугольного, третьей величины, со спинкой, фарфорового:

УмПрЗСф ГОСТ 30493-96

То же, умывальника углового, со срезанным углом, полуфарфорового:

УмУгСУпф ГОСТ 30493-96

То же, унитаза тарельчатого, с прямым выпуском, без цельноотлитой полочки, со смывным кольцом, исполнения 2, фарфорового:

УнТП2ф ГОСТ 30493-96
) Ці літерні позначення використовують для проектної, конструкторської документації та специфікацій, що розробляються українською мовою


ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96) С.13


Те саме, унітаза дитячого, з косим випуском, зі змивним кільцем, виконання 1, фарфорового:

УнТІДф ДСТУ Б В.2.5-12-98

(ГОСТ 30493-96)

Те саме, бачка змивного низькорозташо-ваного, з верхнім пуском, фарфорового:

БНвпф ДСТУ Б В.2.5-12-98

(ГОСТ 30493-96)

Те саме, пісуара з цільновщлитим сифоном типу 1, фарфорового:

ПС1ф ДСТУ Б В.2.5-12-98

(ГОСТ 30493-96)

Пісуара без цільновідлитого керамічного сифона напівфарфорового:

Пнф ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96)

3.10 Сортність встановлюють за показниками зовнішнього вигляду за ДСТУ Б В.2.5-8.

Приставна поличка не підлягає розподілу на сорти.

3.11 Технічні вимоги, правила прийняття, маркування, пакування, транспортування, зберігання та гарантії виготовлювача - за ДСТУ Б В.2.5-8. Методи випробувань - за ГОСТ 13449.

4 ВКАЗІВКИ ЩОДО МОНТАЖУ

Унітаз встановлюють у спеціально підготовлене місце: постамент закріплюють двома або чотирма болтами або шурупами залежно від конструкції унітаза на дерев'яну площадку або закріплюють цементним розчином. На унітаз з цільновідлитою поличкою бачок прикріплюють болтами до полички унітаза. При монтажу бачка, змонтованого на окремій поличці, гумову манжету, що знаходиться на патрубку полички, надягають на розтруб унітаза та після цього поличку прикріплюють до унітаза.

Поплавковий клапан повинен повністю перекривати надходження води у бачок при досягненні рівня на 20 мм нижче переливу.


Встановлення умивальника на метале-вих кронштейнах

На попередньо розмічену стіну встановлюють два кронштейна (на шурупах, болтах або методом пристрілювання) на відстані, що відповідає розміру між кріпильними отворами умивальника. Умивальник встановлюють на кронштейни та закріплюють його задній борт скобою або іншим способом, що забезпечує навантаження на передній край не менше 1,5 кН (150 кгс) від перекидання.