2.11. Особа, відповідальна за утримання кранів в справному стані, повинна систематично проводити інструктаж слюсарів з питань правильного утримання кранів.

2.12. При інструктажі кранівників, а також слюсарів та електромонтерів, які обслуговують мостові крани, необхідно звертати особливу увагу на:

2.12.1. Виконання установленого на даному підприємстві порядку застосування “марочної системи” обслуговування кранів.

2.12.2. Небезпеку виходу та ходіння по кранових коліях та посадки на кран не через посадочну площадку.

2.12.3. Недопустимість роботи крана при несправному обмежувачі висоти підіймання вантажу.

2.13. При інструктажі кранівників автомобільних, гусеничних та пневмоколесних кранів необхідно звертати особливу увагу на:

2.13.1. Недопустимість установки кранів для роботи ближче 30 м від лінії електропередачі без наряду-допуску, який визначає умови безпечного виконання робіт .

2.13.2. Порядок установлення крана на додаткові опори на ухилах, укосах, з краю траншей та котловин.

2.13.3. Порядок перевірки гальм механізму підіймання вантажу та зміни вильоту стріли і можливі їх несправності.

2.13.4. Небезпечність перебування людей поблизу працюючого крана через можливість затиснення між неповоротною та поворотною частинами крана.

2.14. При інструктажі кранівників стрілових кранів на залізничному ходу необхідно звертати особливу увагу на:

2.14.1. Порядок установлення кранів на залізничних коліях, в тому числі на криволінійних ділянках та поблизу електрифікованих ділянок.

2.14.2. Недопустимість роботи на несправних коліях.

2.15. При інструктажі кранівників стрілових самохідних кранів всіх типів (автомобільних, пневмоколесних, гусеничних, залізничних) звертати увагу на необхідність дотримання відстані між поворотною частиною крана при будь-якому його положенні та габаритами наближення будівель або штабелів вантажів та іншими предметами не менше 1 м. Особа, відповідальна за утримання кранів у справному стані, повинна ознайомити кранівників цих кранів вказівками, що містяться в інструкціях заводу-виготівника про можливість суміщення операцій при роботі крана, а також опускання стріли з вантажем.

2.16. При інструктажі кранівників баштових кранів необхідно звертати особливу увагу на:


2.16.1. Недопустимість роботи крана при несправному обмежувачі вантажопідіймальності (вантажного моменту) та обмежувачі висоти підіймання.

2.16.2. Необхідність дотримання відстані (не менше 700 мм) між елементами крана, які виступають, та штабелями вантажів, щодо яких кран переміщується.

2.16.3. Недопустимість заклинювання контакторів як через несправності електричних кіл, так і в інших випадках (наприклад при падінні напруги в мережі).


2.17. При інструктажі кранівників магнітних та грейферних кранів необхідно звертати увагу їх на недопустимість:

2.17.1. Перебування людей в зоні проведення робіт.

2.17.2. Навантаження та розвантаження платформ, полувагонів, автомобілів при перебуванні в них людей.

2.17.3. Використання грейфера для підіймання людей та проведення робіт, на які він не розрахований.


2.18. При інструктажі кранівників кранів, які працюють на відкритому повітрі, необхідно звертати особливу увагу на:

2.18.1. Необхідність замикання дверей кабіни при закінченні роботи або виході з крана.

2.18.2. Необхідність самовільної установки в кабінах кранів електронагрівальних приладів.

2.18.3. Необхідність укріплення протиугінними пристроями за рейки баштових, козлових та портальних кранів, при закінченні роботи на них, при швидкості вітру більше вказаної в паспорті крана, а також при наближенні грози.


2.19. Особа, відповідальна за утримання крана в справному стані, при проведенні інструктажу кранівника, повинна роз'яснювати йому, в яких випадках при роботі крана, крім стропальника, на місці виробництва робіт кранами має бути також сигнальник.

2.20. При інструктажі персоналу, що обслуговує кран, робота якого можлива тільки при одержанні наряду-допуску, особа, відповідальна за утримання кранів в справному стані, зобов'язана систематично роз'яснювати персоналу, в яких випадках необхідно отримувати наряд-допуск, його зміст, порядок оформлення та значення його для забезпечення безпеки робіт.

2.21. Особа, відповідальна за утримання кранів в справному стані, не може залишати без уваги встановлені ним випадки порушень правил проведення робіт кранами та повинна вжити заходів до недопущення їх в подальшому. В разі, якщо ці порушення допускаються з відома особи, відповідальної за безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами, вона повинна призупинити роботу крана та довести про це до відома керівництва підприємства (організації), якому підпорядкована дана особа.

2.22. При виявленні несправностей крана, особа, відповідальна за утримання його в справному стані, має вжити заходи щодо їх усунення. Зокрема не допускається робота крана до усунення:

2.22.1. Тріщин в металоконструкціях та механізмах крана.

2.22.2. Ослаблення в стиках металоконструкцій або деталей механізмів.

2.22.3. Несправностей механізмів, недопустимих зносів їх деталей, канатів, гаків.

2.22.4. Несправності або при відсутності пристроїв безпеки та сигнальних пристроїв (обмежувачів, кінцевих вимикачів, показників тощо).

По закінченню строку роботи, указаного в паспорті крана, він не допускається до роботи без дозволу органів Держнаглядохоронпраці та особи, яка здійснює нагляд за кранами на даному підприємстві у випадках, передбачених Правилами,

В тих випадках, коли кран зупиняється органами Держнаглядохоронпраці примусово з накладанням пломби, вона може бути знята лише з дозволу цих органів, а збереження її з моменту постановки до моменту зняття покладається па особу, відповідальну за утримання крана в справному стані.

2.23. Вивід крана на ремонт має проводитись особою, відповідальною за утримання крана в справному стані, відповідно до графіка ремонту. В разі необхідності дострокового проведення ремонту, вона повинна довести про це до відома керівництва підприємства, цеху, дільниці. Дата та час виводу крана в ремонт та прізвище особи, відповідальної за його проведення, вказуються в розпорядженні керівництва підприємства, цеху, дільниці і в наряді-допуску та вахтовому (змінному) журналі кранівника. На проведення ремонту мостових та консольних пересувних кранів видається наряд-допуск. В наряді-допуску вказуються заходи по забезпеченню безпечних умов виконання ремонтних робіт. Зокрема, вказуються заходи по попередженню ураження ремонтного персоналу струмом, падіння з висоти, наїзду кранів, які працюють на той, що ремонтується, та по попередженню виходу ремонтного персоналу на кранові колії діючих кранів. Використання крана під час його ремонту не дозволяється.

2.22.4. Після ремонту або зміни металокорнструкцій кранів (стріли, моста, портала, башти) особа, відповідальна за утримання їх в справному стані, забезпечує зберігання документів, які підтверджують якість металу, електродів, зварки, що застосовувались при ремонті.

2.22.5. Ввід крана в експлуатацію після ремонту проводиться й порядку, передбаченому Правилами. Дата та час вводу крана в експлуатацію записуються в вахтовий журнал кранівника особою, відповідальною за утримання кранів в справному стані.


3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА

УТРИМАННЯ КРАНЇВ В СПРАВНОМУ СТАНІ


3.1. Особа, відповідальна за утримання кранів в справному стані несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань і здійснення нею своїх функцій.


ЗМІСТ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 2

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА УТРИМАННЯ КРАНЇВ В СПРАВНОМУ СТАНІ. 4

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА УТРИМАННЯ КРАНЇВ В СПРАВНОМУ СТАНІ 10