f) назвою продукції і передбачуваним використовуванням (пожежні лінійні сповіщувачі пропущеного світла, пожежна безпека);

g) посиланням на документацію відповідно до 6.2.

Якщо продукція перевищує мінімальні рівні експлуатаційних характеристик, встановлених цим стандартом, та за бажанням виробника, маркування знаком СЄ можна супроводжувати зазначенням цього(цих) параметра(-ів) і фактичного(-их) результату(-ів) випробування.

На рисунку ZA.1 наведено приклад інформації, що повинна бути відображена в супровідній торговельній документації.


0123

Назва виробника, наприклад: Co Ltd., P.O. Box 21. B1050

01

0123 - CPD - 001

EN 54-1 2

Пожежний лінійний сповіщувач пропущеного світла

Пожежна безпека

Технічні дані: див. Док. 123/2000, що знаходиться у виробника


Рисунок ZA.1 - Приклад марковання знаком СЄ


ZA.4 Сертифікат ЄС і декларація відповідності

Виробник або його повноважний представник в ЕЕА повинен розробити і зберегти декларацію відповідності, що надає право на нанесення марковання СЄ. Ця декларація повинна містити:

- назву та адресу виробника або його повноважного представника, визнаного в ЕЕА, та місце виробництва;


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ЕЕА - European Economic Area - Європейська економічна зона.


  • опис продукції (тип, ідентифікацію, застосовування), а також копію супровідної документації, прикладеної до знака марковання СЄ;

  • положення, яким відповідає продукція (наприклад, додаток ZA цього стандарту);

  • особливі умови застосовування продукції (за потреби);

  • назву та адресу (або ідентифікаційний номер) уповноваженого органа сертифікації продукції;

  • прізвище і посаду відповідальної особи, що уповноважена підписувати декларацію від імені виробника або його повноважного представника.

  • Декларація додатково до вищенаведеного повинна містити сертифікат відповідності з такою інформацією:

  • назва та адреса уповноваженого органа сертифікації продукції;

  • номер сертифіката;

  • умови і термін дії сертифіката, де їх застосовують;

– прізвище і посада відповідальної особи, що уповноважена підписувати сертифікат.

Вищезгадану декларацію і сертифікат треба заповнювати (за потреби) офіційною мовою або мовами держави-члену, у якій застосовують продукцію.


БІБЛІОГРАФІЯ

EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2000).


Національна примітка.

В Україні чинний ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги.

___________________________________________________________________________________________

13.220.20


Ключові слова: відтворність, випробовування, випробовувальний фільтр, дальність оптичного шляху, марковання, ослаблення оптичного променя, опозитний компонент, паразитне засвічування, роздільна здатність, системи пожежної сигналізації, сповіщувачі пожежні димові лінійні, чутливість до пожеж, тестова пожежа.

___________________________________________________________________________________________

1 Уповноважений орган сертифікації продукції є затвердженим органом сертифікації продукції, зареєстрованим Комісією держави-члена для цієї мети відповідно до статті 18 Директиви ЄС про Конструкційну Продукцію (89/106/ЕЕС).


XLI