Сигнал пожежної тривоги, виданий устаткованням електроживлення і контролювання, є підтвердженням того, що зразок зреагував на цю тестову пожежу.

Для кожного зразка треба зареєструвати час спрацьовування, а також значення параметрів пожежі dTa,уa і ma в момент спрацювання. Спрацювання сповіщувача після досягнення умов закінчення тестової пожежі не приймають до уваги.

5.9.3 Вимоги

Обидва зразки повинні видати сигнал тривоги в кожній тестовій пожежі за умови ma < 0,7 дБ/м.

5.10 Паразитне засвічування

5.10.1 Мета

Продемонструвати захищеність випробного сповіщувача від паразитного засвічування від джерел штучного світла.

5.10.2 Методика випробовування

5.10.2.1 Устатковання

Устатковання для випробовування повинно відповідати додатку G. Випробовувати треба відповідно до 5.10.2.2 -5.10.2.4.

5.10.2.2 Стан зразка під час впливання

Зразок треба настроювати на його максимальну чутливість і підмикати відповідно до 5.1.2 за 1 год до початку випробовування.

Застосовувані люмінесцентні лампи треба увімкнути за 5 хв до випробовування.

5.10.2.3 Умови впливання

Треба виконувати нижче наведене:

  1. усі лампи - вимкнути;

  2. лампи накалювання - по 20 разів увімкнути на 10 с і вимкнути на 10 с;

  3. люмінесцентні лампи - по 20 разів увімкнути на 10 с і вимкнути на 10 с;

  4. усі лампи - увімкнути на 2 год.

5.10.2.4 Контролювання під час впливання

Після впливання відповідно до 5.10.2.3 d), коли усі лампи увімкнено, треба вимірювати значення порога спрацьовування відповідно до 5.1.5, однак за умов, наведених у додатку G.

Найбільше зі значень порога спрацьовування, виміряних у цьому випробовуванні і під час випробовування на відтворність для цього самого зразка, треба позначати Сmах, а найменше – Сmіn.

5.10.3 Вимоги

Під час впливання відповідно до 5.10.2.3 а), b), с) і d) не повинні видаватися ні сигнали тривоги, ні сигнали несправності.

Cmin повинно бути не менше ніж 0,4 дБ.

Співвідношення значень порога спрацьовування Сmах: Сmіn не повинне перевищувати 1,6.

5.11 Сухе тепло (стійкість)

5.11.1 Мета

Довести здатність сповіщувача правильно функціювати за високих температур довкілля, що можуть виникнути на короткий період в умовах експлуатування.

5.11.2 Методика випробовування

5.11.2.1 Устатковання

Випробовувати треба згідно з EN 60068-2-2, випробовування Bb і відповідно до 5.11.2.2 - 5.11.2.6.

5.11.2.2 Стан зразка під час впливання

Зразок треба настроювати на його максимальну чутливість, установлювати і підмикати відповідно до 5.1.5.

5.11.2.3 Умови впливання

Треба застосовувати такі умови впливання:

температура - (55 ± 2) °С;


тривалість - 16 год.

5.11.2.4 Контролювання під час впливання

Під час впливання зразок треба контролювати на виявлення будь-яких сигналів тривоги або несправності.

5.11.2.5 Проміжне вимірювання

Наприкінці випробовування, поки зразок ще знаходиться в умовах впливання, треба установити на шляху променя випробовувальний фільтр зі значенням ослаблення 6 дБ.

5.11.2.6 Завершальне вимірювання

Після періоду відновляння за нормальних атмосферних умов протягом, принаймні, 1 год треба вимірювати значення порога спрацьовування відповідно до 5.1.5.

Найбільше зі значень порога спрацьовування, виміряних у цьому випробовуванні і під час випробовування на відтворність для цього самого зразка, треба позначати Сmах, а найменше – Сmіn.

5.11.3 Вимоги

Під час впливання не повинні видаватися ні сигнали тривоги, ні сигнали несправності.

Сповіщувач повинен видати сигнал тривоги протягом проміжку часу не більше ніж 30 с після повного уведення випробовувального фільтра, зазначеного в 5.11.2.5.

Сmіn повинно бути не менше ніж 0,4 дБ.

Співвідношення значень порога спрацьовування Сmах: Сmіn не повинне перевищувати 1,6.

5.12 Холод (стійкість)

5.12.1 Мета

Довести здатність сповіщувача правильно функціювати за низьких температур довкілля, властивих очікуваним умовам експлуатування.

5.12.2 Методика випробовування

5.12.2.1 Устатковання

Випробовувати треба згідно з EN 60068-2-1, випробовування Аb і відповідно до 5.12.2.2 - 5.12.2.6.

5.12.2.2 Стан зразка під час впливання

Зразок треба настроювати на його максимальну чутливість, установлювати і підмикати відповідно до 5.1.5.

5.12.2.3 Умови впливання

Треба застосовувати такі умови впливання:

температура - (- 10 ± 3) °С;

тривалість - 16 год.

Під час впливання на сповіщувачі не повинно бути ні льоду, ні інею.

5.12.2.4 Контролювання під час впливання

Під час впливання зразок треба контролювати на виявлення сигналів тривоги або несправності.

5.12.2.5 Проміжне вимірювання

Наприкінці випробовування, поки зразок ще знаходиться в умовах впливання, треба установити на шляху променя випробовувальний фільтр зі значенням ослаблення 6 дБ.

5.12.2.6 Завершальне вимірювання

Після періоду відновляння за нормальних атмосферних умов протягом, принаймні, 1 год треба вимірювати значення порога спрацьовування відповідно до 5.1.5.

Найбільше зі значень порога спрацьовування, виміряних у цьому випробовуванні і під час випробовування на відтворність для цього самого зразка, треба позначати Сmах, а найменше – Сmіn.

5.12.3 Вимоги

Під час витримування в умовах випробовування не повинні видаватися ні сигнали тривоги, ні сигнали несправності.

Сповіщувач повинен видати сигнал тривоги протягом проміжку часу не більше ніж 30 с після повного уведення випробувального фільтра, зазначеного в 5.12.2.5.

Cmin повинно бути не менше ніж 0,4 дБ.

Співвідношення значень порога спрацьовування Сmах: Сmіn не повинне перевищувати 1,6.

5.13 Вологе тепло, постійний режим (стійкість)

5.13.1 Мета

Продемонструвати здатність випробного сповіщувача правильно функціювати за високої відносної вологості повітря (без конденсації), що може виникати на нетривалий час у очікуваних умовах експлуатування.

5.13.2 Методика випробовування

5.13.2.1 Устатковання

Випробовувати треба згідно з HD 323.2.56 S1:1990, випробовування Сb і відповідно до 5.13.2.2 - 5.13.2.5.

5.13.2.2 Стан зразка під час впливання

Зразок треба настроювати на його максимальну чутливість, установлювати і підмикати відповідно до 5.1.5.


5.13.2.3 Умови впливання

Треба застосовувати такі умови впливання:

температура - (40 ± 2) °С;

відносна вологість - (93 ± 3) %;

тривалість - 4 доби.

5.13.2.4 Контролювання під час впливання

Під час впливання зразок треба контролювати на виявлення будь-яких сигналів тривоги або несправності.

5.13.2.5 Завершальне вимірювання

Після періоду відновляння за нормальних атмосферних умов протягом, принаймні, 1 год треба вимірювати значення порога спрацьовування відповідно до 5.1.5.

Найбільше зі значень порога спрацьовування, виміряних у цьому випробовуванні і під час випробовування на відтворність для цього самого зразка, треба позначати Сmах, а найменше – Сmіn.

5.13.3 Вимоги

Під час впливання не повинні видаватися ні сигнали тривоги, ні сигнали несправності.

Cmin повинно бути не менше ніж 0,4 дБ.

Співвідношення значень порога спрацьовування Сmах: Сmіn не повинне перевищувати 1,6.

5.14 Вологе тепло, постійний режим (тривкість)

5.14.1 Мета

Довести здатність випробного сповіщувача протистояти тривалому впливанню вологості за умов експлуатування (наприклад, змінам електричних властивостей матеріалів, хімічним реакціям, спричиненим вологою, гальванічній корозії тощо).

5.14.2 Методика випробовування

5.14.2.1 Устатковання

Випробовувати треба згідно з HD 323.2.56 S1:1990, випробовування Сb і відповідно до 5.14.2.2 -5.14.2.4.

5.14.2.2 Стан зразка під час впливання

Зразок треба настроювати на його максимальну чутливість, установлювати і підмикати відповідно до 5.1.5, однак під час впливання електроживлення на нього подавати не треба.

5.14.2.3 Умови впливання

Треба застосовувати такі умови впливання:

температура - (40 ± 2) °С;

відносна вологість - (93 ± 3) %;

тривалість - 21 доба.

5.14.2.4 Завершальне вимірювання

Після періоду відновлення за нормальних атмосферних умов протягом, принаймні, 1 год треба вимірювати значення порога спрацьовування відповідно до 5.1.5.

Найбільше зі значень порога спрацьовування, виміряних у цьому випробовуванні і під час випробовування на відтворність для цього самого зразка, треба позначати Сmах, а найменше – Сmіn.

5.14.3 Вимоги

Сmіn повинно бути не менше ніж 0,4 дБ.

Співвідношення значень порога спрацьовування Сmах: Сmіn не повинно перевищувати 1,6.

5.15 Вібрація (тривкість)

5.15.1 Мета

Продемонструвати здатність сповіщувача протистояти тривалому впливанню вібрації з рівнями, властивими умовам експлуатування.

5.15.2 Методика випробовування

5.15.2.1 Устатковання

Випробовувати треба згідно з EN 60068-2-6, випробовування Fc і відповідно до 5.15.2.2 -15.2.4.

5.15.2.2 Стан зразка під час впливання

Випробний зразок треба настроювати на його максимальну чутливість, установлювати на жорсткій підставці відповідно до 5.1.3, але під час впливання електроживлення подавати не треба.

Вібрацію треба прикладати по черзі уздовж кожної з трьох взаємно перпендикулярних осей. При цьому зразок треба установлювати так, щоб одна з трьох осей була перпендикулярна до площини його монтування.

5.15.2.3 Умови впливання

Треба застосовувати такі умови впливання:

діапазон частот - від 10 Гц до 150 Гц;

амплітуда пришвидшення - 9,81 м/с2 ( ≈ 1,0 gn);

кількість осей - 3;

швидкість зміни частоти - 1 окт/хв;

кількість циклів коливання - 20 на вісь.


5.15.2.4 Завершальне вимірювання

Після впливання треба вимірювати величину порога спрацьовування відповідно до 5.1.5.

Найбільше зі значень порога спрацьовування, виміряних у цьому випробовуванні і під час випробовування на відтворність для цього самого зразка, треба позначати Сmах, а найменше – Сmіn.

5.15.3 Вимоги

Сmіn повинно бути не менше ніж 0,4 дБ.

Співвідношення значень порога спрацьовування Сmах: Сmіn не повинно перевищувати 1,6.

5.16 Електромагнітна сумісність (ЕМС), випробовування на захищеність (стійкість)

Згідно з EN 50130-4 треба проводити випробовування на стійкість:

  1. до електростатичного розряду;

  2. до випромінюваних електромагнітних полів;

  3. до кондуктивних завад, викликаних електромагнітними полями;

  4. до пачок короткочасних перехідних імпульсів;

  5. до повільних кидків напруги великої енергії.

Для цих випробовувань треба застосовувати критерії відповідності згідно з EN 50130-4 і нижче наведене:

1) У разі функційного випробовування, для якого потрібне початкове і завершальне вимірювання, значення порога спрацьовування треба вимірювати відповідно до 5.1.5.

Початкове вимірювання - це вимірювання значення порога спрацьовування зразка під час випробовування зразка на відтворність;

2) Найбільше зі значень порога спрацьовування, виміряних у цьому випробовуванні і під час випробовування на відтворність для цього самого зразка, треба позначати Сmах, а найменше – Сmіn.

Стан зразка під час впливання повинен відповідати 5.1.2.

3) Критерії відповідності для функційного перевіряння після впливання:

Cmin повинно бути не менше ніж 0,4 дБ.

Співвідношення значень порога спрацьовування Сmах : Сmіn не повинне перевищувати 1,6.

5.17 Корозійне впливання діоксиду сірки (SO2) (тривкість)

5.17.1 Мета

Продемонструвати здатність сповіщувача протистояти корозійним властивостям діоксиду сірки як забруднювача атмосфери.

5.17.2 Методика випробовування

5.17.2.1 Устатковання

Випробовувати треба згідно з ІЕС 60068-2-42, випробовування Кс і відповідно до 5.17.2.2 -5.17.2.4.

5.17.2.2 Стан зразка під час впливання

Випробний зразок треба настроювати на його максимальну чутливість.

Зразок треба установлювати відповідно до 5.1.3. Під час впливання електроживлення подавати не треба, однак заздалегідь треба виконати з'єднання з відповідними клемами за допомогою нелуджених мідних провідників відповідного діаметра для забезпечення проведення завершальних вимірювань без додаткових з'єднань з компонентом(-ами).

5.17.2.3 Умови впливання

Треба застосовувати такі умови впливання:

температура - (25 ± 5) °С;

відносна вологість - (93 ± 3) %;

концентрація SO2 - (25 ± 5) 10 -6 (на об'єм);

тривалість - 21 доба.

5.17.2.4 Завершальне вимірювання

Після впливання зразок треба висушувати протягом 16 год за температури (40 ± 2) °С та відносної вологості не більше ніж 50 % з подальшим періодом відновляння протягом від 1 год до 2 год за нормальних лабораторних умов.

Після періоду відновляння треба вимірювати значення порога спрацьовування відповідно до 5.1.5.

Найбільше зі значень порога спрацьовування, виміряних у цьому випробовуванні і під час випробовування на відтворність для цього самого зразка, треба позначати Сmах, а найменше – Сmіn.

5.17.3 Вимоги