2.8. Кранівник не повинен ставати до роботи на крані у разі наявності таких несправностей:

2.8.1. Тріщин або деформацій в металоконструкціях крана.

2.8.2. Тріщин в елементах підвіски стріли (сергах, тягах тощо), а також при відсутності шплінтів і затискачів у місцях кріплення канатів або ослаблення їх кріплення.

2.8.3. Стріловий і вантажний канати мають кількість обривів дротин та поверхневе спрацювання, що перевищує встановлені Правилами норми, обірвану сталку чи місцеве пошкодження (всі норми бракування канатів вантажопідіймальних кранів викладені в додатку 10 до Правил).

2.8.4. Механізми підіймання вантажу або стріли мають дефекти (несправності), що загрожують безпечності роботи крана.

2.8.5. Деталі гальма механізму підіймання вантажу або стріли мають пошкодження.

2.8.6. Гаки мають зношення в зіві, що перевищує 10% первісної висоти перерізу, несправні запобіжні замки, що запобігають довільному випаданню знімного вантажозахоплювального пристрою, порушене кріплення його в обоймі.

2.8.7. Несправні або відсутні передбачені паспортом крана та інструкцією заводу-виготівника по експлуатації крана прилади та пристрої безпеки (обмежувач вантажопідіймальності або вантажного моменту, сигнальні прилади, кінцеві вимикачі механізмів, блокування тощо).

2.8.8. Пошкоджені або невкомплектовані додаткові опори, пошкоджені або відсутні рейкові захвати, гальмові башмаки залізничних кранів, стабілізатори автомобільних та інших кранів із підресорною ходовою частиною.

2.8.9. Відсутня огорожа механізмів і голих струмоведучих частин електроустаткування.


2.9. Вимоги п.2.8 повинні також дотримуватися кранівником у разі виявлення ним під час огляду крана несправностей (дефектів) при наявності котрих, відповідно до вимог інструкції заводу-виготівника по експлуатації крана, його робота не повинна допускатися до моменту усунення цих несправностей (дефектів).

2.10. До початку роботи кранівник зобов’язаний пересвідчитися в достатній освітленості робочої зони; при роботі автомобільного крана зафіксувати пристрій (стабілізатор) для зняття навантаження з ресор, а при роботі залізничного крана без додаткових опор заклинити ресори.

2.11. Здійснивши приймання крана, кранівник робить відповідний запис про результати приймання у вахтовому журналі і після одержання завдання від особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, стає до роботи згідно з одержаним нарядом.

2.12. Підключення електричних кранів до джерела живлення повинне здійснюватися електромонтером. Виконувати це підключення кранівнику не дозволяється.


3. Обов’язки кранівника під час роботи крана


3.1. Перед початком роботи кранівник повинен перевірити наявність посвідчення на право проведення робіт у стропальника, якщо стропальник уперше стає до роботи з ним. Якщо для стропування вантажів призначені робітники, які не мають посвідчення стропальника, то кранівник не повинен ставати до роботи.

3.2. Під час роботи механізмів кранівник та його помічник не повинні відволікатися від своїх прямих обов’язків, а також здійснювати чистку, змащування і ремонт механізмів.

3.3. При обслуговуванні крана кранівником та його помічником, а також при наявності на крані стажиста, жоден з них не має права відходити від крана навіть на короткий час, не попередивши про це один одного. При короткочасній відсутності помічника кранівника парового крана кранівник повністю бере на себе обслуговування парового котла. Забороняється залишати працюючим паровий котел без догляду навіть на короткий час. У разі потреби відлучитися кранівник зобов’язаний зупинити двигун, який приводить до руху механізми крана, замкнути на замок регулятор пари парових кранів.

У разі відлучення кранівника його помічнику, стажисту або іншим особам керувати краном не дозволяється.

Входити на кран і сходити з нього під час його роботи не дозволяється.

3.4. Перед тим як здійснити будь-який рух краном, кранівник зобов’язаний пересвідчитися, що його помічник і стажист перебувають у безпечних місцях, а в зоні роботи крана немає сторонніх людей.

3.5. При раптовому припиненні постачання струму до електричного крана кранівник повинен поставити штурвали або рукоятки контролерів у нульове положення і вимкнути рубильник у кабіні.

3.6. При включенні механізмів кранівник повинен подати попереджувальний сигнал. Ця вимога повинна виконуватись також, якщо у роботі механізмів крана була перерва.

3.7. Пересування крана під ЛЕП повинно здійснюватись при опущеній стрілі (у транспортному положенні). Знаходження стріли у будь-якому робочому стані у цьому випадку забороняється.

3.8. При переміщенні крана з вантажем положення стріли і вантажопідіймальність крана повинні встановлюватися відповідно до вказівок, що містяться в інструкції з монтажу та експлуатації крана. У разі відсутності вказівок, а також при переміщенні крана без вантажу стріла повинна бути встановлена вздовж колії. Здійснювати одночасно переміщення крана і поворот стріли не дозволяється. Винятки дозволяються для залізничних грейферних кранів, що працюють на прямолінійній ділянці колії.

3.9. Кранівник зобов’язаний встановлювати кран на додаткові (виносні) опори, якщо це вимагається за характеристикою крана, при цьому він повинен стежити, щоб опори були справні і під них підкладені міцні та стійкі підкладки або вимощені клітки зі шпал; залізничні крани при цьому повинні бути укріплені всіма наявними рейковими захватами.

Кран необхідно встановлювати на всі додаткові опори, передбачені для даної характеристики крана. Підкладати під додаткові опори нестійкі підкладки, які можуть руйнуватися або з яких може зісковзнути опора при підійманні вантажу чи повороті крана, не дозволяється.

3.10. Забороняється перебування кранівника в кабіні крана при встановленні його на додаткові опори і при переведенні їх у транспортне положення. Ця вимога не поширюється на крани, в яких виконання зазначених операцій здійснюється тільки з кабіни крана автоматично.

3.11. Підкладки під додаткові опори автомобільного або пневмоколісного крана повинні бути інвентарною приналежністю крана і постійно знаходитись на крані. Якщо заводом-виготівником передбачено зберігання стропів і підкладок під додаткові опори на неповоротній частині крана, то знімання їх перед роботою й укладання на місце повинен здійснювати особисто кранівник, працюючий на даному крані.

3.12. Установлення кранів для виконання будівельно-монтажних робіт повинно проводитись згідно з проектом виконання робіт, з вимогами якого мають бути під розписку ознайомлені кранівники, котрі керують кранами під час виконання робіт.

3.13. Кранівник повинен установлювати стріловий самохідний кран на спланованому і підготовленому майданчику з урахуванням категорії і характеру грунту. Установлювати крани для роботи на свіжонасипаному, невтрамбованому грунті, а також на майданчику з нахилом, що перевищує вказаний в їх паспорті, не дозволяється.

3.14. Установлювати стрілові самохідні крани на краю укосів, котлованів або канав можна за умови дотримання таких відстаней:  


Глибина котловану

(канави) (м)

Відстань від основи укосу до найближчої опори при не насипному ґрунті (м)

піщаному і гравійному

супіщаному

суглинковому

глинистому

лесовому сухому

1

1,5

1,25

1,0

1,0

1,0

2

3,0

2,4

2,0

1,5

2,0

3

4,0

3,6

3,25

1,75

2,5

4

5,0

4,4

4,0

3,0

3,0

5

6,0

5,3

4,75

3,5

3,5


У разі неможливості дотримання цих відстаней укіс має бути укріплений згідно з проектом.

3.15. При встановленні залізничного крана для робіт на криволінійній ділянці колії (на кривій) без пересування кранівник зобов’язаний укріпити його всіма наявними рейковими захватами, а при встановленні його на ухилі, крім того, зобов’язаний підкласти під колеса гальмові башмаки і закріпити кран ручним гальмом.

3.16. Робота на несправних залізничних коліях і місцях, де не забезпечується надійна стійкість крана, не дозволяється. Про помічену несправність залізничної колії машиніст зобов’язаний сповістити особу, відповідальну за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

3.17. Спільна робота по переміщенню і підійманню вантажу двома або кількома кранами допускається в окремих випадках і повинна здійснюватися згідно з проектом або технологічною картою, розробленими спеціалізованою організацією. В них повинні бути наведені схеми стропування і переміщення вантажу із зазначенням послідовності виконання операцій, положення вантажних канатів, а також міститися вимоги до підготовки і стану колії та інші вказівки щодо безпечного підіймання і переміщення вантажів. Робота повинна здійснюватися під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, чи спеціально призначеного інженерно-технічного працівника, при цьому навантаження, що припадає на кожний кран, не повинно перевищувати його вантажопідіймальність.

3.18. При підійманні і переміщенні вантажу кранівник повинен керуватися такими вимогами:

3.18.1. Виконувати роботу краном тільки за сигналом стропальника. Якщо стропальник подає сигнал, діючи всупереч інструкції, то кранівник за таким сигналом не повинен здійснювати маневр крана. За пошкодження, спричинені дією крана, внаслідок виконання неправильно поданого сигналу, несуть відповідальність як кранівник, так і стропальник, який подав неправильний сигнал. Обмін сигналами між стропальником і кранівником повинен здійснюватися за встановленим на підприємстві порядком. Рекомендована знакова сигналізація наведена у додатку 15 до Правил.

Сигнал “Стій!” кранівник зобов’язаний виконувати незалежно від того, хто його подає.

3.18.2. Визначати за покажчиком вантажопідіймальності вантажопідіймальність для кожного вильоту стріли. При роботі крана на ухилі, а залізничного також на кривій, коли покажчик вильоту не враховує ухилу, виліт стріли визначити фактичним проміром, при цьому заміряється горизонтальна відстань від осі обертання поворотної частини крана до центра вільно висячого гака.

3.18.3. Перед підійманням вантажу попередити стропальника та всіх, хто знаходиться біля крана, про необхідність покинути зону підіймання вантажу, а також про можливе опускання стріли. Переміщення вантажу можна здійснювати лише за відсутності людей у зоні роботи крана. Зазначені вимоги кранівник повинен виконувати також при підійманні і переміщенні грейфера або вантажопідіймального магніту.

При роботі крана людям забороняється знаходитись поруч із платформою, а також виходити на неповоротну частину, щоб не бути затиснутим між поворотною і неповоротною частинами крана.

3.18.4. При навантаженні і розвантаженні вагонеток, автомашин і причепів до них, залізничних піввагонів і платформ робота крана дозволяється тільки у разі відсутності людей на транспортних засобах, у чому кранівник повинен попередньо пересвідчитися.

Виняток може бути допущений при навантаженні і розвантаженні піввагонів, якщо з кабіни крана добре оглядається площа підлоги піввагона і робітник може відійти від висячого (що підіймається, опускається, переміщується) вантажу на безпечну відстань. Такі роботи повинні проводитись за технологією, розробленою підприємством (організацією), яке здійснює навантаження і розвантаження піввагонів, й затвердженою його керівництвом. При цьому в технології повинні бути зазначені місця знаходження стропальників при переміщенні вантажів і передбачена можливість їх виходу на естакади або навісні майданчики. Перебування людей на платформах, в автомашинах, у піввагонах та іншому рухомому складі при навантаженні і розвантаженні їх магнітними і грейферними кранами забороняється.

З вимогами технології до початку виконання зазначених робіт кранівник повинен бути ознайомлений під розписку.

3.18.5. Встановлювати гак підіймального механізму над вантажем так, щоб при підійманні виключався скісний натяг вантажного каната.

3.18.6. При підійманні вантажу необхідно попередньо підняти його на висоту не більше 200-300 мм для перевірки правильності стропування вантажів і надійності дії гальма.

3.18.7. При підійманні вантажу відстань між обоймою гака та блоками на стрілі повинна бути не менша, ніж 500 мм.

3.18.8. Вантажі, які переміщуються у горизонтальному напрямку, необхідно попередньо підняти на 500 мм вище за предмети, що зустрічаються на шляху.

3.18.9. При підійманні стріли слід стежити, щоб вона не підіймалась вище положення, відповідного найменшому робочому вильоту.

3.18.10. При підійманні, опусканні та переміщенні вантажу, що знаходиться поблизу стіни, колони, штабеля, залізничного вагона, автомашини, верстата або іншого обладнання, попередньо пересвідчитися у відсутності стропальника (зачіплювача) та інших людей між вантажем, що підіймається, опускається або переміщується, та зазначеними частинами будинку, обладнанням, транспортними засобами, а також у неможливості черкання стрілою або вантажем, що підіймається, за стіни, колони, вагони, тощо.

3.18.11. Підіймання і переміщення дрібноштучних вантажів повинно здійснюватися у спеціально призначеній для цього тарі, при цьому має виключатися можливість випадання окремих вантажів. Підіймання цегли у піддонах без огорожі дозволяється при навантаженні і розвантаженні (на землю) автомашин, їх причепів, а також за умови виведення людей із зони переміщення вантажу.