ДСТУ ISO 4190-2-2001
ДСТУ ISO 4190-2-2001НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКА ЛІФТОВА

(ЕЛЕВАТОРНА)


Частина 2. Ліфти класу IV

(ISO 4190-2:2001, IDT)

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

2002

ПЕРЕДМОВА


 1. ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації ТК 104 «Ліфти»

 2. НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 656 з 2003-01-01

 3. Стандарт відповідає ISO 4190-2:2001 Lift (US: Elevator) installation – Part 2: Class IV lifts (Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 2. ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко, I. Сікоренко, В. Лемешко

ЗМІСТНаціональний вступ 4

1 Сфера застосування 5

2 Нормативні посилання 5

3 Терміни та визначення понять 6

4 Характеристика ліфта 7

4.1 Послідовність Ренарда 7

4.2 Номінальні вантажопідйомності 7

4.3 Номінальні швидкості 8

4.4 Вибір класу ліфта 8

5 Розміри 8

5.1 Внутрішні розміри кабін 8

5.2 Внутрішні розміри шахти 8

5.3 Розміри поверхової площадки 9

5.4 Розміри машинного приміщення 9

5.5 Розташування машинного приміщення 9


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП


Цей стандарт ідентичний ISO 4190-2:2001 Lift (US: Elevator) installation – Part 2: Class IV lifts (Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, є ТК 104 «Ліфти».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України та вимогам світового ринку до вантажних ліфтів. Вантажні ліфти вантажопідйомністю від 630 до 5000 кг, як правило, призначені для номінальних швидкостей від 0,25 до 2,5 м/с.

Розміри кабіни відповідно до величин вантажопідйомності засновані на послідовності чисел R10, але через перевагу гідравлічних приводів деякі розміри засновані на інших міркуваннях.

Діапазон вантажопідйомності розширено до 5000 кг і враховано конфігурацію кабіни і дверей шахти.

Для відображення різних вимог правил безпеки введено розподіл навантаження на два типи відповідно до площі підлоги.

До складу ISO 4190 під загальною назвою «Установка ліфтова (елеваторна)» входять такі частини:

 • Частина 1. Ліфти класів І, II, III, VI;

 • Частина 2. Ліфти класу IV;

 • Частина 3. Ліфти службові класу V;

 • Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої;

 • Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір. До стандарту внесено такі редакційні зміни:

а) слова «цей міжнародний стандарт», «ця частина ISO 4190» замінено на «цей стандарт»;

б) структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 1.7‑2001;

в) у таблицях 1 – 4 позначення фізичних величин перенесено в головку таблиці;

г) у таблицях 1 і 3 слова «в деяких країнах» замінено на «залежно»;

д) до розділу 2 внесено та виділено рамкою «Національне пояснення», в якому наведено назви європейських стандартів українською мовою;

е) з тексту стандарту вилучено «Передмову», як попередній довідковий матеріал.

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, можуть бути замовлені у Національному фонді нормативних документів.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


УСТАНОВКА ЛІФТОВА (ЕЛЕВАТОРНА)

Частина 2. Ліфти класу IV


УСТАНОВКА ЛИФТОВАЯ (ЭЛЕВАТОРНАЯ)

Часть 2. Лифты класса IV


LIFT (ELEVATOR) INSTALATION

Part 2. Class IV liftsЧинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає основні розміри установок ліфтів класу IV, наведених у 3.2.4, що призначені в основному для перевезення вантажу (майна).

Ці розміри поширюються на електричні і гідравлічні ліфти. Горизонтальні розміри шахт (простір для перевезення вантажу) визначені відносно входу і конфігурації приводу. Ці вантажні ліфти установлюють з приводними горизонтальними чи вертикальними розсувними дверима (див. рисунок 1 а) і 1 b)).

За іншими характеристиками необхідно звертатися до виробника.

Цей стандарт поширюється на нові ліфтові установки з одним або двома входами в кабіну, що установлюють в нових будинках. Там, де можливо, цей стандарт може бути використаний як база для установок в існуючих будинках.

Розрізняють два типи навантаження (навантаження на одиницю площі):

Серія А: навантаження в ліфтах від пасажира і вантажу (майна) відповідно до EN 81-1 або EN 81-2.

Серія В: ліфти, призначені тільки для вантажу (майна), можуть мати інші навантаження на підлогу за установленими правилами безпеки країни.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Положення цього стандарту відповідають положенням наведених документів, на які є посилання у тексті. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань не застосовують. Проте частини, узгоджені з основним стандартом ISO 4190 можуть застосовувати видання нормативних документів, зазначених далі. У разі недатованих посилань необхідно звертатися до останнього видання відповідної публікації. Члени ISO та ІЕС дотримуються реєстрованих загально прийнятих чинних міжнародних стандартів.

EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts – Part 1: Electric lifts

EN 81-2:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts – Part 2: Hydravlic lifts


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 81-1:1998 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 1. Електричні ліфти

EN 81-2:1998 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 2. Гідравлічні ліфти

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують такі терміни та визначення.

3.1 Основні

3.1.1 кабіна (car)

Частина ліфта, де перевозять пасажирів і/або інші вантажі.

3.1.2 верхній поверх (head room)

Частина шахти, розташована вище верхньої площадки, що обслуговується кабіною.

3.1.3 поверхова площадка (landing)

Площадка, яка забезпечує доступ до кабіни на кожному поверсі.

3.1.4 машинне приміщення (machine room)

Приміщення, де розташовані привод ліфта і/або пов'язане з ним обладнання.

3.1.5 вантажний ліфт (вантажний елеватор) (goods lift (freight elevator))

Постійний підіймальний пристрій для обслуговування визначених поверхових площадок, що вміщує кабіну для перевезення вантажів, як правило, у супроводі людини.

3.1.6 приямок (pit)

Частина шахти, розташована нижче нижнього поверху, що обслуговується кабіною.

3.1.7 шахта (простір для пересування) (well (hoistway))

Простір, в якому переміщується кабіна, противага(-и) і/або гідравлічний шток(-и).

Примітка. Цей простір, як правило, обмежений дном приямка, стінами і стелею шахти.

3.2 Класи ліфтів

3.2.1 Клас І (class I)

Ліфти, що призначені для перевезення людей.

3.2.2 Клас II (class II)

Ліфти, що призначені в основному для перевезення людей, але в яких можливе перевезення вантажів.

Примітка. Вони відрізняються від ліфтів класів І, III і VI внутрішнім оздобленням кабіни.

3.2.3 Клас III (class III)

Ліфти, що призначені для установ охорони здоров'я, у тому числі для лікарень та притулків.

3.2.4 Клас IV (class IV)

Ліфти, що призначені в основному для перевезення вантажів у супроводі людей.

 1. Клас V (class V)

Службові (кухонні) ліфти.

 1. Клас VI (class VI)

Ліфти спеціальні, що призначені для будинків з інтенсивним рухом, тобто ліфти із швидкістю 2,5 м/с і більше.

3.3 Розміри

Див. рисунки 1 – 3.

3.3.1 ширина кабіни, b1 (car width)

Горизонтальна відстань між внутрішніми поверхнями стін кабіни, що вимірюється паралельно площині переднього входу.

3.3.2 глибина кабіни, d1 (car depth)

Горизонтальна відстань між внутрішніми стінами кабіни, що вимірюється перпендикулярно до ширини.

Примітка. Ці два розміри (3.3.1 і 3.3.2) вимірюють, як показано на рисунку 1, на висоті 1м від підлоги. Декоративні чи захисні панелі і поручні, якщо такі є, знаходяться в середині цих розмірів.

3.3.3 висота кабіни, h4 (car height)

Вертикальна внутрішня відстань між вхідним порогом і конструкцією стелі кабіни. Примітка. Світлова арматура і будь-які штучні стелі повинні знаходитися в середині цього розміру.

3.3.4 ширина входу в кабіну, b2(entrance width into car)

Прозора ширина входу, що вимірюється за повністю відкритих дверей шахти і кабіни.

3.3.5 висота входу, h3(entrance height)

Прозора висота входу, що вимірюється за повністю відкритих дверей шахти і кабіни.

3.3.6 ширина шахти (простору для пересування), b3 (well (hoistway) width)

Горизонтальна відстань між внутрішніми поверхнями стін шахти, що вимірюється паралельно ширині кабіни.

 1. глибина шахти (простору для пересування), d2(well (hoistway) depth)

Горизонтальний розмір перпендикулярний до ширини шахти.

 1. глибина приямка, d3(pit depth)

Вертикальна відстань між чистою поверхнею підлоги площадки нижнього поверху, що обслуговується, і дном шахти.

3.3.9 висота верхнього поверху, h1(headroom height)

Вертикальна відстань між чистою поверхнею підлоги площадки, що обслуговується, верхнього поверху і стелею шахти (крім блоків над кабіною).

 1. ширина машинного приміщення, b4(machine room width)

Горизонтальний розмір, що вимірюється паралельно ширині кабіни.

 1. глибина машинного приміщення, d4(machine room depth)

Горизонтальний розмір перпендикулярний до ширини машинного приміщення.

 1. висота машинного приміщення, h2(machine room height)

Мінімальна вертикальна відстань між чистою підлогою і стелею приміщення, що відповідає національним вимогам будівельних правил і обладнання ліфта.

3.4 Інші характеристики

3.4.1 номінальна швидкість, vn(rated speed)

Швидкість, на яку розрахований ліфт і з якою повинен працювати.

3.4.2 номінальна вантажопідйомність (rated load)

Вантажопідйомність, на яку розрахований ліфт і з якою повинен працювати.

Примітка 1. Обладнання для навантаження не враховується, якщо обладнання є частиною кабіни.

Примітка 2. Додатковий вантаж не дозволено у разі навантаження (розвантаження) кабіни, поки він не є частиною номінальної вантажопідйомності.

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІФТА

4.1 Послідовність Ренарда

Розміри кабіни відповідають величинам вантажопідйомності, які були вибрані згідно з послідовностями переважних чисел Ренарда R10.

Незважаючи на це, деякий час у гідравлічних передачах домінує інша підстава.

Розміри приямка, верхнього поверху і машинного приміщення визначені у відношенні до швидкостей, величини яких до 2,5 м/с відповідають послідовності переважних чисел R5.

4.2 Номінальні вантажопідйомності

4.2.1 Серія А

Номінальні вантажопідйомності повинні бути (у кілограмах):

горизонтально-розсувні двері: 630 – 1000 – 1600 – 2000 – 2500 – 3500 – 5000;

вертикально-розсувні двері: 1600 – 2000 – 2500 – 3500 – 5000.

4.2.2 Серія В

Номінальні вантажопідйомності повинні бути (у кілограмах):

горизонтально або вертикально-розсувні двері: 2000 – 2500 – 3500 – 5000.

4.3 Номінальні швидкості

4.3.1 Серія А

Номінальні швидкості повинні бути (у метрах за секунду):

0,25 – 0,40 – 0,50 – 0,63 – 1,00.

4.3.2 Серія В

Номінальні швидкості повинні бути (у метрах за секунду):

0,25 – 0,40 – 0,50 – 0,63 – 1,00 – 1,60 – 1,75 – 2,50.

4.4 Вибір класу ліфта

Будь-який тип будинку може бути обладнаний ліфтами різних класів. Ліфти класу IV зведені в таблицях 1 – 4.

5 РОЗМІРИ

5.1 Внутрішні розміри кабін

Ширину, глибину і висоту кабіни вантажних ліфтів часто вибирають залежно від типу вантажів, що перевозять, і засобу їхнього перевезення (наприклад, на піддонах визначених розмірів або в контейнерах). Там, де можливо, конструктор повинен вибрати один із зазначених стандартних розмірів, тому що ліфти, виготовлені відповідно до цих розмірів, мають бути дешевше, чим ліфти, що виготовляють за замовленням.